Difference between revisions of "General recommendations (Česky)"

From ArchWiki
Jump to: navigation, search
m (typo, corrections)
m (replace <code> with Template:Ic)
(19 intermediate revisions by 12 users not shown)
Line 1: Line 1:
 +
[[Category:Getting and installing Arch (Česky)]]
 +
[[el:General Recommendations]]
 +
[[en:General Recommendations]]
 +
[[es:General Recommendations]]
 +
[[fa:توصیه‌های عمومی]]
 +
[[it:General Recommendations]]
 +
[[ru:General Recommendations]]
 +
[[tr:Öneriler]]
 +
[[zh-CN:General Recommendations]]
 +
[[zh-TW:General Recommendations]]
 +
{{Bad translation}}
 +
 +
Každý nový archista by měl po čerstvé instalaci dokončit pár věcí. V tomto dokumentu najdete pár tipů a další užitečné informace pro nováčky.
 +
 +
===Hardware===
 +
====Detekce====
 +
* {{ic|lshwd}} je nástroj pro rozpoznávání a detekci hardwaru. Informuje uživatele, který modul je třeba nahrát a nastavit.
 +
* Nebo můžete použíte také {{ic|hwdetect}}. Někdy může být rychlejší než hwd. A nezapoměňte také na {{ic|lshal}}.
 +
 +
====Zrychlení bootovacího procesu LILO====
 +
* Ke zrychlení bootovacího procesu, pokud požíváte LILO, zadejte do souboru {{ic|/etc/lilo.conf}} následující parametr:
 +
  compact
 +
====Výkon harddisku====
 +
* Výkon harddisku znásobíte, pokud použijete program hdparm. Nejlepší místo, kde ho použít, je {{ic|/etc/rc.sysinit}}. Příklad parametrů:
 +
 +
**-a1024 = nastaví read_ahead buffer na 1024 bajtů
 +
**-c3 = nastaví IO na 32 bitů se synchronizací (zkuste také c2)
 +
**-d1 = zapne podporu [[DMA|DMA]]
 +
**-m16 = nastaví multiple buffers [l18n fixme] na 16
 +
 +
příklad:
 +
  hdparm -a1024 -c3 -d1 -m16 /dev/hda
 +
 +
(Poznámka: nová jádra 2.6.20+ už nepoužívají hdx, ale sdx - takže použijte adekvátní označení.)
 +
 +
 +
===Pauza na konci bootovacího procesu===
 +
* Pokud chcete získat pauzu na konci bootovacího procesu - než se zobrazí login - přidejte na konec {{ic|/etc/rc.local}} následující (obvykle se používá pro zjištění chyb během bootu):
 +
  read KEY
 +
 +
===Podpora myši v konzoli (gpm)===
 +
* I v konzoli můžete používat myš - nainstalujte gpm:
 +
pacman -S gpm
 +
* Pokud se kurzor chová zmateně a myš nelze používat, bude třeba změnit {{ic|/etc/conf.d/gpm}}.
 +
'''Pro PS/2 myši nahraďte existující řádek následujícím:'''
 +
GPM_ARGS="-m /dev/psaux -t ps2"
 +
'''Pro USB myši nahraďte existující řádek následujícím:'''
 +
GPM_ARGS="-m /dev/input/mice -t imps2"
 +
* Pokud to funguje, můžete přidat {{ic|gpm}} do pole {{ic|DAEMONS}} v souboru {{ic|/etc/rc.conf}}, aby se spouštěl při startu.
 +
 +
===Povolení zvuku (ALSA/OSS)===
 +
* [[ALSA_(Česky)|Nastavení ALSA]]: ALSA je zvukový systém na Linuxu
 +
* [[OSS|OSS Setup]]: Svobodný, ale proprietární ovladač
 +
 +
===Start X at login===
 +
* [[Start X at Login]]
 +
 +
===Sestavení vlastního kernelu===
 +
* Při sestavování vlastního jádra ([https://bbs.archlinux.org/viewforum.php?f=22&sid=7565520b3217f47ccc4ffc6f43f4744a Kernel/Hardware Issues]) musí být následující volby nastaveny a slinkovány a NE jako moduly:
 +
***  Code maturity level options
 +
