CUPS (Česky)

From ArchWiki
Revision as of 21:18, 7 March 2011 by Seberm (talk | contribs) (HPLIP printer sends "/usr/lib/cups/backend/hp failed" error)
Jump to: navigation, search

Tango-preferences-desktop-locale.pngThis article or section needs to be translated.Tango-preferences-desktop-locale.png

Notes: please use the first argument of the template to provide more detailed indications. (Discuss in Talk:CUPS (Česky)#)

This template has only maintenance purposes. For linking to local translations please use interlanguage links, see Help:i18n#Interlanguage links.


Local languages: Català – Dansk – English – Español – Esperanto – Hrvatski – Indonesia – Italiano – Lietuviškai – Magyar – Nederlands – Norsk Bokmål – Polski – Português – Slovenský – Česky – Ελληνικά – Български – Русский – Српски – Українська – עברית – العربية – ไทย – 日本語 – 正體中文 – 简体中文 – 한국어


External languages (all articles in these languages should be moved to the external wiki): Deutsch – Français – Română – Suomi – Svenska – Tiếng Việt – Türkçe – فارسی

Template:Article summary start Template:Article summary text Template:Article summary heading Template:Article summary wiki Template:Article summary wiki Template:Article summary wiki Template:Article summary end

"Template:Package Official je open source program, který slouží ke správě tisku. Vyvíjí ho společnost Apple Inc. pro Mac OS® X další UNIX-like operační systémy.".

Ačkoliv jsou zde jiné programy pro správu tisku a tiskáren jako například balíčky LPRNG, Common Unix Printing System je ze všech nejpoužívanější, protože je relativně jednoduchý na ovládání.

Instalace

Je potřeba nainstalovat tyto balíčky:

# pacman -S cups ghostscript gsfonts
 • cups - CUPS software
 • ghostscript - Interpret pro jazyk Postscript
 • gsfonts - Standardní GhostScript fonty
 • hpoj - Pokud používáte HP Officejet, měli byste nainstalovat i tento balíček a postupovat podle instrukcí, abyste předešli zbytečným problémům. Přečtěte si pro více informací toto vlálno na launchpadu/hplip.

Pokud má systém využívat nějakou síťovou tiskárnu přes protokol Samba (Česky) nebo pokud má být systém print serverem pro klienty s operačním systémem Windows, nainstalujte také Sambu:

# pacman -S samba

Ovladač tiskárny

Zde jsou balíčky s ovladačemi pro tiskárny od různých výrobců:

 • gutenprint - Kolekce velmi kvalitních ovladačů pro tiskárny od výrobců Canon, Epson, Lexmark, Sony, Olympus. A dále pro použití GhostScriptu, CUPSu a GIMPu
 • foomatic-db, foomatic-db-engine, foomatic-db-nonfree a foomatic-filters - Foomatic. Instalace foomatic-filters by měla vyřešit problémy, jestliže cups error_log ohlašuje "stopped with status 22!".
 • hplip - HP GNU/Linux driver. Poskytuje podporu pro DeskJet, OfficeJet, Photosmart, Business Inkjet a nějaké modely tiskáren LaserJet. Dále poskytuje podporu i pro nějaké další tiskárny.
 • splix - Ovladače Samsung pro SPL (Samsung Printer Language) tiskárny
 • ufr2 - Ovladač Canon UFR2 s podporou pro LBP, iR a MF sérií tiskáren. Balíček je možné získat z AURu.
 • cups-pdf - Balíček, který umožňuje použití tzv. virtuální PDF tiskárny, která generuje jako svůj výstup PDF soubory.

Jestliže si nejste jistí, který ovladač nainstalovat nebo vám aktuální ovladač nefunguje, může být pro vás jednodušší nainstalovat všechny z výše uvedených ovladačů.

Stažení souboru PPD

V závislosti na tiskárně, je tento krok volitelný a nemusí být vůbec potřeba, protože standardní instalace serveru CUPS už nějaké základní soubory PPD (Postscript Printer Description) obsahuje. Mimo to, balíčky foomatic-filters, gimp-print a hplip už obsahují základní soubory PPD, které CUPS detekuje automaticky.

