Difference between revisions of "Installation guide (Česky)"

From ArchWiki
Jump to: navigation, search
m (fixed interlinks; needs translation)
(Instalace: translated installation section)
Line 15: Line 15:
 
[[zh-CN:Installation Guide]]
 
[[zh-CN:Installation Guide]]
 
[[zh-TW:Installation Guide]]
 
[[zh-TW:Installation Guide]]
{{translateme}}
+
Tato stránka vás provede procesem instalace [[Arch Linux (Česky)|Arch Linuxu]] pomocí [https://projects.archlinux.org/arch-install-scripts.git/ Arch Install Scripts]. Před instalací si prosím pročtěte [[FAQ (Česky)|často kladené otázky]]. Pokud hledáte podrobnější a více vysvětlující příručku, navštivte [[Beginners' Guide (Česky)|příručku začátečníka]].
Součástí [https://www.archlinux.org/news/install-media-20120715-released/ instalačního média 2012.07.15] již nadále není AIF (the Arch Installation Framework), ale jsou namísto něj pro pomoc s instalačním procesem poskytnuty [https://github.com/falconindy/arch-install-scripts Arch Install Scripts]. Tento článek shrnuje proces instalace za pomoci těchto skriptů. Pro průvodce cíleného na nováčky vizte [[Beginners' Guide]].
+
 
 +
Komunitou spravovaná [[Main Page (Česky)|ArchWiki]] je výborným zdrojem dokumentace, řešení problémů hledejte nejdříve zde. Pokud nemůžete nalézt řešení problému, jsou vám k dispozici [[Wikipedia:IRC|IRC]] kanál (irc://irc.freenode.net/#archlinux) a [https://bbs.archlinux.org/ fórum]. Určitě také pročtěte manuálové stránky jakéhokoli příkazu, který vám není povědomý; manuálové stránky se obvykle prohlíží příkazem {{ic|man "command"}}.
  
 
== Stažení ==
 
== Stažení ==
Nové ISO Arch Linuxu stáhnete z [https://www.archlinux.org/download/ Arch Linux download page].
+
ISO Arch Linuxu stáhněte z [https://www.archlinux.org/download/ Arch Linux download page].
* Namísto šesti odlišných obrazů poskytujeme pouze jediný, který lze nabootovat do živého i686 nebo x86_64 systému určeného pro instalaci Arch Linuxu přes síť. Média obsahující repozitář [core] již nejsou a nebudou poskytovány.
+
* Poskytujeme jediný obraz, který lze nabootovat do živého i686 nebo x86_64 systému určeného pro instalaci Arch Linuxu přes síť. Média obsahující repozitář [core] již nejsou a nebudou poskytovány.
 
* Instalační obrazy jsou podepsány a je silně doporučeno před použitím ověřit jejich signaturu. V Arch Linuxu toto můžete provést pomocí {{bc|pacman-key -v <iso-file>.sig}}
 
* Instalační obrazy jsou podepsány a je silně doporučeno před použitím ověřit jejich signaturu. V Arch Linuxu toto můžete provést pomocí {{bc|pacman-key -v <iso-file>.sig}}
* Obraz lze vypálit na CD, připojit jako ISO soubor nebo zapsat přímo na USB klíčenku s použitím nástroje typu {{ic|dd}}. Je zamýšlen pouze pro nové instalace; stávající Arch Linux systém lze vždy zaktualizovat příkazem {{ic|pacman -Syu}}.
+
* Obraz lze vypálit na CD, připojit jako ISO soubor nebo [[USB Installation Media|zapsat na USB flashdisk]]. Obraz je určen pouze pro nové instalace; existující Arch Linux systém lze vždy aktualizovat příkazem {{ic|pacman -Syu}}.
  
== Rozložení klávesnice ==
+
== Instalace ==
 +
 
 +
=== Rozložení klávesnice ===
  
 
Pro mnohé země a typy klávesnic (včetně té české) jsou již příslušné mapy klávesnic k dispozici a příkaz {{ic|loadkeys cz-qwertz}} by mohl udělat to, co teď chcete. Další mapy klávesnic můžete nalézt v {{ic|/usr/share/kbd/keymaps/}} (při použití loadkeys můžete cestu k souboru a příponu vynechat).
 