***    Prompt for development and/or incomplete code/drivers = on
 +
***  Device Drivers
 +
***    File systems
 +
***      Pseudo filesystems
 +
***        {{ic|/dev}} file system support = on
 +
***          Automatically mount at boot = on
 +
**''' k možnosti zvýšení výkonu hd pomocí hdparm, nastavte :'''
 +
***  Device Drivers
 +
***    ATA/ATAPI/MFM/RLL support = on
 +
***      Enhanced IDE/MFM/RLL disk/cdrom/tape/floppy support = on
 +
***        Generic PCI bus-master DMA support = on
 +
***          Intel PIIXn chipsets support = on
 +
***            <and your IDE hdw...> = on
 +
* Ke zvýšení rychlosti načítání jádra nastavte statický link VEŠKERÉHO hardwaru ke specifickým ovladačům (které budete načítat stejně použitím {{ic|/etc/modprobe.d/modprobe.conf}} nebo jinak) místo vytvoření jako modul.
 +
 +
===ABS k sestavení vlastního balíčku (programu)===
 +
* Pokud používáte abs k sestavování vlastních balíčků, nezapomeňte prvně zkopírovat cílový adresář balíčku do {{ic|/var/abs/local/<pkgname>}}, vyhnete se tak přepsání souborů a konfigurace při příštím updatu abs..
 +
 +
===Optimalizace balíčků===
 +
* Pro optimalizaci balíčků sestavených pomocí makepkg (kernel je dobrý příklad) nastavte požadované vlastnosti gcc v {{ic|/etc/makepkg.conf}}:
 +
  (příklad pro athlon cpu)
 +
  export CFLAGS="-march=athlon -O2 -pipe -fomit-frame-pointer"
 +
  export CXXFLAGS="-march=athlon -O2 -pipe -fomit-frame-pointer"
 +
 +
===Kernel Updates===
 +
* Nezapomeňte spustit {{ic|lilo}} po každém updatu kernelu (např. pokaždé když nahradíte boot image, obvykle nazvaný {{ic|/boot/vmlinuzXX}}, atd.).
 +
**Pokud jste zapoměli a potřebujete provést obnovu z CD, tady je pár kroků:
 +
  modprobe xfs
 +
  mount -t xfs /dev/discs/discX/partY /mnt
 +
  mount -t xfs /dev/discs/discV/partW /mnt/boot (pokud máte)
 +
  mount -t devfs none /mnt/dev
 +
  mount -t proc none /mnt/proc
 +
  chroot /mnt /sbin/lilo
 +
 +
===Osobní příkazové aliasy===
 +
* Můžete si vytvořit vlastní příkazové aliasy použitím {{ic|<homedir>/.bashrc}} nebo {{ic|/etc/profile}}. Obojí může být použito k vytvoření vlastních:
 +
  #alias ls="ls --color=auto" není nutné v ARCH LINUXu
 +
  alias ll="ls -lh"
 +
  alias la="ls -a"
 +
  alias exit="clear; exit"
 +
  alias x="startx"
 +
 +
===Snížení "Sleeping time" při vypínání===
 +
* Můžete snížit systémový "Sleeping time" při vypínání změnou "sleep" parametrů v {{ic|/etc/rc.shutdown}} a {{ic|/etc/rc.single}}.
 +
 +
 +
===Nastavení časové zóny===
 +
* K nastavení časové zóny (tak aby se zobrazoval správný čas) najděte v {{ic|/usr/share/zoneinfo/}} svoji časovou zónu a změňte proměnnou {{ic|TIMEZONE}} v {{ic|/etc/rc.conf}}:
 +
TIMEZONE=Europe/Prague
 +
 +
===Vypnutí IPv6===
 +
Do obecného rozšíření IPv6 můžete čerpat z [[IPv6_-_Disabling_the_Module|disabling the IPv6 module]].
 +
 +
===PDF prohlížeč (kghostview)===
 +
* K opravě PDF prohlížeče (kghostview) nainstalujte ghostscript pomocí:
 +
<pre>pacman -S ghostscript</pre>
 +
* a změňte sekci Ghostscript v {{ic|<homedir>/.kde/share/config/kghostviewrc}} na:
 +
<pre>
 +