Zde je vysvětlení toho, co to PPD soubor vlastně je z webu Linux Printing:

"Pro každou PostSkriptovou tiskárnu poskytuje její výrobce tzv. PPD soubor, který obsahuje všechny základní informace a daném modelu tiskárny. Například jestli tiskárna tiskne barevně nebo pouze černobíle, podporované fonty a hlavně uživatelská nastavení jako třeba velikost papíru, rozlišení apod.

Pokud soubor PPD pro vaši tiskárnu není systémem CUPS nalezen, potom:

 • mrkněte do AURu, jestli zde nejsou balíčky se jménem vaší tiskárny nebo vašeho výrobce
 • navštivte stránku OpenPrinting databáze a vyberte zde výrobce a model tiskárny
 • navštivte stránku výrobce a hledejte ovladače pro operační systém GNU/Linux
Note: PPD soubory se nacházejí v adresáři Template:Filename

Konfigurace

CUPS jsme nainstalovali. Teď už zbývá jen vše nastavit. Samozřejmě máme k dispozici nastavení pomocí příkazového řádku. Stejnětak, různá desktopová prostředí jako třeba GNOME nebo KDE, mají různé programy pro správu tiskáren. Nicméně, aby byla konfigurace srozumitelná většině uživatelů, bude se tento návod věnovat nastavení přes webové rozhraní, které nám server CUPS poskytuje.

Pokud plánujete připojení k síťové tiskárně, místo přímého připojení k počítači, budete si nejspíš chtít nejdříve přečíst stránku CUPS printer sharing (Česky). Sdílení tiskáren mezi systémy GNU/Linux je poměrně jednoduché a vyžaduje velmi málo konfigurace. Narozdíl od sdílení mezi Windows a GNU/Linuxem, které už vyžaduje trochu více úsilí.

Jaderné moduly

Před použitím webového rozhraní programu CUPS, musí být nainstalovány vhodné jaderné moduly. Následující kroky pocházejí z návodu Gentoo Printing.

Tato sekce není důležitá, ačkoliv závisí na jádru. Modul jádra může být automaticky načten při připojení tiskárny. Použijte příkaz Template:Codeline (popsaný níže) pro kontrolu, jestli byla tiskárna jádrem správně detekována. Také můžete použít program Template:Codeline, pro zjištění, které moduly jádra jsou právě načteny.

USB tiskárny

Uživatelé USB tiskáren budou pravděpodobně potřebovat vypnout modul Template:Codeline. Mějte na paměti, že je zde hodně pochybností týkajících se vypnutí Template:Codeline. Například některé tiskárny Canon a Epson nejsou bez tohoto modulu rozpoznány. Někteří uživatelé tiskáren Samsung ohlašovali, že používání Template:Codeline s vypnutým modulem Template:Codeline způsobovalo problémy. Řešením bylo znovuzapnutí Template:Codeline a instalace Template:Codeline z AURu místo nalíčku Template:Codeline z oficiálního repozitáře. (https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?pid=778104)

Pro vypnutí modulu, upravte soubor Template:Filename následovně:

Template:File

Na některých jádrech musí uživatelé načíst vše manuálně nahráním modulu Template:Codeline následovně:

# modprobe usbcore

Jakmile jsou moduly nahrané, připojte tiskárnu a zkontrolujte, jestli ji jádro detekovalo spuštěním:

# tail /var/log/messages.log

nebo

# dmesg

Pokud používáte Template:Codeline, výstup by nám měl říci, že byla tiskárna detekována:

Feb 19 20:17:11 kernel: printer.c: usblp0: USB Bidirectional
printer dev 2 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x04E8 pid 0x300E
Feb 19 20:17:11 kernel: usb.c: usblp driver claimed interface cfef3920
Feb 19 20:17:11 kernel: printer.c: v0.13: USB Printer Device Class driver

Pokud jste vypnuly modul Template:Codeline, uvidíte něco podobného tomuto:

usb 3-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 3
usb 3-2: configuration #1 chosen from 1 choice

Tiskárny s paralelním portem

Pokud plánujete používat tiskárnu s paralelním portem, konfigurace je skoro stejná. Jediné co musíte je načíst moduly:

# modprobe lp
# modprobe parport
# modprobe parport_pc

Znovu omrkněte, jestli vše proběhlo v pořádku:

# tail /var/log/messages.log

Ve výpisu by mělo být něco podobného:

lp0: using parport0 (polling).

Automatické načtení modulů

Pro automatické načítání jaderných modulů vždy při startu systému musíte jména modulů přidat do svého souboru Template:Filename do pole MODULES=(). Například jako je zde:

MODULES=(!usbserial scsi_mod sd_mod snd-ymfpci snd-pcm-oss lp parport parport_pc ide-scsi)

CUPS daemon

Když už máte nainstalované jaderné moduly, můžete nastartovat svého CUPS daemona. To uděláte jednoduše spuštěním:

# /etc/rc.d/cups start

Ještě aby se vám CUPS daemon zapínal vždy při startu počítače, musíte ho přidat do pole DAEMONS=() v souboru Template:Filename. A to takto:

DAEMONS=(syslog-ng dbus network gdm @crond @cups)

Webové rozhraní

Pokud vám daemon běží, otevřete svůj webový prohlížeč a přejděte na: http://localhost:631 (Řetězec localhost budete možná muset nahradit tím, který najdete ve svém Template:Filename).

From here, follow the various wizards to add the printer. A usual procedure is to start by clicking on Adding Printers and Classes and then Add Printer. When prompted for a user-name and password, log in as root. The name assigned to the printer does not matter, the same applies for 'location' and 'description'. Next, a list of devices to select from will be presented. The actual name of the printer shows up next to the label ( e.g., next to USB Printer #1 for USB printers). Finally, chose the appropriate drivers and the configuration is complete.

Now, test the configuration by pressing the Maintenance drop-down menu then Print Test Page. If it does not print and there is certainty regarding the correctness of applied settings, then the problem is most likely due to missing a proper printer driver.

Tip: GNOME users may be inclined towards installing the GNOME CUPS manager GUI frontend. See: #Alternative CUPS interfaces
Note: When setting up a USB printer, you should see your printer listed on Add Printer page. If you can only see a "SCSI printer" option, it probably means that CUPS has failed to recognize your printer.

CUPS administration

A user-name and password will be required when administrating the printer in the web interface, such as: adding or removing printers, stopping print tasks, etc. The default user-name is the one assigned in the sys group, or root (change this by editing Template:Filename in the line of SystemGroup).

If the root account has been locked, it is not possible to log in the CUPS administration interface with the default user-name and password. In this case, it may be needed to change the default SystemGroup in cupsd.conf and read this post.

Remote access to web interface

By default, the CUPS web interface can only be accessed by the localhost; i.e. the computer that it is installed on. To remotely access the interface, make the following changes to the Template:Filename file. Replace the line:

Listen localhost:631

with

port 631

so that CUPS listens to incoming requests.

There are three levels of access that can be granted:

<Location />      #access to the server
<Location /admin>	#access to the admin pages
<Location /admin/conf>	#access to configuration files

To give remote hosts access to one of these levels, add an Template:Codeline statement to that level's section. An Template:Codeline statement can take one or more of the forms listed below:

Allow all
Allow host.domain.com
Allow *.domain.com
Allow ip-address
Allow ip-address/netmask

Omezení přístupu. Například pokud budete chtít dát všem klientům v podsíti 192.168.1.0/255.255.255.0 plný přístup, soubor Template:Filename by měl obsahovat toto:

# Omezení přístupu k serveru...
# Defaultně jsou povoleny pouze připojení z localhostu
<Location />
  Order allow,deny
  Allow From localhost
  Allow From 192.168.1.0/255.255.255.0
</Location>

# Omezení přístupu k admin stránkám...
<Location /admin>
  # Encryption disabled by default
  #Encryption Required
  Order allow,deny
  Allow From localhost
  Allow From 192.168.1.0/255.255.255.0
</Location>

# Omezení přístupu ke konfiguračním souborům...
<Location /admin/conf>
  AuthType Basic
  Require user @SYSTEM
  Order allow,deny
  Allow From localhost
  Allow From 192.168.1.0/255.255.255.0
</Location>

Možná bude potřeba ještě přidat řádku:

DefaultEncryption Never

Toto by mělo odstranit chybovou hlášku: 426 - Upgrade Required when using the CUPS web interface from a remote machine.

Troubleshooting

The best way to get printing working is to set 'LogLevel' in Template:Filename to:

LogLevel debug

And then viewing the output from Template:Filename like this:

# tail -n 100 -f /var/log/cups/error_log

The characters at the left of the output stand for:

 • D=Debug
 • E=Error
 • I=Information
 • And so on

These files may also prove useful:

Of course, it is important to know how CUPS works if wanting to solve related issues:

 1. An application sends a .ps file (PostScript, a script language that details how the page will look) to CUPS when 'print' has been selected (this is the case with most programs).
 2. CUPS then looks at the printer's PPD file (printer description file) and figures out what filters it needs to use to convert the .ps file to a language that the printer understands (like PJL, PCL), usually GhostScript.
 3. GhostScript takes the input and figures out which filters it should use, then applies them and converts the .ps file to a format understood by the printer.
 4. Then it is sent to the back-end. For example, if the printer is connected to a USB port, it uses the USB back-end.

Print a document and watch Template:Filename to get a more detailed and correct image of the printing process.

Problems resulting from upgrades

Issues that appeared after CUPS and related program packages underwent a version increment

CUPS stops working

The chances are that a new configuration file is needed for the new version to work properly. Messages such as "404 - page not found" my result from trying to manage CUPS via localhost:631, for example.

To use the new configuration, copy /etc/cups/cupsd.conf.default to /etc/cups/cupsd.conf (backup the old the configuration if needed):

# cp /etc/cups/cupsd.conf.default /etc/cups/cupsd.conf

and restart CUPS to employ the new settings.

Error with gnutls

If receiving errors such as:

/usr/sbin/cupsd: error while loading shared libraries: libgnutls.so.13: cannot open shared object file: No such file or directory

gnutls may be in need of updating:

# pacman -S gnutls

After updating, there may be a file named Template:Filename in Template:Filename. This is the unmodified original configuration file that has been placed as part of the update. Compare it with the currently installed version and adjust to preference.

All jobs are "stopped"

If all jobs sent to the printer become "stopped", delete the printer and add it again. Using the CUPS web interface, go to Printers > Delete Printer.

To check the printer's settings go to Printers, then Modify Printer. Copy down the information displayed, click 'Modify Printer' to proceed to the next page(s), and so on.

The PPD version is not compatible with gutenprint

Run:

# /usr/sbin/cups-genppdupdate

And restart CUPS (as pointed out in gutenprint's post-install message)

USB printers under CUPS 1.4.x

New CUPS 1.4.x introduces many changes:

Configuration file

The syntax of the configuration file cupsd.conf changed. Start with a new cupsd.conf file based on /etc/cups/cupsd.conf.default.

Blacklisting usblp

CUPS now uses libusb and printer USB devices (under /dev/bus/usb/) instead of the usblp generated /dev/usb/lpX ones. In order to get USB printers working, the usblp module needs disabling. This can be done by blacklisting it in /etc/rc.conf, or by adding "blacklist usblp" to a configuration file in /etc/modprobe.d. Some users have also reported that they needed to reinstall their printer.

Device node permissions

In addition to usblp not being loaded, CUPS also needs the ownership of the USB device file of the printer to be root:lp, and permissions to be 660. E.g.

$ ls -l /dev/bus/usb/003/002
crw-rw---- 1 root lp 189, 257 20. Okt 10:32 /dev/bus/usb/003/002

This is supposed to be achieved by two udev rules in /lib/udev/rules.d/50-udev-default.rules:

# hplip and cups 1.4+ use raw USB devices, so permissions should be similar to
# the ones from the old usblp kernel module
SUBSYSTEM=="usb", ENV{DEVTYPE}=="usb_device", ENV{ID_USB_INTERFACES}=="", IMPORT{program}="usb_id --export %p"
SUBSYSTEM=="usb", ENV{DEVTYPE}=="usb_device", ENV{ID_USB_INTERFACES}==":0701*:", GROUP="lp", MODE="660"

However, for some devices, in particular combined printer/scanner devices, these rules either do not trigger, or are overwritten by rules of the 'sane' package. In these cases a custom udev rule needs to be added. See below.

Device node permission troubleshooting

Get the printer's device file and its permissions with:

$ lsusb
...
Bus 003 Device 002: ID 04b8:0841 Seiko Epson Corp.
$ ls -l /dev/bus/usb/003/002
crw-rw---- 1 root lp 189, 257 20. Okt 10:32 /dev/bus/usb/003/002

If the permissions are not already root:lp 660, enforce it by creating a custom udev rule, e.g

cat /etc/udev/rules.d/10-usbprinter.rules
ATTR{idVendor}=="04b8", ATTR{idProduct}=="0841", MODE:="0660", GROUP:="lp"

Note that idVendor and idProduct are from the lsusb listing above.