Pro mnohé země a typy klávesnic (včetně té české) jsou již příslušné mapy klávesnic k dispozici a příkaz {{ic|loadkeys cz-qwertz}} by mohl udělat to, co teď chcete. Další mapy klávesnic můžete nalézt v {{ic|/usr/share/kbd/keymaps/}} (při použití loadkeys můžete cestu k souboru a příponu vynechat).
  
== Rozdělte disk ==
+
=== Rozdělte disk ===
 
Pro detaily vizte [[partitioning]].
 
Pro detaily vizte [[partitioning]].
  
Nezapomeňte vytvořit jakákoliv vrstvená bloková zařízení typu [[lvm|LVM]], [[Dm-crypt_with_LUKS|LUKS]] nebo [[RAID|RAID]].
+
Nezapomeňte vytvořit jakákoliv vrstvená bloková zařízení typu [[LVM]], [[dm-crypt with LUKS|LUKS]] nebo [[RAID|RAID]].
  
== Naformátujte oddíly ==
+
=== Naformátujte oddíly ===
Pro detaily vizte [[Format_a_device#Step_2:_create_the_new_file_system|zde]].
+
Pro detaily vizte [[File Systems#Step_2:_create_the_new_file_system|zde]].
  
 
Pokud používáte (U)EFI, nejspíše budete potřebovat oddíl navíc pro hostování Systémového oddílu UEFI. Přečtěte si [[Unified_Extensible_Firmware_Interface#Create_an_UEFI_System_Partition_in_Linux|tento článek]].
 
Pokud používáte (U)EFI, nejspíše budete potřebovat oddíl navíc pro hostování Systémového oddílu UEFI. Přečtěte si [[Unified_Extensible_Firmware_Interface#Create_an_UEFI_System_Partition_in_Linux|tento článek]].
  
== Připojte oddíly ==
+
=== Připojte oddíly ===
 
Nyní musíme připojit kořenový oddíl na {{ic|/mnt}}. Měli byste též vytvořit podadresáře pro jakékoliv další oddíly ({{ic|/mnt/boot}}, {{ic|/mnt/home}}, ...) a připojit je zrovna tak, pokud chcete, aby je {{ic|genfstab}} našel.
 
Nyní musíme připojit kořenový oddíl na {{ic|/mnt}}. Měli byste též vytvořit podadresáře pro jakékoliv další oddíly ({{ic|/mnt/boot}}, {{ic|/mnt/home}}, ...) a připojit je zrovna tak, pokud chcete, aby je {{ic|genfstab}} našel.
  
== Připojte se k Internetu ==
+
=== Připojte se k Internetu ===
 
Předpokládaje drátové spojení, mělo by pro zápůjčku IP adresy stačit pustit {{ic|dhclient}} nebo {{ic|dhcpcd}}. Pro více informací navštivte [[configuring network]].
 
Předpokládaje drátové spojení, mělo by pro zápůjčku IP adresy stačit pustit {{ic|dhclient}} nebo {{ic|dhcpcd}}. Pro více informací navštivte [[configuring network]].
  
=== Bezdrátové připojení ===
+
==== Bezdrátové připojení ====
 
Pro nastavení své bezdrátové sítě spusťte {{ic|wifi-menu}}. Vizte [[Wireless Setup]] a [[Netcfg#Configuration|Netcfg]] pro podrobnosti.
 
Pro nastavení své bezdrátové sítě spusťte {{ic|wifi-menu}}. Vizte [[Wireless Setup]] a [[Netcfg#Configuration|Netcfg]] pro podrobnosti.
  
== Nainstalujte základní systém ==
+
=== Nainstalujte základní systém ===
 
Před instalací byste mohli chtít provést změny v {{ic|/etc/pacman.d/mirrorlist}}, aby byl vámi upřednostňovaný mirror první v seznamu. Tato kopie mirrorlistu bude také nainstalována na váš nový systém přes {{ic|pacstrap}}, takže má cenu udělat to správně už teď.
 
