Display manager (Česky)

From ArchWiki
Revision as of 10:24, 7 February 2009 by Warriant (talk | contribs) (Another one.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Template:I18n links start Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n links end

Instalace balíčků

Entrance:

# pacman -Sy entrance-svn

(Poznámka: entrance-svn je v repozitáři [community])

GDM:

# pacman -Sy gdm

KDM:

# pacman -Sy kdebase

SLiM:

# pacman -Sy slim

XDM:

# pacman -Sy xorg-xdm

Konfigurace zavádění správce obrazovky

Jsou dva jednoduché způsoby, jak nechat systém zavést správce obrazovky:

 1. Metoda Inittab
  Správce obrazovky se zavede automaticky po startu a v případě pádu se obnoví.
 2. Metoda Daemon
  Správce obrazovky se zavede automaticky během startu jako daemon.
  (V současnosti to funguje pouze s Entrance, GDM, KDM a SLiM)

Metoda inittab je z různých důvodů doporučována. Jedním z nich je, že vám dovolí z GRUBu nabootovat přímo do framebuffer režimu. Toto je například výhoda, když v X spadne ovladač grafické karty, jelikož nebudete nuceni opravovat systém z živého CD nebo pomocí jiných zbytečně složitých prostředků.

S metodou inittab vše, co byste museli udělat, je zmáčknout ve výzvě GRUBu 'e' pro úpravy a prostě přidat:

3

na konec řádku pro jádro, a nabootujete přímo do framebuffer režimu pro opravu svého systému/X (Toto je též lépe rozebráno níže.)

Oboje metody jsou srovnatelně lehké.

Metoda Inittab

Run-levely (úrovně spuštění/běhu) jsou:

 0  Zastavení
 1(S)	Jeden uživatel
 2  Nepoužito
 3  Více uživatelů
 4  Nepoužito
 5  X11
 6  Restart

Výchozí run-level v Archu je 3 a XDM je jako výchozí správce obrazovky.

Úprava výchozí úrovně spuštění

Přesuňte se do režimu superuživatele:

$ su

Otevřete editorem své volby soubor /etc/inittab:

# emacs /etc/inittab
# nano /etc/inittab
# vi /etc/inittab

Najděte řádek, který vypadá nějak takto:

id:3:initdefault:

Změňte "3" na "5" pro X11:

id:5:initdefault:

Uložte soubor a opusťte editor. Když nyní restartujete počítač, měl by se spustit "X Display Manager". Pro jiné správce obrazovky se podívejte níže:

Úprava výchozího správce obrazovky

Přesuňte se do režimu superuživatele:

$ su

Otevřete editorem své volby soubor /etc/inittab:

# emacs /etc/inittab
# nano /etc/inittab
# vi /etc/inittab

Najděte řádek, jenž vypadá podobně jako tento (poblíž konce):

x:5:respawn:/usr/bin/xdm -nodaemon

Upravte ho tak, aby ukazoval na správce obrazovky vaší volby:

Entrance:

x:5:respawn:/usr/sbin/entranced -nodaemon &> /dev/null

GDM:

x:5:respawn:/usr/sbin/gdm -nodaemon

KDM:

x:5:respawn:/usr/bin/kdm -nodaemon

SLiM:

x:5:respawn:/usr/bin/slim >& /dev/null

Uložte soubor a opusťte editor. Když nyní restartujete počítač, měl by se spustit správce obrazovky podle vaší volby.

Metoda Daemon

Jednoduše potřebujete přidat jméno daemona do svého pole daemonů v "/etc/rc.conf".

Přesuňte se do režimu superuživatele:

$ su

Otevřete editorem své volby soubor /etc/rc.conf:

# emacs /etc/rc.conf
# nano /etc/rc.conf
# vi /etc/rc.conf

Poblíž konce souboru uvidíte řádek, který vypadá podobně jako tento:

DAEMONS=(syslogd klogd !pcmcia network netfs crond) # toto je pole daemonů

Přidejte na konec jméno daemona pro správce obrazovky vaší volby (entrance, gdm, kdm nebo slim):

Entrance:

DAEMONS=(syslogd klogd !pcmcia network netfs crond entranced)

GDM:

DAEMONS=(syslogd klogd !pcmcia network netfs crond gdm)

KDM:

DAEMONS=(syslogd klogd !pcmcia network netfs crond kdm)

SLiM:

DAEMONS=(syslogd klogd !pcmcia network netfs crond slim)

Uložte soubor a opusťte editor.

Když nyní restartujete počítač, měl by se spustit správce obrazovky. V opačném případě se ujistěte, že jste zadali jeho jméno správně. Také se ujistěte, že ten správce, kterého jste si vybrali, je nainstalovaný. Dále může pomoct se ujistit, že se startx nezastavuje s chybami.

Přepínání run-levelů

Pokud chcete vyzkoušet správce obrazovky bez restartu nebo jen změnit konfiguraci X a ten pitomý správce obrazovky se stále obnovuje.

Použijte tento příkaz:

/sbin/telinit <úroveň-spuštění>

Pro přepnutí do run-levelu 3 (víceuživatelský):

/sbin/telinit 3

Pro přepnutí do run-levelu 5 (X11):

/sbin/telinit 5

Přepínáním se můžete vyhnout restartu systému během testování.

Template:Box Note

GRUB

V GRUBu můžete přidat položku menu, která vám umožní bootovat s nebo bez X11,

Přesuňte se do režimu superuživatele:

$ su

Otevřete editorem své volby soubor /boot/grub/menu.lst:

# emacs /boot/grub/menu.lst
# nano /boot/grub/menu.lst
# vi /boot/grub/menu.lst

Najděte první položku jádra, kterou máte; výchozí je "# (0) Arch Linux"

# (0) Arch Linux
title Arch Linux
root  (hd0,0)
kernel /vmlinuz26 root=/dev/sda3 ro
initrd /kernel26.img

Můžete ji zduplikovat a upravit obojí takto:

# (0) Arch Linux Multi-user
title Arch Linux Multi-user
root  (hd0,0)
kernel /vmlinuz26 root=/dev/sda3 ro 3
initrd /kernel26.img
# (0) Arch Linux X11
title Arch Linux X11
root  (hd0,0)
kernel /vmlinuz26 root=/dev/sda3 ro 5
initrd /kernel26.img

Run-level byl přidán na konec, takže jádro ví v jakém run-levelu se má spustit.

LILO

Systém můžete zavést v run-levelu vlastní volby prostě tím, že v bootovací obrazovce lila vyberete nebo zadáte jméno jádra a požadovaný run-level za něj přidáte.

Třeba takto:

 : Arch 5

Řešení problémů

Pokud se GDM při bootu spustí správně, ale selže po opakovaných pokusech o odhlášení, zkuste přidat do sekce daemonů v /etc/grub/custom.conf tento řádek:

GdmXserverTimeout=60

Viz též