Difference between revisions of "General recommendations (Česky)"

From ArchWiki
Jump to: navigation, search
(created not completed czech version)
m
Line 167: Line 167:
  
 
==Nastavení grafického zobrazování==
 
==Nastavení grafického zobrazování==
Nastavení [[Xorg7_(Česky)|X serveru]] (programu, který má na starosti grafické zobrazování), se stejně jako v drtivé většině současných linuxových distribucí nachází v souboru /etc/X11/xorg.conf. Je možné, že tam ještě svoje vlastní nastavení nemáte (po instalaci), můžete jej tedy vytvořit pomocí
+
Nastavení [[Xorg (Česky)|X serveru]] (programu, který má na starosti grafické zobrazování), se stejně jako v drtivé většině současných linuxových distribucí nachází v souboru /etc/X11/xorg.conf. Je možné, že tam ještě svoje vlastní nastavení nemáte (po instalaci), můžete jej tedy vytvořit pomocí
 
   hwd -x
 
   hwd -x
 
Tento příkaz vytvoří soubor v /etc/X11/xorg.conf.hwd, je tedy vhodné ho zkopírovat na jeho správné místo (místo, kde ho Xserver hledá).
 
Tento příkaz vytvoří soubor v /etc/X11/xorg.conf.hwd, je tedy vhodné ho zkopírovat na jeho správné místo (místo, kde ho Xserver hledá).
 
   cp /etc/X11/xorg.conf.hwd /etc/X11/xorg.conf
 
   cp /etc/X11/xorg.conf.hwd /etc/X11/xorg.conf
Nyní můžete v tomto souboru měnit jednotlivé informace. Viz [[Xorg7_(Česky)|Nastavení Xorg]]
+
Nyní můžete v tomto souboru měnit jednotlivé informace. Viz [[Xorg (Česky)|Nastavení Xorg]]

Revision as of 15:52, 18 September 2007


Každý nový archista by měl po čerstvé instalaci dokončit pár věcí. V tomto dokumentu najdete pár tipů a další užitečné informace pro nováčky.

Hardware

Detekce

 • lshwd je nástroj pro rozpoznávání a detekci hardwaru. Informuje uživatele, který modul je třeba nahrát a nastavit.
 • Nebo můžete použíte také hwdetect. Někdy může být rychlejší než hwd. A nezapoměňte také na lshal.

Zrychlení bootovacího procesu LILO

 • Ke zrychlení bootovacího procesu, pokud požíváte LILO, zadejte do souboru /etc/lilo.conf následující parametr:
 compact

Výkon harddisku

 • Výkon harddisku znásobíte, pokud použijete program hdparm. Nejlepší místo, kde ho použít, je /etc/rc.sysinit. Příklad parametrů:
  • -a1024 = nastaví read_ahead buffer na 1024 bajtů
  • -c3 = nastaví IO na 32 bitů se synchronizací (zkuste také c2)
  • -d1 = zapne podporu DMA
  • -m16 = nastaví multiple buffers [l18n fixme] na 16

příklad:

 hdparm -a1024 -c3 -d1 -m16 /dev/hda

(Poznámka: nová jádra 2.6.20+ už nepoužívají hdx, ale sdx - takže použijte adekvátní označení.)


Pauza na konci bootovacího procesu

 • Pokud chcete získat pauzu na konci bootovacího procesu - než se zobrazí login - přidejte na konec /etc/rc.local následující (obvykle se používá pro zjištění chyb během bootu):
 read KEY

Podpora myši v konzoli (gpm)

 • I v konzoli můžete používat myš - nainstalujte gpm:
pacman -S gpm
 • Pokud se kurzor chová zmateně a myš nelze používat, bude třeba změnit /etc/conf.d/gpm.

Pro PS/2 myši nahraďte existující řádek následujícím:

GPM_ARGS="-m /dev/psaux -t ps2"

Pro USB myši nahraďte existující řádek následujícím:

GPM_ARGS="-m /dev/input/mice -t imps2"
 • Pokud to funguje, můžete přidat gpm do pole DAEMONS v souboru /etc/rc.conf, aby se spouštěl při startu.

