Difference between revisions of "GNOME (Polski)"

From ArchWiki
Jump to navigation Jump to search
m (Add GNOME category)
 
(40 intermediate revisions by 11 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
[[Category:Desktop environments (Polski)]]
 
[[Category:Desktop environments (Polski)]]
[[Category:HOWTOs (Polski)]]
+
[[Category:GNOME (Polski)]]
[[Category:Polski]]
+
[[cs:GNOME]]
{{i18n|GNOME}}
+
[[de:GNOME]]
 +
[[en:GNOME]]
 +
[[es:GNOME]]
 +
[[fr:GNOME]]
 +
[[it:GNOME]]
 +
[[ja:GNOME]]
 +
[[pt:GNOME]]
 +
[[ru:GNOME]]
 +
[[sr:GNOME]]
 +
[[th:GNOME]]
 +
[[zh-hans:GNOME]]
 +
[[zh-hant:GNOME]]
 +
{{Related articles start}}
 +
{{Related|GTK+ (Polski)}}
 +
{{Related|KDE (Polski)}}
 +
{{Related|Xfce (Polski)}}
 +
{{Related articles end}}
  
== Wstęp ==
+
GNOME 3 to nowoczesne środowisko, napisane od zera używając biblioteki GTK3.
Środowisko graficzne [http://www.gnome.org/ GNOME] (ang. GNU Network Object Model Environment) jest częścią projektu [http://www.gnu.org/ GNU] i zostało wydane na licencji [http://www.gnu.org/licenses/gpl.html GPL]. Projekt został rozpoczęty w sierpniu 1997 roku przez Miguela de Icaza w celu stworzenia w pełni wolnodostępnego graficznego środowiska użytkownika dla systemu GNU/Linux, jako alternatywy dla środowiska KDE, opartego o bibliotekę Qt (do listopada 1997 nie będącą wolnym oprogramowaniem). Środowisko GNOME składa się wyłącznie z wolnego i otwartego oprogramowania.
 
  
Projekt GNOME dostarcza dwóch rzeczy: środowiska graficznego GNOME, intuicyjnego i atrakcyjnego pulpitu dla użytkowników, oraz platformy programistycznej GNOME, czyli rozbudowanego zestawu narzędzi do tworzenia aplikacji zintegrowanych z tym środowiskiem.
+
== Wprowadzenie ==
  
Projekt GNOME kładzie nacisk na prostotę i użyteczność. Inne cele projektu:  
+
GNOME 3 posiada ''dwa'' interfejsy: '''GNOME Shell''', ustawiony jako domyślny; oraz '''tryb zastępczy''' (ang. fallback mode). GNOME-session automatycznie wykrywa czy Twój komputer jest w stanie uruchomić GNOME Shell; jeśli nie jest, uruchomi tryb zastępczy.  
* Wolność do tworzenia środowiska graficznego, którego kod źródłowy będzie zawsze dostępny.
+
 
* Zapewnienie pulpitu dla każdego, niezależnie od umiejętności technicznych czy stopnia niepełnosprawności.
+
'''Tryb zastępczy''' jest podobny do GNOME 2 (używa gnome-panel/Metacity zamiast gnome-shell/Mutter).
* Internacjonalizacja, czyli dostępność GNOME w wielu językach. W tej chwili GNOME jest przetłumaczone w 166 językach.
+
 
* Zapewnienie przyjaznej pracy deweloperom, niezależnie od używanego języka programowania.
+
Jeśli używasz trybu zastępczego, w dalszym ciągu możesz zastąpić domyślny menedżer okien GNOME swoim wybranym. W trybie GNOME Shell nie ma takiej możliwości.
* Organizacja regularnych cykli wydawniczych i zdyscyplinowana struktura wspólnoty.
 
* Zapewnienie poparcia ze strony innych instytucji.
 
  
 
== Instalacja ==
 
== Instalacja ==
Aby zainstalować środowisko graficzne GNOME, instalujemy grupę <code>gnome</code> wydając polecenie:
 
# pacman -Sy gnome
 
Oto lista pakietów z grupy <code>gnome</code>, które '''mogą''' być niepotrzebne:
 
* epiphany - domyślna przeglądarka internetowa środowiska GNOME;
 
* gnome-backgrounds - zbiór tapet;
 
* gnome-screensaver - kolekcja wygaszaczy;
 
* gnome-themes -  zbiór kompozycji pulpitu;
 
* gnome2-user-docs - dokumentacja (często w języku angielskim)
 
* yelp - dokumentacja (często w języku angielskim)
 
* libgail-gnome - biblioteka wykorzystywana np. przez czytnik ekranu Orca
 
  
Dodatkowe pakiety znajdują się w grupie <code>gnome-extra</code>:
+
GNOME 3 znajduje się w repozytorium [extra]. Grupa {{Grp|gnome}} zawiera bazowe środowisko i aplikacje, a grupa {{Grp|gnome-extra}} zawiera resztę aplikacji. Prawdopodobnie nie będziesz potrzebować wszystkich aplikacji, więc przeczytaj opis każdej z nich przed instalacją (lub usuń je później).
 +
 
 +
'''Musisz zainstalować grupę gnome'''. Potem możesz doinstalować wybrane pakiety z grupy gnome-extra.
 +
 
 +
Przykład:
 +
 
 +
# pacman -S gnome
 +
 
 +
Wybierz aplikacje z gnome-extra, które chcesz zainstalować. Nie musisz instalować całej grupy.
 +
 
 
  # pacman -S gnome-extra
 
  # pacman -S gnome-extra
Oto lista pakietów z grupy <code>gnome-extra</code>, które '''mogą''' być niepotrzebne:
 
* bug-buddy - pakiet służący do raportowania błędów.
 
* cheese
 
* dasher - program, za pomocą którego można wprowadzać znaki wskaźnikiem, nie używając klawiatury.
 
* deskbar-applet - pasek wyszukiwania dla GNOME
 
* ekiga - wideo-komunikator
 
* evolution-exchange
 
* evolution-webcal - kalendarz sieciowy w evolution
 
* file-roller - archiwizator
 
* gcalctool - kalkulator
 
* gedit - edytor tekstu. Jeżeli używasz innego edytora, nie musisz instalować tego
 
* gnome-audio - kolekcja dźwięków dla GNOME
 
* gnome-games i gnome-games-extra-data - kolekcja prostych gier
 
* gnome-mag - lupa ekranowa
 
* gnome-nettool i gnome-netstatus - zbiory klikalnych narzędzi sieciowych
 
* gnome-Utils - zbiór narzędzi dla GNOME
 
* gucharmap - tablica znaków Unicode
 
* gok - klawiatura ekranowa
 
* hamster-applet
 
* mousetweaks - niestandardowe ustawienia myszki
 
* orca - czytnik ekranu
 
* seahorse i seahorse-plugins - menadżer haseł i kluczy szyfrujących (to warto mieć)
 
* sound-juicer - zgrywarka płyt cd-audio
 
* tomboy - menadżer notek pulpitowych
 
* totem - odtwarzacz multimedialny
 
* vinagre - klient VNC
 
* vino - pakiet do zarządzania zdalnym serwerem
 
* zenity - proste okna dialogowe
 
  
== Uruchomienie GNOME ==
+
=== Demon D-Bus ===
GNOME z uruchomimy z konsoli za pomocą polecenia:
+
 
$ gnome-session
+
GNOME wymaga uruchomionego demona [[D-Bus_(Polski)|D-Bus]]. Instrukcję instalacji znajdziesz na stronie [[D-Bus_(Polski)|D-Bus]].
Dodajemy poniższy wpis dla konkretnego użytkownika {{filename|~ /.xinitrc}} (i upewnij się, że jest to jedyna linia, która zaczyna się od <code>exec</code>):
+
 
{{File|name=~/.xinitrc|content=exec gnome-session}}
+
=== Uruchomienie GNOME ===
W przypadku problemów z automontowaniem:
+
 
{{File|name=~/.xinitrc|content=exec ck-launch-session gnome-session}}
+
Menedżer logowania '''GDM''' jest rekomendowany, aby uzyskać dobrą integrację środowiska. Inne menedżery logowania (inaczej menedżery wyświetlania) takie jak SLiM mogą być użyte zamiast GDM. Z artykułu o [[Display_Manager_(Polski)|menedżerach logowania]] dowiesz się, jak uruchamiane są środowiska graficzne.
Aby ustawić globalnie dla wszystkich użytkowników, dodajemy wpis do pliku {{filename|/etc/X11/xinit/xinitrc}}.
+
 
 +
Menedżer logowania to proces mający dostęp do ustawień systemowych. [[PolicyKit_(Polski)|PolicyKit]] zajmuje się kontrolą dostępu do różnych części systemu.
  
== GNOME Display Manager ==
 
GDM (GNOME Display Manager) to menedżer logowania dla środowiska graficznego GNOME. Został zaprojektowany jako prostsza w konfiguracji alternatywa dla domyślnego w X11 menedżera XDM.
 
 
  # pacman -S gdm
 
  # pacman -S gdm
a następnie na końcu sekcji DAEMONS w pliku {{filename|/etc/rc.conf}} dodajemy odpowiedni wpis:
+
 
{{File|name=/etc/rc.conf|content=DAEMONS=(...gdm)}}
+
Jeśli wolisz uruchamiać GNOME z konsoli, dodaj następującą linię do twojego pliku {{ic|~/.xinitrc}}. Upewnij się, że jest to jedyna linia w tym pliku (usuń blok {{ic|if/fi}} ze standardowego {{ic|~/.xinitrc}}) i jedyna komenda zaczynająca się od {{ic|exec}}. Zobacz artykuł [[xinitrc_(Polski)|xinitrc]].
Ręczne uruchomienie:
+
{{hc|~/.xinitrc|<nowiki>
  # /etc/rc.d/gdm start
+
#TYLKO TĘ LINIĘ
Istnieje też druga metoda uruchamiania GDM (bez udziału {{filename|/etc/rc.conf}}). Edytujemy {{filename|/etc/inittab}} i ustawiamy tak, aby wyglądało to tak jak na poniższym przykładzie:
+
exec gnome-session
{{File|name=/etc/inittab|content=
+
</nowiki>}}
...
+
 
# Boot to console                                       
+
Po wstawieniu polecenia {{ic|exec}}, GNOME zostanie uruchomione po wpisaniu {{ic|startx}}.
#id:3:initdefault:                                       
+
 
# Boot to X11                                           
+
== Używanie Shella ==
'''id:5:initdefault:'''
+
 
...
+
=== Ściąga GNOME ===
# Example lines for starting a login manager
+
 
#x:5:respawn:/usr/bin/xdm -nodaemon
+
Strona GNOME zawiera pomocną [https://live.gnome.org/GnomeShell/CheatSheet ściągę GNOME Shell] wyjaśniającą przełączanie zadań, użycie klawiatury, zarządzanie oknami, korzystanie z panelu, trybu podglądu i wiele więcej.
'''x:5:respawn:/usr/sbin/gdm -nodaemon'''
+
 
#x:5:respawn:/usr/bin/kdm -nodaemon
+
=== Ponowne uruchomienie shella ===
#x:5:respawn:/usr/bin/slim >& /dev/null
+
 
#x:5:once:/bin/su nazwa_użytkownika -l -c "/bin/bash --login -c startx >/dev/null 2>&1"
+
Po dokonaniu różnych zmian często będziesz proszony(a) o ponowne uruchomienie GNOME shell. Możesz się wylogować i zalogować ponownie, jednak można to zrobić prościej i szybciej. Naciśnij {{ic|Alt}} + {{ic|F2}}, potem wpisz {{ic|r}} i naciśnij {{ic|Enter}}
#x:5:respawn:/usr/sbin/entranced --nodaemon >& /dev/null
+
 
 +
=== Shell przestaje działać ===
 +
 
 +
Niektóre zmiany ustawień i/lub powtarzające się restarty Shella mogą spowodować, że Shell przestanie działać. W takim przypadku otrzymasz powiadomienie o błędzie i koniecznym wylogowaniu. Część zmian, przykładowo przełączanie pomiędzy '''''GNOME Shell''''' i '''''trybem zastępczym''''', nie może być dokonana z klawiatury; musisz się wylogować i zalogować ponownie, aby weszły w życie.
 +
 
 +
Powinno to być nawykiem, warto jednak przypomnieć, że ważne dokumenty powinny być zapisane (a jeśli trzeba, zamknięte) przed próbą ponownego uruchomienia Shella. Nie jest to koniecznie potrzebne; otwarte okna i dokumenty powinny pozostać nietknięte.
 +
 
 +
=== Shell zawiesza się ===
 +
 
 +
Niektóre rozszerzenia shella mogą powodować zawieszania się GNOME Shell. W takim przypadku, przełącz się do innego terminala naciskając {{ic|Alt}} + {{ic|Ctrl}} + {{ic|F1}}, zaloguj się i uruchom ponownie X za pomocą:
 +
 
 +
# pkill X
 +
 
 +
GNOME shell powinien uruchomić się automatycznie.
 +
 
 +
== Personalizacja GNOME ==
 +
 
 +
=== Ogólny wygląd ===
 +
 
 +
GNOME 3 został "napisany od zera", jednak jak większość dużych projektów jest złożony z części pochodzących z różnych okresów. Nie ma '''jednego''' całościowego narzędzia konfiguracyjnego. Narzędzie ''Ustawienia systemu'' jest dużym ulepszeniem w porównaniu do poprzedniego panelu kontrolnego. ''Ustawienia systemu'' dobrze zaprojektowane, możesz jednak potrzebować większej kontroli nad wyglądem systemu.
 +
 
 +
Możesz być zaznajomiony z istniejącymi narzędziami konfiguracyjnymi: część z nich będzie działać; wiele nie będzie. Część ustawień nie jest łatwo dostępna do modyfikacji. Niewątpliwie, wiele ustawień zostanie przeniesionych do nowych narzędzi i/lub zostanie udostępniona do konfiguracji z biegiem czasu i rozwojem GNOME.
 +
 
 +
==== Gsettings ====
 +
 
 +
Nowe narzędzie '''gsettings''' przechowuje dane w postaci binarnej, w przeciwieństwie do poprzedników używających formatu XML. Tutorial [http://blog.fpmurphy.com/2011/03/customizing-the-gnome-3-shell.html Personalizacja GNOME Shell] opisuje możliwości gsettings.
 +
 
 +
==== GNOME tweak tool ====
 +
 
 +
To narzędzie umożliwia zmianę fontów, tematów, przycisków na paskach tytułu i innych ustawień.
 +
 
 +
# pacman -S gnome-tweak-tool
 +
 
 +
Wersja 3.0.3 działa tylko z włączonym Gnome Shell (lub trybem zastępczym). [https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=647132 Raport o błędzie.]
 +
 
 +
==== Temat GTK3 w pliku settings.ini ====
 +
 
 +
Podobnie do {{ic|~/.gtkrc-2.0}} w GTK2, można ustawić temat GTK3 w pliku {{ic|${XDG_CONFIG_HOME}/gtk-3.0/settings.ini}}.
 +
 
 +
Zmienna {{ic|$XDG_CONFIG_HOME}} jest zwykle ustawiona na {{ic|~/.config}}
 +
 
 +
''Adwaita'', domyślny temat w GNOME 3, jest częścią {{pkg|gnome-themes-standard}}{{Broken package link|package not found}}. Dodatkowe tematy GTK3 mogą być znalezione na [http://browse.deviantart.com/customization/skins/linuxutil/desktopenv/gnome/gtk3/ stronie Deviantart]. Przykład:
 +
{{hc|${XDG_CONFIG_HOME}/gtk-3.0/settings.ini|<nowiki>
 +
  [Settings]
 +
  gtk-theme-name = Adwaita
 +
  gtk-fallback-icon-theme = gnome
 +
  # ta opcja działa tylko jeśli wybrany temat ją obsługuje
 +
  gtk-application-prefer-dark-theme = true
 +
  # ustaw nazwę fontu i rozmiar
 +
  gtk-font-name = Sans 10
 +
</nowiki>}}
 +
 
 +
Wymagane jest [[#Ponowne_uruchomienie_shella|ponowne uruchomienie Shella]], aby ustawienia weszły w życie. Więcej opcji GTK znajdziesz w [http://developer.gnome.org/gtk3/3.0/GtkSettings.html#GtkSettings.properties dokumentacji dewelopera GNOME].
 +
 
 +
==== Temat ikon ====
 +
 
 +
Używając {{pkg|gnome-tweak-tool}}{{Broken package link|replaced by {{Pkg|gnome-tweaks}}}} w wersji 3.0.3 lub późniejszej, możesz umieścić dowolny temat ikon w {{ic|~/.icons}}.
 +
 
 +
GNOME 3 jest kompatybilne z tematami ikon GNOME 2.
 +
 
 +
Aby zainstalować nowy zestaw ikon, skopiuj go do {{ic|~/.icons}}. Przykładowo:
 +
 
 +
  $ cp -R /home/user/Desktop/moj_zestaw_ikon ~/.icons
 +
 
 +
Nowy temat ''moj_zestaw_ikon'' zostanie udostępniony do wyboru w zakładce ''Motyw'' {{ic|gnome-tweak-tool}}.
 +
 
 +
Możesz też wybrać swój temat ikon bez użycia gnome-tweak-tool. Dodaj jego nazwę do pliku {{ic|${XDG_CONFIG_HOME}/gtk-3.0/settings.ini}}. Pamiętaj, żeby nie używać "", inaczej ustawienie nie zostanie rozpoznane.
 +
 
 +
{{hc|${XDG_CONFIG_HOME}/gtk-3.0/settings.ini|<nowiki>... poprzednie linie ...
 +
 
 +
gtk-icon-theme-name = moj_nowy_temat_ikon</nowiki>}}
 +
 
 +
=== Nautilus ===
 +
 
 +
''Zobacz [[Nautilus_(Polski)|Nautilus]].''
 +
 
 +
=== Panel GNOME ===
 +
 
 +
==== Pokaż datę na górnym pasku ====
 +
 
 +
Domyślnie GNOME pokazuje na pasku tylko dzień tygodnia i czas. Można to zmienić używając następującego polecenia. Zmiana nastąpi natychmiast.
 +
 
 +
# gsettings set org.gnome.shell.clock show-date true
 +
 
 +
==== Ukryj niechciane ikony znajdujące się na pasku ====
 +
 
 +
Po instalacji GNOME, pewnie niechciane ikony mogą pojawić się na panelu. Mogą zostać usunięte odpowiednimi rozszerzeniami GNOME Shell lub poprzez edycję plików panelu GNOME.
 +
 
 +
===== Ukrywanie ikon z użyciem rozszerzeń =====
 +
 
 +
Aby usunąć ikonę dostępności, możesz użyć pakietu z [[AUR_(Polski)|AUR]] o nazwie {{AUR|gnome-shell-extension-noa11y-git}}{{Broken package link|{{aur-mirror|gnome-shell-extension-noa11y-git}}}}.
 +
 
 +
Podobne rozszerzenia istnieją dla innych ikon, przykładowo zamieniając 'a11y' na 'bluetooth', otrzymamy rozszerzenie usuwające ikonę Bluetooth.
 +
 
 +
===== Manualna educja plików panelu GNOME =====
 +
 
 +
Dla przykładu, usuniemy ikonę '''dostępności'''. Usuń 'a11y' z linii AREA_ORDER i zakomentuj linię 'a11y' znajdującą się w AREA_SHELL_IMPLEMENTATION:
 +
 
 +
{{hc|/usr/share/gnome-shell/js/ui/panel.js|<nowiki>
 +
const STANDARD_STATUS_AREA_ORDER = ['ally', 'keyboard', 'volume', 'network', 'bluetooth', 'battery', 'userMenu'];
 +
const STANDARD_STATUS_AREA_SHELL_IMPLEMENTATION = {
 +
    'a11y': imports.ui.status.accessibility.ATIndicator
 +
    'volume': imports.ui.status.volume.Indicator,
 +
    'battery': imports.ui.status.power.Indicator,
 +
    'keyboard': imports.ui.status.keyboard.XKBIndicator,
 +
    'userMenu': imports.ui.userMenu.UserMenuButton
 +
};
 +
</nowiki>}}
 +
 
 +
Zmień na:
 +
 
 +
{{hc|/usr/share/gnome-shell/js/ui/panel.js|<nowiki>
 +
const STANDARD_STATUS_AREA_ORDER = ['keyboard', 'volume', 'network', 'bluetooth' 'battery', 'userMenu'];
 +
const STANDARD_STATUS_AREA_SHELL_IMPLEMENTATION = {
 +
    //'a11y': imports.ui.status.accessibility.ATIndicator
 +
    'volume': imports.ui.status.volume.Indicator,
 +
    'battery': imports.ui.status.power.Indicator,
 +
    'keyboard': imports.ui.status.keyboard.XKBIndicator,
 +
    'userMenu': imports.ui.userMenu.UserMenuButton
 +
};
 +
</nowiki>}}
 +
 
 +
Zapisz zmiany i uruchom Shell ponownie, aby zobaczyć rezultat:
 +
 
 +
#{{ic|Alt+F2}}
 +
#{{ic|r}}
 +
#{{ic|Enter}}
 +
 
 +
==== Pokaż ikonę baterii ====
 +
 +
Aby włączyć wyświetlanie ikony baterii, [[Pacman_(Polski)|zainstaluj]] {{Pkg|gnome-power-manager}} z [[Official Repositories_(Polski)|Oficjalnych Repozytoriów]].
 +
 
 +
==== Wyłącz "Uśpij" w menu statusu i GDM ====
 +
 
 +
Zainstaluj [[#GNOME shell extensions|rozszerzenie GNOME Shell]]{{Broken section link}} {{ic|alternative status menu}} znajdujące się w pakiecie {{Pkg|gnome-shell-extension-alternative-status-menu}}{{Broken package link|package not found}}.
 +
 
 +
==== Wyłącz opóźnienie przy wylogowywaniu ====
 +
 
 +
Poniższe ustawienie wyłącza pytanie o potwierdzenie i sześćdziesięcio-sekundowe opóźnienie przy wylogowywaniu.
 +
 
 +
To pytanie pojawia się przy wylogowywaniu z użyciem menu statusu. To ustawienie dotyczy także pytania przy '''''Wyłącz komputer'''''. Nie dotyczy ono całego systemu; działa tylko dla użytkownika, który je zmienił. Zmiana jest widoczna natychmiast po wydaniu polecenia.
 +
 
 +
$ gsettings set org.gnome.SessionManager logout-prompt 'false'
 +
 
 +
==== Pokaż monitor systemu ====
 +
 
 +
Zainstaluj rozszerzenie {{AUR|gnome-shell-system-monitor-applet-git}}{{Broken package link|package not found}} dostępne w [[AUR_(Polski)|AUR]].
 +
 
 +
==== Pokaż informacje o pogodzie ====
 +
 
 +
Zainstaluj {{AUR|gnome-shell-extension-weather-git}} z [[AUR_(Polski)|AUR]].
 +
 
 +
=== Widok podglądu ===
 +
 
 +
==== Usuń wpisy z widoku Programów ====
 +
 
 +
Podobnie jak inne środowiska graficzne, GNOME używa plików .desktop, aby wypełnić widok Programy. Te pliki tekstowe znajdują się w '''{{ic|/usr/share/applications}}'''.  Nie można ich edytować z poziomu menedżera plików ‒ Nautilus nie traktuje ich jako pliki tekstowe. Użyj terminala do wyświetlania lub edycji plików .desktop.
 +
 
 +
# ls /usr/share/applications
 +
# nano /usr/share/applications/foo.desktop
 +
 
 +
Jeśli zmiana ma objąć cały system, wyedytuj plik w '''{{ic|/usr/share/applications}}'''.  Jeśli zmiana ma być lokalna, sporządź kopię pliku ''foo.desktop'' w swoim folderze domowym.
 +
 
 +
$ cp /usr/share/applications/foo.desktop ~/.local/share/applications/
 +
 
 +
Wyedytuj plik .desktop według własnych potrzeb.
 +
 
 +
{{Note|Usunięcie pliku .desktop nie usuwa aplikacji. Zamiast tego usuwa jej integrację z systemem: typy MIME, skróty, itp.}}
 +
 
 +
Następujące polecenie dopisuje jedną linię do pliku .desktop file i ukrywa go z widoku Programów:
 +
 
 +
$ echo "NoDisplay=true" >> foo.desktop
 +
 
 +
==== Zmniejsz rozmiar ikon aplikacji ====
 +
 
 +
Jednym z dyskusyjnych wyborów projektantów GNOME jest ich wybór dużych ikon w widoku Programów. Jest on bardzo niewygodny przy korzystaniu z małych ekranów zawierających dużo ikon aplikacji. Możliwe jest zmniejszenie rozmiaru ikon. Można to zrobić edytując temat GNOME Shell.
 +
 
 +
Wyedytuj bezpośrednio pliki systemowe (zrób wcześniej ich kopię) lub skopiuj pliki tematu do swojego folderu domowego. Jeśli używasz domyślnego tematu, wyedytuj '''{{ic|/usr/share/gnome-shell/theme/gnome-shell.css}}'''
 +
 
 +
Jeśli używasz innego tematu, wyedytuj '''{{ic|/usr/share/themes/<Temat>/gnome-shell/gnome-shell.css}}'''
 +
 
 +
Wyedytuj ''gnome-shell.css'' i zamień następujące wartości. Następnie [[#Ponowne_uruchomienie_shella|uruchom ponownie GNOME shell]].
 +
{{hc|gnome-shell.css|<nowiki>
 +
.icon-grid {
 +
    spacing: 18px;
 +
    -shell-grid-item-size: 82px;
 +
}
 +
 +
.icon-grid .overview-icon {
 +
    icon-size: 48px;
 +
}
 +
</nowiki>}}
 +
 
 +
==== Wyłącz "gorący róg" włączający widok Podglądu ====
 +
 
 +
Aby wyłączyć automatyczne włączanie widoku Podglądu przy dotknięciu rogu ekranu, wyedytuj '''{{ic|/usr/share/gnome-shell/js/ui/layout.js}}''' (ten plik nazywał się ''panel.js'' w Gnome 3.0.x) :
 +
{{hc|layout.js|<nowiki>
 +
this._corner = new Clutter.Rectangle({ name: 'hot-corner',
 +
                                      width: 1,
 +
                                      height: 1,
 +
                                      opacity: 0,
 +
                                      reactive: true });icon-size: 48px;
 +
}
 +
</nowiki>}}
 +
i ustaw ''reactive'' na ''false''. GNOME Shell musi zostać uruchomiony ponownie.
 +
 
 +
=== Pasek tytułu ===
 +
 
 +
==== Zmniejsz wysokość paska tytułu ====
 +
Otwórz plik {{ic|/usr/share/themes/Adwaita/metacity-1/metacity-theme-3.xml}}, znajdź {{ic|title_vertical_pad}} i zmień jego wartość z 14 na 0. Następnie [[#Ponowne_uruchomienie_shella|uruchom ponownie GNOME Shell.]]
 +
 
 +
Aby przywrócić domyślne wartości, [[Pacman_(Polski)|zainstaluj]] pakiet {{Pkg|gnome-themes-standard}}{{Broken package link|package not found}} z [[Official Repositories_(Polski)|oficjalnych repozytoriów].
 +
 
 +
==== Zmień kolejność przycisków na pasku tytułu ====
 +
 
 +
Kolejność przycisków można ustawić z użyciem '''dconf-editor.'''
 +
 
 +
Przykładowo, przeniesiemy przyciski zamknięcia i minimalizacji na lewą stronę paska. Otwórz '''dconf-editor''' i znajdź klucz '''''org.gnome.shell.overrides.button_layout'''''. Zmień jego wartość na '''{{ic|close,minimize:}}'''  (dwukropek oznacza obszar pomiędzy lewą i prawą stroną paska). Nie możesz użyć danego przycisku więcej niż raz. Pamiętaj też, że niektóre przyciski zostały uznane za przestarzałe. [[#Ponowne_uruchomienie_shella|Uruchom shell ponownie]] aby zobaczyć nowy układ przycisków.
 +
 
 +
==== Ukryj pasek tytułu przy maksymalizacji okna ====
 +
 
 +
# sed -i -r 's|(<frame_geometry name="max")|\1 has_title="false"|' /usr/share/themes/Adwaita/metacity-1/metacity-theme-3.xml
 +
 
 +
[[#Ponowne_uruchomienie_shella|Uruchom GNOME Shell ponownie]]. Przywrócenie okna z maksymalizacji może być kłopotliwe po zastosowaniu tej porady.
 +
 
 +
Użyj {{ic|Alt+Space}}, {{ic|Alt+F5}} lub {{ic|Alt+F10}} aby przywrócić okno do normalnego rozmiaru.
 +
 
 +
Aby zapobiec nadpisaniu {{ic|metacity-theme-3.xml}} przy aktualizacji pakietu {{pkg|gnome-themes-standard}}{{Broken package link|package not found}}, dodaj jego nazwę do {{ic|/etc/pacman.conf}} w linii {{ic|NoUpgrade}}.
 +
 
 +
{{hc|/etc/pacman.conf|<nowiki>... poprzednie linie ...
 +
 
 +
# Pacman won't upgrade packages listed in IgnorePkg and members of IgnoreGroup
 +
# IgnorePkg  =
 +
# IgnoreGroup =
 +
 
 +
NoUpgrade = usr/share/themes/Adwaita/metacity-1/metacity-theme-3.xml    # Nie dodawaj ukośnika na początku ścieżki
 +
 
 +
... pozostałe linie ...</nowiki>}}
 +
 
 +
Oryginalne wartości możesz przywrócić instalując pakiet {{pkg|gnome-themes-standard}}{{Broken package link|package not found}}.
 +
 
 +
==== Zmiana tła logowania ====
 +
 
 +
Po wyeksportowaniu potrzebnych zmiennych w spodób opisany powyżej, możesz przystąpić do zmiany ustawień GDM.
 +
 
 +
Najprostszym sposobem na zmianę wszystkich ustawień jest uruchomienie graficznego edytora poleceniem:
 +
 
 +
$ dconf-editor
 +
 
 +
Lokalizacja każdego ustawienia jest taka sama jak w przykładach w linii poleceń, które znajdują się poniżej:
 +
 
 +
Przykładowe polecenia służące do odczytania lub zmiany pliku używanego przed GDM jako tapeta:
 +
{{bc|<nowiki>
 +
$  GSETTINGS_BACKEND=dconf gsettings get org.gnome.desktop.background picture-uri
 +
$  GSETTINGS_BACKEND=dconf gsettings set org.gnome.desktop.background picture-uri 'file:///usr/share/backgrounds/gnome/SundownDunes.jpg'
 +
 +
$  GSETTINGS_BACKEND=dconf gsettings set org.gnome.desktop.background picture-options 'zoom'
 +
## Możliwe wartości: centered, none, scaled, spanned, stretched, wallpaper, zoom</nowiki>}}
 +
{{Note|Musisz wybrać plik, który może być odczytany przez użytkownika "gdm". GDM nie może czytać plików z Twojego katalogu domowego.}}
 +
 
