Difference between revisions of "Frequently asked questions (ไทย)"

From ArchWiki
Jump to: navigation, search
(Q) Arch needs more devs)
(rm temporary i18n template)
(15 intermediate revisions by 9 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{translateme}}
 
 
 
[[Category:About Arch (ไทย)]]
 
[[Category:About Arch (ไทย)]]
 
[[Category:FAQs (ไทย)]]
 
[[Category:FAQs (ไทย)]]
{{i18n_links_start}}
+
[[bg:FAQ]]
{{i18n_entry|English|FAQ}}
+
[[cs:FAQ]]
{{i18n_entry|Español|FAQ_(Español)}}
+
[[da:FAQ]]
{{i18n_entry|Nederlands|FAQ_(Nederlands)}}
+
[[de:FAQ]]
{{i18n_entry|Français|FAQ(Français)}}
+
[[en:FAQ]]
{{i18n_entry|Polski|FAQ (Polski)}}
+
[[es:FAQ]]
{{i18n_entry|繁體中文|FAQ_繁體中文}}
+
[[fa:پرسش‌ و پاسخ]]
{{i18n_entry|简体中文|FAQ常见问题集}}
+
[[fr:FAQ]]
{{i18n_entry|Slovensky|FAQ_(Slovensky)}}
+
[[hr:FAQ]]
{{i18n_entry|Česky|FAQ_(Česky)}}
+
[[id:FAQ]]
{{i18n_entry|Deutsch|FAQ_(Deutsch)}}
+
[[it:FAQ]]
{{i18n_entry|Português do Brasil|FAQ_(Português do Brasil)}}
+
[[ja:FAQ]]
{{i18n_entry|Русский|FAQ_(Русский)}}
+
[[ko:FAQ]]
{{i18n_entry|ไทย|FAQ_(ไทย)}}
+
[[lt:FAQ]]
{{i18n_links_end}}
+
[[nl:FAQ]]
 +
[[pt:FAQ]]
 +
[[ro:Întrebări frecvente]]
 +
[[ru:FAQ]]
 +
[[sk:FAQ]]
 +
[[tr:Sss]]
 +
[[zh-CN:FAQ]]
 +
[[zh-TW:FAQ]]
 +
โปรดอ่าน [[The Arch Way]] และ [[ArchLinux (ไทย)]] และ [[Devland]] ก่อนในเบื้องต้น บทความทั้งสามมีข้อมูลที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับ Arch Linux
 +
 
 +
=ทั่วไป=
 +
 
 +
==ถาม) ฉันเป็นผู้ที่พึ่งเริ่มต้นใช้ Linux ฉันควรจะใช้ Arch ดีหรือไม่==
 +
'''ตอบ)''' คำถามนี้เป็นที่ถกเถียงกันอย่างมาก เป้าหมายของ Arch คือผู้ใช้งานที่มีความรู้ความเข้าใจพอสมควร แต่ผู้ใช้หลายคนรู้สึกว่า Arch เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ถ้าคุณพึ่งเริ่มต้นใช้ Linux และอยากใช้ Arch คุณควรจะมีความเต็มใจที่จะเรียนรู้พอสมควร และก่อนที่จะเริ่มถามคำถาม โปรดศึกษาด้วยตัวเองก่อน ด้วยการค้นหาจาก Google, จาก Wiki, และค้นหาจากกระดานข่าว (พร้อมทั้งอ่าน FAQ อันเก่าๆ) ซึ่งการกระทำเหล่านี้สามารถตอบคำถามส่วนใหญ่ของคุณได้ ผู้ใช้หลายๆ ท่านในชุมชนรู้สึกอึดอัดที่จะตอบคำถามพื้นๆ ซ้ำกันหลายๆ รอบ นี่คือเหตุผลที่ทรัพยากรต่างๆ ได้ถูกสร้างสรรค์มาเพื่อคุณ คุณสามารถอ้างอิงข้อมูลจาก [[Beginners Guide]]
 +
 
 +
==ถาม) Arch ต้องการคู่มือการใช้งานมากกว่านี้==
 +
'''ตอบ)''' คู่มือการใช้งานต่างๆ มันไม่ได้เกิดขึ้นมากเอง ถ้าคุณไม่พบสิ่งที่ต้องการ หลังจากค้นหาในกระดานข่าว และ wiki คุณสามารถสร้างมันขึ้นมาได้ ด้วยการสร้างหน้าใหม่ๆ ขึ้นมาบน wiki แล้วนำมันไป post ลงในกระดานข่าว อาจจะผู้ใช้ที่มีประสบการณ์มาช่วยตอบคำถามให้คุณ
 +
 
