Difference between revisions of "CUPS (Polski)"

From ArchWiki
Jump to navigation Jump to search
(update interlanguage links)
Tag: wiki-scripts
(Tłumaczenie z angielskiej wersji)
Line 17: Line 17:
 
CUPS (Common UNIX Printing System) jest nowoczesnym, przenośnym systemem obsługi urządzeń drukujących dla systemów bazujących na architekturze UNIX.
 
CUPS (Common UNIX Printing System) jest nowoczesnym, przenośnym systemem obsługi urządzeń drukujących dla systemów bazujących na architekturze UNIX.
  
== Instalacja wymaganych pakietów i sterownika drukarki ==
+
== Instalacja ==
Na początek zainstaluj podstawowe pakiety:
 
# pacman -S cups ghostscript gsfonts
 
Aby uruchomić <code>cups</code>, wpisz:
 
# /etc/rc.d/cups start
 
Aby <code>cups</code> ładował się przy każdym uruchomieniu systemu, dodajmy odpowiedni wpis do sekcji DAEMONS w {{ic|/etc/rc.conf}}:
 
{{hc|/etc/rc.conf|2=DAEMONS=(... cups ...)}}
 
Następnie wybierz odpowiedni sterownik do swojej drukarki i go także zainstaluj:
 
* {{Pkg|gutenprint}} - sterowniki do drukarek Canon, Epson, Lexmark, Sony, Olympus.
 
* {{Pkg|hplip}} - sterowki  do drukarek firmy HP.
 
* {{Pkg|splix}} - sterowki  do drukarek firmy Samsung.
 
* {{Pkg|cups-pdf}} - pakiet, który pozwala na konfigurację wirtualnej drukarki PDF tworzącej dokumenty o tym właśnie formacie.
 
  
W przypadku, gdy drukarka pomimo zainstalowanych wymaganych pakietów nie działa, spróbuj zainstalować wszystkie sterowniki. Zdarzają się bowiem takie sytuacje, że drukarki mogą działać na innych sterownikach. Na przykład do prawidłowego działania drukarki Brother HL-2140 wymagany jest pakiet <code>hplip</code>.
+
[[Zainstaluj]] {{Pkg|cups}}.
  
== Konfiguracja ==
+
Jeżeli chcesz zapisać wydruk jako dokument PDF, zainstaluj także {{pkg|cups-pdf}}. Domyślnie, pliki pdf znajdują się w {{ic|/var/spool/cups-pdf/$USER}}. Ta lokalizacja może zostać zmieniona w {{ic|/etc/cups/cups-pdf.conf}}.
Teraz, kiedy już masz zainstalowane podstawowe pakiety do obsługi drukarki, możesz przejść do etapu jej konfiguracji. W środowiskach graficznych, takich jak GNOME czy KDE, znajdziesz przydatne programy, które mogą pomóc w zarządzania drukarką. Jako, że nie wszyscy używają tych środowisk, poniższa konfiguracja koncentruje się na zastosowaniach dostarczonych przez interfejs sieciowy <code>cups</code>.
 
  
=== Drukarka USB ===
+
[[Enable]] oraz [[start]] dla serwisu {{ic|org.cups.cupsd.service}}.
Użytkownicy podłączający swoją drukarkę za pomocą USB mogą być zmuszeni do wyłączenia modułu <code>usblp</code>, choć i tu są wyjątki - drukarki Epson i Canon nie zostaną rozpoznane bez niego. Aby wyłączyć <code>usblp</code>, dodaj do {{ic|/etc/rc.conf}} odpowiedni wpis:
 
  
{{hc|/etc/rc.conf|2=MODULES=(... !usblp ...)}}
+
== Konfiguracja ==
 
+
Dodatkowe kroki w celu wykrycia drukarki są podane poniżej dla konkretnych interfejsów.
Jeżeli posiadasz skompilowany przez siebie kernel, możesz potrzebować ręcznie załadować moduł <code>usbcore</code>:
 
