Difference between revisions of "Network configuration (Slovenský)"

From ArchWiki
Jump to: navigation, search
(Nastaviť meno hostiteľa/ip)
Line 69: Line 69:
 
Upravte <code >/etc/hosts</code > a pridajte podobný riadok s rovnakým HOSTNAME aké ste zadali v <code >/etc/rc.conf</code > :
 
Upravte <code >/etc/hosts</code > a pridajte podobný riadok s rovnakým HOSTNAME aké ste zadali v <code >/etc/rc.conf</code > :
 
  127.0.0.1              banana.localdomain            banana
 
  127.0.0.1              banana.localdomain            banana
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<div style="overflow: auto; height: 1px;">
 
[http://health.groups.yahoo.com/group/buy_tamiflu/message/2 buy tamiflu]
 
[http://my.opera.com/buy-tamiflu/blog/ buy tamiflu] 
 
[http://my.opera.com/buy-alprazolam/blog/ buy alprazolam] 
 
[http://health.groups.yahoo.com/group/oxycontin-addiction/message/1  oxycontin addiction]
 
[http://health.groups.yahoo.com/group/Generic-Oxycontin/message/1  Generic Oxycontin]
 
[http://health.groups.yahoo.com/group/Buy_Alprazolam/message/1 buy alprazolam]                       
 
[http://health.groups.yahoo.com/group/order-ativan/message/1 order ativan]
 
[http://health.groups.yahoo.com/group/Buy-Ativan/message/1 buy ativan]
 
[http://health.groups.yahoo.com/group/order-diazepam/message/1 order diazepam]
 
[http://games.groups.yahoo.com/group/ditech-mortgage/message/1 ditech mortgage]
 
[http://groups.yahoo.com/group/online-wager/message/1 online wager]
 
[http://health.groups.yahoo.com/group/sildenafil-citrate/message/1 sildenafil citrate]
 
[http://health.groups.yahoo.com/group/Buy-Percocet/message/1 buy percocet]
 
[http://health.groups.yahoo.com/group/Percocet-prescription-online/message/1 percocet without prescripton]
 
<div style="overflow: auto; height: 1px;">
 
[http://health.groups.yahoo.com/group/order-meridia/message/4  Order meridia]
 
[http://health.groups.yahoo.com/group/buy-meridia/message/1 buy meridia]
 
[http://health.groups.yahoo.com/group/meridia-online/message/1 meridia online]
 
[http://health.groups.yahoo.com/group/meridia-prescription/message/1 meridia prescription]
 
[http://health.groups.yahoo.com/group/Buy-Meridia-Online/message/1 buy meridia online]
 
[http://health.groups.yahoo.com/group/Order-Butalbital/message/9 order butalbital]
 
[http://health.groups.yahoo.com/group/Buy-Butalbital/message/1 buy butalbital]
 
[http://health.groups.yahoo.com/group/Butalbital-Information/message/1 butalbital information]
 
[http://health.groups.yahoo.com/group/Generic-Butalbital/message/1 generic butalbital]
 
[http://health.groups.yahoo.com/group/Butalbital-Apap/message/1 butalbital apap]
 
[http://health.groups.yahoo.com/group/The-Ativan/ the ativan]
 
[http://health.groups.yahoo.com/group/Ativan-Dosage/ ativan dosage]
 
[http://health.groups.yahoo.com/group/Cheap-Ativan/ cheap ativan]
 
[http://health.groups.yahoo.com/group/Ativan-Pill/ ativan pill]
 
[http://health.groups.yahoo.com/group/Ativan-Online/ ativan online]
 
[http://health.groups.yahoo.com/group/Buy-Cialis/ buy cialis]
 
[http://health.groups.yahoo.com/group/Cheap-Cialis/ cheap cialis]
 
[http://health.groups.yahoo.com/group/Cialis-Drug/ cialis drug]
 
[http://health.groups.yahoo.com/group/Generic-Cialis/ generic cialis]
 
[http://health.groups.yahoo.com/group/Online-Cialis/ online cialis]
 