 +
หากไม่มีใครมาตอบ อย่าพึ่งท้อใจ เมื่อคุณสร้างคู่มือการใช้งานของคุณเสร็จแล้ว ผู้ใช้คนอื่นๆ อาจจะพบว่าสิ่งที่คุณสร้างขึ้นมาเป็นประโยชน์สำหรับพวกเขา Arch ต้องการคู่มือการใช้งานตลอดเวลา โปรดดู [[DocumentRequests]]
 +
 
  
โปรดอ่าน [[The Arch Way]] และ [[ArchLinux (ไทย)]] และ [[Devland]] ก่อนในเบื้องต้น บทความทั้งสามมีข้อมูลที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับ Arch Linux
+
==ถาม) ฉันคิดว่า Arch ต้องประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้==
 +
'''ตอบ)''' Arch เป็นที่สนใจอยู่เสมอๆ เป้าหมายของ Arch Linux ไม่ใช่การมีชื่อเสียง หรือกลายเป็น Community ที่มีขนาดใหญ่ แต่ต้องการเป็นระบบที่สมบูรณ์ โปรดปล่อยให้ Arch โตไปตามธรรมชาติ การบังคับให้เติบโตมีแต่จะสร้างปัญหา
  
----
 
  
 +
==ถาม) ฉันคิดว่า Arch ต้องประชาสัมพันธ์ให้น้อยลง==
 +
'''ตอบ)''' เช่นเดียวกับคำถามด้านบน โปรดอย่าพยายามที่จะจำกัดการเติบโตของ Arch จำนวนผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้นอาจจะหมายรวมถึงจำนวนนักพัฒนาที่เพิ่มขึ้นด้วย นี่อาจจะเป็นปัญหาในระยะยาว แต่ได้มีการเตรียมการรับมือไว้แล้ว
  
  
==ถาม) ฉันเป็นผู้ใช้ Linux ที่พึ่งเริ่มต้น ควรจะใช้ Arch ดีหรือไม่==
+
==ถาม) Arch ต้องมีนักพัฒนามากกว่านี้==
 +
'''ตอบ)''' เป็นไปได้ เรายินดีต้อนรับทุกท่านที่อยากมีส่วนร่วมในการพัฒนา โปรดเข้าไปเยี่ยมชม กระดานข่าว, IRC และ Mailing list ทั้งหลาย หากท่านต้องการรายละเอียดว่าเรายังต้องการอะไรอีก
  
'''ตอบ)''' คำถามนี้เป็นที่ถกเถียงกันอย่างมาก เป้าหมายของ Arch คือผู้ใช้งานที่มีความรู้ความเข้าใจพอสมควร แต่ผู้ใช้หลายคนรู้สึกว่า Arch เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ถ้าคุณพึ่งเริ่มต้นใช้ Linux และอยากใช้ Arch คุณควรจะมีความเต็มใจที่จะเรียนรู้พอสมควร และก่อนที่จะเริ่มถามคำถาม โปรดศึกษาด้วยตัวเองก่อน ด้วยการค้นหาจาก Google, จาก Wiki, และค้นหาจากกระดานข่าว (พร้อมทั้งอ่าน FAQ อันเก่าๆ) ซึ่งการกระทำเหล่านี้สามารถตอบคำถามส่วนใหญ่ของคุณได้ ผู้ใช้หลายๆ ท่านในชุมชนรู้สึกอึดอัดที่จะตอบคำถามง่ายๆ ซ้ำกันหลายๆ รอบ นี่คือเหตุผลที่ทรัพยากรต่างๆ ได้ถูกสร้างสรรค์มาเพื่อคุณ คุณสามารถอ้างอิงข้อมูลจาก [[ArchLinux Newbie Guide]]  
+
คู่มือการใช้งานเป้นสิ่งที่ต้องการเป็นอย่างมาก โปรดดู [[DocumentRequests]] หากท่านต้องการช่วยเหลือ
  
  
----
+
==ถาม) Arch ต้องเป็นมิตรกับผู้เริ่มใช้งานมากกว่านี้==
 +
'''ตอบ)''' ก่อนที่จะเริ่มถกเถียงกันเรื่องนี้ เราต้องนิยามคำว่า "เป็นมิตรกับผู้เริ่มใช้งาน" ก่อน โปรดอ่านคำถามทางด้านบนเกี่ยวกับตัวติดตั้งที่ดีขึ้น
 +
 
 +
 
 +
=เกี่ยวกับ Package Management=
  
 
==ถาม) ฉันเจอข้อผิดพลาดกับ package X ควรจะทำอย่างไรดี==
 
==ถาม) ฉันเจอข้อผิดพลาดกับ package X ควรจะทำอย่างไรดี==
 
 
'''ตอบ''' ขั้นแรกคุณควรจะพิจารณาว่าข้อผิดพลาดนี้เป็นสิ่งที่ทีมงาน Arch สามารถปรับปรุงได้หรือไม่ บางครั้งพวกเขาไม่สามารถทำได้ (เช่น Firefox ค้าง อาจจะเกิดจากปัญหาของทีม Mozilla) ซึ่งเราเรียกปัญหาเหล่านี้ว่า ''Upstream Error'' หรือถ้าหากมันเป็นปัญหาของ Arch คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่างได้ดังนี้
 
