Difference between revisions of "Fonts (Česky)"

From ArchWiki
Jump to: navigation, search
 
Line 11: Line 11:
 
* /usr/share/fonts
 
* /usr/share/fonts
 
* /usr/X11R6/lib/X11/fonts
 
* /usr/X11R6/lib/X11/fonts
This will make everybody on the system to be able to use them, however it requires root privileges. Copying them into:  
+
Tímto se stanou dostupné pro všechny uživatele, ale vyžaduje to root práva. Jejich zkopírování do adresáře:  
 
* ~/.fonts
 
* ~/.fonts
folder is a good idea too.
+
je také dobrý nápad.
  
Některé fonty byly připraveny pro použití v Arch Linuxu, vyhledávat je můžete pomocí:
+
Některé fonty jsou předpřipraveny pro použití v Arch Linuxu, vyhledávat je můžete pomocí:
 
<pre>pacman -Ss fonts</pre>
 
<pre>pacman -Ss fonts</pre>
Mezi dostupnými balíčky můžete vidět:
+
Mezi dostupnými balíčky jsou:
 
<pre>extra/artwiz-fonts 1.3-1
 
<pre>extra/artwiz-fonts 1.3-1
 
     This is set of (improved) artwiz fonts.
 
     This is set of (improved) artwiz fonts.
Line 23: Line 23:
 
     Un-extracted TTF Fonts from Microsoft
 
     Un-extracted TTF Fonts from Microsoft
 
</pre>
 
</pre>
Then if you want to install these two packages, do:
+
Pro jejich nainstalování:
 
<pre>pacman -S artwiz-fonts ttf-ms-fonts</pre>
 
<pre>pacman -S artwiz-fonts ttf-ms-fonts</pre>
 
Fonty se nainstalují do adresáře <code>/usr/X11R6/lib/X11/fonts</code>.
 
Fonty se nainstalují do adresáře <code>/usr/X11R6/lib/X11/fonts</code>.
  
Another option is to use KDE Font Installer in the KDE Control Center. This seems to work flawlessly if you use KDE.
+
Jinou možností je použít Instalátor fontů KDE v Ovládacím centru. Vypadá to, že to funguje bezvadně pokud používáte KDE.
  
You can also manually copy fonts into above three directories, but don't forget to run as root: <pre>fc-cache -vf</pre>
+
Také můžete ručně nakopírovat fonty do jednoho ze tří adresářů výše, pak ale nezapoměnte jako root spustit: <pre>fc-cache -vf</pre>
  
Mostly you are lucky to use them in your X windows environment like gnome, xfce4 or kde. However, some GTK1 or old applications don't support fontconfig. ''(Really? someone should check this and then fix it)'' You have run following commands in your fonts directory (in the terminal of course):
+
Víceméně si jich můžete užívat v prostředích jako gnome, xfce4 nebo kde. Ale některé GTK1 nebo staré aplikace nepodporují fontcofig. ''(Opravdu? pak by to měl někdo ověřit a případně opravit)'' Měli byste spustit následující příkazy v adresáři s fonty (v konzoli ovšem):
 
   <pre>
 
   <pre>
 
   mkfontscale
 
   mkfontscale
Line 37: Line 37:
 
   ln -s /usr/share/fonts/encodings/encodings.dir yourfontdirectory/encodings.dir  
 
   ln -s /usr/share/fonts/encodings/encodings.dir yourfontdirectory/encodings.dir  
 
   </pre>
 
   </pre>
ex: if you-re using kde
+
Když používáte kde
 
   <pre>
 
   <pre>
 
   ln -s /usr/share/fonts/encodings/encodings.dir ~/.fonts/
 
   ln -s /usr/share/fonts/encodings/encodings.dir ~/.fonts/
 
   </pre>
 
   </pre>
then usually you need restart X.
+
pak je obvykle třeba restartovat X.
  