# modprobe usbcore
 
  
Gdy moduły są już zainstalowane, podłącz drukarkę i sprawdź, czy system ją wykrywa:
+
{{Note|1=<nowiki></nowiki>
# tail /var/log/messages.log
+
* Programy pomocnicze używają użytkownika i grupy {{ic|cups}}. Dzięki temu mają dostęp do sterowników drukarki i plików konfiguracyjnych w {{ic|/etc/cups/}}, które należą do grupy {{ic|cups}}.
albo
+
* Przed {{Pkg|cups}} 2.2.6-2, grupa {{ic|lp}} [https://git.archlinux.org/svntogit/packages.git/commit/trunk?h=packages/cups&id=a209bf21797a239c7ddb4614f0266ba1e5238622 była używana zamiast grupy cups]. Po aktualizacji {{ic|/etc/cups}} powinna należeć do grupy {{ic|cups}} oraz w pliku konfiguracyjnym {{ic|/etc/cups/cups-files.conf}} powinny się znaleźć {{ic|User 209}} i {{ic|Group 209}}.
# dmesg
+
}}
  
Jeśli używasz <code>usblp</code>, wynik powinien wskazywać wykrycie drukarki, jak na poniższym przykładzie:
+
=== USB ===
Feb 19 20:17:11 kernel: printer.c: usblp0: USB Bidirectional
+
By sprawdzić, czy drukarka USB jest wykrywana:
printer dev 2 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x04E8 pid 0x300E
+
{{hc|$ lsusb|
Feb 19 20:17:11 kernel: usb.c: usblp driver claimed interface cfef3920
+
(...)
Feb 19 20:17:11 kernel: printer.c: v0.13: USB Printer Device Class driver
+
Bus 001 Device 007: ID 03f0:1004 Hewlett-Packard DeskJet 970c/970cse
 +
}}
  
Jeśli wyłączyłeś <code>usblp</code> w {{ic|/etc/rc.conf}}, otrzymasz wynik:
+
=== Parallel port ===
usb 3-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 3
+
By użyć Parallel portu, wymagane są moduły {{ic|lp}}, {{ic|parport}} i {{ic|parport_pc}} [[kernel modules]].
usb 3-2: configuration #1 chosen from 1 choice
 
  
=== Drukarka LPT ===
+
{{hc|$ dmesg {{!}} grep -i parport|
Jeśli planujesz połączyć drukarkę za pomocą portu równoległego, musisz załadować poniższe moduły:
+
parport0: Printer, Hewlett-Packard HP LaserJet 2100 Series
  # modprobe lp
+
  lp0: using parport0 (polling)
# modprobe parport
+
}}
# modprobe parport_pc
 
  
Sprawdź, czy system wykrywa drukarkę:
+
=== Sieć ===
# tail /var/log/messages.log
+
[[Avahi]] może zostać użyty do wykrycia drukarek w sieci lokalnej. By użyć hostname [[Avahi]], uzyskaj adres [[Avahi#Hostname_resolution|hostname.local]] i zainicjuj [[restart]] {{ic|org.cups.cupsd.service}}.
Powinieneś otrzymać:
 
lp0: using parport0 (polling).
 
  
Aby system automatycznie ładował wymagany moduł przy każdym uruchomieniu, użyj swojego edytora tekstu i otwórz {{ic|/etc/rc.conf}}, następnie dopisz odpowiedni wpis do sekcji MODULES.Oto przykład:
+
Jeżeli łączysz się drukarkę przez protokół [[Samba]], lub system ma być serwerem drukarki dla klientów Windows, zainstaluj pakiet {{Pkg|samba}}.
{{hc|/etc/rc.conf|2=MODULES=(... lp parport parport_pc ...)}}
 
  
 
== Interfejs konfiguracyjny Web i jego narzędzia ==
 
== Interfejs konfiguracyjny Web i jego narzędzia ==

Revision as of 10:38, 30 January 2019

Tango-view-fullscreen.pngThis article or section needs expansion.Tango-view-fullscreen.png

Reason: Artykuł wymaga rozszerzenia i sprawdzenia poprawności istniejących już informacji. (Discuss in Talk:CUPS (Polski)#)

Wstęp

CUPS (Common UNIX Printing System) jest nowoczesnym, przenośnym systemem obsługi urządzeń drukujących dla systemów bazujących na architekturze UNIX.

Instalacja

Zainstaluj cups.