'''ตอบ''' ขั้นแรกคุณควรจะพิจารณาว่าข้อผิดพลาดนี้เป็นสิ่งที่ทีมงาน Arch สามารถปรับปรุงได้หรือไม่ บางครั้งพวกเขาไม่สามารถทำได้ (เช่น Firefox ค้าง อาจจะเกิดจากปัญหาของทีม Mozilla) ซึ่งเราเรียกปัญหาเหล่านี้ว่า ''Upstream Error'' หรือถ้าหากมันเป็นปัญหาของ Arch คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่างได้ดังนี้
 
#ค้นหาข้อผิดพลาดจากกระดานข่าว ดูว่ามีคนอื่นค้นพบปัญหานี้แล้วหรือยัง
 
#ค้นหาข้อผิดพลาดจากกระดานข่าว ดูว่ามีคนอื่นค้นพบปัญหานี้แล้วหรือยัง
 
#แจ้งผู้ดูแล Package ลองใช้ "pacman -Qi <ชื่อ Packange>" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
 
#แจ้งผู้ดูแล Package ลองใช้ "pacman -Qi <ชื่อ Packange>" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
#รายงานข้อผิดพลาดพร้อมรายละเอียดที่ http://bugs.archlinux.org
+
#รายงานข้อผิดพลาดพร้อมรายละเอียดที่ https://bugs.archlinux.org
 
#แจ้งข่าวในกระดานข่าวหากคุณต้องการ โปรดให้รายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาและข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ท่านได้รายงานไปแล้ว พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าุท่านได้รายงานข้อผิดพลาดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นี่จะช่วยลดปริมาณการแจ้งข้อมูลซ้ำซ้อน
 
#แจ้งข่าวในกระดานข่าวหากคุณต้องการ โปรดให้รายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาและข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ท่านได้รายงานไปแล้ว พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าุท่านได้รายงานข้อผิดพลาดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นี่จะช่วยลดปริมาณการแจ้งข้อมูลซ้ำซ้อน
  
 
----
 
  
 
==ถาม) Arch จะมีฐานข้อมูลสำหรับ pacman หรือไม่==
 
==ถาม) Arch จะมีฐานข้อมูลสำหรับ pacman หรือไม่==
 
'''ตอบ)''' เป็นไปได้ ยังมีการถกเถียงกันอยู่ในหัวข้อนี้
 
'''ตอบ)''' เป็นไปได้ ยังมีการถกเถียงกันอยู่ในหัวข้อนี้
http://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?t=11193
+
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?t=11193
http://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?t=10898
+
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?t=10898
โปรดดูที่ http://bugs.archlinux.org/task/5328 ด้วย
+
โปรดดูที่ https://bugs.archlinux.org/task/5328 ด้วย
  
 
 
----
 
  
 
==ถาม) Pacman ทำงานช้ามาก เราสามารถเพิ่มความเร็วในการใช้งานครั้งแรกได้อย่างไร==
 
==ถาม) Pacman ทำงานช้ามาก เราสามารถเพิ่มความเร็วในการใช้งานครั้งแรกได้อย่างไร==
Line 57: Line 75:
  
 
หากคุณกำลังใช้ ReiserFS ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการกระจายของข้อมูล ซึ่งทำให้การทำงานของ pacman ช้างลง มีการโต้ตอบอยู่ในกระทู้เหล่านี้:
 
หากคุณกำลังใช้ ReiserFS ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการกระจายของข้อมูล ซึ่งทำให้การทำงานของ pacman ช้างลง มีการโต้ตอบอยู่ในกระทู้เหล่านี้:
http://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?t=11840
+
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?t=11840
 
 
ตั้งแต่เวอร์ชัน 2.9.6 เป็นต้นไป pacman มาพร้อมกับ bash script ชื่อ  <tt>pacman-optimze</tt>  ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้ที่มีปัญหาการเริ่มต้นการใช้งานช้าได้
 
 
 
  
 +
ตั้งแต่เวอร์ชัน 2.9.6 เป็นต้นไป pacman มาพร้อมกับ bash script ชื่อ  {{ic|pacman-optimze}}  ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้ที่มีปัญหาการเริ่มต้นการใช้งานช้าได้
  
----
 
  
 
==ถาม) Arch ต้องตั้งนามสกุลไฟล์ Package เป็น .pkg.tar.gz ซึ่งมันยาวและซับซ้อนเกินไป==
 