If you want to share such fonts or keep from above manual operation, you can make an Arch package. Save the fonts you wish to install as a tar.bz2 and use a variation of the following PKGBUILD and .install to install them via ABS:
+
Jestliže chcete fonty sdílet nebo se vyvarovat ručních oprací popsaných výše, můžete vytvořit Arch balíček. Uložte fonty, které chcete instalovat, jako tar.bz2 a použijte pozměnené následující PKGBUILD a .install pro jejich instalaci pomocí ABS:
 
<pre># PKGBUILD
 
<pre># PKGBUILD
 
   pkgname=fonts-extra
 
   pkgname=fonts-extra

Revision as of 12:16, 25 November 2006

Template:I18n links start Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n links end

Přidání fontů v moderním Linux je snažší než dříve. Zde je několik tipů pro snažší pochopení průměrnými uživateli. První věc je, kam fonty vložit. Obvykle by měli být vloženy do:

 • /usr/share/fonts
 • /usr/X11R6/lib/X11/fonts

Tímto se stanou dostupné pro všechny uživatele, ale vyžaduje to root práva. Jejich zkopírování do adresáře:

 • ~/.fonts

je také dobrý nápad.

Některé fonty jsou předpřipraveny pro použití v Arch Linuxu, vyhledávat je můžete pomocí:

pacman -Ss fonts

Mezi dostupnými balíčky jsou:

extra/artwiz-fonts 1.3-1
  This is set of (improved) artwiz fonts.
extra/ttf-ms-fonts 1.3-6
  Un-extracted TTF Fonts from Microsoft

Pro jejich nainstalování:

pacman -S artwiz-fonts ttf-ms-fonts

Fonty se nainstalují do adresáře /usr/X11R6/lib/X11/fonts.

Jinou možností je použít Instalátor fontů KDE v Ovládacím centru. Vypadá to, že to funguje bezvadně pokud používáte KDE.

Také můžete ručně nakopírovat fonty do jednoho ze tří adresářů výše, pak ale nezapoměnte jako root spustit:
fc-cache -vf

Víceméně si jich můžete užívat v prostředích jako gnome, xfce4 nebo kde. Ale některé GTK1 nebo staré aplikace nepodporují fontcofig. (Opravdu? pak by to měl někdo ověřit a případně opravit) Měli byste spustit následující příkazy v adresáři s fonty (v konzoli ovšem):

 mkfontscale
 mkfontdir
 ln -s /usr/share/fonts/encodings/encodings.dir yourfontdirectory/encodings.dir 
 

Když používáte kde

  ln -s /usr/share/fonts/encodings/encodings.dir ~/.fonts/
 

pak je obvykle třeba restartovat X.

Jestliže chcete fonty sdílet nebo se vyvarovat ručních oprací popsaných výše, můžete vytvořit Arch balíček. Uložte fonty, které chcete instalovat, jako tar.bz2 a použijte pozměnené následující PKGBUILD a .install pro jejich instalaci pomocí ABS:

# PKGBUILD
 pkgname=fonts-extra
 pkgver=1.0
 pkgrel=1
 depends=('xfree86')
 pkgdesc=\"Fonts extra\"
 source=(fonts-extra.tar.bz2)
 install=fonts-extra.install
 build()    {
  mkdir -p $startdir/pkg/usr/X11R6/lib/X11/fonts/local
  mv $startdir/src/*.ttf $startdir/pkg/usr/X11R6/lib/X11/fonts/local
 }
# fonts-extra.install:
 # arg 1: the new package version
 post_install() {
  echo -n \"updating font cache... \"
  /usr/bin/fc-cache
  cd /usr/X11R6/lib/X11/fonts/local
  /usr/X11R6/bin/mkfontscale
  /usr/X11R6/bin/mkfontdir
  ln -s /usr/X11R6/lib/X11/fonts/encodings/encodings.dir /usr/X11R6/lib/X11/fonts/local/encodings.dir
  echo \"done.\"
 }

 # arg 1: the new package version
 # arg 2: the old package version
 post_upgrade() {
  post_install $1
 }

 # arg 1: the old package version
 pre_remove() {
  /bin/true
 }

 op=$1
 shift

 $op $*