Difference between revisions of "E17 (Česky)"

From ArchWiki
Jump to: navigation, search
m
m
Line 120: Line 120:
  
 
Nyní probíha spouštění i ověřování uživatelů korektně. Jak jste si všimli, po ověření entrance zmizí a vrátí se zpět. Důvod je ten, že entrance neví, co po ověření spustit.
 
Nyní probíha spouštění i ověřování uživatelů korektně. Jak jste si všimli, po ověření entrance zmizí a vrátí se zpět. Důvod je ten, že entrance neví, co po ověření spustit.
Toto se nastaví pomocí souboru {{Filename|/etc/X11/Xsession}} (může být nastaveno během kompilace pomocí ENTRANCE_XSESSION) a pomocí souborů .desktop v adresářích xsessions.
+
Toto se nastaví pomocí souboru {{Filename|/etc/X11/Xsession}} (lze nastavit během kompilace pomocí ENTRANCE_XSESSION) a pomocí souborů .desktop v adresářích xsessions.
 
Adresáře xsessions, které entrance prochází:
 
Adresáře xsessions, které entrance prochází:
{{Filename|/opt/e17/etc/xsessions/}} (nastaveno během kompilace pomocí ENTRANCE_SESSIONS_DIR), {{Filename|$XDG_DATA_HOME/xsessions/}} a všechny další  <tt>xsessions</tt> adresáře ve vašem $XDG_DATA_DIRS.
+
{{Filename|/opt/e17/etc/xsessions/}} (lze nastavit během kompilace pomocí ENTRANCE_SESSIONS_DIR), {{Filename|$XDG_DATA_HOME/xsessions/}} a všechny další  <tt>xsessions</tt> adresáře ve vašem $XDG_DATA_DIRS.
  
 
Entrance umožňuje výběr z více sezení, která jsou definována pomocí souborů .desktop v adresářích xsessions. Po úspěšném ověření uživatele entrance takový soubor projde a spustí.
 
Entrance umožňuje výběr z více sezení, která jsou definována pomocí souborů .desktop v adresářích xsessions. Po úspěšném ověření uživatele entrance takový soubor projde a spustí.
Line 213: Line 213:
 
</nowiki>}}
 
</nowiki>}}
  
That's it the next reboot should bring entrance up and after authentication the ''Default'' session should bring you into E.
+
Po restartu je vše připraveno a po ověření uživatele volba sezení ''Default'' spustí E.
  
== Installing Themes ==
+
== Instalace témat ==
More themes to customize the look of e17 are available from [http://exchange.enlightenment.org/ exchange.enlightenment.org].
+
Témata pro změnu vzhledu e17 jsou dostupná na serveru [http://exchange.enlightenment.org/ exchange.enlightenment.org].
Make sure you also check out [http://www.e17-stuff.org e17-stuff.org].
+
Také se podívejte na [http://www.e17-stuff.org e17-stuff.org].
  
You can install the themes (coming in .edj format) from the configuration dialog.
+
Témata lze instalovat (ve formátu .edj) z konfiguračního dialogu.
  
You can also change the theme for the etk toolkit (the one which is used by exhibit). You can start the dialog to change the etk toolkit by starting /usr/bin/etk_prefs
+
Téma lze také změnit téma pro etk toolkit (ten, který používá exhibit). Dialog pro změnu vzhledu etk toolkitu se spustí příkazem /usr/bin/etk_prefs
  
[http://aur.archlinux.org/packages.php?ID=7896 e17-themes] (aur package), can automate the download and install of lots of themes from exchange.enlightenment.org
+
Balíček [http://aur.archlinux.org/packages.php?ID=7896 e17-themes] z AUR stáhne a nainstaluje mnoho témat ze serveru exchange.enlightenment.org
  
== Troubleshooting ==
+
== Problémy ==
* If X complains about X cursors not being available, get the package 'libxcursor'.
+
* Pokud v X nejsou dostupné X kurzory, nainstalujte balíček 'libxcursor'.
* If screenlock does not accept your password add the following to /etc/pam.d/enlightenment:
+
* Pokud screenlock neakceptuje vaše heslo, přidejte do souboru /etc/pam.d/enlightenment:
 
  auth required pam_unix_auth.so
 
  auth required pam_unix_auth.so
  
== External Links ==
+
== Externí odkazy ==
* [http://exchange.enlightenment.org/ Exchange.enlightenment.org, a new, integrated site that replaces the former get-e.org. get-e.org closed August, 2008.]
+
* [http://exchange.enlightenment.org/ Exchange.enlightenment.org je nový, integrovaný server, který nahradil dřívější get-e.org. get-e.org skončil v srpnu 2008.]
* [http://e17-stuff.org/ e17-stuff.org, Themes, backgrounds, etc. are available here]
+
* [http://e17-stuff.org/ e17-stuff.org - témata, pozadí atd.]
* [http://trac.enlightenment.org/e/wiki/Entrance Entrance Article in official E17 wiki]
+
* [http://trac.enlightenment.org/e/wiki/Entrance Článek o Entrance na oficiální E17 wiki]

Revision as of 07:16, 27 May 2010

This template has only maintenance purposes. For linking to local translations please use interlanguage links, see Help:i18n#Interlanguage links.


