Full system backup with rsync (Česky)

From ArchWiki
Revision as of 13:40, 6 February 2011 by Vradomersky (talk | contribs) (Přeložena velká část)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Tento rsync skript umožňuje vytvoření kompletní zálohy napříč systémy souborů. Je nastaven tak, že kopie (záloha) zahrnuje nedotčené bootovací schopnosti, volitelně lze vyloučit určité vybrané soubory.

Tento postup má výhody před pouhým zkopírovaním osobních dat s vynechávním systémových souborů. Pokud se systém nějak poruší na hlavním oddílu, překonání problému znamená nabootování ze zálohy v porovnání s identifikací a reinstalací postižených programů.

Instrukce byly převzaty z z toho přízpvěvku ve fóru.

Soubory

Jsou potřeba dvě věci: zálohovací skript a soubor uvědějící, které soubory zahrnout/nezahrnout ze zdroje zálohy.

Zálohovací skript

Tento skript je velmi jednoduchý; používá rsync v archivním režimu, přičemž je zajištěno, že symbolické odkazy, zařízení, práva a vlastnictví aj. jsou zachovány. Vyloučeny jsou soubory odpovídající vzorům ze seznamu co zahrnout/co vyloučit.

Uložte ho Template:Filename a nastvte mu atribut spustitelnosti: Template:File

Zdroj zálohy; Template:Codeline
V tomto případě se provádí záloha celého kořenu (root).
Kam zálohovat; Template:Codeline1
Předává se jako parametr skriptu; např. Template:Filename
Co zahrnout/nezahrnout; Template:Codeline
Tento příklad používá Template:Filename.

Seznam toho, co zahrnout/nezahrnout

Jeliž může být obtížné určit, které soubory soubory budou v tomto seznamu, uvádím zde typický zálohovací příklad, který nezahrnuje běžné soubory, které nejsou třeba zázálohovat, jako většina Template:Filename. Poznámka: specifikace každého žádaného souboru nebo adresáře v Template:Codeline není třeba; tato sekce pouze slouží jako filter pro specifikaci Template:Codeline. Tento soubor je tradičně ve formátu co zahrnout/co nezahrnout programu rsync.

Uložte následující jako Template:Filename: Template:File

Vyloučit
Obsah v systémových adresářích; Template:Filename, Template:Filename, Template:Filename a Template:Filename jsou vyloučeny, protože jsou vytvářeny systémem při startu, zatímco adresáře je třeba zachovat, jelikož nejsou vytvářeny při startu. Nakonec, všechny Template:Filename instance jsou vynechány, protože jsou specifické pro oddíl. Pro Archlinux Template:Filename mohou být rozvněž vynechány. To může ušetřit dost času při každém zálohování, jelikož adresář obsahuje hodně malých souborů, které mají tendenci se často měnit. Toto jsou "popisovací" soubory pro každý balíček z repozitářů. Tyto soubory lze vygenerovat znovu pomocí Template:Filename.
Warning: nezapomeňte rovněž vynechat připojený adresář, kam budete zálohovat, vyvarujete se tak nekonečné smyčky (v tomto příkladu Template:Filename.
Zahrnout
Dokonce ačkoli Template:Filename je vyloučeno, 4 soubory, které nejsou dynamicky vytvářeny pomocí udev musí být zachovány. Jsou to Template:Filename, Template:Filename, Template:Filename and Template:Filename.

Záloha

Nahraďte Template:Filename podle potřeby, a připojte cílové zařízení:

# mount /dev/sdb1 /media/backup
Tip: pokud není důležitá možnost bootovat ze zálohy, vynechejte předchozí krok a jednoduše zálohujte do libovolného adresáře.

Spusťe zálohovací skript (zakončení pomocí znaku "Template:Filename" je nutné):

# ./rbackup.sh /media/backup/

Nastavení bootování

Poté co synchronizace skončila, cílový Template:Filename je třeba upravit, musí být nainstalován boot manažer v cíli zálohy. Konfigurace cílového Template:Filename je vyžadována, aby bylo reflektováno nové umístění.

Úprava fstab

Upravte cílovou fstab: Template:Command

Protože rsync vykonal rekurzívní kopii celého kořenového systému, všechny Template:Codeline body připojení jsou problematické a mohou způsobit, že bootování ze zálohy skončí s chybou. V tomto příkladu, všechny prolematické položky jsou nahrazeny jednou jedinou: Template:Command

Jako předtím, nezapomeňte použít správné jméno zařízení a systém souborů.

Instalace boot manažera

Tyto instrukce předpokládají využití GRUB, mohou být lehce upraveny pro jiné boot manažery, jako např. LILO.

Otevřete Grub konzoli:

# grub

Přímo instalujte na cílové zařízení:

root (hd1,0)
setup (hd1)
root; Template:Codeline
Mělo by odkazovat na umístění souborů Grubu -- v tomto případě, "Template:Codeline" znamená druhé uložné zařízení (Template:Filename) a "Template:Codeline" je první oddíl (Template:Filename).
setup; Template:Codeline
The command specifies where the actual boot loader is to be installed. In this example it is installed to the MBR of the second storage device.

Configure bootloader

The problem here is that even though the boot loader installs correctly, its menu entries are for the main system's partitions, not the backup system's.

It's possible to fix this by creating a custom Template:Filename for the backup destination. In order to do this, modify Template:Filename so that it copies a custom Template:Filename: Template:File

Tip: instead of replacing Template:Filename with a custom version solely for the backup, add a new GRUB entry pointing to the backup device or simply edit GRUB's menu during boot time.