Difference between revisions of "GNOME (Polski)"

From ArchWiki
Jump to navigation Jump to search
Line 64: Line 64:
 
  $ gnome-session  
 
  $ gnome-session  
 
Dodajemy poniższy wpis dla konkretnego użytkownika {{filename|~ /.xinitrc}} (i upewnij się, że jest to jedyna linia, która zaczyna się od <code>exec</code>):
 
Dodajemy poniższy wpis dla konkretnego użytkownika {{filename|~ /.xinitrc}} (i upewnij się, że jest to jedyna linia, która zaczyna się od <code>exec</code>):
exec gnome-session
+
{{File|name=~/.xinitrc|content=exec gnome-session}}
 
W przypadku problemów z automontowaniem:
 
W przypadku problemów z automontowaniem:
exec ck-launch-session gnome-session
+
{{File|name=~/.xinitrc|content=exec ck-launch-session gnome-session}}
 
Aby ustawić globalnie dla wszystkich użytkowników, dodajemy wpis do pliku {{filename|/etc/X11/xinit/xinitrc}}.
 
Aby ustawić globalnie dla wszystkich użytkowników, dodajemy wpis do pliku {{filename|/etc/X11/xinit/xinitrc}}.
  
Line 73: Line 73:
 
  # pacman -S gdm
 
  # pacman -S gdm
 
a następnie na końcu sekcji DAEMONS w pliku {{filename|/etc/rc.conf}} dodajemy odpowiedni wpis:
 
a następnie na końcu sekcji DAEMONS w pliku {{filename|/etc/rc.conf}} dodajemy odpowiedni wpis:
DAEMONS=(...gdm)
+
{{File|name=/etc/rc.conf|content=DAEMONS=(...gdm)}}
 
Ręczne uruchomienie:
 
Ręczne uruchomienie:
 
  # /etc/rc.d/gdm start
 
  # /etc/rc.d/gdm start
 
Istnieje też druga metoda uruchamiania GDM (bez udziału {{filename|/etc/rc.conf}}). Edytujemy {{filename|/etc/inittab}} i ustawiamy tak, aby wyglądało to tak jak na poniższym przykładzie:
 
Istnieje też druga metoda uruchamiania GDM (bez udziału {{filename|/etc/rc.conf}}). Edytujemy {{filename|/etc/inittab}} i ustawiamy tak, aby wyglądało to tak jak na poniższym przykładzie:
...
+
{{File|name=/etc/inittab|content=
# Boot to console                                         
+
...
#id:3:initdefault:                                         
+
# Boot to console                                         
# Boot to X11                                             
+
#id:3:initdefault:                                         
'''id:5:initdefault:'''
+
# Boot to X11                                             
...
+
'''id:5:initdefault:'''
# Example lines for starting a login manager
+
...
#x:5:respawn:/usr/bin/xdm -nodaemon
+
# Example lines for starting a login manager
'''x:5:respawn:/usr/sbin/gdm -nodaemon'''
+
#x:5:respawn:/usr/bin/xdm -nodaemon
#x:5:respawn:/usr/bin/kdm -nodaemon
+
'''x:5:respawn:/usr/sbin/gdm -nodaemon'''
#x:5:respawn:/usr/bin/slim >& /dev/null
+
#x:5:respawn:/usr/bin/kdm -nodaemon
#x:5:once:/bin/su nazwa_użytkownika -l -c "/bin/bash --login -c startx >/dev/null 2>&1"
+
#x:5:respawn:/usr/bin/slim >& /dev/null
 +
#x:5:once:/bin/su nazwa_użytkownika -l -c "/bin/bash --login -c startx >/dev/null 2>&1"
 
  #x:5:respawn:/usr/sbin/entranced --nodaemon >& /dev/null
 
  #x:5:respawn:/usr/sbin/entranced --nodaemon >& /dev/null
 +
}}
 
Do pliku <code>~/.xinitrc</code> znajdującego się w katalogu domowym należy dodać:
 
Do pliku <code>~/.xinitrc</code> znajdującego się w katalogu domowym należy dodać:
exec gnome-session
+
{{File|name=/etc/~/.xinitrc|content=exec gnome-session}}
 
i wszystkie inne linijki zaczynające się od <code>exec</code> zakomentować, a następnie uruchomić:
 
i wszystkie inne linijki zaczynające się od <code>exec</code> zakomentować, a następnie uruchomić:
 
  startx
 
  startx
Line 103: Line 105:
 
==== Autologowanie użytkownika ====
 
==== Autologowanie użytkownika ====
 
Aby dany użytkownik logował się automatycznie, należy dodać poniższy wpis do {{filename|/etc/gdm/custom.conf}}:
 
Aby dany użytkownik logował się automatycznie, należy dodać poniższy wpis do {{filename|/etc/gdm/custom.conf}}:
[daemon]
+
{{File|name=/etc/gdm/custom.conf|content=
AutomaticLoginEnable=true
+
[daemon]
AutomaticLogin=nazwa_użytkownika
+
AutomaticLoginEnable=true
 +
AutomaticLogin=nazwa_użytkownika
 +
}}
  
 
==== Zmiana wyglądu GDM - Metoda 1 ====
 
==== Zmiana wyglądu GDM - Metoda 1 ====
Line 178: Line 182:
 
  # pacman -S dbus hal
 
  # pacman -S dbus hal
 
Następnie edytujemy plik {{filename|/etc/rc.conf}}:
 
Następnie edytujemy plik {{filename|/etc/rc.conf}}:
DAEMONS = (...hal...)
+
{{File|name=/etc/rc.conf|content=DAEMONS = (...hal...)}}
 
Na koniec ręcznie uruchomiamy DBUS i HAL wpisując w linii poleceń:  
 
Na koniec ręcznie uruchomiamy DBUS i HAL wpisując w linii poleceń:  
 
  # /etc/rc.d/hal start
 
  # /etc/rc.d/hal start
Line 198: Line 202:
 
  # pacman -S fam
 
  # pacman -S fam
 
Następnie na końcu sekcji DAEMONS w pliku {{filename|/etc/rc.conf}} dodajemy wpis <code>fam</code> np:
 
Następnie na końcu sekcji DAEMONS w pliku {{filename|/etc/rc.conf}} dodajemy wpis <code>fam</code> np:
DAEMONS=(...fam gdm)
+
{{File|name=/etc/rc.conf|content=DAEMONS=(...fam gdm)}}
 
Następnie:
 
Następnie:
 
  # /etc/rc.d/fam start
 
  # /etc/rc.d/fam start
Line 248: Line 252:
 
=== Brak możliwości wybrania motywu kursora ===
 
=== Brak możliwości wybrania motywu kursora ===
 
Tworzymy plik {{filename|/usr/share/icons/default/index.theme}} o zawartości:
 
Tworzymy plik {{filename|/usr/share/icons/default/index.theme}} o zawartości:
[icon theme]  
+
{{File|name=/usr/share/icons/default/index.theme|content=
Inherits=nazwa_motywu
+
[icon theme]  
 +
Inherits=nazwa_motywu
 +
}}
 
Tworzymy plik {{filename|/home/nazwa_użytkownika/.Xdefaults}} o zawartości:
 
Tworzymy plik {{filename|/home/nazwa_użytkownika/.Xdefaults}} o zawartości:
Xcursor.theme: nazwa_motywu
+
{{File|name=/home/nazwa_użytkownika/.Xdefaults|content=Xcursor.theme: nazwa_motywu}}
 
Teraz wystarczy wylogować się.
 
Teraz wystarczy wylogować się.
  
Line 263: Line 269:
 
=== GNOME jest powolne ===
 
=== GNOME jest powolne ===
 
Sprawdź, czy {{filename|/etc/hosts}} masz wiersz podobny do poniższego. Jeżeli nie, wpisz tak, jak pokazuje przykład:
 
Sprawdź, czy {{filename|/etc/hosts}} masz wiersz podobny do poniższego. Jeżeli nie, wpisz tak, jak pokazuje przykład:
127.0.0.1      localhost.localdomain    localhost nazwa_użytkownika
+
{{File|name=/etc/hosts|content=127.0.0.1      localhost.localdomain    localhost nazwa_użytkownika}}
  
 
Drugim powodem słabej wydajności GNOME może być wykorzystany motyw ikon. Jeżeli ikony są w formacie SVG, mogą spowolnić system, dlatego też powinna być poprawa przy użyciu ikon w formacie PNG.
 
Drugim powodem słabej wydajności GNOME może być wykorzystany motyw ikon. Jeżeli ikony są w formacie SVG, mogą spowolnić system, dlatego też powinna być poprawa przy użyciu ikon w formacie PNG.
Line 302: Line 308:
 
Wyjasnienie opiera się na przykładzie. Przypuśćmy, że chcemy mieć mozliwość uruchomienia w prawokliku pliku konfiguracyjnego {{filename|/etc/rc.conf}}.
 
Wyjasnienie opiera się na przykładzie. Przypuśćmy, że chcemy mieć mozliwość uruchomienia w prawokliku pliku konfiguracyjnego {{filename|/etc/rc.conf}}.
 
Tworzymy  więc skrypt z zawartością:
 
Tworzymy  więc skrypt z zawartością:
 +
{{File|name=Skrypt|content=
 
  #!/bin/sh
 
  #!/bin/sh
 
 
  gnome-terminal -e 'sudo gedit /etc/rc.conf'
 
  gnome-terminal -e 'sudo gedit /etc/rc.conf'
 +
}}
 
Następnie umieszczamy go w {{filename|/home/nazwa_użytkownika/.gnome2/nautilus-scripts/}}. I to wszystko.
 
Następnie umieszczamy go w {{filename|/home/nazwa_użytkownika/.gnome2/nautilus-scripts/}}. I to wszystko.
 
Pamiętajmy, że polecenie sudo daje nam spore uprawnienia.
 
Pamiętajmy, że polecenie sudo daje nam spore uprawnienia.
Line 315: Line 322:
 
Środowisko GNOME zostanie zaktualizowane do wersji testowej, zatem może być niestabilne.
 
Środowisko GNOME zostanie zaktualizowane do wersji testowej, zatem może być niestabilne.
 
Edytujemy plik {{filename|/etc/pacman.conf}} i dodajemy poniższe:
 
Edytujemy plik {{filename|/etc/pacman.conf}} i dodajemy poniższe:
[gnome-unstable]
+
{{File|name=/etc/pacman.conf|content=
Include = /etc/pacman.d/mirrorlist
+
[gnome-unstable]
 +
Include = /etc/pacman.d/mirrorlist
 +
}}
 
Następnie wystarczy zsynchronizować bazę pakietów i zaktualizować system:
 
Następnie wystarczy zsynchronizować bazę pakietów i zaktualizować system:
 
  # pacman -Syu
 
  # pacman -Syu

Revision as of 08:15, 10 August 2010

This template has only maintenance purposes. For linking to local translations please use interlanguage links, see Help:i18n#Interlanguage links.


Local languages: Català – Dansk – English – Español – Esperanto – Hrvatski – Indonesia – Italiano – Lietuviškai – Magyar – Nederlands – Norsk Bokmål – Polski – Português – Slovenský – Česky – Ελληνικά – Български – Русский – Српски – Українська – עברית – العربية – ไทย – 日本語 – 正體中文 – 简体中文 – 한국어


External languages (all articles in these languages should be moved to the external wiki): Deutsch – Français – Română – Suomi – Svenska – Tiếng Việt – Türkçe – فارسی

Wstęp

Środowisko graficzne GNOME (ang. GNU Network Object Model Environment) jest częścią projektu GNU i zostało wydane na licencji GPL. Projekt został rozpoczęty w sierpniu 1997 roku przez Miguela de Icaza w celu stworzenia w pełni wolnodostępnego graficznego środowiska użytkownika dla systemu GNU/Linux, jako alternatywy dla środowiska KDE, opartego o bibliotekę Qt (do listopada 1997 nie będącą wolnym oprogramowaniem). Środowisko GNOME składa się wyłącznie z wolnego i otwartego oprogramowania.

Projekt GNOME dostarcza dwóch rzeczy: środowiska graficznego GNOME, intuicyjnego i atrakcyjnego pulpitu dla użytkowników, oraz platformy programistycznej GNOME, czyli rozbudowanego zestawu narzędzi do tworzenia aplikacji zintegrowanych z tym środowiskiem.

Projekt GNOME kładzie nacisk na prostotę i użyteczność. Inne cele projektu:

 • Wolność do tworzenia środowiska graficznego, którego kod źródłowy będzie zawsze dostępny.
 • Zapewnienie pulpitu dla każdego, niezależnie od umiejętności technicznych czy stopnia niepełnosprawności.
 • Internacjonalizacja, czyli dostępność GNOME w wielu językach. W tej chwili GNOME jest przetłumaczone w 166 językach.
 • Zapewnienie przyjaznej pracy deweloperom, niezależnie od używanego języka programowania.
 • Organizacja regularnych cykli wydawniczych i zdyscyplinowana struktura wspólnoty.
 • Zapewnienie poparcia ze strony innych instytucji.

Instalacja

Aby zainstalować środowisko graficzne GNOME, instalujemy grupę gnome wydając polecenie:

# pacman -Sy gnome

Oto lista pakietów z grupy gnome, które mogą być niepotrzebne:

 • epiphany - domyślna przeglądarka internetowa środowiska GNOME;
 • gnome-backgrounds - zbiór tapet;
 • gnome-screensaver - kolekcja wygaszaczy;
 • gnome-themes - zbiór kompozycji pulpitu;
 • gnome2-user-docs - dokumentacja (często w języku angielskim)
 • yelp - dokumentacja (często w języku angielskim)
 • libgail-gnome - biblioteka wykorzystywana np. przez czytnik ekranu Orca

Dodatkowe pakiety znajdują się w grupie gnome-extra:

# pacman -S gnome-extra

Oto lista pakietów z grupy gnome-extra, które mogą być niepotrzebne:

 • bug-buddy - pakiet służący do raportowania błędów.
 • cheese
 • dasher - program, za pomocą którego można wprowadzać znaki wskaźnikiem, nie używając klawiatury.
 • deskbar-applet - pasek wyszukiwania dla GNOME
 • ekiga - wideo-komunikator
 • evolution-exchange
 • evolution-webcal - kalendarz sieciowy w evolution
 • file-roller - archiwizator
 • gcalctool - kalkulator
 • gedit - edytor tekstu. Jeżeli używasz innego edytora, nie musisz instalować tego
 • gnome-audio - kolekcja dźwięków dla GNOME
 • gnome-games i gnome-games-extra-data - kolekcja prostych gier
 • gnome-mag - lupa ekranowa
 • gnome-nettool i gnome-netstatus - zbiory klikalnych narzędzi sieciowych
 • gnome-Utils - zbiór narzędzi dla GNOME
 • gucharmap - tablica znaków Unicode
 • gok - klawiatura ekranowa
 • hamster-applet
 • mousetweaks - niestandardowe ustawienia myszki
 • orca - czytnik ekranu
 • seahorse i seahorse-plugins - menadżer haseł i kluczy szyfrujących (to warto mieć)
 • sound-juicer - zgrywarka płyt cd-audio
 • tomboy - menadżer notek pulpitowych
 • totem - odtwarzacz multimedialny
 • vinagre - klient VNC
 • vino - pakiet do zarządzania zdalnym serwerem
 • zenity - proste okna dialogowe

Uruchomienie GNOME

GNOME z uruchomimy z konsoli za pomocą polecenia:

$ gnome-session 

Dodajemy poniższy wpis dla konkretnego użytkownika Template:Filename (i upewnij się, że jest to jedyna linia, która zaczyna się od exec): Template:File W przypadku problemów z automontowaniem: Template:File Aby ustawić globalnie dla wszystkich użytkowników, dodajemy wpis do pliku Template:Filename.

GNOME Display Manager

GDM (GNOME Display Manager) to menedżer logowania dla środowiska graficznego GNOME. Został zaprojektowany jako prostsza w konfiguracji alternatywa dla domyślnego w X11 menedżera XDM.

# pacman -S gdm

a następnie na końcu sekcji DAEMONS w pliku Template:Filename dodajemy odpowiedni wpis: Template:File Ręczne uruchomienie:

# /etc/rc.d/gdm start

Istnieje też druga metoda uruchamiania GDM (bez udziału Template:Filename). Edytujemy Template:Filename i ustawiamy tak, aby wyglądało to tak jak na poniższym przykładzie: Template:File Do pliku ~/.xinitrc znajdującego się w katalogu domowym należy dodać: Template:File i wszystkie inne linijki zaczynające się od exec zakomentować, a następnie uruchomić:

startx

Alternatywnym wyjściem jest:

Konfiguracja GDM

Autologowanie użytkownika

Aby dany użytkownik logował się automatycznie, należy dodać poniższy wpis do Template:Filename: Template:File

Zmiana wyglądu GDM - Metoda 1

Aby zmienić wygląd domyślnego motywu GDM, wystarczy wpisać polecenie:

 • w przypadku zainstalowanego sudo
# gksudo -u gdm dbus-launch gnome-appearance-properties
 • w przypadku, gdy nie używamy sudo
# gksu -u gdm dbus-launch gnome-appearance-properties

Zmiana wyglądu GDM - Metoda 2

Otwieramy gconf-editor:

# sudo -u gdm dbus-launch gconf-editor

Ustawienia GDM:

 • Tapeta
/desktop/gnome/background/picture_filename

Ewentualnie możemy podmienić plik, zachowując nazwę oryginalnego, w katalogu Template:Filename.

 • Motyw GTK
/desktop/gnome/interface/gtk_theme
 • Motyw ikon
/desktop/gnome/interface/icone_theme
 • Ikona w oknie logowania
/apps/gdm/simple-greeter/logo_icon_name

Zmiana wyglądu GDM - Metoda 3

Ustawienia GDM:

 • Tapeta

Polecenie wyświetli nam obecną tapetę

# sudo -u gdm gconftool-2 --get /desktop/gnome/background/picture_filename

Polecenie ustawi nam nową tapetę

# sudo -u gdm gconftool-2 --set --type string /desktop/gnome/background/picture_filename /data/pictures/Grassy.jpg

Ewentualnie możemy podmienić plik, zachowując nazwę oryginalnego, w katalogu Template:Filename.

 • Motyw GTK

Polecenie wyświetli nam obecny motyw GTK

# sudo -u gdm gconftool-2 --get /desktop/gnome/interface/gtk_theme

Polecenie ustawi nam nowy motyw GTK

# sudo -u gdm gconftool-2 --set --type string /desktop/gnome/interface/gtk_theme Redmond
 • Motyw ikon

Polecenie wyświetli nam obecny motyw ikon

# sudo -u gdm gconftool-2 --get /desktop/gnome/interface/icon_theme

Polecenie ustawi nam nowy motyw ikon

# sudo -u gdm gconftool-2 --set --type string /desktop/gnome/interface/icon_theme Tangerine
 • Ikona w oknie logowania

Polecenie wyświetli nam obecną ikonę

# sudo -u gdm gconftool-2 --get /apps/gdm/simple-greeter/logo_icon_name

Polecenie ustawi nam nową ikonę

# sudo -u gdm gconftool-2 --set --type string /apps/gdm/simple-greeter/logo_icon_name gnome-globe

Konfiguracja wyświetlania kont

Otwieramy gconf-editor:

# sudo -u gdm dbus-launch gconf-editor

Ustawienia znajdziemy w:

/apps/gdm/simple-greeter/disable_user_list

Wyświetlanie kont możemy wyłączyć także za pomocą polecenia:

# sudo -u gdm gconftool-2 --set --type boolean /apps/gdm/simple-greeter/disable_user_list true

Natomiast poniższe polecenie włącza wyświetlanie kont w GDM:

# sudo -u gdm gconftool-2 --set --type boolean /apps/gdm/simple-greeter/disable_user_list false

GDM i Compiz

Otwieramy gconf-editor:

# sudo -u gdm dbus-launch gconf-editor

Ustawienia znajdziemy w:

/apps/gdm/simple-greeter/wm_use_compiz

Menedżera Compiz możemy wyłączyć także za pomocą polecenia:

# sudo -u gdm gconftool-2 --set --type boolean /apps/gdm/simple-greeter/wm_use_compiz false

Natomiast poniższe polecenie włącza menedżera Compiz w GDM:

# sudo -u gdm gconftool-2 --set --type boolean /apps/gdm/simple-greeter/wm_use_compiz true

Zalecane demony w GNOME

GNOME wymaga The Hardware Abstraction Layer do poprawnego działania. HAL jest sprzętową warstwą abstrakcyjną oraz projektem oprogramowania Open-Source, które pozwala aplikacjom biurkowym w systemie operacyjnym na bezpośredni dostęp do informacji o podłączonym sprzęcie, jego właściwościach oraz typie urządzenia, a także do automatyzacji montowania dysków, napędów optycznych i pamięci przenośnych. W ten sposób powłoka graficzna może reprezentować zasoby urządzenia w bardzo prosty i przejrzysty sposób, przyjazny dla użytkownika.

Przed uruchomieniem demona HAL należy zainstalować odpowiednie pakiety:

# pacman -S dbus hal

Następnie edytujemy plik Template:Filename: Template:File Na koniec ręcznie uruchomiamy DBUS i HAL wpisując w linii poleceń:

# /etc/rc.d/hal start

Aby w pełni wykorzystać możliwości DBUS i HAL w swoim systemie, użytkownik musi należeć do wymaganych grup, a zatem:

# gpasswd -a nazwa_użytkownika optical
# gpasswd -a nazwa_użytkownika storage
# gpasswd -a nazwa_użytkownika dbus
# gpasswd -a nazwa_użytkownika disk
# gpasswd -a nazwa_użytkownika hal

Jeżeli włączyliśmy DBUS i HAL przed dopisaniem użytkownika do grup, należy zrestartować demony przy pomocy poleceń:

# /etc/rc.d/dbus restart
# /etc/rc.d/hal restart

Obserwator plików

Jest to proces który informuje nasze programy o zmianach, które nastąpiły na dysku (bez tego GNOME działa jak upośledzone).

FAM

Instalacja FAM:

# pacman -S fam

Następnie na końcu sekcji DAEMONS w pliku Template:Filename dodajemy wpis fam np: Template:File Następnie:

# /etc/rc.d/fam start

Gamin

Gamin jest alternatywą dla pakietu FAM, działa jako biblioteka menadżera plików. Aby zastąpić FAM, wystarczy go usunąć, ignorując zależności i zainstalować Gamin.

# pacman -Rd fam
# pacman -Sy gamin

Gamin nie działa jako daemon, nie wymaga wpisu w Template:Filename.

Użyteczne pakiety

 • GNOME Main Menu

GNOME Main Menu jest alternatywnym Menu wykorzystywanym na panelu w dystrybucji Linux Mint. Pakiet znajduje się w Arch User Repository.

 • MintMenu

MintMenu jest alternatywnym Menu wykorzystywanym na panelu w dystrybucji Linux Mint. Pakiet znajduje się w Arch User Repository.

 • Monitor sieci

Monitor sieci jest apletem, który w przejrzysty sposób pokazuje ruch sieciowy. Pakiet znajduje się w Arch User Repository.

 • Narzędzie do rotacji logów

Narzędzie przeznaczone do uproszczenia administracji plikami zapisów w systemie, który dużo ich generuje. Logrotate pozwala na automatyczną kompresję przy rotacji, usuwanie i wysyłanie pocztą plików z logami. Logrotate może być ustawiony na obsługę zapisów: codzienną, co tygodniową, co miesięczną lub kiedy plik zapisów osiąga określony rozmiar.

# pacman -S logrotate

Rozszerzenia Nautilusa

Konfiguracja GNOME

Blokada ekranu

Upewnij się, że posiadasz wpis dbus w sekcji DAEMONS w pliku Template:Filename oraz że masz zainstalowany jeden z pakietów:

# pacman -S xscreensaver
# pacman -S gnome-screensaver

Brak ikon w Menu

# gconftool-2 --toggle /desktop/gnome/interface/menus_have_icons
# gconftool-2 --set --type boolean /desktop/gnome/interface/menus_have_icons true

Brak ikon w przyciskach

# gconftool-2 --toggle /desktop/gnome/interface/buttons_have_icons

Brak możliwości wybrania motywu kursora

Tworzymy plik Template:Filename o zawartości: Template:File Tworzymy plik Template:Filename o zawartości: Template:File Teraz wystarczy wylogować się.

Czcionki

Możesz zmienić DPI czcionek w GNOME - naciśnij prawym przyciskiem myszy na pulpicie. Ustawienia znajdziesz w zakładce "Czcionki". Wartość DPI ustaw na 96.