==ถาม) Arch ต้องตั้งนามสกุลไฟล์ Package เป็น .pkg.tar.gz ซึ่งมันยาวและซับซ้อนเกินไป==
 
'''ตอบ)''' คำถามนี้เป็นที่ถกเถียงกันอยู่ใน Arch Mailing List มีบางกลุ่มเสนอนามสกุล .pac แต่ ณ ปัจจุบัน ยังไม่มีความตั้งใจใดๆ ที่จะเปลี่ยนนามสกุลของไฟล์
 
'''ตอบ)''' คำถามนี้เป็นที่ถกเถียงกันอยู่ใน Arch Mailing List มีบางกลุ่มเสนอนามสกุล .pac แต่ ณ ปัจจุบัน ยังไม่มีความตั้งใจใดๆ ที่จะเปลี่ยนนามสกุลของไฟล์
 
  
 
Tobias Kieslich หนึ่งในผู้พัฒนา Arch กล่าวไว้ว่า "Package มันอยู่ในรูปของ gzipped tarball และมันสามารถถูกเปิด แก้ไข และเรียกข้อมูลโดยโปรแกรมที่เข้ากันได้กับ tar นอกจากนี้ การตั้งค่า MIME-type ยังถูกตรวจสอบได้อย่างถูกต้องโดยโปรแกรมทั่วไป"
 
Tobias Kieslich หนึ่งในผู้พัฒนา Arch กล่าวไว้ว่า "Package มันอยู่ในรูปของ gzipped tarball และมันสามารถถูกเปิด แก้ไข และเรียกข้อมูลโดยโปรแกรมที่เข้ากันได้กับ tar นอกจากนี้ การตั้งค่า MIME-type ยังถูกตรวจสอบได้อย่างถูกต้องโดยโปรแกรมทั่วไป"
  
 
 
----
 
  
 
== ถาม) ต้องการ Library ของ Pacman เพื่อโปรแกรมให้อื่นๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับ Package ได้==
 
== ถาม) ต้องการ Library ของ Pacman เพื่อโปรแกรมให้อื่นๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับ Package ได้==
 
'''ตอบ)''' Pacman library กำลังอยู่ในช่วงพัฒนา
 
'''ตอบ)''' Pacman library กำลังอยู่ในช่วงพัฒนา
  
 
----
 
  
 
==ถาม) Pacman ต้องการ Front-end (โปรแกรมช่วยสั่งงาน)==
 
==ถาม) Pacman ต้องการ Front-end (โปรแกรมช่วยสั่งงาน)==
Line 86: Line 95:
 
การสร้าง Frontend จะง่ายขึ้นเป็นอย่างมาก เมื่อการพัฒนา pacman library เสร็จสิ้น
 
การสร้าง Frontend จะง่ายขึ้นเป็นอย่างมาก เมื่อการพัฒนา pacman library เสร็จสิ้น
  
 
----
 
  
 
==ถาม) Pacman ต้องการความสามารถ X!==
 
==ถาม) Pacman ต้องการความสามารถ X!==
 
'''ตอบ)''' โปรดอ่าน [[TheArchWay]] และ [[ArchLinux]] และ [[Devland]]อีกรอบ
 
'''ตอบ)''' โปรดอ่าน [[TheArchWay]] และ [[ArchLinux]] และ [[Devland]]อีกรอบ
ปรัชญาของ Arch คือ "ทำให้มันเรียบง่าย" ถ้าคุณคิดว่าสิ่งที่คุณต้องการไม่ขัดต่อปรัชญานี้ คุณสามารถเปิดประเด็นได้ที่กระดานข่าว [http://bbs.archlinux.org/ ที่นี่]
+
ปรัชญาของ Arch คือ "ทำให้มันเรียบง่าย" ถ้าคุณคิดว่าสิ่งที่คุณต้องการไม่ขัดต่อปรัชญานี้ คุณสามารถเปิดประเด็นได้ที่กระดานข่าว [https://bbs.archlinux.org/ ที่นี่]
 
 
คุณสามารถไปยัง [http://bugs.archlinux.org ที่นี่] ได้อีกที่หนึ่ง มันเป็นที่สำหรับส่งข้อเสนอให้เพิ่มความสามารถต่างๆ ใหักับ Arch Linux
 
 
 
 
 
----
 
 
 
==Q) Arch needs a better installer. Maybe a GUI installer.==
 
'''A)''' The discussion of a "better" installer is a subjective opinion. The best way to cope with these issues it to fit the installer
 
to "the arch way". If this opinion on a better installer is backed with more concrete arguments, it might be taken into account for further development of the installer.
 