Povolení zvuku (ALSA/OSS)

Start X at boot

Building your own Kernel

 • When building your own kernel (Kernel/Hardware Issues), following options must be set and linked statically and NOT as modules :
   • Code maturity level options
   • Prompt for development and/or incomplete code/drivers = on
   • Device Drivers
   • File systems
   • Pseudo filesystems
   • /dev file system support = on
   • Automatically mount at boot = on
  • to be able to tweak hd performance using hdparm, set the followings :
   • Device Drivers
   • ATA/ATAPI/MFM/RLL support = on
   • Enhanced IDE/MFM/RLL disk/cdrom/tape/floppy support = on
   • Generic PCI bus-master DMA support = on
   • Intel PIIXn chipsets support = on
   • <and your IDE hdw...> = on
 • Also, to speed kernel loading time a bit, make sure you statically link ALL your hardware specific drivers (which you load anyway using /etc/modprobe.conf or otherwise) instead of linking them as modules.

ABS to build your own packages

 • If you use abs to build your own packages, remember to copy 1st your target package dir to /var/abs/local/<pkgname> to avoid your files and configuration getting overwritten at next abs update...

Optimizing your packages

 • For optimizing the packages you build using makepkg (kernel is a good example) set your gcc preferred settings in /etc/makepkg.conf:
 (example for athlon cpu)
 export CFLAGS="-march=athlon -O2 -pipe -fomit-frame-pointer"
 export CXXFLAGS="-march=athlon -O2 -pipe -fomit-frame-pointer"

Kernel Updates

 • Remember to execute lilo after each kernel update (ie, each time you replace your boot image, usually named /boot/vmlinuzXX, etc).
  • If you forgot and need to rescue back from the CD, here are the rescue steps:
 modprobe xfs
 mount -t xfs /dev/discs/discX/partY /mnt
 mount -t xfs /dev/discs/discV/partW /mnt/boot (if you have it)
 mount -t devfs none /mnt/dev
 mount -t proc none /mnt/proc
 chroot /mnt /sbin/lilo

Personal Command-aliases

 • You can create your own commands-aliases using <homedir>/.bashrc or /etc/profile. Both can be used to define your own aliases:
 #alias ls="ls --color=auto" not necessary in Arch Linux
 alias ll="ls -lh"
 alias la="ls -a"
 alias exit="clear; exit"
 alias x="startx"

Reduce Sleeping time on shutdown

 • You can reduce system sleeping time on shutdown by changing the sleep parameter in /etc/rc.shutdown and /etc/rc.single.

Set timezone

 • To set your timezone (so local time shows properly) look at /usr/share/zoneinfo/ for your timezone, and change the TIMEZONE variable in /etc/rc.conf:
TIMEZONE=Asia/Jerusalem

Disabling IPv6

Until the widespread adoption of IPv6, you may benefit from disabling the IPv6 module.

PDF file viewer (kghostview)

 • To fix PDF files viewer (kghostview), install ghostscript using:
pacman -S ghostscript
 • and change the Ghostscript section in <homedir>/.kde/share/config/kghostviewrc to:
 Antialiasing arguments=-sDEVICE=x11 -dTextAlphaBits=4 -dGraphicsAlphaBits=<2 -dMaxBitmap=10000000
 GS Version=
 Interpreter=/usr/bin/gs
 Non-antialiasing arguments=-sDEVICE=x11
 Redetection Counter=2 

Useful Commands & Programs

 • grep - searches for files by its contents. (example: grep -i syslog /etc/* will search all files in /etc for files containing the word "syslog", NOT case sensitive (using the -i parameter))
 • killall <process_name> - kills processes by name (example: killall kdm)
 • ps - display process status (example: ps -xau will display all active processes)
 • locate - quickly locates files on your hd (use locate -u 1st to create/update the files db...) (example: locate Xservers will find all files named Xservers)