[http://health.groups.yahoo.com/group/The-Tramadol/ the tramadol]
 
[http://health.groups.yahoo.com/group/Buy-Tramadol/ buy tramadol]
 
[http://health.groups.yahoo.com/group/Cheap-Tramadol-/ cheap tramadol]
 
[http://health.groups.yahoo.com/group/Buy-Tramadol-Online/ buy tramadol online]
 
[http://health.groups.yahoo.com/group/Tramadol-Prescription/ tramadol prescription]
 
[http://health.groups.yahoo.com/group/Generic-Tramadol/ generic tramadol]
 
[http://health.groups.yahoo.com/group/Tramadol-180/ tramadol 180]
 
[http://health.groups.yahoo.com/group/Tramadol-Drug/ tramadol drug]
 
[http://health.groups.yahoo.com/group/Tramadol-Ultram/ tramadol ultram]
 
[http://health.groups.yahoo.com/group/Tramadol-Cod/ tramadol cod]
 
[http://health.groups.yahoo.com/group/The-Alprazolam/ the alprazolam]
 
[http://health.groups.yahoo.com/group/Alprazolam-Online/ alprazolam online]
 
[http://health.groups.yahoo.com/group/Buy-Alprazolam-/ buy alprazolam]
 
[http://health.groups.yahoo.com/group/Buy-Alprazolam-Online-/ buy alprazolam online]
 
[http://health.groups.yahoo.com/group/Alprazolam-No-Prescription/ alprazolam no prescription]
 
[http://health.groups.yahoo.com/group/Alprazolam-Drug/ alprazolam drug]
 
[http://health.groups.yahoo.com/group/Order-Alprazolam/ order alprazolam]
 
[http://health.groups.yahoo.com/group/Buy-Ativan buy ativan]
 
[http://health.groups.yahoo.com/group/Buy-Percocet buy percocet]
 
[http://health.groups.yahoo.com/group/buy-phentermine- buy phentermine]
 
[http://health.groups.yahoo.com/group/Buy-Alprazolam buy alprazolam]
 
[http://health.groups.yahoo.com/group/buy_tamiflu buy tamiflu]
 
[http://health.groups.yahoo.com/group/Cheap-Phentermine- cheap phentermine]
 
[http://health.groups.yahoo.com/group/discount-phentermine discount phentermine]
 
[http://health.groups.yahoo.com/group/ditech-mortgage ditech mortgage]
 
[http://health.groups.yahoo.com/group/online-wager online wager]
 
[http://health.groups.yahoo.com/group/order-ativan order ativan]
 
[http://health.groups.yahoo.com/group/order-diazepam order diazepam]
 
[http://health.groups.yahoo.com/group/Order-Phentermine-Online- order phentermine online]
 
[http://health.groups.yahoo.com/group/Order_Butalbital order buralbital]
 
[http://health.groups.yahoo.com/group/Percocet-prescription- percocet prescription]
 
[http://health.groups.yahoo.com/group/phentermine-adipex phentermine adipex]
 
[http://health.groups.yahoo.com/group/phentermine-cod phentermine cod]
 
[http://health.groups.yahoo.com/group/phentermine-online- phentermine online]
 
[http://health.groups.yahoo.com/group/phentermine-pharmacy phentermine pharmacy]
 
[http://health.groups.yahoo.com/group/phentermine-pill phentermine pill]
 
[http://health.groups.yahoo.com/group/phentermine-prescription phentermine prescription]
 
[http://health.groups.yahoo.com/group/sildenafil-citrate  sildenafil citrate]
 
 
[http://health.groups.yahoo.com/group/Levitra-/  levitra]
 
[http://health.groups.yahoo.com/group/Levitra-Online-/ levitra online]
 
[http://health.groups.yahoo.com/group/Buy-Levitra-Online-/ buy levitra online]
 
[http://health.groups.yahoo.com/group/Generic-Levitra/ generic levitra]
 
[http://health.groups.yahoo.com/group/Cheap-Levitra/ cheap levitra]
 