''Windows uses a text based installer, FWIW''
 
 
 
  
----
+
คุณสามารถไปยัง [https://bugs.archlinux.org ที่นี่] ได้อีกที่หนึ่ง มันเป็นที่สำหรับส่งข้อเสนอให้เพิ่มความสามารถต่างๆ ใหักับ Arch Linux
  
==ถาม) ฉันคิดว่า Arch ต้องประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้==
 
'''ตอบ)''' Arch เป็นที่สนใจอยู่เสมอๆ เป้าหมายของ Arch Linux ไม่ใช่การมีชื่อเสียง หรือกลายเป็น Community ที่มีขนาดใหญ่ แต่ต้องการเป็นระบบที่สมบูรณ์ โปรดปล่อยให้ Arch โตไปตามธรรมชาติ การบังคับให้เติบโตมีแต่จะสร้างปัญหา
 
  
 +
==ถาม) Arch ต้องการโครง Package ที่เสถียร==
 +
'''ตอบ)'''
 +
ความเห็น: "สำหรับเราแล้ว คำตอบสั้นๆ คือ Arch มีเสถียรภาพสูงมาก"
  
----
+
คำตอบ: ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างเช่น การใช้งานในสำนักงาน เราไม่อยากให้เครื่องพิมพ์หยุดทำงาน หรือการใช้งานแบบมัลติมีเดีย เราต้องการใช้เครื่องเขียน CD สามารถทำงานได้ หรือนักพัฒนาเว็บไซท์ต้องสามารถใช้งาน FTP ได้
  
==ถาม) ฉันคิดว่า Arch ต้องประชาสัมพันธ์ให้น้อยลง==
+
ทางแก้ปัญหา: มีโครง '''release''' และ '''repo''' ซึ่งมีเสถียรภาพ แต่ไม่มีครบทุก package ในอนาคต package สำคัญๆ เช่น kde หรือ gnome อาจจะถูกรวมเข้าไป
'''ตอบ)''' เช่นเดียวกับคำถามด้านบน โปรดอย่าพยายามที่จะจำกัดการเติบโตของ Arch จำนวนผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้นอาจจะหมายรวมถึงจำนวนนักพัฒนาที่เพิ่มขึ้นด้วย นี่อาจจะเป็นปัญหาในระยะยาว แต่ได้มีการเตรียมการรับมือไว้แล้ว
 
  
 
----
 
 
==ถาม) Arch ต้องมีนักพัฒนามากกว่านี้==
 
'''ตอบ)''' เป็นไปได้ เรายินดีต้อนรับทุกท่านที่อยากมีส่วนร่วมในการพัฒนา โปรดเข้าไปเยี่ยมชม กระดานข่าว, IRC และ Mailing list ทั้งหลาย หากท่านต้องการรายละเอียดว่าเรายังต้องการอะไรอีก
 
 
คู่มือการใช้งานเป้นสิ่งที่ต้องการเป็นอย่างมาก โปรดดู [[DocumentRequests]] หากท่านต้องการช่วยเหลือ
 
 
 
----
 
 
==Q) Arch needs a stable package branch==
 
'''A)'''
 
COMMENT: "For me, In short, Arch is Rock-solid enough."
 
 
REPLY: It depends on what type of work we use our machine for. For example, in office work we don't want our printer to stop working. In multimedia work our cd burner must function. Web developers need functional ftp clients. Currently I am annoyed with kde-3.4 because I lost all my bookmarks in kbear (ftp). New bookmarks cannot be saved.
 
 
SOLUTION: There is a '''release''' '''repo''' which is stable, though not supporting all packages. There are thoughts of including all major packages (kde, gnome, etc). <br>
 
 
ftp://ftp.archlinux.org/release/os/i686/
 
ftp://ftp.archlinux.org/release/os/i686/
  
Read more: <br>
+
อ่านเพิ่มเติมได้ที่
http://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?t=11288
 
  
 +
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?t=11288
  
----
 
  
==Q) Arch needs more documentation==
+
==ถาม) Repository ทั้งหลายแตกต่างกันอย่างไร==
'''A)''' Documentation does not occur ex-nihilo. After searching the forums, and the wiki, if you cannot find the documentation you require, try creating it. Start a page on the wiki, and post in the forums regarding it. Likely other people have experience in the area, or are at least willing to help.
+
'''ตอบ)''' โปรดดู [[Official Repositories]]
If nobody does, don't be discouraged. When you finish your documentation, other people will likely find it an extremely valuable resource.
 
There is always a need for documentation, see [[DocumentRequests]] for anything pending.
 
 
 
 
 
----
 
 
 
==Q) Arch needs to be more "newbie" friendly==
 
'''A)''' Before we start a discussion about newbie-friendliness, we first need to define "newbie-friendliness". Please refer to the Question about a better installer.
 
