Difference between revisions of "E17 (Česky)"

From ArchWiki
Jump to: navigation, search
m (Created page with 'Category:Desktop environments (Česky) Category:HOWTOs (Česky) Category:Česky {{i18n|E17}} E17 je vývojovou větví 17 (Development Release 17 - DR17) desktopové…')
 
m (recategorized)
(12 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
[[Category:Desktop environments (Česky)]]
 
[[Category:Desktop environments (Česky)]]
[[Category:HOWTOs (Česky)]]
+
[[en:E17]]
[[Category:Česky]]
+
[[es:E17]]
{{i18n|E17}}
+
[[fr:E17]]
 
+
[[it:E17]]
 +
[[lt:E17]]
 +
[[pl:E17]]
 +
[[ru:E17]]
 +
[[zh-CN:E17]]
 +
{{Merge|Enlightenment (Česky)|}}
 
E17 je vývojovou větví 17 (Development Release 17 - DR17) desktopového prostředí Enlightenment.
 
E17 je vývojovou větví 17 (Development Release 17 - DR17) desktopového prostředí Enlightenment.
  
Line 18: Line 23:
 
  Include = /etc/pacman.d/mirrorlist
 
  Include = /etc/pacman.d/mirrorlist
  
* Nyní synchronizujte pacmana, aby se repozitář community aktivoval:
+
* Nyní synchronizujte pacmana a proveďte upgrade systému:
 
  pacman -Syu
 
  pacman -Syu
 
* Instalujte skupinu e17:
 
* Instalujte skupinu e17:
Line 26: Line 31:
 
*Instalujte fonty, aby se zabránilo problémům při prvním spuštění e17:
 
*Instalujte fonty, aby se zabránilo problémům při prvním spuštění e17:
 
  pacman -S artwiz-fonts ttf-ms-fonts
 
  pacman -S artwiz-fonts ttf-ms-fonts
* Pokud potřebujete balíček e17, který ještě není dostupný v repozitáři [community], podívejte se, zda není dostupný v repozitáři  [http://aur.archlinux.org/ AUR].
+
* Pokud potřebujete balíček e17, který ještě není dostupný v repozitáři [community], podívejte se, zda není dostupný v repozitáři  [https://aur.archlinux.org/ AUR].
  
 
Nyní v souboru '''~/.xinitrc''' povolte spuštění prostředí ''enlightenment'':
 
Nyní v souboru '''~/.xinitrc''' povolte spuštění prostředí ''enlightenment'':
Line 66: Line 71:
 
  x:5:respawn:/usr/sbin/entranced --nodaemon >& /dev/null
 
  x:5:respawn:/usr/sbin/entranced --nodaemon >& /dev/null
  
Poznámka : e17 je stále ve verzi alfa. Vše nemusí fungovat podle očekávání. Všechny balíčky jsou sice před přidáním do repozitáře [community] otestovány, některé věci mohou i tak přestat fungovat. Je doporučeno ponechat si balíčky z předchozích verzí v počítači, aby byl v případě potřeby možný downgrade.
+
Poznámka: e17 je stále ve verzi alfa. Vše nemusí fungovat podle očekávání. Všechny balíčky jsou sice před přidáním do repozitáře [community] otestovány, některé věci mohou i tak přestat fungovat. Je doporučeno ponechat si balíčky z předchozích verzí v počítači, aby byl v případě potřeby možný downgrade.
  
 
Pokud nastanou nějaké problémy, lze postupovat následovně: nejdříve si ověřte, zda se problém projevuje i s defaultním tématem. Dále odstraňte adresář ~/.e (nejdříve si udělejte zálohu). Pokud jste našli chybu, ohlašte ji prosím vývojářům. Pokud nemáte jistotu, zda je chyba v softwaru nebo v balíčku, ohlaste ji do [community] bug trackeru.
 