  Antialiasing arguments=-sDEVICE=x11 -dTextAlphaBits=4 -dGraphicsAlphaBits=&lt;2 -dMaxBitmap=10000000
 +
  GS Version=
 +
  Interpreter=/usr/bin/gs
 +
  Non-antialiasing arguments=-sDEVICE=x11
 +
  Redetection Counter=2
 +
</pre>
 +
 +
===Užitečné programy & příkazy===
 +
*{{ic|grep}} - vyhledávání souborů dle obsahu. (příklad: {{ic|grep -i syslog /etc/*}} hledání v /etc pro soubory obsahující slovo "syslog", NEcitlivost na velikost písmen (použitím {{ic|-i}} parametru))
 +
*{{ic|killall <process_name>}} - "zabije"(ukončí) proces podle jména (příklad: {{ic|killall kdm}})
 +
*{{ic|ps}} - zobrazení statusu procesu (příklad: {{ic|ps -xau}} zobrazí všechny aktivní procesy)
 +
*{{ic|locate}} - rychlá lokalizace souborů na disku (použijte {{ic|locate -u}} prvně k vytvoření/updatu souboru db...) (příklad: {{ic|locate Xservers}} nalezne všechny soubory pojmenované Xservers)
 +
 +
====Pacman====
 +
[[Pacman]] je automatizovaný nástroj pro správu balíčků - lokálně nebo pomocí webu. Sám si řeší závislosti jednotlivých balíčků, což je největší problém ve světě balíčkovacích distrubucí linuxu (-tak-jak-víme:)). Pro zlepšení výkonu pacman může být čas od času optimalizován:
 +
<pre>pacman-optimize</pre>
 +
 +
====makepkg====
 +
Automatický nástroj pro tvorbu balíčků - ve skutečnosti automatizuje {{ic|./configure && make && make install}} proceduru.Používá soubor jménem PKGBUILD, který musí být ve stejném adresáři, ve kterém budete sestavovat balíček. Prohlídněte si PKGBUIL soubor a přečtěte si instalační dokument k pochopení jak pracovat s makepkg.
 +
 +
 +
====abs====
 +
Automatický nástroj, který umožňuje znovu sestavení kteréhokoliv balíčku (tak že můžete poskytnout své vlastní nastavení kompilátoru a linkeru pro lepší optimalizaci, info o debugging atd.). Spuštění abs synchronizuje všechny Vaše PKGBUILD skripty z CVS repozitáře do {{ic|/var/abs}}.
 +
 +
===Popis souborů===
 +
*{{ic|<homedir>/.xinitrc}} - kontroluje, které programy jsou spuštěny na startu; poslední řádka musí být Váš preferovaný window manager a musí být před ním {{ic|exec}}
 +
*{{ic|/etc/profile}} - profilový soubor systému; načítá konfiguraci prostředí dle profilu. (kernel musí podporovat profily)
 +
*{{ic|/etc/rc.conf}} - hlavní konfigurační soubor,něco jako config.sys v steroids...
 +
*{{ic|/etc/rc.sysinit}} - je to jako hlavní soubor autoexec.bat, který se stará o načítání a nastavování systému
 +
*{{ic|/etc/rc.single}} - skript pro jednouživatelský systém
 +
*{{ic|/etc/rc.multi}} - skript pro víceuživatelský systém
 +
*{{ic|/etc/rc.local}} - kript pro místní víceuživatelský systém
 +
*{{ic|/etc/rc.shutdown}} - skript pro vypínání
 +
*{{ic|/etc/rc.d/*}} - konfiguruje démony.
 +
 +
===Extrakce komprimovaných souborů===
 +
  file.tar : tar xvf file.tar
 +
  file.tgz : tar xvzf file.tgz
 +
  file.tar.gz : tar xvzf file.tar.gz
 +
  file.bz : bzip -cd file.bz | tar xvf -
 +
  file.bz2 : tar xvjf file.tar.bz2 <b>NEBO</b> bzip2 -cd file.bz2 | tar xvf -
 +
  file.zip : unzip file.zip
 +
  file.rar : unrar x file.rar
 +
----
 +
WikiMigration & Rewrite--[[User:Dlanor|dlanor]] 15:36, 23 Jul 2005 (EDT)
 +
 
==Nastavení zrcadel a repozitářů==
 
==Nastavení zrcadel a repozitářů==
Pokud jste si již běhěm instalace neurčili, jaká zrcadla chcete využívat pro stahování balíčků, nebo vám prostě z nějakého důvodu nefungují tak, jak byste si přáli, měli byste se podívat do souboru /etc/pacman.conf.
+
Pokud jste si již běhěm instalace neurčili, jaká zrcadla chcete využívat pro stahování balíčků, nebo vám prostě z nějakého důvodu nefungují tak, jak byste si přáli, měli byste se podívat do souboru {{ic|/etc/pacman.conf}}.
 
   nano /etc/pacman.conf
 
   nano /etc/pacman.conf
 
V tomto souboru nenastavujete, jaké konkrétní zrcadlo budete využívat. Zde nastavujete, jaký druh repozitářů budete sledovat - nastavení tohoto souboru určuje, jaké balíky budete moci stáhnout jednoduchým použitím  
 
V tomto souboru nenastavujete, jaké konkrétní zrcadlo budete využívat. Zde nastavujete, jaký druh repozitářů budete sledovat - nastavení tohoto souboru určuje, jaké balíky budete moci stáhnout jednoduchým použitím  
Line 12: Line 176:
 
Více se o Pacmanovi a jeho funkcích dozvíte na jeho [[Pacman_(Česky)|stránce]].
 
Více se o Pacmanovi a jeho funkcích dozvíte na jeho [[Pacman_(Česky)|stránce]].
  
==Nastavení grafikého zobrazování==
+
==Nastavení grafického zobrazování==
Nastavení [[Xorg7_(Česky)|X serveru]] (programu, který má na starosti grafické zobrazování), se stejně jako v drtivé většině současných linuxových distribucí nachází v souboru /etc/X11/xorg.conf. Je možné, že tam ještě svoje vlastní nastavení nemáte (po instalaci), můžete jej tedy vytvořit pomocí
+
Nastavení [[Xorg (Česky)|X serveru]] (programu, který má na starosti grafické zobrazování), se stejně jako v drtivé většině současných linuxových distribucí nachází v souboru {{ic|/etc/X11/xorg.conf}}. Je možné, že tam ještě svoje vlastní nastavení nemáte (po instalaci), můžete jej tedy vytvořit pomocí
 
   hwd -x
 
   hwd -x
Tento příkaz vytvoří soubor v /etc/X11/xorg.conf.hwd, je tedy vhodné ho zkopírovat na jeho správné místo (místo, kde ho Xserver hledá).
+
Tento příkaz vytvoří soubor v {{ic|/etc/X11/xorg.conf.hwd}}, je tedy vhodné ho zkopírovat na jeho správné místo (místo, kde ho Xserver hledá).
 
   cp /etc/X11/xorg.conf.hwd /etc/X11/xorg.conf
 
   cp /etc/X11/xorg.conf.hwd /etc/X11/xorg.conf
Nyní můžete v tomto souboru měnit jednotlivé informace. Viz [[Xorg7_(Česky)|Nastavení Xorg]]
+
Nyní můžete v tomto souboru měnit jednotlivé informace. Viz [[Xorg (Česky)|Nastavení Xorg]]

Revision as of 00:30, 31 October 2012

zh-CN:General Recommendations zh-TW:General Recommendations

Tango-preferences-desktop-locale-modified.pngThe translation of this article or section does not reflect the original text.Tango-preferences-desktop-locale-modified.png

Reason: please use the first argument of the template to provide a brief explanation. (Discuss in Talk:General recommendations (Česky)#)

Každý nový archista by měl po čerstvé instalaci dokončit pár věcí. V tomto dokumentu najdete pár tipů a další užitečné informace pro nováčky.

Hardware

Detekce

 • lshwd je nástroj pro rozpoznávání a detekci hardwaru. Informuje uživatele, který modul je třeba nahrát a nastavit.
 • Nebo můžete použíte také hwdetect. Někdy může být rychlejší než hwd. A nezapoměňte také na lshal.

Zrychlení bootovacího procesu LILO

 • Ke zrychlení bootovacího procesu, pokud požíváte LILO, zadejte do souboru /etc/lilo.conf následující parametr:
 compact

Výkon harddisku

 • Výkon harddisku znásobíte, pokud použijete program hdparm. Nejlepší místo, kde ho použít, je /etc/rc.sysinit. Příklad parametrů:
  • -a1024 = nastaví read_ahead buffer na 1024 bajtů
  • -c3 = nastaví IO na 32 bitů se synchronizací (zkuste také c2)
  • -d1 = zapne podporu DMA
  • -m16 = nastaví multiple buffers [l18n fixme] na 16

příklad:

 hdparm -a1024 -c3 -d1 -m16 /dev/hda

(Poznámka: nová jádra 2.6.20+ už nepoužívají hdx, ale sdx - takže použijte adekvátní označení.)


Pauza na konci bootovacího procesu

 • Pokud chcete získat pauzu na konci bootovacího procesu - než se zobrazí login - přidejte na konec /etc/rc.local následující (obvykle se používá pro zjištění chyb během bootu):
 read KEY

Podpora myši v konzoli (gpm)

 • I v konzoli můžete používat myš - nainstalujte gpm:
pacman -S gpm
 • Pokud se kurzor chová zmateně a myš nelze používat, bude třeba změnit /etc/conf.d/gpm.

Pro PS/2 myši nahraďte existující řádek následujícím:

GPM_ARGS="-m /dev/psaux -t ps2"

Pro USB myši nahraďte existující řádek následujícím:

GPM_ARGS="-m /dev/input/mice -t imps2"
 • Pokud to funguje, můžete přidat gpm do pole DAEMONS v souboru /etc/rc.conf, aby se spouštěl při startu.

Povolení zvuku (ALSA/OSS)

Start X at login

Sestavení vlastního kernelu

 • Při sestavování vlastního jádra (Kernel/Hardware Issues) musí být následující volby nastaveny a slinkovány a NE jako moduly:
   • Code maturity level options
   • Prompt for development and/or incomplete code/drivers = on
   • Device Drivers
   • File systems
   • Pseudo filesystems
   • /dev file system support = on
   • Automatically mount at boot = on
  • k možnosti zvýšení výkonu hd pomocí hdparm, nastavte :
   • Device Drivers
   • ATA/ATAPI/MFM/RLL support = on
   • Enhanced IDE/MFM/RLL disk/cdrom/tape/floppy support = on
   • Generic PCI bus-master DMA support = on
   • Intel PIIXn chipsets support = on
   • <and your IDE hdw...> = on
 • Ke zvýšení rychlosti načítání jádra nastavte statický link VEŠKERÉHO hardwaru ke specifickým ovladačům (které budete načítat stejně použitím /etc/modprobe.d/modprobe.conf nebo jinak) místo vytvoření jako modul.

ABS k sestavení vlastního balíčku (programu)

 • Pokud používáte abs k sestavování vlastních balíčků, nezapomeňte prvně zkopírovat cílový adresář balíčku do /var/abs/local/<pkgname>, vyhnete se tak přepsání souborů a konfigurace při příštím updatu abs..

Optimalizace balíčků

 • Pro optimalizaci balíčků sestavených pomocí makepkg (kernel je dobrý příklad) nastavte požadované vlastnosti gcc v /etc/makepkg.conf:
 (příklad pro athlon cpu)
 export CFLAGS="-march=athlon -O2 -pipe -fomit-frame-pointer"
 export CXXFLAGS="-march=athlon -O2 -pipe -fomit-frame-pointer"

Kernel Updates

 • Nezapomeňte spustit lilo po každém updatu kernelu (např. pokaždé když nahradíte boot image, obvykle nazvaný /boot/vmlinuzXX, atd.).
  • Pokud jste zapoměli a potřebujete provést obnovu z CD, tady je pár kroků:
 modprobe xfs
 mount -t xfs /dev/discs/discX/partY /mnt
 mount -t xfs /dev/discs/discV/partW /mnt/boot (pokud máte)
 mount -t devfs none /mnt/dev
 mount -t proc none /mnt/proc
 chroot /mnt /sbin/lilo

Osobní příkazové aliasy

 • Můžete si vytvořit vlastní příkazové aliasy použitím <homedir>/.bashrc nebo /etc/profile. Obojí může být použito k vytvoření vlastních:
 #alias ls="ls --color=auto" není nutné v ARCH LINUXu
 alias ll="ls -lh"
 alias la="ls -a"
 alias exit="clear; exit"
 alias x="startx"

Snížení "Sleeping time" při vypínání

 • Můžete snížit systémový "Sleeping time" při vypínání změnou "sleep" parametrů v /etc/rc.shutdown a /etc/rc.single.


Nastavení časové zóny

 • K nastavení časové zóny (tak aby se zobrazoval správný čas) najděte v /usr/share/zoneinfo/ svoji časovou zónu a změňte proměnnou TIMEZONE v /etc/rc.conf:
TIMEZONE=Europe/Prague

Vypnutí IPv6

Do obecného rozšíření IPv6 můžete čerpat z disabling the IPv6 module.

PDF prohlížeč (kghostview)

 • K opravě PDF prohlížeče (kghostview) nainstalujte ghostscript pomocí:
pacman -S ghostscript
 • a změňte sekci Ghostscript v <homedir>/.kde/share/config/kghostviewrc na:
 Antialiasing arguments=-sDEVICE=x11 -dTextAlphaBits=4 -dGraphicsAlphaBits=<2 -dMaxBitmap=10000000
 GS Version=
 Interpreter=/usr/bin/gs
 Non-antialiasing arguments=-sDEVICE=x11
 Redetection Counter=2 

Užitečné programy & příkazy

 • grep - vyhledávání souborů dle obsahu. (příklad: grep -i syslog /etc/* hledání v /etc pro soubory obsahující slovo "syslog", NEcitlivost na velikost písmen (použitím -i parametru))
 • killall <process_name> - "zabije"(ukončí) proces podle jména (příklad: killall kdm)
 • ps - zobrazení statusu procesu (příklad: ps -xau zobrazí všechny aktivní procesy)
 • locate - rychlá lokalizace souborů na disku (použijte locate -u prvně k vytvoření/updatu souboru db...) (příklad: locate Xservers nalezne všechny soubory pojmenované Xservers)

Pacman

Pacman je automatizovaný nástroj pro správu balíčků - lokálně nebo pomocí webu. Sám si řeší závislosti jednotlivých balíčků, což je největší problém ve světě balíčkovacích distrubucí linuxu (-tak-jak-víme:)). Pro zlepšení výkonu pacman může být čas od času optimalizován:

pacman-optimize

makepkg

Automatický nástroj pro tvorbu balíčků - ve skutečnosti automatizuje ./configure && make && make install proceduru.Používá soubor jménem PKGBUILD, který musí být ve stejném adresáři, ve kterém budete sestavovat balíček. Prohlídněte si PKGBUIL soubor a přečtěte si instalační dokument k pochopení jak pracovat s makepkg.


abs

Automatický nástroj, který umožňuje znovu sestavení kteréhokoliv balíčku (tak že můžete poskytnout své vlastní nastavení kompilátoru a linkeru pro lepší optimalizaci, info o debugging atd.). Spuštění abs synchronizuje všechny Vaše PKGBUILD skripty z CVS repozitáře do /var/abs.

