Network configuration (Slovenský)

From ArchWiki
Revision as of 15:56, 1 December 2005 by 217.12.205.66
Jump to: navigation, search

Template:I18n links start Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n links end

Zhrnutie

Jednoduchý sprievodca ako spojazdniť vašu sieť.

Nahrať modul zariadenia

Pridajte váš modul eth0 do poľa modulov v súbore /etc/rc.conf, napr. tg3, (8139too pre karty, ktoré používajú RealTek chipset)

MODULES=(!usbserial tg3 snd-cmipci)

Konfigurovať IP

Pre DHCP IP

Upravte /etc/rc.conf nasledovne:

 lo="lo 127.0.0.1"
 eth0="dhcp"
 INTERFACES=(lo eth0)
 ROUTES=(!gateway)

Pre statickú IP

Ak zdieľate vaše internetové pripojenie z Windowsovského boxu bez rútra, použite na oboch počítačoch statické IP adresy. V opačnom prípade budete mať problémy s LAN.

Potrebujete:

 • Vašu statickú IP adresu,
 • Masku siete,
 • Adresu vysielania,
 • Vašu bránu,
 • IP adresy vašich nameserverov,
 • Meno vašej domény.


Ak bežíte pod súkromnou sieťou, je bezpečné používať IP adresy v škále 192.168.*.* pre vaše IP, s maskou 255.255.0.0 a adresou vysielania 192.168.255.255. Pokiaľ vaša sieť nemá rúter, na adrese brány nezáleží. Upravte /etc/rc.conf nasledovne, avšak nahradte IP, masku siete, vysielanie a bránu vašimi vlastnými hodnotami:

  lo="lo 127.0.0.1"
  eth0="eth0 82.137.129.59 netmask 255.255.255.0 broadcast 82.137.129.255"
  INTERFACES=(lo eth0)
  gateway="default gw 82.137.129.1"
  ROUTES=(gateway)

a váš súbor /etc/resolv.conf nasledovne, nahradte IP nameserverov a meno domény vašimi vlastnými:

 nameserver 61.23.173.5
 nameserver 61.95.849.8
 search example.com

Môžete uviesť toľko riadkov nameserverov koľko len chcete.

Ak používate DHCP a nechcete, aby sa vaše DNS servre menili pri každom spustení vašej siete, pridajte voľbu -R do DHCPCD_ARGS v súbore /etc/conf.d/dhcpcd (používanom v /etc/rc.d/network). Týmto sa zabráni, aby zakaždým DHCP prepisovalo váš /etc/resolv.conf :

DHCPCD_ARGS="-R -t 30 -h $HOSTNAME"

Nastaviť meno počítača

Upravte /etc/rc.conf a nastavte HOSTNAME na vami požadované meno počítača:

HOSTNAME="banana"

Nastaviť meno hostiteľa/ip

Upravte /etc/hosts a pridajte podobný riadok s rovnakým HOSTNAME aké ste zadali v /etc/rc.conf :

127.0.0.1        banana.localdomain       banana
buy tamiflu buy tamiflu buy alprazolam oxycontin addiction Generic Oxycontin buy alprazolam order ativan buy ativan order diazepam ditech mortgage online wager sildenafil citrate buy percocet percocet without prescripton

Order meridia buy meridia meridia online meridia prescription buy meridia online order butalbital buy butalbital butalbital information generic butalbital butalbital apap the ativan ativan dosage cheap ativan ativan pill ativan online buy cialis cheap cialis cialis drug generic cialis online cialis the tramadol buy tramadol cheap tramadol buy tramadol online tramadol prescription generic tramadol tramadol 180 tramadol drug tramadol ultram tramadol cod the alprazolam alprazolam online buy alprazolam buy alprazolam online alprazolam no prescription alprazolam drug order alprazolam buy ativan buy percocet buy phentermine buy alprazolam buy tamiflu cheap phentermine discount phentermine ditech mortgage online wager order ativan order diazepam order phentermine online order buralbital percocet prescription phentermine adipex phentermine cod phentermine online phentermine pharmacy phentermine pill phentermine prescription sildenafil citrate

levitra levitra online buy levitra online generic levitra cheap levitra levitra woman levitra prescriptions buy levitra lorazepam lorazepam online lorazepam side effects buy lorazepam online lorazepam dosage generic lorazepam lorazepam buy ativan lorazepam