Před instalací byste mohli chtít provést změny v {{ic|/etc/pacman.d/mirrorlist}}, aby byl vámi upřednostňovaný mirror první v seznamu. Tato kopie mirrorlistu bude také nainstalována na váš nový systém přes {{ic|pacstrap}}, takže má cenu udělat to správně už teď.
  
Použitím skriptu [https://github.com/falconindy/arch-install-scripts/blob/master/pacstrap.in pacstrap] nainstalujeme základní systém. Pokud plánujete kompilovat software z [[AUR]] nebo přes [[ABS]], měli byste také nainstalovat skupinu balíčků ''base-devel''.
+
Použitím skriptu [https://projects.archlinux.org/arch-install-scripts.git/tree/pacstrap.in pacstrap] nainstalujeme základní systém.
+
 
  # pacstrap /mnt base base-devel
+
  # pacstrap /mnt base
  
 
Další balíčky můžete nainstalovat připsáním jejich názvů k výše uvedenému příkazu (oddělujte je pomocí mezer), včetně bootloaderu, chcete-li.
 
Další balíčky můžete nainstalovat připsáním jejich názvů k výše uvedenému příkazu (oddělujte je pomocí mezer), včetně bootloaderu, chcete-li.
  
== Nainstalujte bootloader ==
+
=== Nainstalujte bootloader ===
=== [[GRUB2|GRUB]] ===
+
==== [[GRUB2|GRUB]] ====
  
 
* Pro BIOS:
 
* Pro BIOS:
  
  # pacstrap /mnt grub-bios
+
  # arch-chroot /mnt pacman -S grub-bios
  
 
* Pro EFI (v některých případech budete namísto uvedeného potřebovat {{ic|grub-efi-i386}}:
 
* Pro EFI (v některých případech budete namísto uvedeného potřebovat {{ic|grub-efi-i386}}:
  
  # pacstrap /mnt grub-efi-x86_64
+
  # arch-chroot /mnt pacman -S grub-efi-x86_64
  
* Po chrootu nainstalujte GRUB (vizte sekci [[#Configure system|Configure system]]).
+
==== [[Syslinux|Syslinux]] ====
 
 
=== [[Syslinux|Syslinux]] ===
 
 
   
 
   
  # pacstrap /mnt syslinux
+
  # arch-chroot /mnt pacman -S syslinux
  
== Nakonfigurujte systém ==
+
=== Nakonfigurujte systém ===
 
Následujícím příkazem vygenerujete [[fstab]] (pokud upřednostňujete použití UUID nebo labelů, přidejte přepínač {{ic|-U}}, respektive {{ic|-L}}):
 
Následujícím příkazem vygenerujete [[fstab]] (pokud upřednostňujete použití UUID nebo labelů, přidejte přepínač {{ic|-U}}, respektive {{ic|-L}}):
 
  # genfstab -p /mnt >> /mnt/etc/fstab
 
  # genfstab -p /mnt >> /mnt/etc/fstab
Line 84: Line 85:
 
  # ln -s /usr/share/zoneinfo/Europe/Prague /etc/localtime
 
  # ln -s /usr/share/zoneinfo/Europe/Prague /etc/localtime
  
* Nastavte [https://wiki.archlinux.org/index.php/Locale#Setting_system-wide_locale locale] v {{ic|/etc/locale.conf}}.
 
 
* Odkomentujte vybrané locale v {{ic|/etc/locale.gen}} a vygenerujte ho s {{ic|locale-gen}}.
 
