HAL (Polski)

From ArchWiki
Revision as of 10:08, 25 July 2009 by 3ED (talk | contribs) (Wstępna konfiguracja: MTP, aparaty fotograficzne, itp)
Jump to: navigation, search

Template:I18n links start Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n links end

Wprowadzenie do HAL

HAL jest sprzętową warstwą abstrakcyjną oraz projektem oprogramowania Open-source które pozwala aplikacjom biurkowym w systemie operacyjnym na bezpośredni dostęp do informacji o podłączonym sprzęcie, jego właściwościach oraz typie urządzenia. W ten sposób powłoka graficzna może reprezentować zasoby urządzenia w bardzo prosty i przejrzysty sposób, przyjazny dla użytkownika.

Dla przykładu HAL może udzielić nam wielu informacji na temat przenośnych dysków USB oraz umożliwić ich reprezentację w powłoce graficznej.

Wstępna konfiguracja

Przed uruchomieniem demona HAL należy zainstalować i uruchomić demona DBUS. Aby to zrobić wpisz w terminalu jako root:

pacman -S dbus

Następnie edytuj plik /etc/rc.conf swoim ulubionym edytorem i dodaj dbus do tablicy DAEMONS Dzięki temu dbus będzie startował przy każdym uruchomieniu systemu. Możesz również ręcznie uruchomić dbus wpisując w linii poleceń:

/etc/rc.d/dbus start

Teraz możemy przystąpić do instalacji i uruchomienia demona HAL

pacman -S hal

Teraz powinieneś ponownie edytować plik /etc/rc.conf swoim ulubionym edytorem i dodać hal do tablicy DAEMONS Możesz również ręcznie uruchomić HAL wpisując jako root root:

/etc/rc.d/hal start

Aby w pełni wykorzystać możliwości dbus i hal w swoim systemie użytkownik musi należeć do grup "optical" "storage" "dbus" i "hal". Aby dopisać użytkownika do danych grup wykonaj następujące polecenia w terminalu jako root:

gpasswd -a USERNAME camera
gpasswd -a USERNAME optical
gpasswd -a USERNAME storage
gpasswd -a USERNAME dbus
gpasswd -a USERNAME hal

Należy zamienić USERNAME na nazwę użytkownika, którego chcemy dodać do powyższych grup. Jeżeli włączyliśmy demony DBUS i HAL przed dopisaniem użytkownika do grup, należy zrestartować demony przy pomocy poleceń wydanych jako root:

/etc/rc.d/dbus restart
/etc/rc.d/hal restart

Automontowanie urządzeń przenośnych

Podczas normalnej pracy HAL montuje zwykłe dyski zamontowane w naszej maszynie oraz tworzy dla nich ikony umieszczane na pulpicie (gnome, xfce). Aby działo się tak tylko dla urządzeń przenośnych należy utworzyć plik 90-user-methods.fdi w /etc/hal/fdi/policy z następującą zawartością:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<deviceinfo version="0.2">
 <device>
  <match key="volume.fsusage" string="filesystem">
   <merge key="volume.ignore" type="bool">true</merge>
   <match key="@block.storage_device:storage.removable" bool="true">
    <merge key="volume.ignore" type="bool">false</merge>
    <merge key="storage.policy.should_mount" type="bool">true</merge>
   </match>
  </match>
 </device>
</deviceinfo>

Po utworzeniu pliku restartujemy demona poleceniem:

/etc/rc.d/hal restart