 +
Dostępne jest graficzne narzędzie do zmiany tematów (GTK3, ikon, kursora), tapety i kilku innych opcji. Zainstaluj pakiet {{AUR|gdm3setup}} z AUR, aby go użyć.
 +
 
 +
==== Większa czcionka przy logowaniu ====
 +
 
 +
Ta opcja powiększa czcionkę o wybrany współczynnik. Ta sama metoda jest używana przez ''Menedżer dostępności'' w GNOME.
 +
 +
Musisz wyeksportować [[#Ekran_logowania|zmienne sesji GDM]]{{Broken section link}} przed kontynuacją.
 +
 
 +
$ GSETTINGS_BACKEND=dconf gsettings set org.gnome.desktop.interface text-scaling-factor '1.25'
 +
 
 +
==== Wyłączenie dźwięków ====
 +
 
 +
To ustawienie wyłącza dźwięki słyszane przy ustawianiu głośności z użyciem klawiatury. Najpierw musisz wyeksportować zmienne sesji GDM.
 +
 
 +
$ GSETTINGS_BACKEND=dconf gsettings set org.gnome.desktop.sound event-sounds 'false'
 +
 
 +
Jeśli powyższe polecenie nie działa lub nie możesz wyeksportować zmiennych GDM, możesz po prostu wyciszyć lub zmniejszyć głośność dźwięków będąc w ekranie logowania używając przycisków multimedialnych.
 +
 
 +
==== Interaktywny przycisk włączenia komputera ====
 +
 
 +
Domyślnie naciśnięcie przycisku włączenia komputera powoduje jego uśpienie. '''''Wyłączenie''''' lub '''''Wyświetlenie pytania''''' to lepszy wybór. Najpierw wyeksportuj zmienne sesji GDM jak [[#Ekran_logowania|pokazano wcześniej]]{{Broken section link}}.
 +
 
 +
  $ GSETTINGS_BACKEND=dconf gsettings set org.gnome.settings-daemon.plugins.power button-power 'interactive'
 +
  $ GSETTINGS_BACKEND=dconf gsettings set org.gnome.settings-daemon.plugins.power button-hibernate 'interactive'
 +
  $ gsettings list-recursively org.gnome.settings-daemon.plugins.power
 +
 
 +
{{Warning|Demon [[Acpid_(Polski)|acpid]] także obsługuje zdarzenia "przycisk włączenia" i "przycisk hibernacji". Działanie obydwu naraz może prowadzić do nieprzewidzianych rezultatów.}}
 +
 
 +
==== Układ klawiatury w GDM ====
 +
 
 +
GDM nie wie o Twoich ustawieniach klawiatury w GNOME 3. Aby zmienić układ klawiatury uźywany przez GDM, ustaw go w konfiguracji Xorg. Odwołaj się do tej sekcji [[Beginners' guide (Polski)#Nieamerykański układ klawiatury|Przewodnika Początkującego.]]{{Broken section link}}
 +
 
 +
== Różne ustawienia ==
 +
 
 +
=== Automatyczne uruchamianie programu po zalogowaniu ===
 +
 
 +
Wybierz programy, które mają uruchomić się po zalogowaniu używając {{ic|gnome-session-properties}}. To narzędzie jest częścią pakietu {{Pkg|gnome-session}}.
 +
 
 +
$ gnome-session-properties
 +
 
 +
=== Editing applications menu ===
 +
 
 +
{{pkg|gnome-menus}} dostarcza ''gmenu-simple-editor'', który potrafi pokazywać/ukrywać elementy menu.
 +
 
 +
{{Pkg|alacarte}} z AUR umożliwia edycję menu i dodawanie/edycję wpisów programów.
 +
 
 +
=== Część 'Ustawień systemu' nie jest zachowywana ===
 +
 
 +
GNOME 3 używa [http://fedoraproject.org/wiki/Systemd systemd] (demon uruchamiania dla Linuksa) z nowoczesnymi możliwościami. Poprzednio programy GNOME były dostosowywane do używania {{ic|init}} znajdującego się w Archu do zarządzania ustawieniami. Zaprzestano tego z powodu kłopotliwego utrzymania i przechodzenia na nowy system startowania systemu (więcej przeczytasz [https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?pid=1115208#p1115208 tutaj]). Ustawienia, które nie są zachowywane to '''Data i czas''', dodawanie profili ICC w menu '''Kolor''' i inne.
 +
 
 +
{{Note|systemd nie został jeszcze dokładnie przetestowany. Używanie go nie jest rekomendowane dla większości użytkowników.}}
 +
 
 +
Używanie systemd jest konieczne do przywrócenia tej funkcjonalności. Jak to zrobić znajdziesz w artykule [[systemd_(Polski)|systemd]].
 +
 
 +
=== Włącz NumLock przy logowaniu ===
 +
 
 +
[[Pacman_(Polski)|Zainstaluj]] {{Pkg|numlockx}} z [[Official Repositories_(Polski)|oficjalnych repozytoriów]]. Następnie dodaj {{ic|numlockx}} do isty programów uruchamianych razem z GNOME.
 +
$ gnome-session-properties
 +
 
 +
Powyższe polecenie aplet '''Preferencje programów startowych'''. Kliknij '''''Dodaj''''' i wprowadź:
 +
 
 +
{| class="wikitable"
 +
| Nazwa:       ||  ''Numlockx''
 +
|-
 +
| Polecenie:   ||  ''/usr/bin/numlockx on''
 +
|-
 +
| Komentarz:  ||  ''Włącza numlock.''
 +
|}
 +
 
 +
Nie jest to ustawienie systemowe. Powtórz je dla każdego użytkownika chcącego uruchamiać NumLock po zalogowaniu.
 +
 
 +
=== Włącz przesuwanie okien dialogowych ===
 +
Domyślna konfiguracja nie pozwala na przesuwanie okien dialogowych co może powodować problemy w niektórych przypadkach. Aby to zmienić, uruchom gconf-editor i zmień opcję:
 +
 
 +
/desktop/gnome/shell/windows/attach_modal_dialogs
 +
 
 +
Uruchom ponownie Shell aby zmiana weszła w życie.
 +
 
 +
=== Rozszerzenia GNOME Shell ===
 +
 
 +
GNOME Shell może być spersonalizowany używając rozszerzeń napisanych przez innych użytkowników. Oferują one takie funkcje jak dock czy widget do zmiany tematu.
 +
 
 +
Rozszerzenia są dostępne na stronie [https://extensions.gnome.org/ gnome.org]. Mogą być przeglądane i instalowane z użyciem przeglądarki.
 +
 
 +
Informacje na temat rozszerzeń można znaleźć na stronie [http://www.webupd8.org/2011/04/gnome-shell-extensions-additional.html WEBUPD8]. Najnowsze artykuły można wyszukać używając tego [http://www.webupd8.org/search/label/gnome%20shell%20extensions?max-results=20 linku].
 +
 
 +
Useful extensions provided in the [[AUR]]:
 +
 
 +
{| class="wikitable"
 +
|  {{AUR|gnome-shell-extension-presentation-mode-git}}{{Broken package link|{{aur-mirror|gnome-shell-extension-presentation-mode-git}}}} || Dodaje możliwość wyłączenia wygaszacza ekranu w menu zasilania (ikona baterii).
 +
|-
 +
|  {{AUR|gnome-shell-extension-weather-git}} || Wyświetla informacje pogodowe.
 +
|-
 +
|  {{AUR|gnome-shell-extension-alternative-status-menu-git}}{{Broken package link|{{aur-mirror|gnome-shell-extension-alternative-status-menu-git}}}} || Dodaje "Hibernuj" i "Wyłącz komputer" do menu statusu.
 +
|-
 +
|  {{AUR|gnome-shell-extension-theme-selector}}{{Broken package link|{{aur-mirror|gnome-shell-extension-theme-selector}}}} || Wybierz temat w widoku Podglądu.
 +
Aby zainstalować własny temat GNOME, musisz zainstalować pakiet {{AUR|gnome-shell-extension-user-theme-git}}{{Broken package link|{{aur-mirror|gnome-shell-extension-user-theme-git}}}} z AUR.
 +
|-
 +
|{{AUR|gnome-shell-frippery}} || Nieoficjalna paczka rozszerzeń dostarczająca funkcje z GNOME 2.
 +
|}
 +
 
 +
[[#Ponowne_uruchomienie_shella|Uruchom ponownie GNOME Shell]] po instalacji rozszerzenia. Zobacz [[#When_an_extension_breaks_GNOME|when an extension breaks GNOME]]{{Broken section link}} po rozwiązania możliwych problemów.
 +
 
 +
=== Domyślny menedżer plików/zastąp Nautilusa ===
 +
 
 +
Możesz skonfigurować GNOME do używania innego menedżera plików edytując
 +
/usr/share/applications/nautilus.desktop
 +
i zamieniając
 +
Exec=nautilus %U
 +
na wybrany menedżer, przykładowo:
 +
Exec=thunar /
 +
 
 +
=== Domyślny terminal ===
 +
 
 +
{{ic|gsettings}} (który zastąpił {{ic|gconftool-2}}) jest używany do zmiany domyślnego terminala. To ustawienie wpływa na ''nautilus-open-terminal'' (roszerzenie Nautilusa).
 +
Aby ustawić [[rxvt-unicode_(Polski)|urxvt]] domyślnym terminalem, uruchom:
 +
 
 +
gsettings set org.gnome.desktop.default-applications.terminal exec urxvtc
 +
gsettings set org.gnome.desktop.default-applications.terminal exec-arg "'-e'"
 +
 
 +
{{Note|Opcja {{ic|-e}} oznacza uruchomienie polecenia. Kiedy ''nautilus-open-terminal'' uruchamia {{ic|urxvtc}}, dodaje polecenie {{ic|cd}} na końcu linii, dlatego nowy terminal zawiera katalog, z którego został uruchomiony. Inne terminale mogą wymagać innej (możliwe, że pustej) opcji {{ic|exec-arg}}.}}
 +
 
 +
=== Środkowy przycisk myszy ===
 +
 
 +
Domyślnie GNOME 3 wyłącza emulację środkowego przycisku myszy niezależnie od ustawień [[Xorg_(Polski)|Xorg]] ('''Emulate3Buttons'''). Aby włączyć emulację środkowego przycisku myszy, uruchom:
 +
 
 +
$ gsettings set org.gnome.settings-daemon.peripherals.mouse middle-button-enabled true
 +
 
 +
=== Przyciemnianie ekranu ===
 +
 
 +
Domyślnie GNOME 3 przyciemnia ekran po 10 sekundach braku aktywności niezależnie od rodzaju zasilania:
 +
 
 +
gsettings get org.gnome.settings-daemon.plugins.power idle-dim-time
 +
 
 +
Aby zmienić tę wartość, uruchom polecenie
 +
 
 +
gsettings set org.gnome.settings-daemon.plugins.power idle-dim-time <liczba>
 +
 
 +
gdzie <liczba> to wartość w sekundach
 +
 
 +
=== Alternatywny menedżer okien ===
 +
 
 +
Możesz użyć alternatywnego menedżera okien w GNOME poprzez [[#Enabling_fallback_mode|wymuszenie trybu zastępczego]]{{Broken section link}} i stworzenie dwóch plików:
 +
 
 +
{{Note|Xmonad jest tylko przykładem, działa to także z innymi menedżerami okien.}}
 +
 
 +
{{hc|/usr/share/gnome-session/sessions/xmonad.session|<nowiki>[GNOME Session]
 +
Name=Xmonad session
 +
RequiredComponents=gnome-panel;gnome-settings-daemon;
 +
RequiredProviders=windowmanager;notifications;
 +
DefaultProvider-windowmanager=xmonad
 +
DefaultProvider-notifications=notification-daemon</nowiki>}}
 +
 
 +
{{hc|/usr/share/xsessions/xmonad-gnome-session.desktop|<nowiki>[Desktop Entry]
 +
Name=Xmonad GNOME
 +
Comment=Tiling window manager
 +
TryExec=/usr/bin/gnome-session
 +
Exec=gnome-session --session=xmonad
 +
Type=XSession</nowiki>}}
 +
 
 +
Przy następnym logowaniu, powinieneś(aś) móc wybrać sesję ''Xmonad GNOME''.
 +
 
 +
Jeśli plik .desktop dla Twojego menedżera nie istnieje, musisz go stworzyć. Przykład dla [[wmii_(Polski)|wmii]]:
 +
 
 +
{{hc|/usr/share/applications/wmii.desktop|<nowiki>
 +
[Desktop Entry]
 +
Version=1.0
 +
Type=Application
 +
Name=wmii
 +
TryExec=wmii
 +
Exec=wmii</nowiki>}}
 +
 
 +
Po więcej informacji, zobacz [http://makandra.com/notes/1367-running-the-awesome-window-manager-within-gnome ten artykuł o awesome jako menedżer okien w GNOME].
 +
 
 +
== Ukryte funkcje ==
 +
 
 +
GNOME 3 posiada wiele ukrytych opcji, które możesz modyfikować z użyciem '''dconf-editor.''' GNOME 3 wspiera także '''gconf-editor''' dla ustawień, które nie zostały jeszcze przeniesione do dconf.
 +
 
 +
=== Zmiana skrótów klawiszowych ===
 +
 
 +
Najpierw użyj '''dcon-editor'''i zaznacz {{ic|can-change-accels}} w kluczu o nazwie ''org.gnome.desktop.interface.''
 +
 
 +
Dla przykładu zmienimy skrót służący do przenoszenia plików do kosza w Nautilusie.
 +
 
 +
Domyślnie ten skrót to {{ic|Ctrl}} + {{ic|Delete}}.
 +
 
 +
* Otwórz Nautilusa, zaznacz dowolny plik i naciśnij '''Edycja''' na pasku menu.
 +
* Przejedź kursorem nad opcję ''Przenieś do kosza''.
 +
* Trzymając tam kursor, naciśnij {{ic|Delete}}. Domyślny skrót został usunięty.
 +
* Naciśnij klawisze, które mają stać się nowym skrótem.
 +
* Naciśnij {{ic|Delete}}, aby nowym skrótem był klawisz Delete.
 +
 
 +
Dopóki nie zaznaczysz pliku lub folderu, opcja ''Przenieś do kosza'' będzie nieaktywna. Na koniec, wyłącz opcję {{ic|can-change-accels}} aby zapobiec przypadkowym zmianom skrótów klawiszowych.
 +
 
 +
=== Wyłączenie komputera w menu statusu ===
 +
 
 +
Projektanci GNOME usunęli opcję ''Wyłącz komputer'' z menu statusu. Aby wyłączyć komputer używając menu statusu, otwórz menu i przytrzymaj klawisz {{ic|Alt}}, co zmieni opcję '''''Uśpij''''' na '''''Wyłącz komputer'''''.
 +
 
 +
Jeśli wyłączysz "Uśpij" w menu dla całego systemu jak opisano [[#Wyłącz_"Uśpij"_w_menu_statusu_i_GDM|powyżej]] nie musisz tego robić.
 +
 
 +
Innym wyjściem jest zainstalowanie rozszerzenia ''Alternative Status Menu''. Zobacz paragraf o rozszerzeniach shella. Rozszerzenie ''Alternative Status Menu'' instaluje nowe menu z dostępną opcją '''''Power Off'''''.
 +
 
 +
== Zintegrowany komunikator (Empathy) ==
 +
 
 +
Empathy nie będzie działać poprawnie dopóki nie zostanie zainstalowana grupa pakietów {{grp|telepathy}} lub co najmniej jeden z backendów (przykładowo {{pkg|telepathy-gabble}}, {{pkg|telepathy-haze}}).
 +
 
 +
Te pakiety nie są zawarte w domyślnej instalacji GNOME. Możesz zainstalować telepathy i dowolny backend używając:
 +
 
 +
# pacman -S telepathy
 +
 
 +
Bez telepathy, Empathy nie otworzy okna zarządzania kontami i zawiesi się. Jeśli tak się stanie -- nawet po poprawnym zamknięciu Empathy -- aplikacja /usr/bin/empathy-accounts może nadal działać i musi zostać zakończona przed dodaniem nowego konta.
 +
 
 +
Zobacz opisy komponentów telepathy na stronie [http://telepathy.freedesktop.org/wiki/Components Freedesktop.org Telepathy Wiki].
 +
 
 +
== Wymuszenie trybu zastępczego ==
 +
 
 +
Twoja sesja automatycznie uruchomi się w trybie zastępczym jeśli '''gnome-shell''' nie jest zainstalowane lub posiadany sprzęt nie jest w stanie obsłużyć akceleracji graficznej -- przy uruchamianiu na starym sprzęcie lub w maszynie wirtualnej.
 +
 
 +
Jeśli chcesz korzystać z trybu zastępczego mając zainstalowane '''gnome-shell''', wykonaj następujące kroki:
 +
 
 +
# Otwórz '''gnome-control-center''',
 +
# Kliknij ikonę ''Szczegóły'',
 +
# Kliknij zakładkę ''Grafika'',
 +
# Włącz ''Wymuszenie trybu zastępczego''.
 +
 
 +
Możesz też wybrać typ sesji korzystając z terminala i polecenia ''gsettings'':
 +
 
 +
$ gsettings set org.gnome.desktop.session session-name 'gnome-fallback'
 +
 
 +
Zaloguj się ponownie aby zobaczyć zmiany.
 +
 
 +
Żeby wyłączyć tryb zastępczy (uruchomić normalny GNOME Shell) użyj wartości 'gnome' zamiast 'gnome-fallback'.
 +
 
 +
== Rozwiązania problemów ==
 +
 
 +
=== Logowanie do GNOME zajmuje bardzo dużo czasu ===
 +
 
 +
Sprawdź, czy włączona jest opcja ''PulseAudio Network'' w '''paprefs'''. Jeśli jakakolwiek sieć audio jest włączona, GNOME zawiesza się na około minutę podczas logowania.
 +
 
 +
Możliwym rozwiązaniem jest stworzenie nowego konta użytkownika i zalogowanie się na to konto.
 +
Innym wyjściem jest przeniesienie folderów {{ic|~/.gconf}}, {{ic|~/.gconfd}} i {{ic|~/.config/dconf}} w inne miejsce. Zaloguj się ponownie i zobacz, czy opóźnienie zniknęło.
 +
 
 +
Jeśli tak, określ które ustawienie je powodowało metodą prób i błędów.
 +
 
 +
=== Kiedy rozszerzenie zepsuje GNOME ===
 +
 
 +
Jeśli włączenie rozszerzenia Shella powoduje awarię GNOME, najpierw usuń rozszerzenia ''user-theme'' i ''auto-move-windows'' z folderu instalacji rozszerzeń.
 +
 
 +
Mogą to być '''{{ic|~/.local/share/gnome‑shell/extensions}}''', '''{{ic|/usr/share/gnome‑shell/extensions}}''', lub '''{{ic|/usr/local/share/gnome‑shell/extensions}}'''. Sprawdź, które rozszerzenie powodowało problem metodą prób i błędów.
 +
 
 +
=== Rozszerzenie nie działa po aktualizacji GNOME ===
 +
 
 +
Znajdź folder, w którym znajduje się to rozszerzenie. Może to być '''{{ic|~/.local/share/gnome-shell/extensions}}''' lub '''{{ic|/usr/share/gnome-shell/extensions}}'''.
 +
 
 +
Wyedytuj każdy plik '''{{ic|metadata.json}}''' znajdujący się w podfolderach rozszerzenia.
 +
 
 +
{| class="wikitable"
 +
| Wstaw: || '''{{ic|"shell-version": ["3.0"]}}'''
 +
|-
 +
| Zamiast (przykładowo):  || '''{{ic|"shell-version": ["3.0.1"]}}'''
 +
|-
 +
| Możesz także użyć: || '''{{ic|"shell-version": ["3.0.0", "3.0.1", "3.0.2"]}}'''
 +
|}
 +
 
 +
'''"3.0"'''  to najlepsze wyjście. Oznacza, że rozszerzenie działa z każdą wersją '''''3.0.x''''' GNOME Shell.
 +
 
 +
=== Ekran nie jest blokowany po wybudzeniu ===
 +
 
 +
Blokowanie ekranu działa tylko, jeśli uśpiłeś(aś) system korzystając z menu statusu GNOME. Jeśli korzystałeś(aś) z przycisku zasilania, ekran nie będzie zablokowany po wybudzeniu. Problemem jest błąd w konfiguracji dconf.
 +
 
 +
Otwórz ''dconf-editor'' i odznacz '''{{ic|lock-use-screensaver}}''' w kluczu ''org.gnome.power-manager.''
 +
 +
# gsettings set org.gnome.power-manager lock-use-screensaver 'false'
 +
 
 +
Twój ekran powinien być blokowany niezależnie od sposobu usypiania komputera.
 +
 
 +
=== Klawisz "Windows" ===
 +
Domyślnie w GNOME ten klawisz jest zmapowany jako "overlay-key" i włącza Podgląd. Możesz usunać to mapowanie, aby uwolnić klawisz {{ic|Windows}} (nazywany także {{ic|Mod4}}), w Gnome nazwany {{ic|Super_L}}, używając {{ic|gsettings}}.
 +
 
 +
Przykład:
 +
{{ic| gsettings set org.gnome.mutter overlay-key 'Foo';}}.
 +
Jeśli pominiesz '''Foo''', usuniesz klawisz przypisany do tej funkcji.
 +
 
 +
{{Note|Gnome używa też {{ic|Alt+F1}} do uruchomienia Podglądu.}}
 +
 
 +
=== Skróty klawiszowe nie działają przy uruchomionym conky ===
 +
Skróty klawiszowe, takie jak Alt+F2, Alt+F1 i klawisze multimedialne nie działają, jeśli conky jest jedyną działającą aplikacją. Jednak jeśli inna aplikacja, np. gedit jest uruchomion, skróty działają.
 +
 
 +
Rozwiązanie: edycja .conkyrc
 +
 
 +
own_window yes
 +
own_window_transparent yes
 +
own_window_argb_visual yes
 +
own_window_type dock
 +
own_window_class Conky
 +
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager
 +
 
 +
=== Aplikacje GTK2+ nie uruchamiają się (Naruszenie ochrony pamięci) ===
 +
 
 +
Zwykle dzieje się tak, jeśli '''oxygen-gtk''' jest zainstalowany. Ten temat wydaje się być w konflikcie z GNOME 3 lub ustawieniami GTK3. Kiedy '''oxygen-gtk''' jest ustawiony jako temat GTK2, aplikacje GTK2 przestają działać z takimi błędami:
 +
 
 +
{{bc| (firefox-bin:14345): GLib-GObject-WARNING **: invalid (NULL) pointer instance
 +
 
 +
(firefox-bin:14345): GLib-GObject-CRITICAL **: g_signal_connect_data: assertion `G_TYPE_CHECK_INSTANCE (instance)' failed
 +
(firefox-bin:14345): Gdk-CRITICAL **: IA__gdk_screen_get_default_colormap: assertion `GDK_IS_SCREEN (screen)' failed
 +
(firefox-bin:14345): Gdk-CRITICAL **: IA__gdk_colormap_get_visual: assertion `GDK_IS_COLORMAP (colormap)' failed
 +
(firefox-bin:14345): Gdk-CRITICAL **: IA__gdk_screen_get_default_colormap: assertion `GDK_IS_SCREEN (screen)' failed
 +
(firefox-bin:14345): Gdk-CRITICAL **: IA__gdk_screen_get_root_window: assertion `GDK_IS_SCREEN (screen)' failed
 +
(firefox-bin:14345): Gdk-CRITICAL **: IA__gdk_screen_get_root_window: assertion `GDK_IS_SCREEN (screen)' failed
 +
(firefox-bin:14345): Gdk-CRITICAL **: IA__gdk_window_new: assertion `GDK_IS_WINDOW (parent)' failed
 +
Naruszenie ochrony pamięci
 
}}
 
}}
Do pliku <code>~/.xinitrc</code> znajdującego się w katalogu domowym należy dodać:
 
{{File|name=/etc/~/.xinitrc|content=exec gnome-session}}
 
i wszystkie inne linijki zaczynające się od <code>exec</code> zakomentować, a następnie uruchomić:
 
startx
 
  
Alternatywnym wyjściem jest:
+
Obejściem problemu jest usunięcie '''oxygen-gtk''' i korzystanie z innego tematu dla aplikacji.
* zainstalowanie [http://aur.archlinux.org/packages.php?ID=31165 pakietu] [[Arch User Repository (Polski)|AUR]], dzięki czemu otrzymamy możliwość modyfikacji ustawień GDM za pomocą graficznego konfiguratora.
+
 
* [[Pacman_(Polski)#Downgrade_pakietów|Przeczytaj "Downgrade pakietów"]].
+
=== Sterownik ATI Catalyst powoduje artefakty ===
 +
 
 +
Na ten moment, Catalyst nie powinien być używany razem z GNOME Shell. Otwarty sterownik, xf86-video-ati, działa poprawnie z GNOME 3.
 +
 
 +
{{Note|1=Poprawka jest obiecana razem z wydaniem Catalyst 11.9. Zobacz http://ati.cchtml.com/show_bug.cgi?id=99 }}
 +
 
 +
=== Sterownik xf86-video-ati: migotanie od czasu do czasu ===
 +
 
 +
Jeśli używasz ten sterownik, Twój pulppit może migotać przy najechaniu kursorem na prawy dolny róg ekranu, a także podczas ładowania gdm.
 +
Wpisz to do pliku '''{{ic|/etc/X11/xorg.conf.d/20-radeon.conf}}''' i sprawdź, czy problem zniknął:
 +
 
 +
Section "Device"
 +
        Identifier "Radeon"
 +
        Driver "radeon"
 +
        Option "EnablePageFlip" "off"
 +
EndSection
 +
 
 +
=== Sterownik xf86-video-intel "rwie" obraz niezależnie od ustawienia VSYNC ===
 +
Dodaj to do pliku /etc/environment:
 +
 
 +
CLUTTER_PAINT=disable-clipped-redraws:disable-culling
 +
Odwiedź https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=657071#c2 po więcej szczegółów.
 +
 
 +
=== Okna otwierają się za innymi oknami używając wielu monitorów ===
 +
 
 +
To najprawdopodobniej błąd w gnome-shell. Odznaczenie "workspaces_only_on_primary" w desktop/gnome/shell/windows używając gconf-editor rozwiązuje ten problem.
 +
 
 +
=== Wiele monitorów i rozszerzenie dock ===
 +
 
 +
Jeśli korzystasz z wielu monitorów używając NVIDIA Twinview, rozszerzenie dock może ukrywać się pomiędzy monitorami. Może wyedytować pliki rozszerzenia aby ustalić wybrane położenie docka.
 +
 
 +
Otwórz '''/usr/share/gnome-shell/extensions/dock@gnome-shell-extensions.gnome.org/extension.js''' i znajdź tę linię:
 +
 
 +
  this.actor.set_position(primary.width-this._item_size-this._spacing-2, (primary.height-height)/2);
 +
 
 +
Pierwszy parametr oznacza pozycję docka na osi X. Odejmując 15 pikseli zamiast dwóch, dock jest poprawnie wyświetlany na moim głównym monitorze. Wypróbuj różne wartości X, Y, dopóki dock nie będzie poprawnie wyświetlany.
  
=== Konfiguracja GDM ===
+
this.actor.set_position(primary.width-this._item_size-this._spacing-15, (primary.height-height)/2);
  
==== Autologowanie użytkownika ====
+
=== Brak dźwięków zdarzeń Empathy i innych programów ===
Aby dany użytkownik logował się automatycznie, należy dodać poniższy wpis do {{filename|/etc/gdm/custom.conf}}:
 
{{File|name=/etc/gdm/custom.conf|content=
 
[daemon]
 
AutomaticLoginEnable=true
 
AutomaticLogin=nazwa_użytkownika
 
}}
 
  
==== Zmiana wyglądu GDM - Metoda 1 ====
+
Jeśli używasz [[OSS_(Polski)|OSS]], zainstaluj {{AUR|libcanberra-oss}}{{Broken package link|{{aur-mirror|libcanberra-oss}}}} z [[AUR_(Polski)|AUR]].
Aby zmienić wygląd domyślnego motywu GDM, wystarczy wpisać polecenie:
 
* w przypadku zainstalowanego sudo
 
# gksudo -u gdm dbus-launch gnome-appearance-properties
 
* w przypadku, gdy nie używamy sudo
 
# gksu -u gdm dbus-launch gnome-appearance-properties
 
  
==== Zmiana wyglądu GDM - Metoda 2 ====
+
=== Zmiana skrótów przez can-change-accels nie działa ===
Otwieramy <code>gconf-editor</code>:
 
# sudo -u gdm dbus-launch gconf-editor
 
Ustawienia GDM:
 
* Tapeta
 
/desktop/gnome/background/picture_filename
 
Ewentualnie możemy podmienić plik, zachowując nazwę oryginalnego, w katalogu {{Filename|/usr/share/pixmaps/backgrounds/gnome}}.
 
* Motyw GTK
 
/desktop/gnome/interface/gtk_theme
 
* Motyw ikon
 
/desktop/gnome/interface/icone_theme
 
* Ikona w oknie logowania
 
/apps/gdm/simple-greeter/logo_icon_name
 
  
==== Zmiana wyglądu GDM - Metoda 3 ====
+
Możliwa jest także manualna zmiana klawiszy poprzez plik 'accel map' aplikacji. Znajduje się w różnych miejscach w zależności od aplikacji. Przykładowo, Thunar przechowuje go w {{ic|~/.config/Thunar/accels.scm}}, a Nautilus w {{ic|~/.gnome2/accels/nautilus}}. Plik powinien zawierać listę dostępnych skrótów, każda linia zaczynająca się od ";" jest traktowana jako komentarz i trzeba go usunąć, aby stała się aktywna.
Ustawienia GDM:
 
* Tapeta
 
Polecenie wyświetli nam obecną tapetę
 
# sudo -u gdm gconftool-2 --get /desktop/gnome/background/picture_filename
 
Polecenie ustawi nam nową tapetę
 
# sudo -u gdm gconftool-2 --set --type string /desktop/gnome/background/picture_filename /data/pictures/Grassy.jpg
 
Ewentualnie możemy podmienić plik, zachowując nazwę oryginalnego, w katalogu {{Filename|/usr/share/pixmaps/backgrounds/gnome}}.
 
* Motyw GTK
 
Polecenie wyświetli nam obecny motyw GTK
 
# sudo -u gdm gconftool-2 --get  /desktop/gnome/interface/gtk_theme
 
Polecenie ustawi nam nowy motyw GTK
 
# sudo -u gdm gconftool-2 --set --type string /desktop/gnome/interface/gtk_theme Redmond
 
* Motyw ikon
 
Polecenie wyświetli nam obecny motyw ikon
 
# sudo -u gdm gconftool-2 --get /desktop/gnome/interface/icon_theme
 
Polecenie ustawi nam nowy motyw ikon
 
# sudo -u gdm gconftool-2 --set --type string /desktop/gnome/interface/icon_theme Tangerine
 
* Ikona w oknie logowania
 
Polecenie wyświetli nam obecną ikonę
 
# sudo -u gdm gconftool-2 --get /apps/gdm/simple-greeter/logo_icon_name
 
Polecenie ustawi nam nową ikonę
 
# sudo -u gdm gconftool-2 --set --type string /apps/gdm/simple-greeter/logo_icon_name gnome-globe
 
  
==== Konfiguracja wyświetlania kont ====
+
=== Panele nie reagują na kliknięcie prawym przyciskiem w trybie zastępczym ===
Otwieramy <code>gconf-editor</code>:
 
# sudo -u gdm dbus-launch gconf-editor
 
Ustawienia znajdziemy w:
 
/apps/gdm/simple-greeter/disable_user_list
 
Wyświetlanie kont możemy wyłączyć także za pomocą polecenia:
 
# sudo -u gdm gconftool-2 --set --type boolean /apps/gdm/simple-greeter/disable_user_list true
 
Natomiast poniższe polecenie włącza wyświetlanie kont w GDM:
 
# sudo -u gdm gconftool-2 --set --type boolean /apps/gdm/simple-greeter/disable_user_list false
 
  
==== GDM i Compiz ====
+
Sprawdź klucz /apps/metacity/general/mouse_button_modifier w dconf-editor. Ten klawisz modyfikujący ({{ic|Alt}}, {{ic|Super}}, etc.) używany przez normalne okna jest także używany przez panele i ich aplety.
Otwieramy <code>gconf-editor</code>:
 
# sudo -u gdm dbus-launch gconf-editor
 
Ustawienia znajdziemy w:
 
/apps/gdm/simple-greeter/wm_use_compiz
 
Menedżera Compiz możemy wyłączyć także za pomocą polecenia:
 
# sudo -u gdm gconftool-2 --set --type boolean /apps/gdm/simple-greeter/wm_use_compiz false
 
Natomiast poniższe polecenie włącza menedżera Compiz w GDM:
 
# sudo -u gdm gconftool-2 --set --type boolean /apps/gdm/simple-greeter/wm_use_compiz true
 
  
== Zalecane demony w GNOME ==
+
=== Skrót klawiszowy "Pokaż pulpit" nie działa ===
GNOME wymaga The Hardware Abstraction Layer do poprawnego działania. HAL jest sprzętową warstwą abstrakcyjną oraz projektem oprogramowania Open-Source, które pozwala aplikacjom biurkowym w systemie operacyjnym na bezpośredni dostęp do informacji o podłączonym sprzęcie, jego właściwościach oraz typie urządzenia, a także do automatyzacji montowania dysków, napędów optycznych i pamięci przenośnych. W ten sposób powłoka graficzna może reprezentować zasoby urządzenia w bardzo prosty i przejrzysty sposób, przyjazny dla użytkownika.
 
  
Przed uruchomieniem demona HAL należy zainstalować odpowiednie pakiety:
+
Deweloperzy GNOME uznali ten skrót za bug (zobacz https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=643609) z powodu zaniechania minimalizacji. Aby skrót działał, przypisz ponownie ALT+STRG+D do następującej opcji:
# pacman -S dbus hal
 
Następnie edytujemy plik {{filename|/etc/rc.conf}}:
 
{{File|name=/etc/rc.conf|content=DAEMONS = (...hal...)}}
 
Na koniec ręcznie uruchomiamy DBUS i HAL wpisując w linii poleceń:
 
# /etc/rc.d/hal start
 
Aby w pełni wykorzystać możliwości DBUS i HAL w swoim systemie, użytkownik musi należeć do wymaganych grup, a zatem:
 
# gpasswd -a nazwa_użytkownika optical
 
# gpasswd -a nazwa_użytkownika storage
 
# gpasswd -a nazwa_użytkownika dbus
 
# gpasswd -a nazwa_użytkownika disk
 
# gpasswd -a nazwa_użytkownika hal
 
Jeżeli włączyliśmy DBUS i HAL przed dopisaniem użytkownika do grup, należy zrestartować demony przy pomocy poleceń:
 
# /etc/rc.d/dbus restart
 
# /etc/rc.d/hal restart
 
  
== Obserwator plików ==
+
Ustawienia systemu --> Klawiatura --> Skróty --> Nawigacja --> Ukrycie wszystkich zwykłych okien
Jest to proces który informuje nasze programy o zmianach, które nastąpiły na dysku (bez tego GNOME działa jak upośledzone).
 
  
=== FAM ===
+
=== Nautilus się nie uruchamia ===
Instalacja FAM:
 
# pacman -S fam
 
Następnie na końcu sekcji DAEMONS w pliku {{filename|/etc/rc.conf}} dodajemy wpis <code>fam</code> np:
 
{{File|name=/etc/rc.conf|content=DAEMONS=(...fam gdm)}}
 
Następnie:
 
# /etc/rc.d/fam start
 
  
=== Gamin ===
+
# Naciśnij {{ic|ALT}}+{{ic|F2}}
Gamin jest alternatywą dla pakietu FAM, działa jako biblioteka menadżera plików. Aby zastąpić FAM, wystarczy go usunąć, ignorując zależności i zainstalować Gamin.
+
# Wpisz {{ic|gnome-tweak-tool}}
# pacman -Rd fam
+
# Wybierz zakładkę ''Pulpit''
# pacman -Sy gamin
+
# Wyłącz opcję ''Have file manager handle the desktop''.
Gamin nie działa jako daemon, nie wymaga wpisu w {{filename|/etc/rc.conf}}.
 
  
== Użyteczne pakiety ==
+
=== Epiphany nie odtwarza filmów we Flashu ===
* {{Package AUR|gnome-main-menu}}
 
Alternatywne Menu.
 
* {{Package AUR|mintmenu}}
 
Menu wykorzystywane w dystrybucji Linux Mint.
 
* {{Package AUR|netspeed-applet-fontsize}}
 
Monitor sieci jest apletem, który w przejrzysty sposób pokazuje ruch sieciowy.
 
* {{Package Official|logrotate}}
 
Narzędzie przeznaczone do uproszczenia administracji plikami zapisów w systemie, który dużo ich generuje. Logrotate pozwala na automatyczną kompresję przy rotacji, usuwanie i wysyłanie pocztą plików z logami. Logrotate może być ustawiony na obsługę zapisów: codzienną, co tygodniową, co miesięczną lub kiedy plik zapisów osiąga określony rozmiar.
 
* {{Package AUR|gnome-cups-manager}}
 
GUI dla demona CUPS, służy do zarządzania drukarkami w systemie.
 
  
== Rozszerzenia Nautilusa ==
+
Adobe Flash Player jest zabugowany i nie działa bezpośrednio w Epiphany. Zobacz [[Epiphany_(Polski)#Flash|Epiphany]] po obejście tego problemu.
* {{Package Official|nautilus-actions}}
 
* {{Package Official|nautilus-cd-burner}}
 
* {{Package AUR|nautilus-dropbox}}
 
* {{Package AUR|nautilus-image-converter}}
 
* {{Package AUR|nautilus-locked-folder}}
 
* {{Package AUR|nautilus-mount-image}}
 
* {{Package Official|nautilus-open-terminal}}
 
* {{Package AUR|nautilus-search-tool}}
 
  
== Konfiguracja GNOME ==
+
=== Nie można zastosować zapisanej konfiguracji monitorów ===
  
=== Blokada ekranu ===
+
Jeśli napotkasz taki komunikat, spróbuj wyłączyć plugin xrandr gnome-settings-daemon:
Upewnij się, że posiadasz wpis <code>dbus</code> w sekcji DAEMONS w pliku {{filename|/etc/rc.conf}} oraz że masz zainstalowany jeden z pakietów:
 
# pacman -S xscreensaver
 
# pacman -S gnome-screensaver
 
  
=== Brak ikon w Menu ===
+
  $ dconf write /org/gnome/settings-daemon/plugins/xrandr/active false
  # gconftool-2 --toggle /desktop/gnome/interface/menus_have_icons
 
# gconftool-2 --set --type boolean  /desktop/gnome/interface/menus_have_icons true
 
  
=== Brak ikon w przyciskach ===
+
=== Włączani touchpada nie działa ===
# gconftool-2 --toggle /desktop/gnome/interface/buttons_have_icons
 
  
=== Brak możliwości wybrania motywu kursora ===
+
Część laptopów posiada przycisk do włączania/wyłączania touchpada, żeby móc wygodnie pisać. Czasami GNOME potrafi wyłączyć touchpad, ale nie potrafi go włączyć. Jeśli Twój touchpad się zablokuje, spróbuj włączyć go w ten sposób:
Tworzymy plik {{filename|/usr/share/icons/default/index.theme}} o zawartości:
+
# Otwórz terminal. Możesz to zrobić wciskając {{ic|Alt+F2}}, wpisując {{ic|gnome-terminal}} i naciskając {{ic|Enter}}.
{{File|name=/usr/share/icons/default/index.theme|content=
+
# Wpisz następujące polecenie
[icon theme]
+
$ xinput set-prop "SynPS/2 Synaptics TouchPad" "Device Enabled" 1
Inherits=nazwa_motywu
 
}}
 
Tworzymy plik {{filename|/home/nazwa_użytkownika/.Xdefaults}} o zawartości:
 
{{File|name=/home/nazwa_użytkownika/.Xdefaults|content=Xcursor.theme: nazwa_motywu}}
 
Teraz wystarczy wylogować się.
 
  
=== Czcionki ===
+
=== Ctrl+v wkleja ścieżkę zamiast pliku w Nautilusie ===
Możesz zmienić DPI czcionek w GNOME - naciśnij prawym przyciskiem myszy na pulpicie. Ustawienia znajdziesz w zakładce "Czcionki". Wartość DPI ustaw na <code>96</code>.
 
  
=== Domyślna tapeta ===
+
Jeśli napotkałeś(aś) taki problem, wyedytuj {{ic|~/.gnome2/accels/nautilus}} znajdując dwie linie dotyczące {{ic|Ctrl+v}}:
Domyślnym tłem w GNOME jest zielony listek. Obraz jest wyświetlany, na przykład gdy ekran jest zablokowany. Jeżeli chcemy ustawić własną tapetę jaką domyślną, musimy podmienić ją (z zachowaniem nazwy) w tym miejscu:
+
{{hc|~/.gnome2/accels/nautilus|<nowiki>
/usr/share/pixmaps/backgrounds/gnome/background-default.jpg
+
(gtk_accel_path "<Actions>/DirViewActions/Paste" "<Control>v")
 +
...
 +
(gtk_accel_path "<Actions>/ClipboardActions/Paste" "<Control>v")
 +
</nowiki>}}
  
=== GNOME jest powolne ===
+
Usunięcie drugiej z nich powinno naprawić problem. Po aktualizacji ten plik może zostać przywrócony.
Sprawdź, czy {{filename|/etc/hosts}} masz wiersz podobny do poniższego. Jeżeli nie, wpisz tak, jak pokazuje przykład:
 
{{File|name=/etc/hosts|content=127.0.0.1      localhost.localdomain    localhost nazwa_użytkownika}}
 
  
Drugim powodem słabej wydajności GNOME może być wykorzystany motyw ikon. Jeżeli ikony są w formacie SVG, mogą spowolnić system, dlatego też powinna być poprawa przy użyciu ikon w formacie PNG.
+
Innym wyjściem jest przypisanie innej kombinacji klawiszy do jednej z tych akcji.
  
=== Ikony na pulpicie ===
+
{{Note|Ten problem został naprawiony w GNOME 3.2.x.}}
Otwórz terminal, następnie wpisz:
 
$ gconf-editor
 
Włączanie/wyłączanie ikon na pulpicie znajdziesz w:
 
apps > nautilus > desktop
 
  
=== Katalogi użytkownika ===
+
=== Nie mogę połączyć się z zabezpieczonymi sieciami Wi-Fi ===
W wielu dystrybucjach, takich jak Ubuntu czy Linux Mint, skonfigurowane są domyślne katalogi z przeznaczeniem do przechowywania ściągniętych z sieci plików, muzyki, dokumentów... Każdy z nich zawiera również specjalną ikonę identyfikacji. Aby ustawić XDG do katalogów użytkownika, należy uruchomić polecenie:
 
# pacman -S xdg-user-dirs
 
Konfiguracja XDG zawarta jest w pliku {{filename|/etc/xdg/user-dirs.defaults}} lub w {{filename|~/.config/user-dirs.dirs}} dla konkretnego konta. Aby odświeżyć ustawienia, wystarczy wydać polecenie:
 
$ xdg-user-dirs-update
 
  
=== Konfiguracja szybkości Menu ===
+
Możesz zobaczyć listę dostępnych sieci, jednak wybranie zabezpieczonej sieci nie wyświetla pytania o hasło do niej. Musisz [[pacman_(Polski)|zainstalować]] {{Pkg|network-manager-applet}}. Zobacz [[NetworkManager_(Polski)#GNOME|NetworkManager w GNOME]].
Możesz usunąć opóźnienia w menu GNOME, uruchamiając polecenie:
 
$ echo "gtk-menu-popup-delay = 0" >> ~/.gtkrc-2.0
 
  
=== Zmiana ikony Menu ===
+
=== "Any command has been defined 33" ===
Ikona, wykorzystana w Menu zawsze nosi nazwę:
 
start-here.png
 
start-here.svg
 
Możesz znaleźć ją w dwóch miejscach:
 
* Motyw domyślny w GNOME
 
/usr/share/icons/gnome/24x24/places/
 
* W przypadku wykorzystanego własnego motywu ikon
 
/home/nazwa_użytkownika/.icons/(tu mogą być inne katalogi, zależnie od motywu)/places/
 
Teraz wystarczy zrestarować panel GNOME:
 
$ pkill gnome-panel
 
  
=== Zmiana rozmiarów terminala ===
+
Jeśli po naciśnięciu przycisku {{ic|Print Screen}} (czasami oznaczonego jako {{ic|PrntScr}} lub {{ic|PrtSc}}) otrzymujesz "Any command has been defined 33", [[pacman_(Polski)|zainstaluj]] {{Pkg|metacity}}.
W tym pomoże polecenie:
 
$ gnome-terminal --geometry 105x25+100+20
 
  
=== Własne skrypty w prawokliku ===
+
=== GDM i GNOME używają kursorów X11 ===
Wyjasnienie opiera się na przykładzie. Przypuśćmy, że chcemy mieć mozliwość uruchomienia w prawokliku pliku konfiguracyjnego {{filename|/etc/rc.conf}}.
 
Tworzymy  więc skrypt z zawartością:
 
{{File|name=Skrypt|content=
 
#!/bin/sh
 
gnome-terminal -e 'sudo gedit /etc/rc.conf'
 
}}
 
Następnie umieszczamy go w {{filename|/home/nazwa_użytkownika/.gnome2/nautilus-scripts/}}. I to wszystko.
 
Pamiętajmy, że polecenie sudo daje nam spore uprawnienia.
 
  
To jest tylko przykład. Możemy również  tworzyć skrypty, które pozwolą wykonać nam wszystko, co tylko robimy w naszym terminalu.
+
Aby naprawić ten problem, jako root stwórz plik {{ic|/usr/share/icons/default/index.theme}} (stwórz katalog {{ic|/usr/share/icons/default}} jeśli nie istnieje) i wpisz do niego:
 +
{{hc|/usr/share/icons/default/index.theme|<nowiki>
 +
[Icon Theme]
 +
Inherits=Adwaita
 +
</nowiki>}}
  
== GNOME Shell ==
+
Note: Zamiast "Adwaita", możesz wybrać inny temat kursorów (np. Human).
GNOME Shell to tworzona od pewnego czasu alternatywa dla "normalnego" pulpitu GNOME. Jest to podstawa nadchodzącego GNOME 3. Projekt wciąż jest jeszcze w fazie testowej. Więcej informacji można znaleźć na stronie [http://live.gnome.org/GnomeShell live.gnome.org (w języku angielskim)].
+
Możesz też zainstalować {{AUR|gnome-cursors-fix}}{{Broken package link|{{aur-mirror|gnome-cursors-fix}}}} z [[AUR_(Polski)|AUR]].
  
Środowisko GNOME zostanie zaktualizowane do wersji testowej, zatem może być niestabilne.
+
=== Tracker & Dokumenty nie pokazują lokalnych plików ===
Edytujemy plik {{filename|/etc/pacman.conf}} i dodajemy poniższe:
 
{{File|name=/etc/pacman.conf|content=
 
[gnome-unstable]
 
Include = /etc/pacman.d/mirrorlist
 
}}
 
Następnie wystarczy zsynchronizować bazę pakietów i zaktualizować system:
 
# pacman -Syu
 
|W przypadku, gdy podczas synchronizacji bazy pakietów [gnome-unstable] nie zostanie odnalezione - sprawdź swoje mirrory w {{filename|/etc/pacman.d/mirrorlist}}.
 
  
Na koniec wystarczy wpisać:
+
Żeby Tracker (i Dokumenty) mogły znaleźć Twoje pliki, muszą one być przechowywane w odpowiednich folderach. Jeśli Twoje dokumenty znajdują się w jednym z katalogów XDG (takich jak "Dokumenty" czy "Muzyka"), zainstaluj {{Pkg|xdg-user-dirs}} i uruchom:
# pacman -S gnome-shell
 
  
Uruchamiamy poprzez wpisanie w terminalu polecenia:
+
  # xdg-user-dirs-update
# gnome-shell --replace
 
  
== Informacje końcowe ==
+
To polecenie stworzy odpowiednie katalogi, jeśli jeszcze nie istnieją i utworzy pliki konfiguracyjne dla Trackera.
Aby dowiedzieć się więcej o tym środowisku, przejdź do angielskojęzycznego artykułu [[GNOME]].
 
  
== Zobacz również ==
+
== Linki zewnętrzne ==
* [http://www.gnome.org/ Strona główna projektu]
+
* [http://www.gnome.org/ Oficjalna strona GNOME]
* [http://www.gnome.org/learn/ Oficjalna dokumentacja]
+
* Tematy, ikony i tła:
* [http://www.gnomefiles.org/ Zbiór aplikacji GTK/GNOME]
+
** [http://art.gnome.org/ GNOME Art]
* [http://www.gnome-look.org/ Zbiór motywów graficznych dla GNOME]
+
** [http://www.gnome-look.org/ GNOME Look]
 +
* Programy GTK/GNOME:
 +
** [http://www.gnomefiles.org/ GNOME Files]
 +
** [http://www.gnome.org/projects/ GNOME Project Listing]

Latest revision as of 06:00, 30 October 2018

GNOME 3 to nowoczesne środowisko, napisane od zera używając biblioteki GTK3.

Contents

Wprowadzenie

GNOME 3 posiada dwa interfejsy: GNOME Shell, ustawiony jako domyślny; oraz tryb zastępczy (ang. fallback mode). GNOME-session automatycznie wykrywa czy Twój komputer jest w stanie uruchomić GNOME Shell; jeśli nie jest, uruchomi tryb zastępczy.

Tryb zastępczy jest podobny do GNOME 2 (używa gnome-panel/Metacity zamiast gnome-shell/Mutter).

Jeśli używasz trybu zastępczego, w dalszym ciągu możesz zastąpić domyślny menedżer okien GNOME swoim wybranym. W trybie GNOME Shell nie ma takiej możliwości.

Instalacja

GNOME 3 znajduje się w repozytorium [extra]. Grupa gnome zawiera bazowe środowisko i aplikacje, a grupa gnome-extra zawiera resztę aplikacji. Prawdopodobnie nie będziesz potrzebować wszystkich aplikacji, więc przeczytaj opis każdej z nich przed instalacją (lub usuń je później).

Musisz zainstalować grupę gnome. Potem możesz doinstalować wybrane pakiety z grupy gnome-extra.

Przykład:

# pacman -S gnome

Wybierz aplikacje z gnome-extra, które chcesz zainstalować. Nie musisz instalować całej grupy.

# pacman -S gnome-extra

Demon D-Bus

GNOME wymaga uruchomionego demona D-Bus. Instrukcję instalacji znajdziesz na stronie D-Bus.

Uruchomienie GNOME

Menedżer logowania GDM jest rekomendowany, aby uzyskać dobrą integrację środowiska. Inne menedżery logowania (inaczej menedżery wyświetlania) takie jak SLiM mogą być użyte zamiast GDM. Z artykułu o menedżerach logowania dowiesz się, jak uruchamiane są środowiska graficzne.

Menedżer logowania to proces mający dostęp do ustawień systemowych. PolicyKit zajmuje się kontrolą dostępu do różnych części systemu.

# pacman -S gdm

Jeśli wolisz uruchamiać GNOME z konsoli, dodaj następującą linię do twojego pliku ~/.xinitrc. Upewnij się, że jest to jedyna linia w tym pliku (usuń blok if/fi ze standardowego ~/.xinitrc) i jedyna komenda zaczynająca się od exec. Zobacz artykuł xinitrc.

~/.xinitrc
 #TYLKO TĘ LINIĘ
 exec gnome-session

Po wstawieniu polecenia exec, GNOME zostanie uruchomione po wpisaniu startx.

Używanie Shella

Ściąga GNOME

Strona GNOME zawiera pomocną ściągę GNOME Shell wyjaśniającą przełączanie zadań, użycie klawiatury, zarządzanie oknami, korzystanie z panelu, trybu podglądu i wiele więcej.

Ponowne uruchomienie shella

Po dokonaniu różnych zmian często będziesz proszony(a) o ponowne uruchomienie GNOME shell. Możesz się wylogować i zalogować ponownie, jednak można to zrobić prościej i szybciej. Naciśnij Alt + F2, potem wpisz r i naciśnij Enter

Shell przestaje działać

Niektóre zmiany ustawień i/lub powtarzające się restarty Shella mogą spowodować, że Shell przestanie działać. W takim przypadku otrzymasz powiadomienie o błędzie i koniecznym wylogowaniu. Część zmian, przykładowo przełączanie pomiędzy GNOME Shell i trybem zastępczym, nie może być dokonana z klawiatury; musisz się wylogować i zalogować ponownie, aby weszły w życie.

Powinno to być nawykiem, warto jednak przypomnieć, że ważne dokumenty powinny być zapisane (a jeśli trzeba, zamknięte) przed próbą ponownego uruchomienia Shella. Nie jest to koniecznie potrzebne; otwarte okna i dokumenty powinny pozostać nietknięte.

Shell zawiesza się

Niektóre rozszerzenia shella mogą powodować zawieszania się GNOME Shell. W takim przypadku, przełącz się do innego terminala naciskając Alt + Ctrl + F1, zaloguj się i uruchom ponownie X za pomocą:

# pkill X

GNOME shell powinien uruchomić się automatycznie.

Personalizacja GNOME

Ogólny wygląd

GNOME 3 został "napisany od zera", jednak jak większość dużych projektów jest złożony z części pochodzących z różnych okresów. Nie ma jednego całościowego narzędzia konfiguracyjnego. Narzędzie Ustawienia systemu jest dużym ulepszeniem w porównaniu do poprzedniego panelu kontrolnego. Ustawienia systemu dobrze zaprojektowane, możesz jednak potrzebować większej kontroli nad wyglądem systemu.

Możesz być zaznajomiony z istniejącymi narzędziami konfiguracyjnymi: część z nich będzie działać; wiele nie będzie. Część ustawień nie jest łatwo dostępna do modyfikacji. Niewątpliwie, wiele ustawień zostanie przeniesionych do nowych narzędzi i/lub zostanie udostępniona do konfiguracji z biegiem czasu i rozwojem GNOME.

Gsettings

Nowe narzędzie gsettings przechowuje dane w postaci binarnej, w przeciwieństwie do poprzedników używających formatu XML. Tutorial Personalizacja GNOME Shell opisuje możliwości gsettings.

GNOME tweak tool

To narzędzie umożliwia zmianę fontów, tematów, przycisków na paskach tytułu i innych ustawień.

# pacman -S gnome-tweak-tool

Wersja 3.0.3 działa tylko z włączonym Gnome Shell (lub trybem zastępczym). Raport o błędzie.

Temat GTK3 w pliku settings.ini

Podobnie do ~/.gtkrc-2.0 w GTK2, można ustawić temat GTK3 w pliku ${XDG_CONFIG_HOME}/gtk-3.0/settings.ini.

Zmienna $XDG_CONFIG_HOME jest zwykle ustawiona na ~/.config

Adwaita, domyślny temat w GNOME 3, jest częścią gnome-themes-standard[broken link: package not found]. Dodatkowe tematy GTK3 mogą być znalezione na stronie Deviantart. Przykład:

${XDG_CONFIG_HOME}/gtk-3.0/settings.ini
 [Settings]
 gtk-theme-name = Adwaita
 gtk-fallback-icon-theme = gnome
 # ta opcja działa tylko jeśli wybrany temat ją obsługuje
 gtk-application-prefer-dark-theme = true
 # ustaw nazwę fontu i rozmiar
 gtk-font-name = Sans 10

Wymagane jest ponowne uruchomienie Shella, aby ustawienia weszły w życie. Więcej opcji GTK znajdziesz w dokumentacji dewelopera GNOME.

Temat ikon

Używając gnome-tweak-tool[broken link: replaced by gnome-tweaks] w wersji 3.0.3 lub późniejszej, możesz umieścić dowolny temat ikon w ~/.icons.

GNOME 3 jest kompatybilne z tematami ikon GNOME 2.

Aby zainstalować nowy zestaw ikon, skopiuj go do ~/.icons. Przykładowo:

$ cp -R /home/user/Desktop/moj_zestaw_ikon ~/.icons

Nowy temat moj_zestaw_ikon zostanie udostępniony do wyboru w zakładce Motyw gnome-tweak-tool.

Możesz też wybrać swój temat ikon bez użycia gnome-tweak-tool. Dodaj jego nazwę do pliku ${XDG_CONFIG_HOME}/gtk-3.0/settings.ini. Pamiętaj, żeby nie używać "", inaczej ustawienie nie zostanie rozpoznane.

${XDG_CONFIG_HOME}/gtk-3.0/settings.ini
... poprzednie linie ...

gtk-icon-theme-name = moj_nowy_temat_ikon

Nautilus

Zobacz Nautilus.

Panel GNOME

Pokaż datę na górnym pasku

Domyślnie GNOME pokazuje na pasku tylko dzień tygodnia i czas. Można to zmienić używając następującego polecenia. Zmiana nastąpi natychmiast.

# gsettings set org.gnome.shell.clock show-date true

Ukryj niechciane ikony znajdujące się na pasku

Po instalacji GNOME, pewnie niechciane ikony mogą pojawić się na panelu. Mogą zostać usunięte odpowiednimi rozszerzeniami GNOME Shell lub poprzez edycję plików panelu GNOME.

Ukrywanie ikon z użyciem rozszerzeń

Aby usunąć ikonę dostępności, możesz użyć pakietu z AUR o nazwie gnome-shell-extension-noa11y-gitAUR[broken link: archived in aur-mirror].

Podobne rozszerzenia istnieją dla innych ikon, przykładowo zamieniając 'a11y' na 'bluetooth', otrzymamy rozszerzenie usuwające ikonę Bluetooth.

Manualna educja plików panelu GNOME

Dla przykładu, usuniemy ikonę dostępności. Usuń 'a11y' z linii AREA_ORDER i zakomentuj linię 'a11y' znajdującą się w AREA_SHELL_IMPLEMENTATION:

/usr/share/gnome-shell/js/ui/panel.js
const STANDARD_STATUS_AREA_ORDER = ['ally', 'keyboard', 'volume', 'network', 'bluetooth', 'battery', 'userMenu'];
const STANDARD_STATUS_AREA_SHELL_IMPLEMENTATION = {
  'a11y': imports.ui.status.accessibility.ATIndicator
  'volume': imports.ui.status.volume.Indicator,
  'battery': imports.ui.status.power.Indicator,
  'keyboard': imports.ui.status.keyboard.XKBIndicator,
  'userMenu': imports.ui.userMenu.UserMenuButton
};

Zmień na:

/usr/share/gnome-shell/js/ui/panel.js
const STANDARD_STATUS_AREA_ORDER = ['keyboard', 'volume', 'network', 'bluetooth' 'battery', 'userMenu'];
const STANDARD_STATUS_AREA_SHELL_IMPLEMENTATION = {
  //'a11y': imports.ui.status.accessibility.ATIndicator
  'volume': imports.ui.status.volume.Indicator,
  'battery': imports.ui.status.power.Indicator,
  'keyboard': imports.ui.status.keyboard.XKBIndicator,
  'userMenu': imports.ui.userMenu.UserMenuButton
};

Zapisz zmiany i uruchom Shell ponownie, aby zobaczyć rezultat:

 1. Alt+F2
 2. r
 3. Enter

Pokaż ikonę baterii

Aby włączyć wyświetlanie ikony baterii, zainstaluj gnome-power-manager z Oficjalnych Repozytoriów.

Wyłącz "Uśpij" w menu statusu i GDM

Zainstaluj rozszerzenie GNOME Shell[broken link: invalid section] alternative status menu znajdujące się w pakiecie gnome-shell-extension-alternative-status-menu[broken link: package not found].

Wyłącz opóźnienie przy wylogowywaniu

Poniższe ustawienie wyłącza pytanie o potwierdzenie i sześćdziesięcio-sekundowe opóźnienie przy wylogowywaniu.

To pytanie pojawia się przy wylogowywaniu z użyciem menu statusu. To ustawienie dotyczy także pytania przy Wyłącz komputer. Nie dotyczy ono całego systemu; działa tylko dla użytkownika, który je zmienił. Zmiana jest widoczna natychmiast po wydaniu polecenia.

$ gsettings set org.gnome.SessionManager logout-prompt 'false'

Pokaż monitor systemu

Zainstaluj rozszerzenie gnome-shell-system-monitor-applet-gitAUR[broken link: package not found] dostępne w AUR.

Pokaż informacje o pogodzie

Zainstaluj gnome-shell-extension-weather-gitAUR z AUR.

Widok podglądu

Usuń wpisy z widoku Programów

Podobnie jak inne środowiska graficzne, GNOME używa plików .desktop, aby wypełnić widok Programy. Te pliki tekstowe znajdują się w /usr/share/applications. Nie można ich edytować z poziomu menedżera plików ‒ Nautilus nie traktuje ich jako pliki tekstowe. Użyj terminala do wyświetlania lub edycji plików .desktop.