Pokud nastanou nějaké problémy, lze postupovat následovně: nejdříve si ověřte, zda se problém projevuje i s defaultním tématem. Dále odstraňte adresář ~/.e (nejdříve si udělejte zálohu). Pokud jste našli chybu, ohlašte ji prosím vývojářům. Pokud nemáte jistotu, zda je chyba v softwaru nebo v balíčku, ohlaste ji do [community] bug trackeru.
  
 
==== Častější upgrade balíčků e17 ====
 
==== Častější upgrade balíčků e17 ====
Můžete si svoje vlastní balíčky Arch Linux e17 vytvářet malým skriptem, napsaným v pythonu, který se jmenuje ArchE17. Další informace a download poslední verze: [http://dev.archlinux.org/~ronald/e17.html http://dev.archlinux.org/~ronald/e17.html]
+
Můžete si svoje vlastní balíčky Arch Linux e17 vytvářet malým skriptem, napsaným v pythonu, který se jmenuje ArchE17. Další informace a download poslední verze: [https://dev.archlinux.org/~ronald/e17.html https://dev.archlinux.org/~ronald/e17.html]
  
 
== Instalace E17 pomocí easy_e17.sh ==
 
== Instalace E17 pomocí easy_e17.sh ==
  
The reason to use this method over the one mentioned before is mostly based on what you want to do, but I find it easier because the script (along with an extra tool) can give those who want more control over when E17 is updated than the aforementioned python script. It allows you to install components from E17's repository without having to go through and make a new PKGBUILD for it. With this script, when you uninstall this package, everything that was installed with the script is uninstalled. If you want to learn more about this script, see [http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=916690 the thread for it on ubuntuforums.org].
+
Důvodem pro použití této metody místo dříve zmíněných je možnost větší kontroly nad E17 při aktualizaci. Umožňuje instalovat komponenty z repozitářů  E17 bez nutnosti vytváření nových PKGBUILDů pro balíčky. Tento skript umožňuje odinstalovat vše, co bylo jeho pomocí nainstalováno. Další informace viz [http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=916690 vlákno na ubuntuforums.org].
  
To install E17 using this script, [http://aur.archlinux.org/packages.php?ID=22793 download the tarball from AUR], extract it to a new directory, and run makepkg. Then run as root:  
+
Instalace E17 skriptem easy_e17: [https://aur.archlinux.org/packages.php?ID=22793 stáhněte si tarball z AUR], rozbalte jej do nového adresáře, spusťte makepkg. Dále spusťte jako root:  
 
   pacman -U *.pkg.tar.gz.
 
   pacman -U *.pkg.tar.gz.
  
It will ask you a few questions and then install. You will need to put this in your .xinitrc in order to start E17:
+
Zodpovězte několik otázek, potom proběhne instalace. Do souboru .xinitrc je nutné ke spuštění E17 přidat řádek:
  
 
  exec /opt/e17/bin/enlightenment_start
 
  exec /opt/e17/bin/enlightenment_start
  
It may be helpful to put /opt/e17/bin in your PATH, as then you won't have to add /opt/e17/bin in front of each program in order to run it. To do that, modify this line in /etc/profile:
+
Doporučuje se do proměnné cesty PATH přidat /opt/e17/bin, aby šlo spouštět programy bez nutnosti zadávat cestu /opt/e17/bin před jejich název: v souboru /etc/profile upravte řádek:
  
 
  PATH="/bin:/usr/bin:/sbin:/usr/sbin"
 
  PATH="/bin:/usr/bin:/sbin:/usr/sbin"
  
So that it reads instead:
+
na:
  
 
  PATH="/bin:/usr/bin:/sbin:/usr/sbin:/opt/e17/bin"
 
  PATH="/bin:/usr/bin:/sbin:/usr/sbin:/opt/e17/bin"
  
