Downgrading packages (Česky)

From ArchWiki
Revision as of 23:23, 4 February 2012 by FAWN (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

This template has only maintenance purposes. For linking to local translations please use interlanguage links, see Help:i18n#Interlanguage links.


Local languages: Català – Dansk – English – Español – Esperanto – Hrvatski – Indonesia – Italiano – Lietuviškai – Magyar – Nederlands – Norsk Bokmål – Polski – Português – Slovenský – Česky – Ελληνικά – Български – Русский – Српски – Українська – עברית – العربية – ไทย – 日本語 – 正體中文 – 简体中文 – 한국어


External languages (all articles in these languages should be moved to the external wiki): Deutsch – Français – Română – Suomi – Svenska – Tiếng Việt – Türkçe – فارسی

Template:Article summary start

Template:Article summary text Template:Article summary heading Template:Article summary wiki Template:Article summary text Template:Article summary end

Tento průvodce vás provede procesem návratu k předchozí (starší) verzi balíčku. Návrat k předchozí verzi (tzv. downgrade) se obvykle nedoporučuje, ale může to být nutné v případě, že nový balíček obsahuje chyby.

Než přistoupíte k návratu k předchozí verzi, zvažte dobře důvody, proč to děláte. Pokud je to kvůli chybě v balíčku, pomozte prosím Archu i původním vývojářům tím, že obětujete několik minut nahlášení chyby pomocí Arch Bug Tracker nebo přímo vývojářům balíku. Protože je Arch Linux tzv. "rolling release" distribucí, budete pravděpodobě neustále setkávat s novými balíčky a čas od času i s nějakou tou chybou.

Jak my, tak původní vývojáři ocení vaše úsilí při ohlašování chyb. Každá doplňující informace může ušetřit hodiny testování a ladění a rovněž přispěje vydávání stabilnějšího software.

Důvody

Proces návratu k předchozí verzi spočívá v odebrání novějšího balíčku a instalace předchozí verze. Předchozí verzí se rozumí bezprostředně předchozí verze balíčku nebo prostě některá ze starších verzí.

Důvody pro návratu k předchozí verzi mezi jinými jsou: nová verze obsahuje chybu, nová verze neposkytuje požadovanou funkčnost nebo experimentujeme s verzemi balíčků. V každém případě je třeba zvážit zda návrat k předchozí verzi nepřinese více problémů než prostě počkat na vydání nové verze balíčku.

Návrat k předchozí verzi jednoho balíčku může způsobit, že bude nutné použít i jiné balíčky starších verzí. Pro ty, kteří nainstalovali větší množství experimentálních balíčků z repozitáře testing může být vhodnější přistoupit spíše k reinstalaci systému než ke snížení verze balíčku.

Podrobnosti

Každý uživatel musí mít na mysli následující. Především je třeba uvážit závislosti každé aplikace, jejíž verzi snižujeme. S novou verzí aplikace se občas mění verze knihoven, které požaduje a rovněž funkčnost poskytovaná knihovnami se verze od (i zcela) verze liší. Řešení pak vyžaduje návrat k předchozí verzi vyžadovaných knihoven (tedy dalších balíků).

Za druhé, je se ujistit, zda potřebné soubory starších verzí balíčků již nebyly ze systému odstraněny nebo zda jsou dostupné z jiných zdrojů. Repozitáře Arch linuxu respektují princip "rolling release" a neobsahují starší verze balíčků. Viz. níže.

Za třetí, musíme brát ohled na související konfigurační soubory a skripty. V současnosti se při návratu k předchozím verzím balíčků spoléháme na nástroj pacman, který nám ovšem nezaručí i odpovídající změnu konfiguračních souborů.

Problematika snižování verze balíčků souvisí s nejnovějším vývojem balíčkovacího systému. Celý koncept "Arch Rollback Machine" (A.R.M., viz. níže) se aktivně vyvíjí a očekává se jeho použitelné začlenění do nástroje pacman. Až k tomu dojde, bude tento proces automatizován. Do té doby platí následující instrukce.

Jak se vrátit k předchozí verzi balíčku

  • Otázka: Použil jsem příkaz pacman -Syu a balíček ABC byl aktualizován z verze N na verzi M. Nový balíček ovšem způsobuje problémy, jak se vrátím od verze balíčku M ke starší verzi tohoto balíčku - N?
  • Odpověď: Jednoduše se podívejte do adresáře /var/cache/pacman/pkg ve vašem systému, nachází-li se zde starší verze dotčeného balíčku. (Pokud jste v nedávné době nepoužili příkaz pacman -Scc, měli byste ho zde najít.) Pak nainstalujete starší verzi balíčku příkazem: pacman -U /var/cache/pacman/pkg/stary_balicek-stara_verze.pkg.tar.gz.

Tento proces odebere nový balíček, vyřeší potřebné změny v závislostech mezi balíčky a nainstaluje starší verzi balíčku i s potřebnými závislostmi.

Note: Pokud tímto způsobem změníte základní část OS, ovlivníte doslova tisíce závislých balíčků, které nahradíte jejich staršími verzemi. Pak můžete skončit jako Popelka přebírající balíčky a opět aktualizující jeden po druhém, aniž by změnila ten jeden, o který jde.

