Enlightenment (Česky)

From ArchWiki
Revision as of 20:55, 6 July 2007 by Vkramar (talk | contribs) (New page: Category:Desktop environments (Česky) Category:HOWTOs (Česky) = Instalace = Enlightenment E17 je k dispozici v repozitáři Community: pacman -S e = Poinstalační nastavení ...)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


Instalace

Enlightenment E17 je k dispozici v repozitáři Community:

pacman -S e

Poinstalační nastavení

Bezprostředně po instalaci je bohužel prázdné menu Applicatons. Naštěstí náprava tohoto stavu je velmi jednoduchá:

pacman -S archlinux-xdg-menu
ln -s /etc/xdg/menus/arch-applications.menu /etc/xdg/menus/applications.menu