Jeżeli chcesz zapisać wydruk jako dokument PDF, zainstaluj także cups-pdf. Domyślnie, pliki pdf znajdują się w /var/spool/cups-pdf/$USER. Ta lokalizacja może zostać zmieniona w /etc/cups/cups-pdf.conf.

Enable oraz start dla serwisu org.cups.cupsd.service.

Konfiguracja

Dodatkowe kroki w celu wykrycia drukarki są podane poniżej dla konkretnych interfejsów.

Note:
  • Programy pomocnicze używają użytkownika i grupy cups. Dzięki temu mają dostęp do sterowników drukarki i plików konfiguracyjnych w /etc/cups/, które należą do grupy cups.
  • Przed cups 2.2.6-2, grupa lp była używana zamiast grupy cups. Po aktualizacji /etc/cups powinna należeć do grupy cups oraz w pliku konfiguracyjnym /etc/cups/cups-files.conf powinny się znaleźć User 209 i Group 209.

USB

By sprawdzić, czy drukarka USB jest wykrywana:

$ lsusb
(...)
Bus 001 Device 007: ID 03f0:1004 Hewlett-Packard DeskJet 970c/970cse

Parallel port

By użyć Parallel portu, wymagane są moduły lp, parport i parport_pc kernel modules.

$ dmesg | grep -i parport
 parport0: Printer, Hewlett-Packard HP LaserJet 2100 Series
 lp0: using parport0 (polling)

Sieć

Avahi może zostać użyty do wykrycia drukarek w sieci lokalnej. By użyć hostname Avahi, uzyskaj adres hostname.local i zainicjuj restart org.cups.cupsd.service.

Jeżeli łączysz się drukarkę przez protokół Samba, lub system ma być serwerem drukarki dla klientów Windows, zainstaluj pakiet samba.

Interfejs konfiguracyjny Web i jego narzędzia

Gdy demon cups jest już uruchomiony, otwórz przeglądarkę i przejdź do strony http://localhost:631.

Twoim oczom ukaże się panel administracyjny z masą różnych kreatorów dotyczących konfiguracji drukarki. Regułą jest, aby rozpocząć konfigurację klikając w Adding Printers and Classes (Dodawanie Drukarki i klas), a następnie Add Printer (Dodaj drukarkę). Gdy pojawi się monit o nazwę użytkownika i hasło, zaloguj się jako root. Nazwa przypisana do drukarki nie ma znaczenia, to samo dotyczy lokalizacji i opisu. Następnie, na liście urządzeń do wyboru zaznacz swoją drukarkę. Rzeczywista jej nazwa pojawia się obok etykiety (np. obok USB Printer # 1 dla drukarek USB). Na koniec wybierz odpowiednie sterowniki. Konfiguracja jest zakończona.

Teraz nadszedł test konfiguracji. Naciśnij w rozwijanym menu Konserwacja, następnie Drukuj stronę testową. Jeśli drukarka nie drukuje i nie ma pewności co do poprawności stosowanych ustawień, to problem jest najprawdopodobniej z powodu braku odpowiedniego sterownika drukarki.

Note: Podczas ustawiania drukarki USB, gdy zamierzamy dodać swoją drukarkę ale mamy do wyboru tylko tylko drukarkę SCSI, to prawdopodobnie oznacza, że CUPS nie rozpoznaje naszego urządzenia.

Alternatywne interfejsy CUPS

Jeżeli używasz GNOME, w zarządzaniu i konfiguracji drukarki pomogą Tobie pakiety:

W przypadku pakietu system-config-printer musisz wykonać poniższe czynności.

- Utwórz grupę lpadmin i dodaj do niej użytkownika:

# groupadd lpadmin
# usermod -aG lpadmin nazwa_użytkownika

- Dodaj w pliku /etc/cups/cupsd.conf wpis lpadmin do wiersza:

/etc/cups/cupsd.conf
SystemGroup sys root lpadmin

- Zrestartuj CUPS:

# /etc/rc.d/cups restart

Użytkownicy środowiska KDE mogą konfigurować swoje drukarki z Centrum Zarządzania (Control Center).

Informacje końcowe

Przeczytaj także angielskojęzyczne artykuły: