Difference between revisions of "GRUB (Česky)"

From ArchWiki
Jump to: navigation, search
m (recategorized)
m (typo)
 
(14 intermediate revisions by 5 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
[[Category:Boot process (Česky)]]
 
[[Category:Boot process (Česky)]]
 
[[ar:GRUB]]
 
[[ar:GRUB]]
[[en:GRUB2]]
+
[[de:GRUB]]
[[es:GRUB2]]
+
[[el:GRUB]]
[[fr:GRUB2]]
+
[[en:GRUB]]
[[id:GRUB2]]
+
[[es:GRUB]]
[[it:GRUB2]]
+
[[fa:گراب]]
[[ru:GRUB2]]
+
[[fr:GRUB]]
[[tr:GRUB2]]
+
[[he:GRUB]]
[[zh-CN:GRUB2]]
+
[[id:GRUB]]
[[zh-TW:GRUB2]]
+
[[it:GRUB]]
{{Out of date}}
+
[[ja:GRUB]]
 +
[[nl:GRUB]]
 +
[[pt:GRUB]]
 +
[[ru:GRUB]]
 +
[[zh-hans:GRUB]]
 +
[[zh-hant:GRUB]]
 
{{Translateme}}
 
{{Translateme}}
{{Article summary start}}
 
{{Article summary text|Shrnuje různé aspekty příští generace GRand Unified Bootloader (GRUB2).}}
 
{{Article summary end}}
 
  
 
== Úvod ==
 
== Úvod ==
'''Varování:''' Příští generace GRand Unified Bootloader (GRUB2) je stále pod vývojem a proto platí všechny obvyklé body. GRUB2 může zavařit váš počítač, zapálit váš dům nebo sníst vaši kočku. Byli jste varováni! Pro většinu lidí kromě těch s exotičtějšími konfiguracemi by GRUB2 měl prostě fungovat.
 
 
 
Mezi GRUBem a GRUB2 proběhly změny v příkazech. Než budete pokračovat, můžete se s nimi chtít seznámit.
 
Mezi GRUBem a GRUB2 proběhly změny v příkazech. Než budete pokračovat, můžete se s nimi chtít seznámit.
 
Např.: "find" bylo změněno na "search".
 
Např.: "find" bylo změněno na "search".
Line 24: Line 24:
 
http://grub.enbug.org/CommandList
 
http://grub.enbug.org/CommandList
  
== Instalace balíčku grub2 ==
+
== Instalace ==
  
Nejdříve nainstalujte grub2 pomocí pacmana:
+
Nejdříve nainstalujte GRUB pomocí pacmana:
  # pacman -S grub2
+
  # pacman -S grub
  
Upravte konfigurační soubor grub2 podle svého nastavení. "Starý" soubor menu.lst je nahrazen novým souborem pod názvem grub.cfg.
+
=== Instalace nebo obnova GRUBu na EFI oddíl (moderní UEFI zařízení) ===
# nano /boot/grub/grub.cfg
+
Ujistěte se, že je EFI systémový oddíl připojen na /boot, třeba kontrolou příkazem '''mount'''.
  
'''''Poznámka:''' Používejte hd[a-z] pro ide a sd[a-z] pro scsi a sata''
+
Projistotu doinstalujte efibootmgr, který GRUB použije pro konfiguraci BIOSU v režimu EFI zavádění:
 +
# pacman -S efibootmgr
  
Zde je příklad jednoduchého konfiguračního souboru:
+
Nainstalujte Grub na EFI systémový oddíl:
  # Config file for GRUB2 - The GNU GRand Unified Bootloader
+
  # grub-install --target=x86_64-efi --efi-directory=/boot
# /boot/grub/grub.cfg
 
 
# DEVICE NAME CONVERSIONS
 
#
 
#  Linux          Grub
 
# -------------------------
 
#  /dev/fd0        (fd0)
 
#  /dev/sda        (hd0)
 
#  /dev/sdb2      (hd1,2)
 
#  /dev/sda3      (hd0,3)
 
#
 
 
# Timeout for menu
 
set timeout=5
 
 
# Set default boot entry as Entry 0
 
set default=0
 
 
# (0) Arch Linux
 
menuentry "Arch Linux" {
 
set root=(hd0,1)
 
linux /vmlinuz26 root=/dev/sda1 ro
 
initrd /kernel26.img
 
}
 
 
## (1) Windows
 
#menuentry "Windows" {
 
#set root=(hd0,3)
 
#chainloader +1
 
#}
 
  
Pokud nemáte zvlášť oddělený bootovací oddíl, musí být do grub.cfg přidáno '<code>/boot</code>'. Příklad:
+
=== Instalace nebo obnova GRUBu do hlavního spouštěcího záznamu (MBR) ===
 +
Tato sekce se zabývá případem, kdy máte zařízení s MBR tabulkou oddílů.
 +
Pokud jste použíli předchozí sekci pro UEFI, ignorujte tuto sekci.
  