 
 
 
 
----
 
  
==ถาม) ผู้ใช้มือใหม่เป็นที่น่ารำคาญมาก เราจะไล่พวกเขาไปได้อย่างไร==
 
'''ตอบ)''' <พูดอย่างปรัชญา>ส่วนหนึ่งของการเป็นมนุษย์ คือการยอมรับมนุษย์คนอื่นด้วย</พูดอย่างปรัชญา>
 
  
วิธีการจัดการกับผู้ใช้มือใหม่ที่ดีที่สุด คือการไม่ตัดสินพวกเขาโดยไม่พิจารณาสาเหตุ ผู้ใช้บางคนอาจจะไม่สามารถปัญหาที่ดูจะง่ายดายมากๆ แม้ว่าพวกเขาจะอ่านคู่มือการใช้งานแล้วก็ตาม ทุกคนต้องมีข้อผิดพลาดบ้างทั้งนั้น การต่อว่าพวกเขาไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้น โปรดมีมารยาทและใช้ความอดทนในการเมินเฉยต่อผู้ใช้ที่คุณไม่ชอบ ดีกว่าที่จะไปเถียงโต้ตอบกับพวกเขา
+
=การติดตั้ง=
  
การช่วยเหลือผู้ใช้มือใหม่ที่ดีที่สุด คือการแนะนำพวกเขาไปยังข้อมูลที่ถูกต้อง โดยเฉพาะผู้ใช้ Windows ที่เปลี่ยนมาใช้ Arch อาจจะมีปัญหามากในการค้นหาข้อมูล
+
==ถาม) Arch ต้องการระบบติดตั้งที่ดีกว่านี้ ถ้าได้เป็น GUI จะดีมาก==
 
+
'''ตอบ)''' ขึ้นอยู่กับคำจำกัดความของคำว่า ดีกว่า ทางออกที่ดีที่สุดคือการทำตาม "the arch way" หากแนวคิดในการสร้างระบบติดตั้งที่ดีขึ้น มีเสียงสนับสนุนมากๆ มันอาจจะถูกพิจารณา
 
+
''ระบบปฏิบัติการ Windows ยังคงใช้ระบบติดตั้งที่เป็นตัวอักษร''
----
 
 
 
==ถาม) Repository ทั้งหลายแตกต่างกันอย่างไร==
 
'''ตอบ)''' โปรดดู [[The Arch Linux Repositories]]
 

Revision as of 07:54, 20 June 2012

zh-CN:FAQ zh-TW:FAQ โปรดอ่าน The Arch Way และ ArchLinux (ไทย) และ Devland ก่อนในเบื้องต้น บทความทั้งสามมีข้อมูลที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับ Arch Linux

Contents

ทั่วไป

ถาม) ฉันเป็นผู้ที่พึ่งเริ่มต้นใช้ Linux ฉันควรจะใช้ Arch ดีหรือไม่

ตอบ) คำถามนี้เป็นที่ถกเถียงกันอย่างมาก เป้าหมายของ Arch คือผู้ใช้งานที่มีความรู้ความเข้าใจพอสมควร แต่ผู้ใช้หลายคนรู้สึกว่า Arch เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ถ้าคุณพึ่งเริ่มต้นใช้ Linux และอยากใช้ Arch คุณควรจะมีความเต็มใจที่จะเรียนรู้พอสมควร และก่อนที่จะเริ่มถามคำถาม โปรดศึกษาด้วยตัวเองก่อน ด้วยการค้นหาจาก Google, จาก Wiki, และค้นหาจากกระดานข่าว (พร้อมทั้งอ่าน FAQ อันเก่าๆ) ซึ่งการกระทำเหล่านี้สามารถตอบคำถามส่วนใหญ่ของคุณได้ ผู้ใช้หลายๆ ท่านในชุมชนรู้สึกอึดอัดที่จะตอบคำถามพื้นๆ ซ้ำกันหลายๆ รอบ นี่คือเหตุผลที่ทรัพยากรต่างๆ ได้ถูกสร้างสรรค์มาเพื่อคุณ คุณสามารถอ้างอิงข้อมูลจาก Beginners Guide

ถาม) Arch ต้องการคู่มือการใช้งานมากกว่านี้

ตอบ) คู่มือการใช้งานต่างๆ มันไม่ได้เกิดขึ้นมากเอง ถ้าคุณไม่พบสิ่งที่ต้องการ หลังจากค้นหาในกระดานข่าว และ wiki คุณสามารถสร้างมันขึ้นมาได้ ด้วยการสร้างหน้าใหม่ๆ ขึ้นมาบน wiki แล้วนำมันไป post ลงในกระดานข่าว อาจจะผู้ใช้ที่มีประสบการณ์มาช่วยตอบคำถามให้คุณ

