Daemons (Česky)

From ArchWiki
Revision as of 16:24, 4 June 2013 by Lahwaacz (talk | contribs) (mark as out of date)
Jump to: navigation, search

ro:Daemon zh-CN:Daemon

Tango-view-refresh-red.pngThis article or section is out of date.Tango-view-refresh-red.png

Reason: please use the first argument of the template to provide a brief explanation. (Discuss in Talk:Daemons (Česky)#)

Démon je program, který běží v pozadí, čeká na události, které nastanou, reaguje na ně a poskytuje služby. Ukázkovým příkladem může být třeba webový server, který čeká na požadavek na sestavení stránky, nebo SSH server, který čeká, až se někdo vzdáleně přihlásí. To jsou příklady programů s mnoha vlastnostmi, ne všechny démony se ale viditelně projevují - démon, který zaznamenává činnost systému (např. syslog, metalog), démon, který sníží frekvenci procesoru, pokud systém nemá nic na práci.

Spouštění po startu

Běžná instalace Arch Linuxu po startu spouští jen velmi málo démonů či služeb. Služby můžete snadno přidat či odstranit editováním souboru rc.conf. Najděte řádek, který v nové instalaci vypadá zhruba takto:

DAEMONS=(syslog-ng network netfs crond)

Služby (démony) se při startu spouštějí v pořadí, v jakém jsou uvedeny na tomto řádku. Můžete jejich automatické spouštění zakázat tak, že před název umístíte vykřičník (!). Můžete je také spustit na pozadí - přidejte před název zavináč (@).

Ruční spouštění a zastavování

Skripty určené ke spouštění služeb se nacházejí v adresáři /etc/rc.d/. Služby můžete ručně spouštět, zastavovat nebo restartovat příkazem

/etc/rc.d/nameofservice {start|stop|restart}

Skripty mohou mít ještě další příkazy - najdete je v dokumentaci. Obvykle je také vypíše samotný skript, pokud jej spustíte bez parametrů.

Základy

Služby přidávejte pouze tehdy, pokud je potřebujete. Typický uživatel si asi spustí služby CUPS, HAL a ALSA. Uvědomte si, že některé služby spouštějí další služby. Například HAL automaticky spouští DBUS a Acpid. Pamatujte také na to, že pokud do systému nainstalujete novou službu, musíte jí ručně přidat do rc.conf, pokud ji tedy chcete spouštět při startu systému.

Spouštění démonů v pozadí

Je to praktické pro případ, kdy potřebujete, aby se druhá služba spustila dříve, než první skončí. Které služby (démony) spouštět v pozadí, záleží na vašich potřebách - nespouštějte tímto způsobem hned všechno. Zde je příklad:

DAEMONS=(syslog-ng gensplash network netfs hal @avahi-daemon @samba @crond @alsa @openntpd @cupsd @mpd)