Pacman

Pacman is an automated tool for managing your packages - locally and via the web. It will auto-solve dependencies among packages, which is the biggest headache in the linux-packaging-distribution-world(-as-we-know-it-:) ). For improved performance, pacman can be optimized from time to time:

pacman-optimize

makepkg

An automated tool to create packages - it actually automates the ./configure && make && make install procedure. it uses a file named PKGBUILD which must exists in the same directory you will build your package. view a PKGBUILD file and read the installation document to learn more how to work with makepkg.

abs

An automated tool which allows you to rebuild any of pacman's packages (so you may provide your own compiler and linker settings, for better optimization, debugging info, etc). Simply executing abs will synchronize all your PKGBUILD scripts from the CVS repository into /var/abs.

File Descriptions

 • <homedir>/.xinitrc - controls which programs X11 will load on startup; the last line must be your preferred windows manager and should be prefixed with exec
 • /etc/profile - system profiling file; loads environment configuration per profile. (kernel must support profiling)
 • /etc/rc.conf - main configuration file, something like config.sys on steroids...
 • /etc/rc.sysinit - this is like the main autoexec.bat file, which takes care of loading and setting up the system
 • /etc/rc.single - script file for single user system level
 • /etc/rc.multi - script file for multiple users system level
 • /etc/rc.local - script file for local-multi users system level
 • /etc/rc.shutdown - script file for shutdown system level
 • /etc/rc.d/* - configured daemons for the system.

Extracting compressed files

 file.tar : tar xvf file.tar
 file.tgz : tar xvzf file.tgz
 file.tar.gz : tar xvzf file.tar.gz
 file.bz : bzip -cd file.bz | tar xvf -
 file.bz2 : tar xvjf file.tar.bz2 OR bzip2 -cd file.bz2 | tar xvf -
 file.zip : unzip file.zip
 file.rar : unrar x file.rar

WikiMigration & Rewrite--dlanor 15:36, 23 Jul 2005 (EDT)


Nastavení zrcadel a repozitářů

Pokud jste si již běhěm instalace neurčili, jaká zrcadla chcete využívat pro stahování balíčků, nebo vám prostě z nějakého důvodu nefungují tak, jak byste si přáli, měli byste se podívat do souboru /etc/pacman.conf.

 nano /etc/pacman.conf

V tomto souboru nenastavujete, jaké konkrétní zrcadlo budete využívat. Zde nastavujete, jaký druh repozitářů budete sledovat - nastavení tohoto souboru určuje, jaké balíky budete moci stáhnout jednoduchým použitím

 pacman -S Název_balíku

Nastavení probíhá formou odkomentování (smazání mřížky na začátku řádky) řádku obsahujícího název repozitáře v hranatých závorkách a k němu příslušícímu řádku ve tvaru "include=Cesta_k_souboru_obsahujímu_název_zrcadla".

Je vhodné mít odkomentované repozitáře Current, Extra a Community. Testing a Unstable odkomentujte, pouze tehdy, pokud víte, co děláte.

Nastavení jednotlivých zrcadel najdete ve výše zmíněných souborech a to, které zrcadlo chcete využívat, určíte opět odkomentováním příslušného řádku.

Více se o Pacmanovi a jeho funkcích dozvíte na jeho stránce.

Nastavení grafického zobrazování

Nastavení X serveru (programu, který má na starosti grafické zobrazování), se stejně jako v drtivé většině současných linuxových distribucí nachází v souboru /etc/X11/xorg.conf. Je možné, že tam ještě svoje vlastní nastavení nemáte (po instalaci), můžete jej tedy vytvořit pomocí

 hwd -x

Tento příkaz vytvoří soubor v /etc/X11/xorg.conf.hwd, je tedy vhodné ho zkopírovat na jeho správné místo (místo, kde ho Xserver hledá).

 cp /etc/X11/xorg.conf.hwd /etc/X11/xorg.conf

Nyní můžete v tomto souboru měnit jednotlivé informace. Viz Nastavení Xorg