Loading firmware

Some printers and drivers need to load firmware to the printer (such as HP LaserJet 10xx printers using foo2zjs) and do this by writing directly to the lp device, a functionality provided by usblp. A work around until this issue is resolved is to install the usblp module until the firmware is loaded, then remove the module to allow CUPS to work. This can be accomplished by manually running "$ modprobe usblp", waiting for the firmware to load, then "$ rmmod usblp". You can also not blacklist usblp, then put "rmmod usblp" to /etc/rc.local, allowing the firmware to be loaded on boot before rc.local is run, then removing usblp.

In case the printer is plugged in or powered on while system is already running, /etc/rc.local does not get executed and usblp module stays loaded. A workaround is to modify the /etc/udev/rules.d/11-hpj10xx.rules provided by foo2zjs so that after the add event we wait e.g. 15 seconds for the firmware to load and then automatically remove usblp. The following example is for HP LaserJet 1018. For other models the value of ATTRS{idProduct} should be changed to match the printer model.

Locate the line matching your printer in /etc/udev/rules.d/11-hpj10xx.rules:

ACTION=="add", KERNEL=="lp*", SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="03f0",   \
    ATTRS{idProduct}=="4117", RUN+="/sbin/foo2zjs-loadfw 1018 $tempnode"

Add the following lines below it, make sure match the product and vendor IDs:

ACTION=="add", KERNEL=="lp*", SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="03f0",   \
    ATTRS{idProduct}=="4117", RUN+="/usr/bin/sleep 15"
ACTION=="add", KERNEL=="lp*", SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="03f0",   \
    ATTRS{idProduct}=="4117", RUN+="/sbin/rmmod usblp"

Other

CUPS permission errors
 • Some users fixed 'NT_STATUS_ACCESS_DENIED' (Windows clients) errors by using a slightly different syntax:
smb://workgroup/username:password@hostname/printer_name
 • Sometimes, the block device has wrong permissions:
# ls /dev/usb/
lp0
# chgrp lp /dev/usb/lp0

HPLIP tiskárna vrací chybu "/usr/lib/cups/backend/hp failed"

Ujistěte se, že máte nainstalovaný a běžící dbus. Například spuštěním Template:Codeline.

Pokud máte dbus spuštěný a tato chyba dále přetrvává, možná budete muset spustit daemona avahi.

hp-toolbox sends an error, "Unable to communicate with device"

If running hp-toolbox as a regular user results in:

# hp-toolbox
# error: Unable to communicate with device (code=12): hp:/usb/<printer id>

or, "Template:Codeline", then it may be needed to add the user to the lp group by running the following command:

# gpasswd -a <username> lp

CUPS returns '"foomatic-rip" not available/stopped with status 3' with a HP printer

If receiving any of the following error messages in Template:Filename while using a HP printer, with jobs appearing to be processed while they all end up not being completed with their status set to 'stopped':

Filter "foomatic-rip" for printer "<printer_name>" not available: No such file or director

or:

PID 5771 (/usr/lib/cups/filter/foomatic-rip) stopped with status 3!

make sure hplip has been installed, in addition to the packages mentioned above, net-snmp is also needed. See this forum post.

# pacman -S hplip

Tisk selže s chybou unauthorised

Pokud byl uživatel přidán do skupiny lp a byl mu umožněn tisk (vše se nastavuje v Template:Filename), bude nejspíše problém v souboru Template:Filename. Za vše může pravděpodobně tato řádka:

AuthInfoRequired negotiate

Zakomentujte ji a restartujte CUPS.

Tlačítko Tisk v GNOME v print dialogu zešedne

Zdroj: I can't print from gnome applications. - Arch Forums

Ujistěte se, že je nainstalovaný balíček libgnomeprint.

Upravte Template:Filename a přidejte

# HostNameLookups Double

Restartujte CUPS:

# /etc/rc.d/cups restart

Unknown supported format: application/postscript

Zakomentujte řádky:

application/octet-stream    application/vnd.cups-raw    0   -

v souboru Template:Filename a:

application/octet-stream

v Template:Filename.