Domyślna tapeta

Domyślnym tłem w GNOME jest zielony listek. Obraz jest wyświetlany, na przykład gdy ekran jest zablokowany. Jeżeli chcemy ustawić własną tapetę jaką domyślną, musimy podmienić ją (z zachowaniem nazwy) w tym miejscu:

/usr/share/pixmaps/backgrounds/gnome/background-default.jpg

GNOME jest powolne

Sprawdź, czy Template:Filename masz wiersz podobny do poniższego. Jeżeli nie, wpisz tak, jak pokazuje przykład: Template:File

Drugim powodem słabej wydajności GNOME może być wykorzystany motyw ikon. Jeżeli ikony są w formacie SVG, mogą spowolnić system, dlatego też powinna być poprawa przy użyciu ikon w formacie PNG.

Ikony na pulpicie

Otwórz terminal, następnie wpisz:

$ gconf-editor

Włączanie/wyłączanie ikon na pulpicie znajdziesz w:

apps > nautilus > desktop

Katalogi użytkownika

W wielu dystrybucjach, takich jak Ubuntu czy Linux Mint, skonfigurowane są domyślne katalogi z przeznaczeniem do przechowywania ściągniętych z sieci plików, muzyki, dokumentów... Każdy z nich zawiera również specjalną ikonę identyfikacji. Aby ustawić XDG do katalogów użytkownika, należy uruchomić polecenie:

# pacman -S xdg-user-dirs

Konfiguracja XDG zawarta jest w pliku Template:Filename lub w Template:Filename dla konkretnego konta. Aby odświeżyć ustawienia, wystarczy wydać polecenie:

$ xdg-user-dirs-update

Konfiguracja szybkości Menu

Możesz usunąć opóźnienia w menu GNOME, uruchamiając polecenie:

$ echo "gtk-menu-popup-delay = 0" >> ~/.gtkrc-2.0

Zmiana ikony Menu

Ikona, wykorzystana w Menu zawsze nosi nazwę:

start-here.png
start-here.svg

Możesz znaleźć ją w dwóch miejscach:

 • Motyw domyślny w GNOME
/usr/share/icons/gnome/24x24/places/
 • W przypadku wykorzystanego własnego motywu ikon
/home/nazwa_użytkownika/.icons/(tu mogą być inne katalogi, zależnie od motywu)/places/

Teraz wystarczy zrestarować panel GNOME:

$ pkill gnome-panel

Zmiana rozmiarów terminala

W tym pomoże polecenie:

$ gnome-terminal --geometry 105x25+100+20

Własne skrypty w prawokliku

Wyjasnienie opiera się na przykładzie. Przypuśćmy, że chcemy mieć mozliwość uruchomienia w prawokliku pliku konfiguracyjnego Template:Filename. Tworzymy więc skrypt z zawartością: Template:File Następnie umieszczamy go w Template:Filename. I to wszystko. Pamiętajmy, że polecenie sudo daje nam spore uprawnienia.

To jest tylko przykład. Możemy również tworzyć skrypty, które pozwolą wykonać nam wszystko, co tylko robimy w naszym terminalu.

GNOME Shell

GNOME Shell to tworzona od pewnego czasu alternatywa dla "normalnego" pulpitu GNOME. Jest to podstawa nadchodzącego GNOME 3. Projekt wciąż jest jeszcze w fazie testowej. Więcej informacji można znaleźć na stronie live.gnome.org (w języku angielskim).

Środowisko GNOME zostanie zaktualizowane do wersji testowej, zatem może być niestabilne. Edytujemy plik Template:Filename i dodajemy poniższe: Template:File Następnie wystarczy zsynchronizować bazę pakietów i zaktualizować system:

# pacman -Syu

|W przypadku, gdy podczas synchronizacji bazy pakietów [gnome-unstable] nie zostanie odnalezione - sprawdź swoje mirrory w Template:Filename.

Na koniec wystarczy wpisać:

# pacman -S gnome-shell

Uruchamiamy poprzez wpisanie w terminalu polecenia:

# gnome-shell --replace

Informacje końcowe

Aby dowiedzieć się więcej o tym środowisku, przejdź do angielskojęzycznego artykułu GNOME.

Zobacz również