Local languages: Català – Dansk – English – Español – Esperanto – Hrvatski – Indonesia – Italiano – Lietuviškai – Magyar – Nederlands – Norsk Bokmål – Polski – Português – Slovenský – Česky – Ελληνικά – Български – Русский – Српски – Українська – עברית – العربية – ไทย – 日本語 – 正體中文 – 简体中文 – 한국어


External languages (all articles in these languages should be moved to the external wiki): Deutsch – Français – Română – Suomi – Svenska – Tiếng Việt – Türkçe – فارسی

E17 je vývojovou větví 17 (Development Release 17 - DR17) desktopového prostředí Enlightenment.

E17 se v současnosti intenzivně vyvíjí, je ve stádiu pre-alpha. Přestože je docela mladé, je docela stabilní. Mnoho lidí jej denně používá.

Nové verze jsou denně dostupné v SVN. SVN snapshoty jsou také z důvodu snadné instalace dostupné v repozitářích community - instalační instrukce jsou uvedené níže.

Instalace E17 z repozitářů community

 • Nejdříve editujte soubor /etc/pacman.conf a odkomentujte repozitáře community odstraněním znaku # na začátku řádku; mělo by to vypadat nějak takto:
[community]
# Add your preferred servers here, they will be used first
Include = /etc/pacman.d/mirrorlist
 • Nyní synchronizujte pacmana, aby se repozitář community aktivoval:
pacman -Syu
 • Instalujte skupinu e17:
pacman -S e-svn
 • Instalujte moduly a aplikace e17:
pacman -S desktop-file-utils e17-extra-svn
 • Instalujte fonty, aby se zabránilo problémům při prvním spuštění e17:
pacman -S artwiz-fonts ttf-ms-fonts
 • Pokud potřebujete balíček e17, který ještě není dostupný v repozitáři [community], podívejte se, zda není dostupný v repozitáři AUR.

Nyní v souboru ~/.xinitrc povolte spuštění prostředí enlightenment:

...
# exec gnome-session
# exec startkde
# exec startxfce4
# ...or the Window Manager of your choice
exec enlightenment_start

Pokud jako přihlašovací manažer chcete použít entrance (náhradou za KDM/GDM), lze to nastavit v souboru:

 • /etc/rc.conf - přihlašovací manažer bude dostupný pouze po startu systému, nikoliv po stisku kláves CTRL+ALT+BACKSPACE
...
DAEMONS=(... entranced)
...

NEBO v souboru:

 • /etc/inittab - doporučený způsob
...
## Only one of the following two lines can be uncommented!
# Boot to console                     
#id:3:initdefault:                    
# Boot to X11                       
id:5:initdefault:

...

# Example lines for starting a login manager
#x:5:respawn:/usr/bin/xdm -nodaemon
#x:5:respawn:/usr/sbin/gdm -nodaemon
#x:5:respawn:/usr/bin/kdm -nodaemon
#x:5:respawn:/usr/bin/slim >& /dev/null
#x:5:once:/bin/su johndoe -l -c "/bin/bash --login -c startx >/dev/null 2>&1"
x:5:respawn:/usr/sbin/entranced --nodaemon >& /dev/null

Poznámka : e17 je stále ve verzi alfa. Vše nemusí fungovat podle očekávání. Všechny balíčky jsou sice před přidáním do repozitáře [community] otestovány, některé věci mohou i tak přestat fungovat. Je doporučeno ponechat si balíčky z předchozích verzí v počítači, aby byl v případě potřeby možný downgrade.

Pokud nastanou nějaké problémy, lze postupovat následovně: nejdříve si ověřte, zda se problém projevuje i s defaultním tématem. Dále odstraňte adresář ~/.e (nejdříve si udělejte zálohu). Pokud jste našli chybu, ohlašte ji prosím vývojářům. Pokud nemáte jistotu, zda je chyba v softwaru nebo v balíčku, ohlaste ji do [community] bug trackeru.

Častější upgrade balíčků e17

Můžete si svoje vlastní balíčky Arch Linux e17 vytvářet malým skriptem, napsaným v pythonu, který se jmenuje ArchE17. Další informace a download poslední verze: http://dev.archlinux.org/~ronald/e17.html

Instalace E17 pomocí easy_e17.sh

Důvodem pro použití této metody místo dříve zmíněných je možnost větší kontroly nad E17 při aktualizaci. Umožňuje instalovat komponenty z repozitářů E17 bez nutnosti vytváření nových PKGBUILDů pro balíčky. Tento skript umožňuje odinstalovat vše, co bylo jeho pomocí nainstalováno. Další informace viz vlákno na ubuntuforums.org.

Instalace E17 skriptem easy_e17: stáhněte si tarball z AUR, rozbalte jej do nového adresáře, spusťte makepkg. Dále spusťte jako root:

 pacman -U *.pkg.tar.gz.

