Ext4 (Česky)

From ArchWiki
Revision as of 03:59, 13 February 2009 by Warriant (talk | contribs) (New page: {{translateme}} {{i18n_links_start}} {{i18n_entry|Česky|Ext4 (Česky)}} {{i18n_entry|English|Ext4}} {{i18n_entry|Türkçe|Ext4 (Türkçe)}} {{i18n_links_end}} =Úvod= Ext4 je evolucí ne...)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Tango-preferences-desktop-locale.pngThis article or section needs to be translated.Tango-preferences-desktop-locale.png

Notes: please use the first argument of the template to provide more detailed indications. (Discuss in Talk:Ext4 (Česky)#)
Template:I18n links start

Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n links end

Úvod

Ext4 je evolucí nejpoužívanějšího souborového systému na Linuxu – Ext3. V mnoha ohledech je Ext4 vetší zlepšení oproti Ext3 než Ext3 byl oproti Ext2. Ext3 byl hlavně o přidání žurnálování do Ext2, ale Ext4 mění důležité datové struktury souborového systému (jako třeba ty odsouzené k ukládání dat souborů). Výsledkem je souborový systémem se zdokonaleným návrhem, lepším výkonem, stabilitou a schopnostmi.

Zdroj: Ext4 - Linux Kernel Newbies (anglicky)

Tvorba nových ext4 oddílů

 1. Aktualizujte svůj systém: Template:Codeline
 2. Naformátujte oddíl: Template:Codeline (pro volby viz manuálová stránka mkfs.ext4)
 3. Připojte jednotku
 4. Přidejte položku do Template:Filename s použitím ext4 jako typu souborového systému

Migrace z ext3 na ext4

Jsou dva způsoby, jak přemigrovat oddíly z ext3 do ext4:

 • připojením ext3 oddílů jako ext4 bez konverze (kompatibilita)
 • konverzí ext3 oddílů na ext4 (výkon)

Tyto dva přístupy jsou popsány níže.

Připojování ext3 oddílů jako ext4 bez konverze

Princip

Kompromisem mezi úplnou konverzí na ext4 a prostým setrváním s ext3 je připojení existujících ext3 oddílů jako ext4.

Pro:

 • Kompatibilita (souborový systém může být nadále připojen jako ext3) – To umožňuje uživatelům stále přečíst souborový systém z jiných distribucí/operačních systémů bez podpory ext4 (např. Windows s ovladači pro ext2).
 • Lepší výkon (i když ne tak moc jako u zcela zkonvertovaného ext4 oddílu) – Viz Ext4 - Linux Kernel Newbies (anglicky) pro detaily.

Proti:

 • Je použito méně schopností ext4 (pouze ty, které nemění diskový formát, jakými jsou třeba zpožděná alokace [delayed allocation] a alokace více bloků [multiblock allocation]).
Note: Mimo relativní novost ext4 (což může být bráno jako risk) tato technika nemá žádné stinné stránky.

Postup

 1. Otevřete Template:Filename a změňte "type" z ext3 na ext4 u všech oddílů, jenž chcete připojit jako ext4.
 2. Znovu připojte ovlivněné oddíly.
 3. To je vše, přátelé!

Konverze ext3 oddílů na ext4

Princip

Abyste mohli plně zažít úspěchy ext4, musí být dokončen nevratný proces konverze.

Pro:

Proti:

 • Nelze číst/psát s ovladači pro ext3 (Všimněte si, že pro Windows není známý žádný ext4 ovladač)
 • Nevratné (ext4 oddíly nemohou být změněny na ext3)

Předpoklady

Na Arch Linux systému je vyžadován následující software:

Pokud převádíte /boot oddíl na ext4:

Note: Patch pro ext4 je standardně začleněn v balíčku Archu pro GRUB (v čase psaní článku, ale to se zřejmě nezmění). Jinak by byl pro boot z ext4 oddílu potřeba GRUB2.
Warning: Bootování z ext4 oddílu GRUBem není oficiálně podporováno a GRUB2 je stále ve vývoji. I přesto, že GRUB momentálně funguje, je tou "bezpečnou" volbou boot z ext2 nebo ext3 /boot oddílu. Byli jste varováni!