Finding URIs for Windows Print Servers

Sometimes Windows is a little less than forthcoming about exact device URIs (device locations). If having trouble specifying the correct device location in CUPS, run the following command to list all shares available to a certain windows username:

$ smbtree -U windowsusername

This will list every share available to a certain Windows username on the local area network subnet, as long as Samba is set up and running properly. It should return something like this:

 WORKGROUP
	\\REGULATOR-PC  		
		\\REGULATOR-PC\Z       	
		\\REGULATOR-PC\Public     	
		\\REGULATOR-PC\print$     	Printer Drivers
		\\REGULATOR-PC\G       	
		\\REGULATOR-PC\EPSON Stylus CX8400 Series	EPSON Stylus CX8400 Series

What is needed here is first part of the last line, the resource matching the printer description. So to print to the EPSON Stylus printer, one would enter:

smb://username.password@REGULATOR-PC/EPSON Stylus CX8400 Series

as the URI into CUPS. Notice that whitespaces are allowed in URIs, whereas backslashes get replaced with forward slashes.

Print-Job client-error-document-format-not-supported

Zkuste nainstalovat foomatic balíčky a použijte ovladač foomatic.

Appendix

Alternative CUPS interfaces

If using GNOME, a possibility is to manage and configure the printer by using system-config-printer-gnome. This package is available through pacman:

# pacman -S system-config-printer-gnome

For system-config-printer to work as it should, running as root may be required, or alternatively set up a "normal" user to administer CUPS (if so follow steps 1-3)

 • 1. Create group, and add a user
# groupadd lpadmin
# usermod -aG lpadmin <username>
SystemGroup sys root <insert here>
 • 3. Restart cups, log out and in again (or restart computer)
# /etc/rc.d/cups restart

KDE users can modify their printers from the Control Center. Both should refer to those desktop environments' documentation for more information on how to use the interfaces.

There is also gtklp in the AUR

PDF virtual printer

CUPS-PDF is a nice package that allows one to setup a virtual printer that will generate a PDF from anything sent to it. Obviously this package is not necessary, but it can be quite useful.

Find generated PDF documents in a sub-directory located at /var/spool/cups-pdf. Normally, the subdirectory is named after the user who performed the job.

This package can be installed by the following command:

# pacman -S cups-pdf

After installing the package, set it up as if it were for any other printer by using the web interface. For the Device, select CUPS-PDF (Virtual PDF Printer); Make/Manufacturer, choose Generic; Model/Driver, select Generic postscript color printer or Generic Cups-PDF Printer. Alternatively, provide the PPD file from this link.

Print to postscript: CUPS-PDF virtual printer trick

Printing to PDF in most applications like OpenOffice is no problem; just hit the button. Yet when printing out to postscript, matters take a little more work. For applications like OpenOffice where printing to kprinter is nebulous at best, there has to be another way -- and there is. The CUPS-PDF (Virtual PDF Printer) actually creates a postscript file and then creates the PDF using the ps2pdf utility. To print to postscript, what needs to be done is capturing the intermediate postscript file created by CUPS-PDF. This is easily accomplished with by selecting the "print to file" option in the print dialog. (choose either .ps or .eps as the extension) After selecting the "print to file" checkbox simply enter the filename and click "print".

Konfigurace CUPS-PDF virtualní tiskárny

1. Nainstalujte Template:Package Official a Template:Package Official z Template:Codeline.

2. Nastartujte cups tímto příkazem:

# /etc/rc.d/cups 
Note: Přidejte si 'cups' do pole daemonů ve svém Template:Filename, pokud chcete, aby se zapínal při startu operačního systému.

3. Běžte do webové administrace CUPSu přejdutím na adresu: http://localhost:631 a vyberte:

Administration (Administrace) -> Add Printer (Přidat tiskárnu)
Vyberte CUPS-PDF (Virtual PDF) pro Make a Driver:
Make:	Generic
Driver:	Generic CUPS-PDF Printer


Teď už stačí pro vytištění postskriptu, vytisknout vše jako obvykle, akorát v print dialogu vyberte tiskárnu "CUPS-PDF". Potom zatrhněte checkbox Print to file (Vytisknout do souboru), stiskněte Tisk a vložtě jméno souboru, do kterého chcete vše vytisknout.

Další zdroj pro ovladač k tiskárnám

Turboprint je proprietární ovladač pro mnoho různých tiskáren, které ještě nejsou oficiálně podporovány operačním systémem GNU/Linux (například Canon i*). Nicméně jsou vysoce kvalitní výtisky označeny vodoznakem nebo jsou pay-only.

Zdroje