General recommendations (Česky)

From ArchWiki
Revision as of 14:32, 7 July 2007 by Nejsem (talk | contribs) (Nastavení zrcadel a repozitářů)
Jump to: navigation, search

Nastavení zrcadel a repozitářů

Pokud jste si již běhěm instalace neurčili, jaká zrcadla chcete využívat pro stahování balíčků, nebo Vám prostě z nějakého důvodu nefungují tak, jak byste si přáli, měli byste se podívat do souboru /etc/pacman.conf.

nano /etc/pacman.conf

V tomto souboru nenastavujete, jaké konkrétní zrcadlo budete využívat. Zde nastavujete, jaký druh repozitářů budete sledovat - nastavení tohoto souboru určuje, jaké balíky budete moci stáhnout jednoduchým použitím

pacman -S Název_balíku

Nastavení probíhá formou odkomentování (smazání mřížky na začátku řádky) řádku obsahující název repozitáře v hranatých závorkách a k němu příslušícímu řádku ve tvaru "include=Cesta_k_souboru_obsahujímu_název_zrcadla".

Je vhodné mít odkomentované Current, Extra a Community repozitáře. Testing a Unstable odkomentujte, pouze pokud víte, co děláte.

Nastavení jednotlivých zrcadel najdete ve výše zmíněných souborech a to, které zrcadlo chcete využívat, určíte opět odkomentováním příslušného řádku.

Více se o Pacmanovi a jeho funkcích dozvíte na jeho stránce.

Nastavení grafikého zobrazování

Nastavení Xserveru (programu, který má na starosti grafické zobrazování), se stejně jako v drtivé většině současných linuxových distribucí, nachází v souboru /etc/X11/xorg.conf. Je možné, že tam ještě svoje vlastní nastavení nemáte (po instalaci), můžete jej tedy vytvořit pomocí

hwd -x

Tento příkaz vytvoří soubor v /etc/X11/xorg.conf.hwd, je tedy vhodné ho zkopírovat na jeho správné místo (místo, kde ho Xserver hledá).

cp /etc/X11/xorg.conf.hwd /etc/X11/xorg.conf

Nyní můžete v tomto souboru měnit jednotlivé informace. Viz Nastavení Xorg