GRUB (Česky)

From ArchWiki
Revision as of 10:50, 20 April 2017 by Lahwaacz.bot (talk | contribs) (update interlanguage links)
Jump to: navigation, search

Tango-view-refresh-red.pngThis article or section is out of date.Tango-view-refresh-red.png

Reason: please use the first argument of the template to provide a brief explanation. (Discuss in Talk:GRUB (Česky)#)

Tango-preferences-desktop-locale.pngThis article or section needs to be translated.Tango-preferences-desktop-locale.png

Notes: please use the first argument of the template to provide more detailed indications. (Discuss in Talk:GRUB (Česky)#)

Úvod

Varování: Příští generace GRand Unified Bootloader (GRUB2) je stále pod vývojem a proto platí všechny obvyklé body. GRUB2 může zavařit váš počítač, zapálit váš dům nebo sníst vaši kočku. Byli jste varováni! Pro většinu lidí kromě těch s exotičtějšími konfiguracemi by GRUB2 měl prostě fungovat.

Mezi GRUBem a GRUB2 proběhly změny v příkazech. Než budete pokračovat, můžete se s nimi chtít seznámit. Např.: "find" bylo změněno na "search".

http://grub.enbug.org/CommandList

Instalace balíčku grub2

Nejdříve nainstalujte grub2 pomocí pacmana:

# pacman -S grub2

Upravte konfigurační soubor grub2 podle svého nastavení. "Starý" soubor menu.lst je nahrazen novým souborem pod názvem grub.cfg.

# nano /boot/grub/grub.cfg

Poznámka: Používejte hd[a-z] pro ide a sd[a-z] pro scsi a sata

Zde je příklad jednoduchého konfiguračního souboru:

# Config file for GRUB2 - The GNU GRand Unified Bootloader
# /boot/grub/grub.cfg

# DEVICE NAME CONVERSIONS
#
# Linux      Grub
# -------------------------
# /dev/fd0    (fd0)
# /dev/sda    (hd0)
# /dev/sdb2    (hd1,2)
# /dev/sda3    (hd0,3)
#

# Timeout for menu
set timeout=5

# Set default boot entry as Entry 0
set default=0

# (0) Arch Linux
menuentry "Arch Linux" {
set root=(hd0,1)
linux /vmlinuz26 root=/dev/sda1 ro
initrd /kernel26.img
}

## (1) Windows
#menuentry "Windows" {
#set root=(hd0,3)
#chainloader +1
#}

Pokud nemáte zvlášť oddělený bootovací oddíl, musí být do grub.cfg přidáno '/boot'. Příklad:

# (0) Arch Linux
menuentry "Arch Linux" {
set root=(hd0,1)
linux /boot/vmlinuz26 root=/dev/sda1 ro
initrd /boot/kernel26.img
}

Instalace nebo obnova GRUBu do hlavního spouštěcího záznamu (MBR)

GRUB může být nainstalován buď z live prostředí nebo přímo z běžící instalace Arch Linuxu.

Ve většině případů je instalace grub2 tak jednoduchá jako spuštění příkazu grub-install pod rootem:

# grub-install /dev/sda

kde /dev/sda je cíl instalace (v tomto případě MBR prvního SATA disku).

Pokud toto selže s chybou:

grub-probe: error: Cannot get the real path of `/dev/fd0'
Auto-detection of a filesystem module failed.
Please specify the module with the option `--modules' explicitly.

Zkuste do parametrů přidat --recheck takto:

# grub-install --recheck /dev/sda

Případně byste měli být schopni nainstalovat grub2 nabootováním do systému a spuštěním příkazu grub pod rootem:

# grub
{tato sekce je stále nedokončená, měly by být přidány další kroky!!!}

(grub2 nemá interaktivní prompt)

Konfigurace zavaděče

Konfigurace grubu se provádí v tomto souboru:

/boot/grub/grub.cfg

Tato část zatím není kompletní, můžete sem přidat všechny chybějící konfigurační volby!

 • (hdn,m) – je oddíl m na disku n, čísla oddílů začínají od 1, čísla disků začínají od 0
 • set default=n –je výchozí položka pro zavedení, jenž je automaticky zvolena po časovém limitu pro akce od uživatele
 • set timeout=m –čas m v sekundách, po který se má čekat na výběr uživatele, než je zavedena výchozí položka
 • menuentry "str"{volby položky} – titulek str pro položku a základní rozvržení
 • set root=(hdn,m) –základní diskový oddíl, kde je uloženo jádro
 • linux /path ro root=/dev/device initrd /initrd.img – volbu root použijte, pokud kernel není umístěn v /
 • chainloader +1 – nastaví root jako aktivní a předá řízení jeho zavaděči (pro Windows, např.)

Pro UUID záznamy:

bash-3.2# blkid


Dual booting

Toto jsou dvě nejčastější cesty konfigurace souboru grub.cfg. Pro složitější účely sem klidně můžete přidat vysvětlení.

Dual booting s Windows

Přidejte toto na konec /boot/grub/grub.cfg. Předpokládá se zde, že váš oddíl s Windows je [s/h]da3.

# (2) Windows XP
menuentry "Windows XP" {
set root=(hd0,3)
chainloader +1
}

Poznámka: Přestože se v to obecně věří, Windows 2000 a pozdější nemusí být na prvním oddílu, aby se spustily. Pokud oddíl s Windows změní číslo (např. když přidáte nový oddíl před oddíl s Windows), musíte upravit soubor boot.ini, abyste odrazili tuto změnu (viz tento článek pro detaily o tom, jak to udělat).

Dual booting s jinými distribucemi Linuxu

Toto se provede přesně tím samým způsobem, jak je zaveden Arch Linux. Zde předpokládáme, že další distribuce je na oddílu [s/h]da2.

menuentry "Other Linux" {
set root=(hd0,2)
linux /boot/vmlinuz (add other options here as required)
initrd /boot/initrd.img (if the other kernel uses/needs one)
}

Tipy a triky

Barvy v menu

Pro změnu barev v GRUB2 uveďte v /boot/grub/grub.cfg tyto dvě volby:

set menu_color_normal=light-blue/black
set menu_color_highlight=light-cyan/blue

Toto jsou výchozí barvy pro verzi GRUB-legacy v Arch Linuxu. Dostupné barvy jsou zatím nezdokumentované, ale pravděpodobně se shodují s barvami GRUB-legacy.

Řešení problémů

Sem by měla být přidána všechna řešení problémů.

Další zdroje