Difference between revisions of "FreeNX (Česky)"

From ArchWiki
Jump to: navigation, search
Line 65: Line 65:
  
  
=== Client ===
+
=== Klient ===
  
 
==== Arch Linux ====
 
==== Arch Linux ====
  
Get the client from pacman:
+
Pacmanem získáme klienta:
 
  pacman -S nxclient
 
  pacman -S nxclient
  
 
==== Windows ====
 
==== Windows ====
  
Get the client from nomachine's homepage: http://www.nomachine.com
+
Získáme klienta z domovské stránky nomachine: http://nomachine.com
  
Tip: Nomachine tends to remove old clients from their homepage,
+
Tip: Nomachine směřuje k odstraňování starých klientů z jejich domovské stránky,
If your setup works with a client save it at a safe place ;)
+
pokud s určitým klientem tvé nastavení funguje, uschovej ho na bezpečném místě ;)
  
==== Configuration ====
+
==== Konfigurace ====
  
 
As mentioned above, the client must contain the correct key to connect to the server.  If you are using the custom keys generated during install, you need to copy the client key to the following locations:
 
As mentioned above, the client must contain the correct key to connect to the server.  If you are using the custom keys generated during install, you need to copy the client key to the following locations:

Revision as of 19:09, 19 July 2008

Template:I18n links start

Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n links end

Instalace

balíček je rozdělen do 2 částí:

 • freenx (server)
 • nxclient (klient)


Nastavení

Server

Server je přítomen v balíčku jménem 'freenx'.

 • Pro povolení přihlašování prosím přidejte balíček 'sshd' do pole daemonů v souboru /etc/rc.conf

Hlavní konfigurační soubor je umístěn zde:

/opt/NX/etc/node.conf

Pokud jako desktopové prostředí používáte KDE nebo Gnome, nemusíte měnit tento soubor, v tomto případě funfuje vše ve výchozím nastavení. Pokud používáte jiného okenního manažera jako třeba Fluxbox/Openbox nebo Xfce, možná budete muset tento soubor trochu pozměnit (viz níže).

Klíče

Klíče jsou používány k autentizaci klienta se serverem. Jako výchozí je při instalaci generována dvojice náhodných klíčů, jeden pro server a jeden pro klienta. Je třeba zkopírovat klientský klíč do každého klienta, pomocí kterého se budete chtít připojovat k serveru (ve Windows i v Linuxu).

Klientský klíč naleznete zde"

/opt/NX/home/nx/.ssh/client.id_dsa.key

Případně můžete použít výchozí klíč, který je poskztován NoMachine se všemi klienty. V tomto případě není třeba kopírova náhodně generovaný klíč do každého klienta. Aby server přijímal výchozí klientské klíče, zadejte tento příkaz::

/opt/NX/bin/nxsetup --install --setup-nomachine-key --clean --purge


Znovuvytvoření náhodně generovaných klíčů:

 • /opt/NX/bin/nxsetup --install --clean --purge


Přenesení nx klíčů do jiných serverů:

 • /opt/NX/home/nx/.ssh obsahuje soubory s klíči
 -rw------- 1 nx root 697 9. Okt 12:55 authorized_keys
 -rw------- 1 nx root 668 9. Okt 11:48 client.id_dsa.key
 -rw------- 1 nx root 609 9. Okt 12:55 server.id_dsa.pub.key
 • Ulož tyto soubory.
 • Přidej tyto soubory do tvého serveeru, je třeba udržet stejná oprávnění, jména, skupiny a adresáře!
 # cp authorized_keys client.id_dsa.key server.id_dsa.pub.key /opt/NX/home/nx/.ssh/
 # chmod 600 /opt/NX/home/nx/.ssh/*
 # chown nx /opt/NX/home/nx/.ssh/*
 # chgrp root /opt/NX/home/nx/.ssh/*
 • Znovuvytvoření souboru known_hosts:
 # echo -n 127.0.0.1 > /opt/NX/home/nx/.ssh/known_hosts
 # cat /etc/ssh/ssh_host_rsa_key.pub >> /opt/NX/home/nx/.ssh/known_hosts
 # chmod 633 /opt/NX/home/nx/.ssh/known_hosts
 # chown nx /opt/NX/home/nx/.ssh/known_hosts
 # chgrp root /opt/NX/home/nx/.ssh/known_hosts

Startujeme server

Jaklime server běží a je připraven, nemusíš již nic ručně nastavovat. Jediná věc, která musí být spuštěna aby ses mohl přihlásit je sshd daemon.

Když zkontroluješ seznam procesů (ps aux) neuvidíš žádný běžící nxserver, ikdyž je spuštěný. To je protože nxserver je spouštěn přihlášením se do sshd jako speciální uživatel 'nx'. Tento uživatel byl nastaven jako shell pro užití nxserverem asi tak jako má normální uživatel výchozí bash shell.


Klient

Arch Linux

Pacmanem získáme klienta:

pacman -S nxclient

Windows

Získáme klienta z domovské stránky nomachine: http://nomachine.com

Tip: Nomachine směřuje k odstraňování starých klientů z jejich domovské stránky, pokud s určitým klientem tvé nastavení funguje, uschovej ho na bezpečném místě ;)

Konfigurace

As mentioned above, the client must contain the correct key to connect to the server. If you are using the custom keys generated during install, you need to copy the client key to the following locations:

 • Windows: <yourinstalldironwindows>/share/keys/client.id_dsa.key
 • Arch Linux: /opt/NX/share/keys/client.id_dsa.key

After moving the keys you may have use the nxclient GUI to import the new keys. From the configuration dialog press the 'Key...' button and import the new client key.