# ls /usr/share/applications
# nano /usr/share/applications/foo.desktop

Jeśli zmiana ma objąć cały system, wyedytuj plik w /usr/share/applications. Jeśli zmiana ma być lokalna, sporządź kopię pliku foo.desktop w swoim folderze domowym.

$ cp /usr/share/applications/foo.desktop ~/.local/share/applications/

Wyedytuj plik .desktop według własnych potrzeb.

Note: Usunięcie pliku .desktop nie usuwa aplikacji. Zamiast tego usuwa jej integrację z systemem: typy MIME, skróty, itp.

Następujące polecenie dopisuje jedną linię do pliku .desktop file i ukrywa go z widoku Programów:

$ echo "NoDisplay=true" >> foo.desktop

Zmniejsz rozmiar ikon aplikacji

Jednym z dyskusyjnych wyborów projektantów GNOME jest ich wybór dużych ikon w widoku Programów. Jest on bardzo niewygodny przy korzystaniu z małych ekranów zawierających dużo ikon aplikacji. Możliwe jest zmniejszenie rozmiaru ikon. Można to zrobić edytując temat GNOME Shell.

Wyedytuj bezpośrednio pliki systemowe (zrób wcześniej ich kopię) lub skopiuj pliki tematu do swojego folderu domowego. Jeśli używasz domyślnego tematu, wyedytuj /usr/share/gnome-shell/theme/gnome-shell.css

Jeśli używasz innego tematu, wyedytuj /usr/share/themes/<Temat>/gnome-shell/gnome-shell.css

Wyedytuj gnome-shell.css i zamień następujące wartości. Następnie uruchom ponownie GNOME shell.

gnome-shell.css
 .icon-grid {
   spacing: 18px;
   -shell-grid-item-size: 82px;
 }
 
 .icon-grid .overview-icon {
   icon-size: 48px;
 }

Wyłącz "gorący róg" włączający widok Podglądu

Aby wyłączyć automatyczne włączanie widoku Podglądu przy dotknięciu rogu ekranu, wyedytuj /usr/share/gnome-shell/js/ui/layout.js (ten plik nazywał się panel.js w Gnome 3.0.x) :

layout.js
 this._corner = new Clutter.Rectangle({ name: 'hot-corner',
                    width: 1,
                    height: 1,
                    opacity: 0,
                    reactive: true });icon-size: 48px;
 }

i ustaw reactive na false. GNOME Shell musi zostać uruchomiony ponownie.

Pasek tytułu

Zmniejsz wysokość paska tytułu

Otwórz plik /usr/share/themes/Adwaita/metacity-1/metacity-theme-3.xml, znajdź title_vertical_pad i zmień jego wartość z 14 na 0. Następnie uruchom ponownie GNOME Shell.

Aby przywrócić domyślne wartości, zainstaluj pakiet gnome-themes-standard[broken link: package not found] z [[Official Repositories_(Polski)|oficjalnych repozytoriów].

Zmień kolejność przycisków na pasku tytułu

Kolejność przycisków można ustawić z użyciem dconf-editor.

Przykładowo, przeniesiemy przyciski zamknięcia i minimalizacji na lewą stronę paska. Otwórz dconf-editor i znajdź klucz org.gnome.shell.overrides.button_layout. Zmień jego wartość na close,minimize: (dwukropek oznacza obszar pomiędzy lewą i prawą stroną paska). Nie możesz użyć danego przycisku więcej niż raz. Pamiętaj też, że niektóre przyciski zostały uznane za przestarzałe. Uruchom shell ponownie aby zobaczyć nowy układ przycisków.

Ukryj pasek tytułu przy maksymalizacji okna

# sed -i -r 's|(<frame_geometry name="max")|\1 has_title="false"|' /usr/share/themes/Adwaita/metacity-1/metacity-theme-3.xml

Uruchom GNOME Shell ponownie. Przywrócenie okna z maksymalizacji może być kłopotliwe po zastosowaniu tej porady.

Użyj Alt+Space, Alt+F5 lub Alt+F10 aby przywrócić okno do normalnego rozmiaru.

Aby zapobiec nadpisaniu metacity-theme-3.xml przy aktualizacji pakietu gnome-themes-standard[broken link: package not found], dodaj jego nazwę do /etc/pacman.conf w linii NoUpgrade.

/etc/pacman.conf
... poprzednie linie ...

# Pacman won't upgrade packages listed in IgnorePkg and members of IgnoreGroup
# IgnorePkg  =
# IgnoreGroup =

NoUpgrade = usr/share/themes/Adwaita/metacity-1/metacity-theme-3.xml  # Nie dodawaj ukośnika na początku ścieżki

... pozostałe linie ...

Oryginalne wartości możesz przywrócić instalując pakiet gnome-themes-standard[broken link: package not found].

Zmiana tła logowania

Po wyeksportowaniu potrzebnych zmiennych w spodób opisany powyżej, możesz przystąpić do zmiany ustawień GDM.

Najprostszym sposobem na zmianę wszystkich ustawień jest uruchomienie graficznego edytora poleceniem:

$ dconf-editor

Lokalizacja każdego ustawienia jest taka sama jak w przykładach w linii poleceń, które znajdują się poniżej:

Przykładowe polecenia służące do odczytania lub zmiany pliku używanego przed GDM jako tapeta:

 $ GSETTINGS_BACKEND=dconf gsettings get org.gnome.desktop.background picture-uri
 $ GSETTINGS_BACKEND=dconf gsettings set org.gnome.desktop.background picture-uri 'file:///usr/share/backgrounds/gnome/SundownDunes.jpg'
 
 $ GSETTINGS_BACKEND=dconf gsettings set org.gnome.desktop.background picture-options 'zoom'
 ## Możliwe wartości: centered, none, scaled, spanned, stretched, wallpaper, zoom
Note: Musisz wybrać plik, który może być odczytany przez użytkownika "gdm". GDM nie może czytać plików z Twojego katalogu domowego.

Dostępne jest graficzne narzędzie do zmiany tematów (GTK3, ikon, kursora), tapety i kilku innych opcji. Zainstaluj pakiet gdm3setupAUR z AUR, aby go użyć.

Większa czcionka przy logowaniu

Ta opcja powiększa czcionkę o wybrany współczynnik. Ta sama metoda jest używana przez Menedżer dostępności w GNOME.

Musisz wyeksportować zmienne sesji GDM[broken link: invalid section] przed kontynuacją.

$ GSETTINGS_BACKEND=dconf gsettings set org.gnome.desktop.interface text-scaling-factor '1.25'

Wyłączenie dźwięków

To ustawienie wyłącza dźwięki słyszane przy ustawianiu głośności z użyciem klawiatury. Najpierw musisz wyeksportować zmienne sesji GDM.

$ GSETTINGS_BACKEND=dconf gsettings set org.gnome.desktop.sound event-sounds 'false'

Jeśli powyższe polecenie nie działa lub nie możesz wyeksportować zmiennych GDM, możesz po prostu wyciszyć lub zmniejszyć głośność dźwięków będąc w ekranie logowania używając przycisków multimedialnych.

Interaktywny przycisk włączenia komputera

Domyślnie naciśnięcie przycisku włączenia komputera powoduje jego uśpienie. Wyłączenie lub Wyświetlenie pytania to lepszy wybór. Najpierw wyeksportuj zmienne sesji GDM jak pokazano wcześniej[broken link: invalid section].

 $ GSETTINGS_BACKEND=dconf gsettings set org.gnome.settings-daemon.plugins.power button-power 'interactive'
 $ GSETTINGS_BACKEND=dconf gsettings set org.gnome.settings-daemon.plugins.power button-hibernate 'interactive'
 $ gsettings list-recursively org.gnome.settings-daemon.plugins.power
Warning: Demon acpid także obsługuje zdarzenia "przycisk włączenia" i "przycisk hibernacji". Działanie obydwu naraz może prowadzić do nieprzewidzianych rezultatów.

Układ klawiatury w GDM

GDM nie wie o Twoich ustawieniach klawiatury w GNOME 3. Aby zmienić układ klawiatury uźywany przez GDM, ustaw go w konfiguracji Xorg. Odwołaj się do tej sekcji Przewodnika Początkującego.[broken link: invalid section]

Różne ustawienia

Automatyczne uruchamianie programu po zalogowaniu

Wybierz programy, które mają uruchomić się po zalogowaniu używając gnome-session-properties. To narzędzie jest częścią pakietu gnome-session.

$ gnome-session-properties

Editing applications menu

gnome-menus dostarcza gmenu-simple-editor, który potrafi pokazywać/ukrywać elementy menu.

alacarte z AUR umożliwia edycję menu i dodawanie/edycję wpisów programów.

Część 'Ustawień systemu' nie jest zachowywana

GNOME 3 używa systemd (demon uruchamiania dla Linuksa) z nowoczesnymi możliwościami. Poprzednio programy GNOME były dostosowywane do używania init znajdującego się w Archu do zarządzania ustawieniami. Zaprzestano tego z powodu kłopotliwego utrzymania i przechodzenia na nowy system startowania systemu (więcej przeczytasz tutaj). Ustawienia, które nie są zachowywane to Data i czas, dodawanie profili ICC w menu Kolor i inne.

Note: systemd nie został jeszcze dokładnie przetestowany. Używanie go nie jest rekomendowane dla większości użytkowników.

Używanie systemd jest konieczne do przywrócenia tej funkcjonalności. Jak to zrobić znajdziesz w artykule systemd.

Włącz NumLock przy logowaniu

Zainstaluj numlockx z oficjalnych repozytoriów. Następnie dodaj numlockx do isty programów uruchamianych razem z GNOME.

$ gnome-session-properties

Powyższe polecenie aplet Preferencje programów startowych. Kliknij Dodaj i wprowadź:

Nazwa: Numlockx
Polecenie: /usr/bin/numlockx on
Komentarz: Włącza numlock.

Nie jest to ustawienie systemowe. Powtórz je dla każdego użytkownika chcącego uruchamiać NumLock po zalogowaniu.

Włącz przesuwanie okien dialogowych

Domyślna konfiguracja nie pozwala na przesuwanie okien dialogowych co może powodować problemy w niektórych przypadkach. Aby to zmienić, uruchom gconf-editor i zmień opcję:

/desktop/gnome/shell/windows/attach_modal_dialogs

Uruchom ponownie Shell aby zmiana weszła w życie.

Rozszerzenia GNOME Shell

GNOME Shell może być spersonalizowany używając rozszerzeń napisanych przez innych użytkowników. Oferują one takie funkcje jak dock czy widget do zmiany tematu.

Rozszerzenia są dostępne na stronie gnome.org. Mogą być przeglądane i instalowane z użyciem przeglądarki.

Informacje na temat rozszerzeń można znaleźć na stronie WEBUPD8. Najnowsze artykuły można wyszukać używając tego linku.

Useful extensions provided in the AUR:

gnome-shell-extension-presentation-mode-gitAUR[broken link: archived in aur-mirror] Dodaje możliwość wyłączenia wygaszacza ekranu w menu zasilania (ikona baterii).
gnome-shell-extension-weather-gitAUR Wyświetla informacje pogodowe.
gnome-shell-extension-alternative-status-menu-gitAUR[broken link: archived in aur-mirror] Dodaje "Hibernuj" i "Wyłącz komputer" do menu statusu.
gnome-shell-extension-theme-selectorAUR[broken link: archived in aur-mirror] Wybierz temat w widoku Podglądu.

Aby zainstalować własny temat GNOME, musisz zainstalować pakiet gnome-shell-extension-user-theme-gitAUR[broken link: archived in aur-mirror] z AUR.

gnome-shell-fripperyAUR Nieoficjalna paczka rozszerzeń dostarczająca funkcje z GNOME 2.

Uruchom ponownie GNOME Shell po instalacji rozszerzenia. Zobacz when an extension breaks GNOME[broken link: invalid section] po rozwiązania możliwych problemów.

Domyślny menedżer plików/zastąp Nautilusa

Możesz skonfigurować GNOME do używania innego menedżera plików edytując

/usr/share/applications/nautilus.desktop

i zamieniając

Exec=nautilus %U

na wybrany menedżer, przykładowo:

Exec=thunar /

Domyślny terminal

gsettings (który zastąpił gconftool-2) jest używany do zmiany domyślnego terminala. To ustawienie wpływa na nautilus-open-terminal (roszerzenie Nautilusa). Aby ustawić urxvt domyślnym terminalem, uruchom:

gsettings set org.gnome.desktop.default-applications.terminal exec urxvtc
gsettings set org.gnome.desktop.default-applications.terminal exec-arg "'-e'"
Note: Opcja -e oznacza uruchomienie polecenia. Kiedy nautilus-open-terminal uruchamia urxvtc, dodaje polecenie cd na końcu linii, dlatego nowy terminal zawiera katalog, z którego został uruchomiony. Inne terminale mogą wymagać innej (możliwe, że pustej) opcji exec-arg.

Środkowy przycisk myszy

Domyślnie GNOME 3 wyłącza emulację środkowego przycisku myszy niezależnie od ustawień Xorg (Emulate3Buttons). Aby włączyć emulację środkowego przycisku myszy, uruchom:

$ gsettings set org.gnome.settings-daemon.peripherals.mouse middle-button-enabled true

Przyciemnianie ekranu

Domyślnie GNOME 3 przyciemnia ekran po 10 sekundach braku aktywności niezależnie od rodzaju zasilania:

gsettings get org.gnome.settings-daemon.plugins.power idle-dim-time

Aby zmienić tę wartość, uruchom polecenie

gsettings set org.gnome.settings-daemon.plugins.power idle-dim-time <liczba>

gdzie <liczba> to wartość w sekundach

Alternatywny menedżer okien

Możesz użyć alternatywnego menedżera okien w GNOME poprzez wymuszenie trybu zastępczego[broken link: invalid section] i stworzenie dwóch plików:

Note: Xmonad jest tylko przykładem, działa to także z innymi menedżerami okien.
/usr/share/gnome-session/sessions/xmonad.session
[GNOME Session]
Name=Xmonad session
RequiredComponents=gnome-panel;gnome-settings-daemon;
RequiredProviders=windowmanager;notifications;
DefaultProvider-windowmanager=xmonad
DefaultProvider-notifications=notification-daemon
/usr/share/xsessions/xmonad-gnome-session.desktop
[Desktop Entry]
Name=Xmonad GNOME
Comment=Tiling window manager
TryExec=/usr/bin/gnome-session
Exec=gnome-session --session=xmonad
Type=XSession

Przy następnym logowaniu, powinieneś(aś) móc wybrać sesję Xmonad GNOME.

Jeśli plik .desktop dla Twojego menedżera nie istnieje, musisz go stworzyć. Przykład dla wmii:

/usr/share/applications/wmii.desktop
[Desktop Entry]
Version=1.0
Type=Application
Name=wmii
TryExec=wmii
Exec=wmii

Po więcej informacji, zobacz ten artykuł o awesome jako menedżer okien w GNOME.

Ukryte funkcje

GNOME 3 posiada wiele ukrytych opcji, które możesz modyfikować z użyciem dconf-editor. GNOME 3 wspiera także gconf-editor dla ustawień, które nie zostały jeszcze przeniesione do dconf.

Zmiana skrótów klawiszowych

Najpierw użyj dcon-editori zaznacz can-change-accels w kluczu o nazwie org.gnome.desktop.interface.

Dla przykładu zmienimy skrót służący do przenoszenia plików do kosza w Nautilusie.