Pokud převádíte kořenový oddíl (/) na ext4:

Pokud převádíte kořenový oddíl (/) na ext4, následující software je též potřeba na spustitelném CD/USB jednotce:

Note: Poslední obrazy Arch Linuxu (2008.06) mají starší verzi Template:Codeline, ale je jednoduchou věcí provést Template:Codeline z živého prostředí po nastavení sítě. Případně SystemRescueCd 1.1.4 obsahuje vhodnou verzi a samo o sobě je užitečným CD. Brzo je očekáváno vydání nového obrazu Arch Linuxu, jenž bude obsahovat aktuální verzi Template:Codeline.

Postup

Tyto instrukce byly převzaty z http://ext4.wiki.kernel.org/index.php/Ext4_Howto (anglicky) a http://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=61602 (anglicky). Byly vyzkoušeny a potvrzeny tímto autorem dne 16. ledna 2009.

 • UPGRADE! Perform a sysupgrade to ensure all required packages are up-to-date: Template:Codeline
 • BACK-UP! Back-up all data on any ext3 partitions that are to be converted to ext4. Although ext4 is considered 'stable' for general use, it is still a relatively young and untested file system. Furthermore, this conversion process was only tested on a relatively simple setup; it is impossible to test each of the many possible configurations the user may be running.
 • Edit Template:Filename and change the 'type' from ext3 to ext4 for any partitions that are to be converted to ext4.
Warning: ext4 is backwards-compatible with ext3 until extents and other new fancy options are enabled. If the user has a partition that is shared with another OS that cannot yet read ext4 partitions, it is possible to mount said partition as ext4 in Arch and still be able to use it as ext3 elsewhere at this point... Not so after the next step! Note, however, that there are fewer benefits to using ext4 if the partition is not fully converted.
 • The conversion process with Template:Codeline must be done when the drive is not mounted. If converting one's root (/) partition, the simplest way to achieve this is to boot from some other live medium, as described in the 'Prerequisites' section above.
Note: The user MUST fsck the filesystem, or it will be unreadable! This fsck run is needed to return the filesystem to a consistent state. It WILL find checksum errors in the group descriptors -- this is expected. The '-f' parameter asks fsck to force checking even if the file system seems clean. The '-p' parameter asks fsck to 'automatically repair' (otherwise, the user will be asked for input for each error).
 • Restartujte Arch Linux!
Warning: If the user converted their root (/) partition, a kernel panic may be encountered when attempting to boot. If this happens, simply reboot using the 'fallback' initial ramdisk and re-create the 'default' initial ramdisk: Template:Codeline

Řešení problémů

Panika jádra

Jedním problémem, se kterým se tento autor setkal, byla panika kernelu po konverzi kořenového (/) oddílu na ext4. To je způsobeno tím, že počáteční ramdisk detekoval oddíl jako "ext4dev" namísto "ext4". Bylo jednoduchou záležitostí nabootovat se záložním (fallback) ramdiskem a vytvořit výchozí ramdisk znovu:

# mkinitcpio -p kernel26

Během procesu vytváření Template:Codeline správně zjistil a zahrnul moduly ext4 do počátečního ramdisku.

GRUB Error 13

Po nedávném updatu jádra se tento autor setkal s chybou GRUBu při pokusu nabootovat z ext4 /boot oddílu:

Error 13: Invalid or unsupported executable format

Řešením je nabootovat z živého média (např. SystemRescueCd) a provést chroot do instalace Arch Linuxu:

# mkdir /mnt/arch
# mount -t ext4 /dev/sda1 /mnt/arch
# mount -t proc proc /mnt/arch/proc
# mount -t sysfs sys /mnt/arch/sys
# mount -o bind /dev /mnt/arch/dev
# chroot /mnt/arch /bin/bash

Pokud je /boot na samostatném oddílu, tento oddíl musí být připojen též:

# mount -t ext4 /dev/sda2 /boot

Poté by měl problém vyřešit následující příkaz. (Ví někdo proč?):

# grub-install --recheck /dev/sda