Difference between revisions of "GRUB (Česky)"

From ArchWiki
Jump to: navigation, search
(Dual booting s Windows)
m (Do not use -Sy when installing packages)
Line 21: Line 21:
  
 
Nejdříve nainstalujte grub2 pomocí pacmana:
 
Nejdříve nainstalujte grub2 pomocí pacmana:
  # pacman -Sy grub2
+
  # pacman -S grub2
  
 
Upravte konfigurační soubor grub2 podle svého nastavení. "Starý" soubor menu.lst je nahrazen novým souborem pod názvem grub.cfg.
 
Upravte konfigurační soubor grub2 podle svého nastavení. "Starý" soubor menu.lst je nahrazen novým souborem pod názvem grub.cfg.

Revision as of 21:57, 28 January 2010

Template:Article summary start Template:Article summary text

Template:Article summary heading Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:Article summary end

Úvod

Varování: Příští generace GRand Unified Bootloader (GRUB2) je stále pod vývojem a proto platí všechny obvyklé body. GRUB2 může zavařit váš počítač, zapálit váš dům nebo sníst vaši kočku. Byli jste varováni! Pro většinu lidí kromě těch s exotičtějšími konfiguracemi by GRUB2 měl prostě fungovat.

Mezi GRUBem a GRUB2 proběhly změny v příkazech. Než budete pokračovat, můžete se s nimi chtít seznámit. Např.: "find" bylo změněno na "search".

http://grub.enbug.org/CommandList

Instalace balíčku grub2

Nejdříve nainstalujte grub2 pomocí pacmana:

# pacman -S grub2

Upravte konfigurační soubor grub2 podle svého nastavení. "Starý" soubor menu.lst je nahrazen novým souborem pod názvem grub.cfg.

# nano /boot/grub/grub.cfg

Poznámka: Používejte hd[a-z] pro ide a sd[a-z] pro scsi a sata

Zde je příklad jednoduchého konfiguračního souboru:

# Config file for GRUB2 - The GNU GRand Unified Bootloader
# /boot/grub/grub.cfg

# DEVICE NAME CONVERSIONS
#
# Linux      Grub
# -------------------------
# /dev/fd0    (fd0)
# /dev/sda    (hd0)
# /dev/sdb2    (hd1,2)
# /dev/sda3    (hd0,3)
#

# Timeout for menu
set timeout=5

# Set default boot entry as Entry 0
set default=0

# (0) Arch Linux
menuentry "Arch Linux" {
set root=(hd0,1)
linux /vmlinuz26 root=/dev/sda1 ro
initrd /kernel26.img
}

## (1) Windows
#menuentry "Windows" {
#set root=(hd0,3)
#chainloader +1
#}

Pokud nemáte zvlášť oddělený bootovací oddíl, musí být do grub.cfg přidáno '/boot'. Příklad:

# (0) Arch Linux
menuentry "Arch Linux" {
set root=(hd0,1)
linux /boot/vmlinuz26 root=/dev/sda1 ro
initrd /boot/kernel26.img
}

Instalace nebo obnova GRUBu do hlavního spouštěcího záznamu (MBR)

GRUB může být nainstalován buď z live prostředí nebo přímo z běžící instalace Arch Linuxu.

Ve většině případů je instalace grub2 tak jednoduchá jako spuštění příkazu grub-install pod rootem:

# grub-install /dev/sda

kde /dev/sda je cíl instalace (v tomto případě MBR prvního SATA disku).

Pokud toto selže s chybou:

grub-probe: error: Cannot get the real path of `/dev/fd0'
Auto-detection of a filesystem module failed.
Please specify the module with the option `--modules' explicitly.

Zkuste do parametrů přidat --recheck takto:

# grub-install --recheck /dev/sda

Případně byste měli být schopni nainstalovat grub2 nabootováním do systému a spuštěním příkazu grub pod rootem:

# grub
{tato sekce je stále nedokončená, měly by být přidány další kroky!!!}

(grub2 nemá interaktivní prompt)

Konfigurace zavaděče

Konfigurace grubu se provádí v tomto souboru:

/boot/grub/grub.cfg

Tato část zatím není kompletní, můžete sem přidat všechny chybějící konfigurační volby!

 • (hdn,m) – je oddíl m na disku n, čísla oddílů začínají od 1, čísla disků začínají od 0
 • set default=n –je výchozí položka pro zavedení, jenž je automaticky zvolena po časovém limitu pro akce od uživatele
 • set timeout=m –čas m v sekundách, po který se má čekat na výběr uživatele, než je zavedena výchozí položka
 • menuentry "str"{volby položky} – titulek str pro položku a základní rozvržení
 • set root=(hdn,m) –základní diskový oddíl, kde je uloženo jádro
 • linux /path ro root=/dev/device initrd /initrd.img – volbu root použijte, pokud kernel není umístěn v /
 • chainloader +1 – nastaví root jako aktivní a předá řízení jeho zavaděči (pro Windows, např.)

Pro UUID záznamy:

bash-3.2# blkid


Dual booting

Toto jsou dvě nejčastější cesty konfigurace souboru grub.cfg. Pro složitější účely sem klidně můžete přidat vysvětlení.

Dual booting s Windows

Přidejte toto na konec /boot/grub/grub.cfg. Předpokládá se zde, že váš oddíl s Windows je [s/h]da3.

# (2) Windows XP
menuentry "Windows XP" {
set root=(hd0,3)
chainloader +1
}

Poznámka: Přestože se v to obecně věří, Windows 2000 a pozdější nemusí být na prvním oddílu, aby se spustily. Pokud oddíl s Windows změní číslo (např. když přidáte nový oddíl před oddíl s Windows), musíte upravit soubor boot.ini, abyste odrazili tuto změnu (viz tento článek pro detaily o tom, jak to udělat).

Dual booting s jinými distribucemi Linuxu

Toto se provede přesně tím samým způsobem, jak je zaveden Arch Linux. Zde předpokládáme, že další distribuce je na oddílu [s/h]da2.

menuentry "Other Linux" {
set root=(hd0,2)
linux /boot/vmlinuz (add other options here as required)
initrd /boot/initrd.img (if the other kernel uses/needs one)
}

Tipy a triky

Barvy v menu

Pro změnu barev v GRUB2 uveďte v /boot/grub/grub.cfg tyto dvě volby:

set menu_color_normal=light-blue/black
set menu_color_highlight=light-cyan/blue

Toto jsou výchozí barvy pro verzi GRUB-legacy v Arch Linuxu. Dostupné barvy jsou zatím nezdokumentované, ale pravděpodobně se shodují s barvami GRUB-legacy.

Řešení problémů

Sem by měla být přidána všechna řešení problémů.

Další zdroje