Domyślnie ten skrót to Ctrl + Delete.

 • Otwórz Nautilusa, zaznacz dowolny plik i naciśnij Edycja na pasku menu.
 • Przejedź kursorem nad opcję Przenieś do kosza.
 • Trzymając tam kursor, naciśnij Delete. Domyślny skrót został usunięty.
 • Naciśnij klawisze, które mają stać się nowym skrótem.
 • Naciśnij Delete, aby nowym skrótem był klawisz Delete.

Dopóki nie zaznaczysz pliku lub folderu, opcja Przenieś do kosza będzie nieaktywna. Na koniec, wyłącz opcję can-change-accels aby zapobiec przypadkowym zmianom skrótów klawiszowych.

Wyłączenie komputera w menu statusu

Projektanci GNOME usunęli opcję Wyłącz komputer z menu statusu. Aby wyłączyć komputer używając menu statusu, otwórz menu i przytrzymaj klawisz Alt, co zmieni opcję Uśpij na Wyłącz komputer.

Jeśli wyłączysz "Uśpij" w menu dla całego systemu jak opisano powyżej nie musisz tego robić.

Innym wyjściem jest zainstalowanie rozszerzenia Alternative Status Menu. Zobacz paragraf o rozszerzeniach shella. Rozszerzenie Alternative Status Menu instaluje nowe menu z dostępną opcją Power Off.

Zintegrowany komunikator (Empathy)

Empathy nie będzie działać poprawnie dopóki nie zostanie zainstalowana grupa pakietów telepathy lub co najmniej jeden z backendów (przykładowo telepathy-gabble, telepathy-haze).

Te pakiety nie są zawarte w domyślnej instalacji GNOME. Możesz zainstalować telepathy i dowolny backend używając:

# pacman -S telepathy

Bez telepathy, Empathy nie otworzy okna zarządzania kontami i zawiesi się. Jeśli tak się stanie -- nawet po poprawnym zamknięciu Empathy -- aplikacja /usr/bin/empathy-accounts może nadal działać i musi zostać zakończona przed dodaniem nowego konta.

Zobacz opisy komponentów telepathy na stronie Freedesktop.org Telepathy Wiki.

Wymuszenie trybu zastępczego

Twoja sesja automatycznie uruchomi się w trybie zastępczym jeśli gnome-shell nie jest zainstalowane lub posiadany sprzęt nie jest w stanie obsłużyć akceleracji graficznej -- przy uruchamianiu na starym sprzęcie lub w maszynie wirtualnej.

Jeśli chcesz korzystać z trybu zastępczego mając zainstalowane gnome-shell, wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz gnome-control-center,
 2. Kliknij ikonę Szczegóły,
 3. Kliknij zakładkę Grafika,
 4. Włącz Wymuszenie trybu zastępczego.

Możesz też wybrać typ sesji korzystając z terminala i polecenia gsettings:

$ gsettings set org.gnome.desktop.session session-name 'gnome-fallback'

Zaloguj się ponownie aby zobaczyć zmiany.

Żeby wyłączyć tryb zastępczy (uruchomić normalny GNOME Shell) użyj wartości 'gnome' zamiast 'gnome-fallback'.

Rozwiązania problemów

Logowanie do GNOME zajmuje bardzo dużo czasu

Sprawdź, czy włączona jest opcja PulseAudio Network w paprefs. Jeśli jakakolwiek sieć audio jest włączona, GNOME zawiesza się na około minutę podczas logowania.

Możliwym rozwiązaniem jest stworzenie nowego konta użytkownika i zalogowanie się na to konto. Innym wyjściem jest przeniesienie folderów ~/.gconf, ~/.gconfd i ~/.config/dconf w inne miejsce. Zaloguj się ponownie i zobacz, czy opóźnienie zniknęło.

Jeśli tak, określ które ustawienie je powodowało metodą prób i błędów.

Kiedy rozszerzenie zepsuje GNOME

Jeśli włączenie rozszerzenia Shella powoduje awarię GNOME, najpierw usuń rozszerzenia user-theme i auto-move-windows z folderu instalacji rozszerzeń.

Mogą to być ~/.local/share/gnome‑shell/extensions, /usr/share/gnome‑shell/extensions, lub /usr/local/share/gnome‑shell/extensions. Sprawdź, które rozszerzenie powodowało problem metodą prób i błędów.

Rozszerzenie nie działa po aktualizacji GNOME

Znajdź folder, w którym znajduje się to rozszerzenie. Może to być ~/.local/share/gnome-shell/extensions lub /usr/share/gnome-shell/extensions.

Wyedytuj każdy plik metadata.json znajdujący się w podfolderach rozszerzenia.

Wstaw: "shell-version": ["3.0"]
Zamiast (przykładowo): "shell-version": ["3.0.1"]
Możesz także użyć: "shell-version": ["3.0.0", "3.0.1", "3.0.2"]

"3.0" to najlepsze wyjście. Oznacza, że rozszerzenie działa z każdą wersją 3.0.x GNOME Shell.

Ekran nie jest blokowany po wybudzeniu

Blokowanie ekranu działa tylko, jeśli uśpiłeś(aś) system korzystając z menu statusu GNOME. Jeśli korzystałeś(aś) z przycisku zasilania, ekran nie będzie zablokowany po wybudzeniu. Problemem jest błąd w konfiguracji dconf.

Otwórz dconf-editor i odznacz lock-use-screensaver w kluczu org.gnome.power-manager.

# gsettings set org.gnome.power-manager lock-use-screensaver 'false'

Twój ekran powinien być blokowany niezależnie od sposobu usypiania komputera.

Klawisz "Windows"

Domyślnie w GNOME ten klawisz jest zmapowany jako "overlay-key" i włącza Podgląd. Możesz usunać to mapowanie, aby uwolnić klawisz Windows (nazywany także Mod4), w Gnome nazwany Super_L, używając gsettings.

Przykład: gsettings set org.gnome.mutter overlay-key 'Foo';. Jeśli pominiesz Foo, usuniesz klawisz przypisany do tej funkcji.

Note: Gnome używa też Alt+F1 do uruchomienia Podglądu.

Skróty klawiszowe nie działają przy uruchomionym conky

Skróty klawiszowe, takie jak Alt+F2, Alt+F1 i klawisze multimedialne nie działają, jeśli conky jest jedyną działającą aplikacją. Jednak jeśli inna aplikacja, np. gedit jest uruchomion, skróty działają.

Rozwiązanie: edycja .conkyrc

own_window yes
own_window_transparent yes
own_window_argb_visual yes
own_window_type dock
own_window_class Conky
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager

Aplikacje GTK2+ nie uruchamiają się (Naruszenie ochrony pamięci)

Zwykle dzieje się tak, jeśli oxygen-gtk jest zainstalowany. Ten temat wydaje się być w konflikcie z GNOME 3 lub ustawieniami GTK3. Kiedy oxygen-gtk jest ustawiony jako temat GTK2, aplikacje GTK2 przestają działać z takimi błędami:

 (firefox-bin:14345): GLib-GObject-WARNING **: invalid (NULL) pointer instance

(firefox-bin:14345): GLib-GObject-CRITICAL **: g_signal_connect_data: assertion `G_TYPE_CHECK_INSTANCE (instance)' failed
(firefox-bin:14345): Gdk-CRITICAL **: IA__gdk_screen_get_default_colormap: assertion `GDK_IS_SCREEN (screen)' failed
(firefox-bin:14345): Gdk-CRITICAL **: IA__gdk_colormap_get_visual: assertion `GDK_IS_COLORMAP (colormap)' failed
(firefox-bin:14345): Gdk-CRITICAL **: IA__gdk_screen_get_default_colormap: assertion `GDK_IS_SCREEN (screen)' failed
(firefox-bin:14345): Gdk-CRITICAL **: IA__gdk_screen_get_root_window: assertion `GDK_IS_SCREEN (screen)' failed
(firefox-bin:14345): Gdk-CRITICAL **: IA__gdk_screen_get_root_window: assertion `GDK_IS_SCREEN (screen)' failed
(firefox-bin:14345): Gdk-CRITICAL **: IA__gdk_window_new: assertion `GDK_IS_WINDOW (parent)' failed
Naruszenie ochrony pamięci

Obejściem problemu jest usunięcie oxygen-gtk i korzystanie z innego tematu dla aplikacji.

Sterownik ATI Catalyst powoduje artefakty

Na ten moment, Catalyst nie powinien być używany razem z GNOME Shell. Otwarty sterownik, xf86-video-ati, działa poprawnie z GNOME 3.

Note: Poprawka jest obiecana razem z wydaniem Catalyst 11.9. Zobacz http://ati.cchtml.com/show_bug.cgi?id=99

Sterownik xf86-video-ati: migotanie od czasu do czasu

Jeśli używasz ten sterownik, Twój pulppit może migotać przy najechaniu kursorem na prawy dolny róg ekranu, a także podczas ładowania gdm. Wpisz to do pliku /etc/X11/xorg.conf.d/20-radeon.conf i sprawdź, czy problem zniknął:

Section "Device"
    Identifier "Radeon"
    Driver "radeon"
    Option "EnablePageFlip" "off"
EndSection

Sterownik xf86-video-intel "rwie" obraz niezależnie od ustawienia VSYNC

Dodaj to do pliku /etc/environment:

CLUTTER_PAINT=disable-clipped-redraws:disable-culling Odwiedź https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=657071#c2 po więcej szczegółów.

Okna otwierają się za innymi oknami używając wielu monitorów

To najprawdopodobniej błąd w gnome-shell. Odznaczenie "workspaces_only_on_primary" w desktop/gnome/shell/windows używając gconf-editor rozwiązuje ten problem.

Wiele monitorów i rozszerzenie dock

Jeśli korzystasz z wielu monitorów używając NVIDIA Twinview, rozszerzenie dock może ukrywać się pomiędzy monitorami. Może wyedytować pliki rozszerzenia aby ustalić wybrane położenie docka.

Otwórz /usr/share/gnome-shell/extensions/dock@gnome-shell-extensions.gnome.org/extension.js i znajdź tę linię:

this.actor.set_position(primary.width-this._item_size-this._spacing-2, (primary.height-height)/2);

Pierwszy parametr oznacza pozycję docka na osi X. Odejmując 15 pikseli zamiast dwóch, dock jest poprawnie wyświetlany na moim głównym monitorze. Wypróbuj różne wartości X, Y, dopóki dock nie będzie poprawnie wyświetlany.

this.actor.set_position(primary.width-this._item_size-this._spacing-15, (primary.height-height)/2);

Brak dźwięków zdarzeń Empathy i innych programów

Jeśli używasz OSS, zainstaluj libcanberra-ossAUR[broken link: archived in aur-mirror] z AUR.

Zmiana skrótów przez can-change-accels nie działa

Możliwa jest także manualna zmiana klawiszy poprzez plik 'accel map' aplikacji. Znajduje się w różnych miejscach w zależności od aplikacji. Przykładowo, Thunar przechowuje go w ~/.config/Thunar/accels.scm, a Nautilus w ~/.gnome2/accels/nautilus. Plik powinien zawierać listę dostępnych skrótów, każda linia zaczynająca się od ";" jest traktowana jako komentarz i trzeba go usunąć, aby stała się aktywna.

Panele nie reagują na kliknięcie prawym przyciskiem w trybie zastępczym

Sprawdź klucz /apps/metacity/general/mouse_button_modifier w dconf-editor. Ten klawisz modyfikujący (Alt, Super, etc.) używany przez normalne okna jest także używany przez panele i ich aplety.

Skrót klawiszowy "Pokaż pulpit" nie działa

Deweloperzy GNOME uznali ten skrót za bug (zobacz https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=643609) z powodu zaniechania minimalizacji. Aby skrót działał, przypisz ponownie ALT+STRG+D do następującej opcji:

Ustawienia systemu --> Klawiatura --> Skróty --> Nawigacja --> Ukrycie wszystkich zwykłych okien

Nautilus się nie uruchamia

 1. Naciśnij ALT+F2
 2. Wpisz gnome-tweak-tool
 3. Wybierz zakładkę Pulpit
 4. Wyłącz opcję Have file manager handle the desktop.

Epiphany nie odtwarza filmów we Flashu

Adobe Flash Player jest zabugowany i nie działa bezpośrednio w Epiphany. Zobacz Epiphany po obejście tego problemu.

Nie można zastosować zapisanej konfiguracji monitorów

Jeśli napotkasz taki komunikat, spróbuj wyłączyć plugin xrandr gnome-settings-daemon:

$ dconf write /org/gnome/settings-daemon/plugins/xrandr/active false

Włączani touchpada nie działa

Część laptopów posiada przycisk do włączania/wyłączania touchpada, żeby móc wygodnie pisać. Czasami GNOME potrafi wyłączyć touchpad, ale nie potrafi go włączyć. Jeśli Twój touchpad się zablokuje, spróbuj włączyć go w ten sposób:

 1. Otwórz terminal. Możesz to zrobić wciskając Alt+F2, wpisując gnome-terminal i naciskając Enter.
 2. Wpisz następujące polecenie
$ xinput set-prop "SynPS/2 Synaptics TouchPad" "Device Enabled" 1

Ctrl+v wkleja ścieżkę zamiast pliku w Nautilusie

Jeśli napotkałeś(aś) taki problem, wyedytuj ~/.gnome2/accels/nautilus znajdując dwie linie dotyczące Ctrl+v:

~/.gnome2/accels/nautilus
(gtk_accel_path "<Actions>/DirViewActions/Paste" "<Control>v")
...
(gtk_accel_path "<Actions>/ClipboardActions/Paste" "<Control>v")

Usunięcie drugiej z nich powinno naprawić problem. Po aktualizacji ten plik może zostać przywrócony.

Innym wyjściem jest przypisanie innej kombinacji klawiszy do jednej z tych akcji.

Note: Ten problem został naprawiony w GNOME 3.2.x.

Nie mogę połączyć się z zabezpieczonymi sieciami Wi-Fi

Możesz zobaczyć listę dostępnych sieci, jednak wybranie zabezpieczonej sieci nie wyświetla pytania o hasło do niej. Musisz zainstalować network-manager-applet. Zobacz NetworkManager w GNOME.

"Any command has been defined 33"

Jeśli po naciśnięciu przycisku Print Screen (czasami oznaczonego jako PrntScr lub PrtSc) otrzymujesz "Any command has been defined 33", zainstaluj metacity.

GDM i GNOME używają kursorów X11

Aby naprawić ten problem, jako root stwórz plik /usr/share/icons/default/index.theme (stwórz katalog /usr/share/icons/default jeśli nie istnieje) i wpisz do niego:

/usr/share/icons/default/index.theme
[Icon Theme]
Inherits=Adwaita

Note: Zamiast "Adwaita", możesz wybrać inny temat kursorów (np. Human). Możesz też zainstalować gnome-cursors-fixAUR[broken link: archived in aur-mirror] z AUR.

Tracker & Dokumenty nie pokazują lokalnych plików

Żeby Tracker (i Dokumenty) mogły znaleźć Twoje pliki, muszą one być przechowywane w odpowiednich folderach. Jeśli Twoje dokumenty znajdują się w jednym z katalogów XDG (takich jak "Dokumenty" czy "Muzyka"), zainstaluj xdg-user-dirs i uruchom:

 # xdg-user-dirs-update

To polecenie stworzy odpowiednie katalogi, jeśli jeszcze nie istnieją i utworzy pliki konfiguracyjne dla Trackera.

Linki zewnętrzne