หากไม่มีใครมาตอบ อย่าพึ่งท้อใจ เมื่อคุณสร้างคู่มือการใช้งานของคุณเสร็จแล้ว ผู้ใช้คนอื่นๆ อาจจะพบว่าสิ่งที่คุณสร้างขึ้นมาเป็นประโยชน์สำหรับพวกเขา Arch ต้องการคู่มือการใช้งานตลอดเวลา โปรดดู DocumentRequests


ถาม) ฉันคิดว่า Arch ต้องประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้

ตอบ) Arch เป็นที่สนใจอยู่เสมอๆ เป้าหมายของ Arch Linux ไม่ใช่การมีชื่อเสียง หรือกลายเป็น Community ที่มีขนาดใหญ่ แต่ต้องการเป็นระบบที่สมบูรณ์ โปรดปล่อยให้ Arch โตไปตามธรรมชาติ การบังคับให้เติบโตมีแต่จะสร้างปัญหา


ถาม) ฉันคิดว่า Arch ต้องประชาสัมพันธ์ให้น้อยลง

ตอบ) เช่นเดียวกับคำถามด้านบน โปรดอย่าพยายามที่จะจำกัดการเติบโตของ Arch จำนวนผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้นอาจจะหมายรวมถึงจำนวนนักพัฒนาที่เพิ่มขึ้นด้วย นี่อาจจะเป็นปัญหาในระยะยาว แต่ได้มีการเตรียมการรับมือไว้แล้ว


ถาม) Arch ต้องมีนักพัฒนามากกว่านี้

ตอบ) เป็นไปได้ เรายินดีต้อนรับทุกท่านที่อยากมีส่วนร่วมในการพัฒนา โปรดเข้าไปเยี่ยมชม กระดานข่าว, IRC และ Mailing list ทั้งหลาย หากท่านต้องการรายละเอียดว่าเรายังต้องการอะไรอีก

คู่มือการใช้งานเป้นสิ่งที่ต้องการเป็นอย่างมาก โปรดดู DocumentRequests หากท่านต้องการช่วยเหลือ


ถาม) Arch ต้องเป็นมิตรกับผู้เริ่มใช้งานมากกว่านี้

ตอบ) ก่อนที่จะเริ่มถกเถียงกันเรื่องนี้ เราต้องนิยามคำว่า "เป็นมิตรกับผู้เริ่มใช้งาน" ก่อน โปรดอ่านคำถามทางด้านบนเกี่ยวกับตัวติดตั้งที่ดีขึ้น


เกี่ยวกับ Package Management

ถาม) ฉันเจอข้อผิดพลาดกับ package X ควรจะทำอย่างไรดี

ตอบ ขั้นแรกคุณควรจะพิจารณาว่าข้อผิดพลาดนี้เป็นสิ่งที่ทีมงาน Arch สามารถปรับปรุงได้หรือไม่ บางครั้งพวกเขาไม่สามารถทำได้ (เช่น Firefox ค้าง อาจจะเกิดจากปัญหาของทีม Mozilla) ซึ่งเราเรียกปัญหาเหล่านี้ว่า Upstream Error หรือถ้าหากมันเป็นปัญหาของ Arch คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่างได้ดังนี้

  1. ค้นหาข้อผิดพลาดจากกระดานข่าว ดูว่ามีคนอื่นค้นพบปัญหานี้แล้วหรือยัง
  2. แจ้งผู้ดูแล Package ลองใช้ "pacman -Qi <ชื่อ Packange>" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
  3. รายงานข้อผิดพลาดพร้อมรายละเอียดที่ https://bugs.archlinux.org
  4. แจ้งข่าวในกระดานข่าวหากคุณต้องการ โปรดให้รายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาและข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ท่านได้รายงานไปแล้ว พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าุท่านได้รายงานข้อผิดพลาดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นี่จะช่วยลดปริมาณการแจ้งข้อมูลซ้ำซ้อน


ถาม) Arch จะมีฐานข้อมูลสำหรับ pacman หรือไม่

ตอบ) เป็นไปได้ ยังมีการถกเถียงกันอยู่ในหัวข้อนี้ https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?t=11193 https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?t=10898 โปรดดูที่ https://bugs.archlinux.org/task/5328 ด้วย


ถาม) Pacman ทำงานช้ามาก เราสามารถเพิ่มความเร็วในการใช้งานครั้งแรกได้อย่างไร

ตอบ) ปัญหานี้เกิดจากระบบฐานข้อมูลสนับสนุนของ pacman​ ซึ่งการใช้งานครั้งแรกหลังจากการ boot เครื่องเท่านั้นที่ช้า หลังจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกเก็บอยู่ใน cache อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาการเริ่มต้นการใช้งานครั้งแรกก็ยังคงเป็นปัญหาสำหรับผู้ใช้บางท่าน