V uživatelském repozitáři AUR je nástroj downgradeAUR. Je to jednoduchý bash skript, který ověří v adresáři obsahujícím místní cache přítomnost starší verze balíčku. Nenajde-li ji zde, prohledá A.R.M. a pak nabídne k výběru starší verzi balíčku k instalaci. V podstatě automatizuje proces naznačený výše. Viz. downgrade --help pro návod k použití.

Mocnějším nástrojem je downgrader, který pracuje přímo s logy pacmana, umí hledat starší verze balíčků v adresáři cache, v repozitáři A.R.M. a dokáže pracovat i se seznamy balíčků (pro případ kdy je systém nestabilní po aktualizaci více balíčků a vy nevíte, který to způsobuje).

Nalezení starší verze

Zde máme tři možnosti.

Nesynchronizovaná zrcadla

Když nemůžete najít potřebnou starší verzi balíčku, podívejte se, jestli některé ze zrcadel oficiálních repozitářů není v nesynchronním stavu (out of sync). Na této stránce naleznete stav zrcadel repozitářů. (Poznámka: tato stránka je německy a nás zajímá v přehledu repozitářů sloupec "Verzögerung".)

Také můžete vyzkoušet tento repozitář, který ukládá staré balíčky:

ARM

Arch Rollback Machine (A.R.M) obsahuje archiv všech ofificálních repozitářů až k 1.listopadu 2009. The site is in a state of flux as of this date (21 November 2009), and now has lost the items back thru 1 October 2008, as previously reported.

If you are interested in ARM, it would be best to view the introductory forum announcement and discussion, so as to stay abreast of the current progress of the project. The introductory forum thread is here.

It is said that the goal was to construct the urls in such a way as to facilitate easy wget+pacman scripting to "roll back" your system to a particular date. The automation process is not yet explained. To just manually search for a particular package, one can use the search page which has been provided at ARM Search.

Re-Compile The Package

In worst-case scenario, if the package is not located anywhere else, you will need to compile the older version yourself. To do this you will need a PKGBUILD for the file; you could edit the existing PKGBUILD provided by ABS to use older sources, or you can visit https://www.archlinux.org/packages/ and search for the package you wish to downgrade. Once you find it, click "View SVN entries" and select "View Log". Locate the version you need and click on the path. Then just download the files located in that directory and build it with makepkg.

Other Information

The basic concept of user control in pacman package management is to edit the pacman.conf file by logging in as root at the command prompt and using nano /etc/pacman.conf to edit that file. (While this can often be done from within your GUI frontend of choice, such as Shaman, sometimes it is more accurate to do it right from the CLI. It is suggested that you clean up any accumulated junk while in the file.)

One is simply going to be changing the locations of repositories in which pacman searches for programs. Remarking out any existing repos by the use of the pound sign at the beginning of the line will leave the current ones without making them accessible to pacman and the package management system.

For instance, to add a repository from the ARM, one simply remarks-out the old line and adds the appropriate directory location in the format:

[core]
#Server=http://mirrors.gigenet.com/archlinux/core/os/i686
Server=http://arm.konnichi.com/2009/11/01/core/os/i686

In this example, the date section is taking whatever packages are available as of the date of November 1st, 2009. Please note that all repositories are snapshots of the official repositories. You need only change the mirror in /etc/pacman.d/mirrorlist, placing an ARM mirror at the top. e.g http://arm.konnichi.com/2009/11/01/$repo/os/i686 to sync all official repositories listed in /etc/pacman.conf to the chosen ARM mirror then update with:

pacman -Syy  # refresh the sync databases
pacman -Suu  # downgrade all packages with a lower version in the repos

This alone does not guarantee a seamless rollback as there are sometimes package conflicts with regards to version numbers, etc. If you know the repository it may be easier to visit the global mirror, e.g http://arm.konnichi.com/core/os/i686, note the omission of the date.

What about dependencies?

  • Q: I can not downgrade a package, because of dependencies.
  • A: You can ignore dependencies when upgrading or removing with 'd'. e.g. pacman -Ud pkgpkgname-olderpkgver.pkg.tar.gz but this might break your system further.

Stopping Pacman from updating certain packages

  • Q: How do I stop Pacman from upgrading downgraded packages?
  • A: With the "IgnorePkg" variable in /etc/pacman.conf.

"IgnorePkg = package1 package2 ..." in your pacman.conf instructs Pacman to ignore any upgrades for selected packages when performing a --sysupgrade.

Reverting to a Savepoint

  • Q: I want to go back to how my system was yesterday.
  • A: It is easy provided you enabled periodic snapshots.

You can rely on a logical volume manager (LVM) for creating and maintaining snapshots. These snapshots should not be confused with CVS snapshots. LVM snapshots are kernel-level filesystem snapshots that, unlike a full backup, use a COW (copy-on-write) scheme which means that it occupies very little disk space so long as no files were modified, and if files were modified, the snapshot occupies only a little more than the disk space needed to store the pre-modified files. This usually means that you can snapshot a 35GB system with only 2GB free space, considering that pacman -Sy will likely modify far less than 2GB of data. If the state of your system after the upgrade is undesirable, you can quickly rollback to previous snapshot images of your system.