Help:Editing (Slovenský)

From ArchWiki
Revision as of 06:02, 2 April 2011 by Xyuri (talk | contribs) (Created page with "==Uvod== ArchWiki slúži ''komunite'' pre tvorbu a udržovanie dokumentácie. Jej obsah tvoria členovia komunity pre ostatných členov komunity. Wiki-stránky s...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Uvod

ArchWiki slúži komunite pre tvorbu a udržovanie dokumentácie. Jej obsah tvoria členovia komunity pre ostatných členov komunity.

Wiki-stránky sú rozširované vďaka spolupráci dobrovoľníkov, ktorí sú ochotní investovať svoj čas a silu aby zdieľali svoje vedomosti s ostatnými. Vítané sú príspevky od všetkých užívateľov. Úlohy na ArchWiki sa dajú zhruba rozdeliť následne:

  • Technická údržba
  • Správa obsahu
  • Úpravy obsahu
  • Tvorba obsahu a jeho preklad

ArchWiki beží na MediaWiki, ktorá je slobodným softvérom napísaným v PHP pôpdne použitým pre Wikipédiu. Viac podrobností nájdete na Help:Contents on MediaWiki a Help:Contents on Wikipedia.


Pred úpravami a tvorbou stránok, je potrebné aby sa užívatelia zoznámili s obecne zaužívanými zvyklosťami pri tvorbe existujúcich článkov, aby mohli svoje vlastné príspevky k obsahu udržovať v konzistentnom stave so zvyškom ArchWiki.