If you encounter any errors while trying to install E17, first check to make sure it isn't a dependency problem. If it is, install the dependency and continue installing e17 by running this command as root:
+
Pokud narazíte na nějaké problémy s instalací E17, nejdříve se přesvědčte, zda to není problém závislostí. Pokud ano, doinstalujte závislost a pokračujte v instalaci e17 pomocí příkazu, spuštěného jako root:
  
 
  easy_e17.sh -i
 
  easy_e17.sh -i
  
To install one of the many applications from E17's svn repository, simply remove that program's name from /etc/easy_e17.conf, and then run this command as root (replacing name and name2 by the name of the program(s) you removed from easy_e17.conf):
+
K instalaci jedné nebo více aplikací z repozitáře E17 svn jednoduše odstraňte jméno programu ze souboru /etc/easy_e17.conf a potom spusťte jako root příkaz (nahraďte jméno a jméno2 jménem programu, který jste odstranili ze souboru easy_e17.conf):
  
  easy_e17.sh -i --only=''name'',''name2''
+
  easy_e17.sh -i --only=''jméno'',''jméno2''
  
To update E17 without using the program mentioned below, run this command as root:
+
Update E17 lze provést (bez použití níže uvedeného programu) příkazem, spuštěným jako root:
  
 
  easy_e17.sh -u
 
  easy_e17.sh -u
  
 
=== Update_e17.sh ===
 
=== Update_e17.sh ===
Another package, for OzOs's update_e17.sh script, is helpful when used in conjunction with this script, as it can backup and restore your E17 svn tree (in case there is breakage), as well as roll it back to a specific revision (again, in case of breakage) or even let you know when a new revision has come around on E17's svn tree. See [http://cafelinux.org/OzOs/content/how-administer-your-ozos-e17-desktop this page] for more information on this optional component. To install this, use either of the above methods. The AUR page is located [http://aur.archlinux.org/packages.php?ID=23227 here].
+
Další balíček je OzOsův skript update_e17.sh, který je praktický při použití s easy_e17, protože umožňuje zálohovat a obnovit strom E17 svn (v případě havárie), vrátit se zpět k určité revizi (opět v případě havárie) nebo jen k upozornění, že je ve stromu E17 svn k dispozici nová revize. Pro detailnější informace navštivte [http://cafelinux.org/OzOs/content/how-administer-your-ozos-e17-desktop tuto stránku]. Instalace viz výše uvedeným způsobem z repozitáře AUR [https://aur.archlinux.org/packages.php?ID=23227 tímto balíčkem].
  
=== Configuring Entrance ===
+
=== Nastavení Entrance ===
If you installed e17 through easy_e17.sh you have to do some further configurations to get entrance working.
+
Pokud instalujete e17 pomocí skriptu easy_e17.sh, je nutné provést pro funkčnost entrance další nastavení.
  
To '''set up entrance as your login manager''' proceed as above.
+
'''Nastavení entrance jako přihlašovací manažer''' viz postup, uvedený výše.
The correct path of entranced to be put into {{Filename|/etc/inittab}} is of course
+
Do souboru {{ic|/etc/inittab}} vložte řádek:
 
  x:5:respawn:/usr/sbin/entranced --nodaemon >& /dev/null
 
  x:5:respawn:/usr/sbin/entranced --nodaemon >& /dev/null
If you want to start entrance as daemon put [http://repos.archlinux.org/wsvn/community/entrance-svn/trunk/entranced entranced] from {{Package Official|entrance-svn}} into {{Filename|/etc/rc.d/}} and add it to your DAEMONS array in {{Filename|/etc/rc.conf}}.
+
Pokud chcete spustit entrance jako daemon, vložte soubor [https://repos.archlinux.org/wsvn/community/entrance-svn/trunk/entranced entranced] z {{Pkg|entrance-svn}} do adresáře {{ic|/etc/rc.d/}} a přidejte jej do řetězce DAEMONS v souboru {{ic|/etc/rc.conf}}.
  
At first you have to '''allow authentication via PAM'''. Therefore get [http://repos.archlinux.org/wsvn/community/entrance-svn/trunk/entrance.pam entrance.pam] from the {{Package Official|entrance-svn}} package and store it as {{Filename|/etc/pam.d/entrance}}.
+
Nejdříve je nutné '''povolit ověření přes PAM'''. Stáhněte si [https://repos.archlinux.org/wsvn/community/entrance-svn/trunk/entrance.pam entrance.pam] z balíčku {{Pkg|entrance-svn}} a uložte jej jako {{ic|/etc/pam.d/entrance}}.
  
The following two paragraphs are '''just background information''', skip them if you're in a hurry.
+
Další dva odstavce jsou '''jen doplňující informace''', pokud spěcháte, klidně je přeskočte.
  
Now the launching and the user authentication should work correctly. But as you'll notice after authentication entrance will fade out and come right back. The reason is that we didn't tell entrance what to launch after authentication.
+
Nyní probíha spouštění i ověřování uživatelů korektně. Jak jste si všimli, po ověření entrance zmizí a vrátí se zpět. Důvod je ten, že entrance neví, co po ověření spustit.
This is done through the file {{Filename|/etc/X11/Xsession}} (can be set at compile time by ENTRANCE_XSESSION) and the .desktop files in your xsessions directories.
+
Toto se nastaví pomocí souboru {{ic|/etc/X11/Xsession}} (lze nastavit během kompilace pomocí ENTRANCE_XSESSION) a pomocí souborů .desktop v adresářích xsessions.
The following xsessions directories are scanned by entrance:
+
Adresáře xsessions, které entrance prochází:
{{Filename|/opt/e17/etc/xsessions/}} (set at compile time by ENTRANCE_SESSIONS_DIR), {{Filename|$XDG_DATA_HOME/xsessions/}} and all <tt>xsessions</tt> directories in your $XDG_DATA_DIRS.
+
{{ic|/opt/e17/etc/xsessions/}} (lze nastavit během kompilace pomocí ENTRANCE_SESSIONS_DIR), {{ic|$XDG_DATA_HOME/xsessions/}} a všechny další  {{ic|xsessions}} adresáře ve vašem $XDG_DATA_DIRS.
  
Entrance allows you to choose between multiple sessions which are can be configured via the .desktop files in the xsessions directories. After entrance authenticated the user correctly it executes this file and passes it a string as command line argument.
+
Entrance umožňuje výběr z více sezení, která jsou definována pomocí souborů .desktop v adresářích xsessions. Po úspěšném ověření uživatele entrance spustí soubor {{ic|/etc/X11/Xsession}} a jako parametr přidá řetězec podle zvoleného sezení.
If you chose ''Default'' as session it is just an empty string or "default" whereas the ''Failsafe'' session passes "failsafe".
+
Pokud jako sezení zvolíte ''Default'', je to sekce "default" nebo jen prázdný řetězec, zatímco ''Failsafe'' provede sekci "failsafe".
For any other session it's the ''exec'' line of the .desktop file of your session.
+
Pro ostatní sezení je to řádek ''exec'' v souboru .desktop.
  
So we have to '''configure your X11 sessions'''.
+
Nyní musíme '''konfigurovat sezení X11'''.
At first create {{Filename|/etc/X11/Xsession}} and make it executable
+
Vytvoříme soubor {{ic|/etc/X11/Xsession}} a nastavíme jej jako spustitelný
 
  touch /etc/X11/Xsession
 
  touch /etc/X11/Xsession
  chmod +x /etc/X11/Xsession  # this is important!
+
  chmod +x /etc/X11/Xsession  # toto je důležité!
  
I use a modified version of KDM's Xsession script (got the base version from [http://bugs.gentoo.org/show_bug.cgi?id=301051 gentoo bug tracker]):
+
Lze použít modifikovanou verzi skriptu Xsession pro KDM (základní verze je v [http://bugs.gentoo.org/show_bug.cgi?id=301051 gentoo bug trackeru]):
{{File|name=/etc/X11/Xsession|content=<nowiki>
+
{{hc|/etc/X11/Xsession|2=<nowiki>
 
  #! /bin/sh
 
  #! /bin/sh
 
  # Xsession - run as user
 
  # Xsession - run as user
Line 213: Line 218:
 
</nowiki>}}
 
</nowiki>}}
  
That's it the next reboot should bring entrance up and after authentication the ''Default'' session should bring you into E.
+
Po restartu je vše připraveno a po ověření uživatele volba sezení ''Default'' spustí E.
  
== Installing Themes ==
+
== Instalace témat ==
More themes to customize the look of e17 are available from [http://exchange.enlightenment.org/ exchange.enlightenment.org].
+
Témata pro změnu vzhledu e17 jsou dostupná na serveru [http://exchange.enlightenment.org/ exchange.enlightenment.org].
Make sure you also check out [http://www.e17-stuff.org e17-stuff.org].
+
Také se podívejte na [http://www.e17-stuff.org e17-stuff.org].
  
You can install the themes (coming in .edj format) from the configuration dialog.
+
Témata lze instalovat (ve formátu .edj) z konfiguračního dialogu.
  
You can also change the theme for the etk toolkit (the one which is used by exhibit). You can start the dialog to change the etk toolkit by starting /usr/bin/etk_prefs
+
Téma lze také změnit téma pro etk toolkit (ten, který používá exhibit). Dialog pro změnu vzhledu etk toolkitu se spustí příkazem /usr/bin/etk_prefs
  
[http://aur.archlinux.org/packages.php?ID=7896 e17-themes] (aur package), can automate the download and install of lots of themes from exchange.enlightenment.org
+
Balíček [https://aur.archlinux.org/packages.php?ID=7896 e17-themes] z AUR stáhne a nainstaluje mnoho témat ze serveru exchange.enlightenment.org
  
== Troubleshooting ==
+
== Problémy ==
* If X complains about X cursors not being available, get the package 'libxcursor'.
+
* Pokud v X nejsou dostupné X kurzory, nainstalujte balíček 'libxcursor'.
* If screenlock does not accept your password add the following to /etc/pam.d/enlightenment:
+
* Pokud screenlock neakceptuje vaše heslo, přidejte do souboru /etc/pam.d/enlightenment:
 
  auth required pam_unix_auth.so
 
  auth required pam_unix_auth.so
  
== External Links ==
+
== Externí odkazy ==
* [http://exchange.enlightenment.org/ Exchange.enlightenment.org, a new, integrated site that replaces the former get-e.org. get-e.org closed August, 2008.]
+
* [http://exchange.enlightenment.org/ Exchange.enlightenment.org je nový, integrovaný server, který nahradil dřívější get-e.org. get-e.org skončil v srpnu 2008.]
* [http://e17-stuff.org/ e17-stuff.org, Themes, backgrounds, etc. are available here]
+
* [http://e17-stuff.org/ e17-stuff.org - témata, pozadí atd.]
* [http://trac.enlightenment.org/e/wiki/Entrance Entrance Article in official E17 wiki]
+
* [http://trac.enlightenment.org/e/wiki/Entrance Článek o Entrance na oficiální E17 wiki]

Revision as of 06:16, 2 June 2013

zh-CN:E17

Merge-arrows-2.pngThis article or section is a candidate for merging with Enlightenment (Česky).Merge-arrows-2.png

Notes: (Discuss in Talk:E17 (Česky)#)

E17 je vývojovou větví 17 (Development Release 17 - DR17) desktopového prostředí Enlightenment.

E17 se v současnosti intenzivně vyvíjí, je ve stádiu pre-alpha. Přestože je docela mladé, je docela stabilní. Mnoho lidí jej denně používá.

Nové verze jsou denně dostupné v SVN. SVN snapshoty jsou také z důvodu snadné instalace dostupné v repozitářích community - instalační instrukce jsou uvedené níže.

Instalace E17 z repozitářů community

 • Nejdříve editujte soubor /etc/pacman.conf a odkomentujte repozitáře community odstraněním znaku # na začátku řádku; mělo by to vypadat nějak takto:
[community]
# Add your preferred servers here, they will be used first
Include = /etc/pacman.d/mirrorlist
 • Nyní synchronizujte pacmana a proveďte upgrade systému:
pacman -Syu
 • Instalujte skupinu e17:
pacman -S e-svn
 • Instalujte moduly a aplikace e17:
pacman -S desktop-file-utils e17-extra-svn
 • Instalujte fonty, aby se zabránilo problémům při prvním spuštění e17:
pacman -S artwiz-fonts ttf-ms-fonts
 • Pokud potřebujete balíček e17, který ještě není dostupný v repozitáři [community], podívejte se, zda není dostupný v repozitáři AUR.

Nyní v souboru ~/.xinitrc povolte spuštění prostředí enlightenment:

...
# exec gnome-session
# exec startkde
# exec startxfce4
# ...or the Window Manager of your choice
exec enlightenment_start

Pokud jako přihlašovací manažer chcete použít entrance (náhradou za KDM/GDM), lze to nastavit v souboru:

 • /etc/rc.conf - přihlašovací manažer bude dostupný pouze po startu systému, nikoliv po stisku kláves CTRL+ALT+BACKSPACE
...
DAEMONS=(... entranced)
...

NEBO v souboru:

 • /etc/inittab - doporučený způsob
...
## Only one of the following two lines can be uncommented!
# Boot to console                     
#id:3:initdefault:                    
# Boot to X11                       
id:5:initdefault:

...

# Example lines for starting a login manager
#x:5:respawn:/usr/bin/xdm -nodaemon
#x:5:respawn:/usr/sbin/gdm -nodaemon
#x:5:respawn:/usr/bin/kdm -nodaemon
#x:5:respawn:/usr/bin/slim >& /dev/null
#x:5:once:/bin/su johndoe -l -c "/bin/bash --login -c startx >/dev/null 2>&1"
x:5:respawn:/usr/sbin/entranced --nodaemon >& /dev/null

Poznámka: e17 je stále ve verzi alfa. Vše nemusí fungovat podle očekávání. Všechny balíčky jsou sice před přidáním do repozitáře [community] otestovány, některé věci mohou i tak přestat fungovat. Je doporučeno ponechat si balíčky z předchozích verzí v počítači, aby byl v případě potřeby možný downgrade.

Pokud nastanou nějaké problémy, lze postupovat následovně: nejdříve si ověřte, zda se problém projevuje i s defaultním tématem. Dále odstraňte adresář ~/.e (nejdříve si udělejte zálohu). Pokud jste našli chybu, ohlašte ji prosím vývojářům. Pokud nemáte jistotu, zda je chyba v softwaru nebo v balíčku, ohlaste ji do [community] bug trackeru.

Častější upgrade balíčků e17

Můžete si svoje vlastní balíčky Arch Linux e17 vytvářet malým skriptem, napsaným v pythonu, který se jmenuje ArchE17. Další informace a download poslední verze: https://dev.archlinux.org/~ronald/e17.html

Instalace E17 pomocí easy_e17.sh

Důvodem pro použití této metody místo dříve zmíněných je možnost větší kontroly nad E17 při aktualizaci. Umožňuje instalovat komponenty z repozitářů E17 bez nutnosti vytváření nových PKGBUILDů pro balíčky. Tento skript umožňuje odinstalovat vše, co bylo jeho pomocí nainstalováno. Další informace viz vlákno na ubuntuforums.org.

Instalace E17 skriptem easy_e17: stáhněte si tarball z AUR, rozbalte jej do nového adresáře, spusťte makepkg. Dále spusťte jako root:

 pacman -U *.pkg.tar.gz.

Zodpovězte několik otázek, potom proběhne instalace. Do souboru .xinitrc je nutné ke spuštění E17 přidat řádek:

exec /opt/e17/bin/enlightenment_start

Doporučuje se do proměnné cesty PATH přidat /opt/e17/bin, aby šlo spouštět programy bez nutnosti zadávat cestu /opt/e17/bin před jejich název: v souboru /etc/profile upravte řádek:

PATH="/bin:/usr/bin:/sbin:/usr/sbin"

na:

PATH="/bin:/usr/bin:/sbin:/usr/sbin:/opt/e17/bin"

Pokud narazíte na nějaké problémy s instalací E17, nejdříve se přesvědčte, zda to není problém závislostí. Pokud ano, doinstalujte závislost a pokračujte v instalaci e17 pomocí příkazu, spuštěného jako root:

easy_e17.sh -i

K instalaci jedné nebo více aplikací z repozitáře E17 svn jednoduše odstraňte jméno programu ze souboru /etc/easy_e17.conf a potom spusťte jako root příkaz (nahraďte jméno a jméno2 jménem programu, který jste odstranili ze souboru easy_e17.conf):

easy_e17.sh -i --only=jméno,jméno2

Update E17 lze provést (bez použití níže uvedeného programu) příkazem, spuštěným jako root:

easy_e17.sh -u

Update_e17.sh

Další balíček je OzOsův skript update_e17.sh, který je praktický při použití s easy_e17, protože umožňuje zálohovat a obnovit strom E17 svn (v případě havárie), vrátit se zpět k určité revizi (opět v případě havárie) nebo jen k upozornění, že je ve stromu E17 svn k dispozici nová revize. Pro detailnější informace navštivte tuto stránku. Instalace viz výše uvedeným způsobem z repozitáře AUR tímto balíčkem.

Nastavení Entrance

Pokud instalujete e17 pomocí skriptu easy_e17.sh, je nutné provést pro funkčnost entrance další nastavení.

Nastavení entrance jako přihlašovací manažer viz postup, uvedený výše. Do souboru /etc/inittab vložte řádek:

x:5:respawn:/usr/sbin/entranced --nodaemon >& /dev/null

Pokud chcete spustit entrance jako daemon, vložte soubor entranced z entrance-svn do adresáře /etc/rc.d/ a přidejte jej do řetězce DAEMONS v souboru /etc/rc.conf.

Nejdříve je nutné povolit ověření přes PAM. Stáhněte si entrance.pam z balíčku entrance-svn a uložte jej jako /etc/pam.d/entrance.

Další dva odstavce jsou jen doplňující informace, pokud spěcháte, klidně je přeskočte.

Nyní probíha spouštění i ověřování uživatelů korektně. Jak jste si všimli, po ověření entrance zmizí a vrátí se zpět. Důvod je ten, že entrance neví, co po ověření spustit. Toto se nastaví pomocí souboru /etc/X11/Xsession (lze nastavit během kompilace pomocí ENTRANCE_XSESSION) a pomocí souborů .desktop v adresářích xsessions. Adresáře xsessions, které entrance prochází: /opt/e17/etc/xsessions/ (lze nastavit během kompilace pomocí ENTRANCE_SESSIONS_DIR), $XDG_DATA_HOME/xsessions/ a všechny další xsessions adresáře ve vašem $XDG_DATA_DIRS.

Entrance umožňuje výběr z více sezení, která jsou definována pomocí souborů .desktop v adresářích xsessions. Po úspěšném ověření uživatele entrance spustí soubor /etc/X11/Xsession a jako parametr přidá řetězec podle zvoleného sezení. Pokud jako sezení zvolíte Default, je to sekce "default" nebo jen prázdný řetězec, zatímco Failsafe provede sekci "failsafe". Pro ostatní sezení je to řádek exec v souboru .desktop.

Nyní musíme konfigurovat sezení X11. Vytvoříme soubor /etc/X11/Xsession a nastavíme jej jako spustitelný

touch /etc/X11/Xsession
chmod +x /etc/X11/Xsession # toto je důležité!

Lze použít modifikovanou verzi skriptu Xsession pro KDM (základní verze je v gentoo bug trackeru):

/etc/X11/Xsession
 #! /bin/sh
 # Xsession - run as user
 
 session=${1:-default}
 
 # Note that the respective logout scripts are not sourced.
 case $SHELL in
  */bash)
   [ -z "$BASH" ] && exec $SHELL $0 "$@"
   set +o posix
   [ -f /etc/profile ] && . /etc/profile
   if [ -f $HOME/.bash_profile ]; then
    . $HOME/.bash_profile
   elif [ -f $HOME/.bash_login ]; then
    . $HOME/.bash_login
   elif [ -f $HOME/.profile ]; then
    . $HOME/.profile
   fi
   ;;
  */zsh)
   [ -z "$ZSH_NAME" ] && exec $SHELL $0 "$@"
   emulate -R zsh
   [ -d /etc/zsh ] && zdir=/etc/zsh || zdir=/etc
   zhome=${ZDOTDIR:-$HOME}
   # zshenv is always sourced automatically.
   [ -f $zdir/zprofile ] && . $zdir/zprofile
   [ -f $zhome/.zprofile ] && . $zhome/.zprofile
   [ -f $zdir/zlogin ] && . $zdir/zlogin
   [ -f $zhome/.zlogin ] && . $zhome/.zlogin
  ;;
  */csh|*/tcsh)
   # [t]cshrc is always sourced automatically.
   # Note that sourcing csh.login after .cshrc is non-standard.
   xsess_tmp=`mktemp /tmp/xsess-env-XXXXXX`
   $SHELL -c "if (-f /etc/csh.login) source /etc/csh.login; if (-f ~/.login) source ~/.login; /bin/sh -c export -p >! $xsess_tmp"
   . $xsess_tmp
   rm -f $xsess_tmp
   ;;
  *) # Plain sh, ksh, and anything we do not know.
   [ -f /etc/profile ] && . /etc/profile
   [ -f $HOME/.profile ] && . $HOME/.profile
   ;;
 esac
 
 [ -f /etc/xprofile ] && . /etc/xprofile
 [ -f $HOME/.xprofile ] && . $HOME/.xprofile
 
 # run all system xinitrc shell scripts.
 if [ -d /etc/X11/xinit/xinitrc.d ]; then
   for i in /etc/X11/xinit/xinitrc.d/* ; do
     if [ -x "$i" ]; then
       . "$i"
     fi
   done
 fi
 
 case $session in
  "")
   exec xmessage -center -buttons OK:0 -default OK "Sorry, $DESKTOP_SESSION is no valid session."
   ;;
  failsafe)
   exec xterm -geometry 80x24-0-0
   ;;
  custom)
   exec $HOME/.xsession
   ;;
  default)
   exec /opt/e17/bin/enlightenment_start
### if you have installed enlightenment via pacman and want to youse this Xsession, the line above would be: ###
#  exec /usr/bin/enlightenment_start
   ;;
  *)
   eval exec "$session"
   ;;
 esac
 exec xmessage -center -buttons OK:0 -default OK "Sorry, cannot execute $session. Check $DESKTOP_SESSION.desktop."

Po restartu je vše připraveno a po ověření uživatele volba sezení Default spustí E.

Instalace témat

Témata pro změnu vzhledu e17 jsou dostupná na serveru exchange.enlightenment.org. Také se podívejte na e17-stuff.org.

Témata lze instalovat (ve formátu .edj) z konfiguračního dialogu.

Téma lze také změnit téma pro etk toolkit (ten, který používá exhibit). Dialog pro změnu vzhledu etk toolkitu se spustí příkazem /usr/bin/etk_prefs

Balíček e17-themes z AUR stáhne a nainstaluje mnoho témat ze serveru exchange.enlightenment.org

Problémy

 • Pokud v X nejsou dostupné X kurzory, nainstalujte balíček 'libxcursor'.
 • Pokud screenlock neakceptuje vaše heslo, přidejte do souboru /etc/pam.d/enlightenment:
auth required pam_unix_auth.so

Externí odkazy