Popis souborů

 • <homedir>/.xinitrc - kontroluje, které programy jsou spuštěny na startu; poslední řádka musí být Váš preferovaný window manager a musí být před ním exec
 • /etc/profile - profilový soubor systému; načítá konfiguraci prostředí dle profilu. (kernel musí podporovat profily)
 • /etc/rc.conf - hlavní konfigurační soubor,něco jako config.sys v steroids...
 • /etc/rc.sysinit - je to jako hlavní soubor autoexec.bat, který se stará o načítání a nastavování systému
 • /etc/rc.single - skript pro jednouživatelský systém
 • /etc/rc.multi - skript pro víceuživatelský systém
 • /etc/rc.local - kript pro místní víceuživatelský systém
 • /etc/rc.shutdown - skript pro vypínání
 • /etc/rc.d/* - konfiguruje démony.

Extrakce komprimovaných souborů

 file.tar : tar xvf file.tar
 file.tgz : tar xvzf file.tgz
 file.tar.gz : tar xvzf file.tar.gz
 file.bz : bzip -cd file.bz | tar xvf -
 file.bz2 : tar xvjf file.tar.bz2 NEBO bzip2 -cd file.bz2 | tar xvf -
 file.zip : unzip file.zip
 file.rar : unrar x file.rar

WikiMigration & Rewrite--dlanor 15:36, 23 Jul 2005 (EDT)

Nastavení zrcadel a repozitářů

Pokud jste si již běhěm instalace neurčili, jaká zrcadla chcete využívat pro stahování balíčků, nebo vám prostě z nějakého důvodu nefungují tak, jak byste si přáli, měli byste se podívat do souboru /etc/pacman.conf.

 nano /etc/pacman.conf

V tomto souboru nenastavujete, jaké konkrétní zrcadlo budete využívat. Zde nastavujete, jaký druh repozitářů budete sledovat - nastavení tohoto souboru určuje, jaké balíky budete moci stáhnout jednoduchým použitím

 pacman -S Název_balíku

Nastavení probíhá formou odkomentování (smazání mřížky na začátku řádky) řádku obsahujícího název repozitáře v hranatých závorkách a k němu příslušícímu řádku ve tvaru "include=Cesta_k_souboru_obsahujímu_název_zrcadla".

Je vhodné mít odkomentované repozitáře Current, Extra a Community. Testing a Unstable odkomentujte, pouze tehdy, pokud víte, co děláte.

Nastavení jednotlivých zrcadel najdete ve výše zmíněných souborech a to, které zrcadlo chcete využívat, určíte opět odkomentováním příslušného řádku.

Více se o Pacmanovi a jeho funkcích dozvíte na jeho stránce.

Nastavení grafického zobrazování

Nastavení X serveru (programu, který má na starosti grafické zobrazování), se stejně jako v drtivé většině současných linuxových distribucí nachází v souboru /etc/X11/xorg.conf. Je možné, že tam ještě svoje vlastní nastavení nemáte (po instalaci), můžete jej tedy vytvořit pomocí

 hwd -x

Tento příkaz vytvoří soubor v /etc/X11/xorg.conf.hwd, je tedy vhodné ho zkopírovat na jeho správné místo (místo, kde ho Xserver hledá).

 cp /etc/X11/xorg.conf.hwd /etc/X11/xorg.conf

Nyní můžete v tomto souboru měnit jednotlivé informace. Viz Nastavení Xorg