Dvorak (Dansk)

From ArchWiki
Jump to: navigation, search

zh-CN:Dvorak

Dansk dvorak

Du kan skifte til dansk dvorak layout i terminalen med 'setxkbmap'

setxkbmap dk dvorak

Permanent layout

I /etc/X11/xorg.conf skal det se sådan ud

Option "XkbLayout" "dk"
Option "XkbVariant" "dvorak"