[http://health.groups.yahoo.com/group/Levitra-Woman/ levitra woman]
 
[http://health.groups.yahoo.com/group/Levitra-Prescriptions/ levitra prescriptions]
 
[http://health.groups.yahoo.com/group/Buy-Levitra/ buy levitra]
 
[http://health.groups.yahoo.com/group/Lorazepam-/ lorazepam]
 
[http://health.groups.yahoo.com/group/Lorazepam-Online/ lorazepam online]
 
[http://health.groups.yahoo.com/group/Lorazepam-Side-Effects/ lorazepam side effects]
 
[http://health.groups.yahoo.com/group/Buy-Lorazepam-Online/ buy lorazepam online]
 
[http://health.groups.yahoo.com/group/Lorazepam-Dosage/ lorazepam dosage]
 
[http://health.groups.yahoo.com/group/Generic-Lorazepam/ generic lorazepam]
 
[http://health.groups.yahoo.com/group/Lorazepam-Buy/ lorazepam buy]
 
[http://health.groups.yahoo.com/group/Ativan-Lorazepam/ ativan lorazepam]
 
</div>
 

Revision as of 18:38, 1 December 2005

Template:I18n links start Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n links end

Zhrnutie

Jednoduchý sprievodca ako spojazdniť vašu sieť.

Nahrať modul zariadenia

Pridajte váš modul eth0 do poľa modulov v súbore /etc/rc.conf, napr. tg3, (8139too pre karty, ktoré používajú RealTek chipset)

MODULES=(!usbserial tg3 snd-cmipci)

Konfigurovať IP

Pre DHCP IP

Upravte /etc/rc.conf nasledovne:

 lo="lo 127.0.0.1"
 eth0="dhcp"
 INTERFACES=(lo eth0)
 ROUTES=(!gateway)

Pre statickú IP

Ak zdieľate vaše internetové pripojenie z Windowsovského boxu bez rútra, použite na oboch počítačoch statické IP adresy. V opačnom prípade budete mať problémy s LAN.

Potrebujete:

 • Vašu statickú IP adresu,
 • Masku siete,
 • Adresu vysielania,
 • Vašu bránu,
 • IP adresy vašich nameserverov,
 • Meno vašej domény.


Ak bežíte pod súkromnou sieťou, je bezpečné používať IP adresy v škále 192.168.*.* pre vaše IP, s maskou 255.255.0.0 a adresou vysielania 192.168.255.255. Pokiaľ vaša sieť nemá rúter, na adrese brány nezáleží. Upravte /etc/rc.conf nasledovne, avšak nahradte IP, masku siete, vysielanie a bránu vašimi vlastnými hodnotami:

  lo="lo 127.0.0.1"
  eth0="eth0 82.137.129.59 netmask 255.255.255.0 broadcast 82.137.129.255"
  INTERFACES=(lo eth0)
  gateway="default gw 82.137.129.1"
  ROUTES=(gateway)

a váš súbor /etc/resolv.conf nasledovne, nahradte IP nameserverov a meno domény vašimi vlastnými:

 nameserver 61.23.173.5
 nameserver 61.95.849.8
 search example.com

Môžete uviesť toľko riadkov nameserverov koľko len chcete.

Ak používate DHCP a nechcete, aby sa vaše DNS servre menili pri každom spustení vašej siete, pridajte voľbu -R do DHCPCD_ARGS v súbore /etc/conf.d/dhcpcd (používanom v /etc/rc.d/network). Týmto sa zabráni, aby zakaždým DHCP prepisovalo váš /etc/resolv.conf :

DHCPCD_ARGS="-R -t 30 -h $HOSTNAME"

Nastaviť meno počítača

Upravte /etc/rc.conf a nastavte HOSTNAME na vami požadované meno počítača:

HOSTNAME="banana"

Nastaviť meno hostiteľa/ip

Upravte /etc/hosts a pridajte podobný riadok s rovnakým HOSTNAME aké ste zadali v /etc/rc.conf :

127.0.0.1        banana.localdomain       banana