* Odkomentujte vybrané locale v {{ic|/etc/locale.gen}} a vygenerujte ho s {{ic|locale-gen}}.
 +
* Nastavte [[Locale#Setting system-wide locale|locale]] v {{ic|/etc/locale.conf}}.
 +
* Nastavte [[KEYMAP|konzolové rozložení klávesnice]] and [[Fonts#Console_fonts|konzolový font]] v {{ic|/etc/vconsole.conf}}
 
* Nakonfigurujte {{ic|/etc/mkinitcpio.conf}} podle potřeby (vizte [[mkinitcpio]]) a vytvořte startovací RAM disk s:
 
* Nakonfigurujte {{ic|/etc/mkinitcpio.conf}} podle potřeby (vizte [[mkinitcpio]]) a vytvořte startovací RAM disk s:
 
   
 
   
 
  # mkinitcpio -p linux
 
  # mkinitcpio -p linux
  
* Nakonfigurujte bootloader: vizte příslušné články ze sekce věnované instalaci bootloaderu.
+
* Nakonfigurujte bootloader. Pro GRUB vizte [[GRUB#Installation|instalaci a konfiguraci GRUBu]]; pro Syslinux vizte [[Syslinux#Configuration|konfiguraci Syslinuxu]].
 
 
 
* Nastavte heslo uživatele root příkazem {{ic|passwd}}.
 
* Nastavte heslo uživatele root příkazem {{ic|passwd}}.
 +
* Pro nainstalovaný systém znovu nastavte síťové připojení. Vizte [[Network Configuration]] a [[Wireless Setup]].
  
== Odpojte přebytky ==
+
=== Odpojte oddíly a rebootujte ===
 
Pokud jste stále v prostředí chrootu, napište {{ic|exit}} nebo stiskněte {{keypress|Ctrl+D}} pro jeho opuštění.
 
Pokud jste stále v prostředí chrootu, napište {{ic|exit}} nebo stiskněte {{keypress|Ctrl+D}} pro jeho opuštění.
 
Dříve jsme připojili potřebné oddíly pod {{ic|/mnt}}. V tomto kroku je odpojíme:
 
Dříve jsme připojili potřebné oddíly pod {{ic|/mnt}}. V tomto kroku je odpojíme:
 
  # umount /mnt/{boot,home,}
 
  # umount /mnt/{boot,home,}
  
Nakonec restartujte počítač a zkonfigurujte svůj systém, jak je vysvětleno v [[Beginners' Guide/Post-Installation]].
+
Nakonec restartujte počítač a přihlašte se do nového systému do účtu uživatele root.
 +
 
 +
== Po instalaci ==
 +
 
 +
=== Správa uživatelů ===
 +
 
 +
=== Správa balíčků ===
 +
 
 +
=== Správa služeb ===
 +
 
 +
=== Zvuk ===
 +
 
 +
=== Ovladač grafické karty ===
 +
 
 +
=== Display server ===
 +
 
 +
=== Fonty ===
 +
 
 +
== Závěr ==
 +
 
 +
Navštivte [[List of Applications (Česky)|seznam aplikací]], které by vás mohly zajímat.
 +
 
 +
Navštivte [[General Recommendations (Česky)|poinstalačního průvodce]] obsahující informace o nastavení touchpadu, vykreslování fontů apod.

Revision as of 23:15, 2 June 2013

zh-CN:Installation Guide zh-TW:Installation Guide Tato stránka vás provede procesem instalace Arch Linuxu pomocí Arch Install Scripts. Před instalací si prosím pročtěte často kladené otázky. Pokud hledáte podrobnější a více vysvětlující příručku, navštivte příručku začátečníka.

Komunitou spravovaná ArchWiki je výborným zdrojem dokumentace, řešení problémů hledejte nejdříve zde. Pokud nemůžete nalézt řešení problému, jsou vám k dispozici IRC kanál (irc://irc.freenode.net/#archlinux) a fórum. Určitě také pročtěte manuálové stránky jakéhokoli příkazu, který vám není povědomý; manuálové stránky se obvykle prohlíží příkazem man "command".

Stažení

ISO Arch Linuxu stáhněte z Arch Linux download page.

  • Poskytujeme jediný obraz, který lze nabootovat do živého i686 nebo x86_64 systému určeného pro instalaci Arch Linuxu přes síť. Média obsahující repozitář [core] již nejsou a nebudou poskytovány.
  • Instalační obrazy jsou podepsány a je silně doporučeno před použitím ověřit jejich signaturu. V Arch Linuxu toto můžete provést pomocí
    pacman-key -v <iso-file>.sig
  • Obraz lze vypálit na CD, připojit jako ISO soubor nebo zapsat na USB flashdisk. Obraz je určen pouze pro nové instalace; existující Arch Linux systém lze vždy aktualizovat příkazem pacman -Syu.

