GNOME 2 (Česky)

From ArchWiki
Revision as of 12:12, 31 October 2006 by DaBoX (talk | contribs) (GDM (GNOME Display Manager))
Jump to: navigation, search

Co je to GNOME?

GNOME je projekt poskytující dvě věci: desktopové prostředí, intuitivní a atraktivní desktop pro koncové uživatele a GNOME vývojová platforma, rozsáhlá základna pro tvorbu aplikací integrovaných do prostředí.

Jak nainstalovat GNOME?

Pro nainstalování základu GNOME napište následující příkaz:

pacman -S gnome

Pro nainstalování rozšířeného GNOME (doporučeno) napište následující příkaz:

pacman -S gnome-extra

Pro spuštění správných procesů po bootu editujte soubor /etc/rc.conf a přidejte "portmap", "fam", "dbus" and "hal" do DAEMONS=() řádky.

Spouštění GNOME

Pro start GNOME z konzole napište:

gnome-session

Pokud přidáte do $HOME/.xinitrc řádku:

exec gnome-session

Pozn: GNOME 2.14 potřebuje podporu dbus proto nahradte řádek exec tímto:

exec dbus-launch --exit-with-session /opt/gnome/bin/gnome-session

GNOME se spustí jakmile napíšete:

startx

GDM (GNOME Display Manager)

Pokud chcete grafické přihlašování musíte nainstalovat GDM. Pro jeho instalaci jen napište:

pacman -S gdm

Aby se gdm spouštělo hned po startu musíte zapsat "gdm" do seznamu démonů v /etc/rc.conf

Pokud jsi zvyklý používat $HOME/.xinitrc pro předání argumentů X po startu tak jako xmodmap nebo xsetroot, můžete přidat to samé do $HOME/.xprofile. Můj .xprofile je takovýto:

#!/bin/sh

#
# ~/.xprofile
#
# Executed by gdm at login
#

xmodmap -e "pointer = 1 2 3 6 7 4 5" #set mouse buttons up correctly
xsetroot -solid black         #sets the background to black

Pro více informací o grafickém přihlašování this excellent page.

Misc tips and tricks

Get the Desktop -> Lock Screen to work

 1. Go to Desktop -> Preferences -> Screensaver
 2. Enable one or more screensavers
 3. Lock Screen will now start your screensaver and require your password to stop it

Nautilus

Want to get to a certain path but can't because of the spatial view? Just type:

control + L

browser mode

tired of spatial view? then start gconf-editor then browse to apps/nautilus/preferences and change the value of "always_use_browser" (it's a yes/no value and should be visible as a checkbox or say "false", for the later change the value to "true"

Add/Edit GDM Sessions

To add or edit sessions to GDM:

The GDM configuration file is located at /opt/gnome/etc/gdm/gdm.conf. The gdm.conf file links to the desktop/window manager sessions in the folder /etc/X11/sessions. The sessions are in the format *.desktop.

To add a new session
1.Copy an existing *.desktop file to use as a template for a new session:

cd /etc/X11/sessions
cp enlightenment.desktop waimea.desktop

2. Modify the template *.desktop file to open the required window manager:

 nano waimea.desktop

Alternatively, you can open the new session in KDM. This creates the *.desktop file. Then return to using GDM and the new session will be available.

/etc/hosts and the loopback device

If your gnome applications seem sluggish and gnome hangs at start-up after killing the previous session, it's likely you haven't set your /etc/hosts file correctly and enabled the loopback device.

Make sure your /etc/rc.conf file includes:
HOSTNAME="YOURHOSTNAME" 
lo="lo 127.0.0.1"
INTERFACES=(lo)
and your /etc/hosts file includes:
 127.0.0.1    localhost   YOURHOSTNAME 
Then run "/bin/hostname YOURHOSTNAME" and "/usr/sbin/ifconfig lo up" as root.

Some GNOME links

Arch Wiki links

External links