Running

Keyboard shortcuts

CTR+ALT+F     Toggles full-screen mode. 
CTRL+ALT+T     Shows the terminate, suspend dialog.
CTRL+ALT+M     Maximizes of minimizes the window 
CTRL+ALT+Mouse   Drags the viewport, so you can view different portions 
          of the desktop. 
CTRL+ALT+Arrows 
or         Moves the viewport by an incremental amount of pixels. 
CTRL+ALT+Keypad 
CTRL+ALT+S     It will activate "screen-scraping" mode, so all the GetImage
          originated by the clients will be forwarded to the real
          display. This should make happy those who love taking
          screenshots ;-). By pressing the sequence again, nxagent
          will revert to the usual "fast" mode.
CTRL+ALT+E     lazy image encoding
CTRL+ALT+Shift+ESC Emergency-exit and kill-window

Leaving fullscreen

There is a magic-pixel in the top right corner of nearly every nx-application in fullscreenmode. Right-click the pixel and application-window gets iconified.

Tips on resume

 • Resume is a bit experimental, crashes might appear after session has resumed. You have to find out which apps like resuming and which do not ;) .
 • Resuming between Linux and Windows sessions does not work.
 • If resume fails let it time out and don't use the cancel button, else sessions will stay open and consume RAM on server. To kill such sessions use the Session Admin program to kill them.

Fix DPI settings

If you like to have the same font-sizes/dpi sizes on all your client session, set the X resource "Xft.dpi". For example putting the following line into a user's "~/.Xresources" makes her/his "desktop" a 100dpi. Xft.dpi: 100


Setting up non-KDE or Gnome desktop managers

Before following anything in this part, make sure the server working setup and accepting connections. This section only deals with problems once NXClient has logged on.

It is quite simple (once the server is setup) to connect to Gnome and KDE sessions, however connecting to other window managers (fluxbox, xfce, whatever) is slightly different.

Choosing "custom" and using a command like startx of startfluxbox will either result in a blank screen after the !M logo or the Client to present an error complaining about lack of a X server. A way around this is open a session with the command "startx", and the another with the command to start your window-manager-of-choice.

If you do not want to do this, you can start X by installing a login manager like SLIM or XDM. I would recomend using SLiM because of it's small size.

(Authors note: This is how I got fluxbox, xfce and others to work on my arch installation- however, I have now removed slim from inittab and set the run level back to 3, and yet I can still login perfectly with NXClient. Possibly try this if you get your system working this way, if like me you have a low memory machine.)

Alternative fix

A simple fix without resorting to the above seems to involve a simple edit to the config file. This should work for fluxbox/openbox/xfce or any other window manager that uses the .xinitrc startup file in a call to startx.

Simply edit the config file (as root):

/opt/NX/etc/node.conf

and change

#USER_X_STARTUP_SCRIPT=.Xclients

to

USER_X_STARTUP_SCRIPT=.xinitrc

Remember to remove the # symbol from the start of the line.

Then in the client under configuration settings, choose Custom as the desktop, and click on settings:

 • In the first group select - Run the default X client Script on server
 • In the second group select - New virtual desktop


Problems

Debug problems

Edit the nxserver config file:

 vi /opt/NX/etc/node.conf

Change:

 #SESSION_LOG_CLEAN=1

to

 SESSION_LOG_CLEAN=0

Then you can look/debug the log files in:

 $HOME/.nx/T-C-<hostname>-<display>-<session-id>

For succesfull connections and:

 $HOME/.nx/F-C-<hostname>-<display>-<session-id>

For failed ones.


Authentication OK, but connection fails

If you are trying to startkde


 vi /opt/NX/etc/node.conf


And search for:

 COMMAND_START_KDE=startkde

Replace for:


 COMMAND_START_KDE=/opt/kde/bin/startkde


Key changes

Change the key in GUI setup to new generated key.

Xorg 7

Be aware that you have to remove the /usr/X11R6 directory, else strange things can happen.

Wrong password / No connection possible

 • If you get always wrong password or no connection after authentication was done and you are sure that you typed it correct, check that your server can connect to itself using localhost by ssh and that it is not blocked either by /etc/hosts.deny or not allowed by /etc/hosts.allow.
 • If you messed up your key files, create new ones or fix the old ones, it's probably caused by a wrong known_hosts file.

NX Crashes on session startup

If your NX Client shows the NX logo then disappears with a Connection Problem dialog afterwards.

Then it could be due to missing fonts. Mostly applies if you have installed ArchLinux base and then installed freenx after without the whole X11 set.

Solution until FreeNX Dependencies is fixed is to install xorg-fonts-misc on your NX Server (pacman -S xorg-fonts-misc) and your NX should work.

Note: This does not apply to freenx 0.6.1-3 and above, fix has been incorporated in it and following versions.

NX logo then blank screen

If you see the NX logo (!M) then a blank screen.

This problem can be solved by running a login manager- The problem is that X11 is not started, and it appears that "startx" or similar do not work from the freenx client. Follow these instructions to setup a login manager and load it at startup: Adding a login manager (KDM, GDM, or XDM) to automatically boot on startup