หากคุณกำลังใช้ ReiserFS ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการกระจายของข้อมูล ซึ่งทำให้การทำงานของ pacman ช้างลง มีการโต้ตอบอยู่ในกระทู้เหล่านี้: https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?t=11840

ตั้งแต่เวอร์ชัน 2.9.6 เป็นต้นไป pacman มาพร้อมกับ bash script ชื่อ pacman-optimze ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้ที่มีปัญหาการเริ่มต้นการใช้งานช้าได้


ถาม) Arch ต้องตั้งนามสกุลไฟล์ Package เป็น .pkg.tar.gz ซึ่งมันยาวและซับซ้อนเกินไป

ตอบ) คำถามนี้เป็นที่ถกเถียงกันอยู่ใน Arch Mailing List มีบางกลุ่มเสนอนามสกุล .pac แต่ ณ ปัจจุบัน ยังไม่มีความตั้งใจใดๆ ที่จะเปลี่ยนนามสกุลของไฟล์

Tobias Kieslich หนึ่งในผู้พัฒนา Arch กล่าวไว้ว่า "Package มันอยู่ในรูปของ gzipped tarball และมันสามารถถูกเปิด แก้ไข และเรียกข้อมูลโดยโปรแกรมที่เข้ากันได้กับ tar นอกจากนี้ การตั้งค่า MIME-type ยังถูกตรวจสอบได้อย่างถูกต้องโดยโปรแกรมทั่วไป"


ถาม) ต้องการ Library ของ Pacman เพื่อโปรแกรมให้อื่นๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับ Package ได้

ตอบ) Pacman library กำลังอยู่ในช่วงพัฒนา


ถาม) Pacman ต้องการ Front-end (โปรแกรมช่วยสั่งงาน)

ตอบ) โปรดอ่าน The Arch Way และ ArchLinux และ Devland ก่อนที่จะถามคำถามนี้ คำตอบง่ายๆ คือทีมพัฒนา Arch จะไม่สร้างโปรแกรมเหล่านี้ขึ้นมา หากท่านต้องการใช้โปรแกรมเหล่านี้ ท่านสามารถเลือกใช้งานโปรแกรมที่ถูกสร้างโดยผู้ใช้ Arch ซึ่งมีรายชื่ออยู่ที่ UserContributionsPage ในส่วนของ links

การสร้าง Frontend จะง่ายขึ้นเป็นอย่างมาก เมื่อการพัฒนา pacman library เสร็จสิ้น


ถาม) Pacman ต้องการความสามารถ X!

ตอบ) โปรดอ่าน TheArchWay และ ArchLinux และ Devlandอีกรอบ ปรัชญาของ Arch คือ "ทำให้มันเรียบง่าย" ถ้าคุณคิดว่าสิ่งที่คุณต้องการไม่ขัดต่อปรัชญานี้ คุณสามารถเปิดประเด็นได้ที่กระดานข่าว ที่นี่

คุณสามารถไปยัง ที่นี่ ได้อีกที่หนึ่ง มันเป็นที่สำหรับส่งข้อเสนอให้เพิ่มความสามารถต่างๆ ใหักับ Arch Linux


ถาม) Arch ต้องการโครง Package ที่เสถียร

ตอบ) ความเห็น: "สำหรับเราแล้ว คำตอบสั้นๆ คือ Arch มีเสถียรภาพสูงมาก"

คำตอบ: ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างเช่น การใช้งานในสำนักงาน เราไม่อยากให้เครื่องพิมพ์หยุดทำงาน หรือการใช้งานแบบมัลติมีเดีย เราต้องการใช้เครื่องเขียน CD สามารถทำงานได้ หรือนักพัฒนาเว็บไซท์ต้องสามารถใช้งาน FTP ได้

ทางแก้ปัญหา: มีโครง release และ repo ซึ่งมีเสถียรภาพ แต่ไม่มีครบทุก package ในอนาคต package สำคัญๆ เช่น kde หรือ gnome อาจจะถูกรวมเข้าไป

ftp://ftp.archlinux.org/release/os/i686/

อ่านเพิ่มเติมได้ที่

https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?t=11288


ถาม) Repository ทั้งหลายแตกต่างกันอย่างไร

ตอบ) โปรดดู Official Repositories


การติดตั้ง

ถาม) Arch ต้องการระบบติดตั้งที่ดีกว่านี้ ถ้าได้เป็น GUI จะดีมาก

ตอบ) ขึ้นอยู่กับคำจำกัดความของคำว่า ดีกว่า ทางออกที่ดีที่สุดคือการทำตาม "the arch way" หากแนวคิดในการสร้างระบบติดตั้งที่ดีขึ้น มีเสียงสนับสนุนมากๆ มันอาจจะถูกพิจารณา ระบบปฏิบัติการ Windows ยังคงใช้ระบบติดตั้งที่เป็นตัวอักษร