# (0) Arch Linux
 
menuentry "Arch Linux" {
 
set root=(hd0,1)
 
linux /boot/vmlinuz26 root=/dev/sda1 ro
 
initrd /boot/kernel26.img
 
}
 
 
== Instalace nebo obnova GRUBu do hlavního spouštěcího záznamu (MBR) ==
 
 
GRUB může být nainstalován buď z live prostředí nebo přímo z běžící instalace Arch Linuxu.
 
GRUB může být nainstalován buď z live prostředí nebo přímo z běžící instalace Arch Linuxu.
  
Ve většině případů je instalace grub2 tak jednoduchá jako spuštění příkazu '''grub-install''' pod rootem:
+
Ve většině případů je instalace grub tak jednoduchá jako spuštění příkazu '''grub-install''' pod rootem:
 
  # grub-install /dev/sda
 
  # grub-install /dev/sda
 
kde /dev/sda je cíl instalace (v tomto případě MBR prvního SATA disku).
 
kde /dev/sda je cíl instalace (v tomto případě MBR prvního SATA disku).
Line 90: Line 55:
 
  # grub-install --recheck /dev/sda
 
  # grub-install --recheck /dev/sda
  
Případně byste měli být schopni nainstalovat grub2 nabootováním do systému a spuštěním příkazu '''grub''' pod rootem:
+
== Konfigurace ==
# grub
 
{tato sekce je stále nedokončená, měly by být přidány další kroky!!!}
 
(grub2 nemá interaktivní prompt)
 
 
 
== Konfigurace zavaděče ==
 
Konfigurace grubu se provádí v tomto souboru:
 
/boot/grub/grub.cfg
 
 
 
Tato část zatím není kompletní, můžete sem přidat všechny chybějící konfigurační volby!
 
 
 
* ''(hdn,m)'' &ndash; je oddíl ''m'' na disku ''n'', čísla oddílů začínají od 1, čísla disků začínají od 0
 
* ''set default=n'' &ndash;je výchozí položka pro zavedení, jenž je automaticky zvolena po časovém limitu pro akce od uživatele
 
* ''set timeout=m'' &ndash;čas ''m'' v sekundách, po který se má čekat na výběr uživatele, než je zavedena výchozí položka
 
* ''menuentry "str"{volby položky}'' &ndash; titulek ''str'' pro položku a základní rozvržení
 
* ''set root=(hdn,m)'' &ndash;základní diskový oddíl, kde je uloženo jádro
 
* ''linux /path ro root=/dev/device initrd /initrd.img'' &ndash; volbu root použijte, pokud kernel není umístěn v /
 
* ''chainloader +1'' &ndash; nastaví root jako aktivní a předá řízení jeho zavaděči (pro Windows, např.)
 
 
 
Pro UUID záznamy:
 
bash-3.2# blkid
 
 
 
 
 
=== Dual booting ===
 
Toto jsou dvě nejčastější cesty konfigurace souboru grub.cfg. Pro složitější účely sem klidně můžete přidat vysvětlení.
 
 
 
====Dual booting s Windows====
 
Přidejte toto na konec /boot/grub/grub.cfg. Předpokládá se zde, že váš oddíl s Windows je [s/h]da3.
 
 
 
# (2) Windows XP
 
menuentry "Windows XP" {
 
set root=(hd0,3)
 
chainloader +1
 
}
 
 
 
Poznámka: Přestože se v to obecně věří, Windows 2000 a pozdější nemusí být na prvním oddílu, aby se spustily. Pokud oddíl s Windows změní číslo (např. když přidáte nový oddíl před oddíl s Windows), musíte upravit soubor boot.ini, abyste odrazili tuto změnu (viz [http://vlaurie.com/computers2/Articles/bootini.htm tento článek] pro detaily o tom, jak to udělat).
 
 
 
====Dual booting s jinými distribucemi Linuxu====
 
Toto se provede přesně tím samým způsobem, jak je zaveden Arch Linux. Zde předpokládáme, že další distribuce je na oddílu [s/h]da2.
 
  
menuentry "Other Linux" {
+
"Starý" soubor menu.lst (používaný v Grub 1.x) je nahrazen novým souborem grub.cfg. Tento soubor se však nyní generuje automaticky ze zdrojových souborů umístěných pod /etc/grub.d/. Pokud potřebujete, udělejte změny v souborech tohoto adresáře (běžně není nutné) a vygenerujte konfiguraci:
set root=(hd0,2)
 
linux /boot/vmlinuz (add other options here as required)
 
initrd /boot/initrd.img (if the other kernel uses/needs one)
 
}
 
  
==Tipy a triky==
+
# grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
  
===Barvy v menu===
+
Po každé změně souborů v /etc/grub.d/ je potřeba znova vygenerovat konfiguraci.
Pro změnu barev v GRUB2 uveďte v /boot/grub/grub.cfg tyto dvě volby:
+
Výsledný konfigurační soubor bude zapsán do /boot/grub/grub.cfg.
  
set menu_color_normal=light-blue/black
+
== Kontrola ==
set menu_color_highlight=light-cyan/blue
 
  
Toto jsou výchozí barvy pro verzi GRUB-legacy v Arch Linuxu. Dostupné barvy jsou zatím nezdokumentované, ale pravděpodobně se shodují s barvami GRUB-legacy.
+
Správně nainstalovaný /boot vypadá nějak takto:
  
== Řešení problémů ==
+
# tree -L 2 /boot
Sem by měla být přidána všechna řešení problémů.
+
/boot
 +
├── grub
 +
│  ├── fonts
 +
│  ├── grub.cfg
 +
│  ├── grub.cfg.example
 +
│  ├── grubenv
 +
│  ├── i386-pc
 +
│  ├── locale
 +
│  └── themes
 +
├── initramfs-linux-fallback.img
 +
├── initramfs-linux.img
 +
├── lost+found
 +
└── vmlinuz-linux
  
 
== Další zdroje ==
 
== Další zdroje ==
 
* [http://www.gnu.org/software/grub/ GRUB Homepage]
 
* [http://www.gnu.org/software/grub/ GRUB Homepage]
 
* [http://grub.enbug.org/ GRUB wiki]
 
* [http://grub.enbug.org/ GRUB wiki]

Latest revision as of 16:22, 28 March 2018

Tango-preferences-desktop-locale.pngThis article or section needs to be translated.Tango-preferences-desktop-locale.png

Notes: please use the first argument of the template to provide more detailed indications. (Discuss in Talk:GRUB (Česky)#)

Úvod

Mezi GRUBem a GRUB2 proběhly změny v příkazech. Než budete pokračovat, můžete se s nimi chtít seznámit. Např.: "find" bylo změněno na "search".

http://grub.enbug.org/CommandList

Instalace

Nejdříve nainstalujte GRUB pomocí pacmana:

# pacman -S grub

Instalace nebo obnova GRUBu na EFI oddíl (moderní UEFI zařízení)

Ujistěte se, že je EFI systémový oddíl připojen na /boot, třeba kontrolou příkazem mount.

Projistotu doinstalujte efibootmgr, který GRUB použije pro konfiguraci BIOSU v režimu EFI zavádění:

# pacman -S efibootmgr

Nainstalujte Grub na EFI systémový oddíl:

# grub-install --target=x86_64-efi --efi-directory=/boot

Instalace nebo obnova GRUBu do hlavního spouštěcího záznamu (MBR)

Tato sekce se zabývá případem, kdy máte zařízení s MBR tabulkou oddílů. Pokud jste použíli předchozí sekci pro UEFI, ignorujte tuto sekci.

GRUB může být nainstalován buď z live prostředí nebo přímo z běžící instalace Arch Linuxu.

Ve většině případů je instalace grub tak jednoduchá jako spuštění příkazu grub-install pod rootem:

# grub-install /dev/sda

kde /dev/sda je cíl instalace (v tomto případě MBR prvního SATA disku).

Pokud toto selže s chybou:

grub-probe: error: Cannot get the real path of `/dev/fd0'
Auto-detection of a filesystem module failed.
Please specify the module with the option `--modules' explicitly.

Zkuste do parametrů přidat --recheck takto:

# grub-install --recheck /dev/sda

Konfigurace

"Starý" soubor menu.lst (používaný v Grub 1.x) je nahrazen novým souborem grub.cfg. Tento soubor se však nyní generuje automaticky ze zdrojových souborů umístěných pod /etc/grub.d/. Pokud potřebujete, udělejte změny v souborech tohoto adresáře (běžně není nutné) a vygenerujte konfiguraci:

# grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg

Po každé změně souborů v /etc/grub.d/ je potřeba znova vygenerovat konfiguraci. Výsledný konfigurační soubor bude zapsán do /boot/grub/grub.cfg.

Kontrola

Správně nainstalovaný /boot vypadá nějak takto:

# tree -L 2 /boot
/boot
├── grub
│   ├── fonts
│   ├── grub.cfg
│   ├── grub.cfg.example
│   ├── grubenv
│   ├── i386-pc
│   ├── locale
│   └── themes
├── initramfs-linux-fallback.img
├── initramfs-linux.img
├── lost+found
└── vmlinuz-linux

Další zdroje