Zodpovězte několik otázek, potom proběhne instalace. Do souboru .xinitrc je nutné ke spuštění E17 přidat řádek:

exec /opt/e17/bin/enlightenment_start

Doporučuje se do proměnné cesty PATH přidat /opt/e17/bin, aby šlo spouštět programy bez nutnosti zadávat cestu /opt/e17/bin před jejich název: v souboru /etc/profile upravte řádek:

PATH="/bin:/usr/bin:/sbin:/usr/sbin"

na:

PATH="/bin:/usr/bin:/sbin:/usr/sbin:/opt/e17/bin"

Pokud narazíte na nějaké problémy s instalací E17, nejdříve se přesvědčte, zda to není problém závislostí. Pokud ano, doinstalujte závislost a pokračujte v instalaci e17 pomocí příkazu, spuštěného jako root:

easy_e17.sh -i

K instalaci jedné nebo více aplikací z repozitáře E17 svn jednoduše odstraňte jméno programu ze souboru /etc/easy_e17.conf a potom spusťte jako root příkaz (nahraďte jméno a jméno2 jménem programu, který jste odstranili ze souboru easy_e17.conf):

easy_e17.sh -i --only=jméno,jméno2

Update E17 lze provést (bez použití níže uvedeného programu) příkazem, spuštěným jako root:

easy_e17.sh -u

Update_e17.sh

Další balíček je OzOsův skript update_e17.sh, který je praktický při použití s easy_e17, protože umožňuje zálohovat a obnovit strom E17 svn (v případě havárie), vrátit se zpět k určité revizi (opět v případě havárie) nebo jen k upozornění, že je ve stromu E17 svn k dispozici nová revize. Pro detailnější informace navštivte tuto stránku. Instalace viz výše uvedeným způsobem z repozitáře AUR tímto balíčkem.

Nastavení Entrance

Pokud instalujete e17 pomocí skriptu easy_e17.sh, je nutné provést pro funkčnost entrance další nastavení.

Nastavení entrance jako přihlašovací manažer viz postup, uvedený výše. Do souboru Template:Filename vložte řádek:

x:5:respawn:/usr/sbin/entranced --nodaemon >& /dev/null

Pokud chcete spustit entrance jako daemon, vložte soubor entranced z Template:Package Official do adresáře Template:Filename a přidejte jej do řetězce DAEMONS v souboru Template:Filename.

Nejdříve je nutné povolit ověření přes PAM. Stáhněte si entrance.pam z balíčku Template:Package Official a uložte jej jako Template:Filename.

Další dva odstavce jsou jen doplňující informace, pokud spěcháte, klidně je přeskočte.

Nyní probíha spouštění i ověřování uživatelů korektně. Jak jste si všimli, po ověření entrance zmizí a vrátí se zpět. Důvod je ten, že entrance neví, co po ověření spustit. Toto se nastaví pomocí souboru Template:Filename (lze nastavit během kompilace pomocí ENTRANCE_XSESSION) a pomocí souborů .desktop v adresářích xsessions. Adresáře xsessions, které entrance prochází: Template:Filename (lze nastavit během kompilace pomocí ENTRANCE_SESSIONS_DIR), Template:Filename a všechny další xsessions adresáře ve vašem $XDG_DATA_DIRS.

Entrance umožňuje výběr z více sezení, která jsou definována pomocí souborů .desktop v adresářích xsessions. Po úspěšném ověření uživatele entrance takový soubor projde a spustí. Pokud jako sezení zvolíte Default, je to jen prázdný řetězec nebo "default" zatímco Failsafe sezení prochází "failsafe". Pro ostatní sezení je to řádek exec v souboru .desktop.

Nyní musíme konfigurovat sezení X11. Vytvoříme soubor Template:Filename a nastavíme jej jako spustitelný

touch /etc/X11/Xsession
chmod +x /etc/X11/Xsession # this is important!

Lze použít modifikovanou verzi skriptu Xsession pro KDM (základní verze je v gentoo bug trackeru): Template:File

Po restartu je vše připraveno a po ověření uživatele volba sezení Default spustí E.

Instalace témat

Témata pro změnu vzhledu e17 jsou dostupná na serveru exchange.enlightenment.org. Také se podívejte na e17-stuff.org.

Témata lze instalovat (ve formátu .edj) z konfiguračního dialogu.

Téma lze také změnit téma pro etk toolkit (ten, který používá exhibit). Dialog pro změnu vzhledu etk toolkitu se spustí příkazem /usr/bin/etk_prefs

Balíček e17-themes z AUR stáhne a nainstaluje mnoho témat ze serveru exchange.enlightenment.org

Problémy

 • Pokud v X nejsou dostupné X kurzory, nainstalujte balíček 'libxcursor'.
 • Pokud screenlock neakceptuje vaše heslo, přidejte do souboru /etc/pam.d/enlightenment:
auth required pam_unix_auth.so

Externí odkazy