Instalace

Rozložení klávesnice

Pro mnohé země a typy klávesnic (včetně té české) jsou již příslušné mapy klávesnic k dispozici a příkaz loadkeys cz-qwertz by mohl udělat to, co teď chcete. Další mapy klávesnic můžete nalézt v /usr/share/kbd/keymaps/ (při použití loadkeys můžete cestu k souboru a příponu vynechat).

Rozdělte disk

Pro detaily vizte partitioning.

Nezapomeňte vytvořit jakákoliv vrstvená bloková zařízení typu LVM, LUKS nebo RAID.

Naformátujte oddíly

Pro detaily vizte zde.

Pokud používáte (U)EFI, nejspíše budete potřebovat oddíl navíc pro hostování Systémového oddílu UEFI. Přečtěte si tento článek.

Připojte oddíly

Nyní musíme připojit kořenový oddíl na /mnt. Měli byste též vytvořit podadresáře pro jakékoliv další oddíly (/mnt/boot, /mnt/home, ...) a připojit je zrovna tak, pokud chcete, aby je genfstab našel.

Připojte se k Internetu

Předpokládaje drátové spojení, mělo by pro zápůjčku IP adresy stačit pustit dhclient nebo dhcpcd. Pro více informací navštivte configuring network.

Bezdrátové připojení

Pro nastavení své bezdrátové sítě spusťte wifi-menu. Vizte Wireless Setup a Netcfg pro podrobnosti.

Nainstalujte základní systém

Před instalací byste mohli chtít provést změny v /etc/pacman.d/mirrorlist, aby byl vámi upřednostňovaný mirror první v seznamu. Tato kopie mirrorlistu bude také nainstalována na váš nový systém přes pacstrap, takže má cenu udělat to správně už teď.

Použitím skriptu pacstrap nainstalujeme základní systém.

# pacstrap /mnt base

Další balíčky můžete nainstalovat připsáním jejich názvů k výše uvedenému příkazu (oddělujte je pomocí mezer), včetně bootloaderu, chcete-li.

Nainstalujte bootloader

GRUB

  • Pro BIOS:
# arch-chroot /mnt pacman -S grub-bios
  • Pro EFI (v některých případech budete namísto uvedeného potřebovat grub-efi-i386:
# arch-chroot /mnt pacman -S grub-efi-x86_64

Syslinux

# arch-chroot /mnt pacman -S syslinux

Nakonfigurujte systém

Následujícím příkazem vygenerujete fstab (pokud upřednostňujete použití UUID nebo labelů, přidejte přepínač -U, respektive -L):

# genfstab -p /mnt >> /mnt/etc/fstab

Dále provedeme chroot do našeho nově nainstalovaného systému:

# arch-chroot /mnt
  • Zapište svůj hostname do /etc/hostname.
  • Proveďte symlink /etc/localtime na /usr/share/zoneinfo/Zóna/Podzóna. Nahraďte Zóna a Podzóna podle svého gusta. Například:
# ln -s /usr/share/zoneinfo/Europe/Prague /etc/localtime
# mkinitcpio -p linux

Odpojte oddíly a rebootujte

Pokud jste stále v prostředí chrootu, napište exit nebo stiskněte Template:Keypress pro jeho opuštění. Dříve jsme připojili potřebné oddíly pod /mnt. V tomto kroku je odpojíme:

# umount /mnt/{boot,home,}

Nakonec restartujte počítač a přihlašte se do nového systému do účtu uživatele root.

Po instalaci

Správa uživatelů

Správa balíčků

Správa služeb

Zvuk

Ovladač grafické karty

Display server

Fonty

Závěr

Navštivte seznam aplikací, které by vás mohly zajímat.

Navštivte poinstalačního průvodce obsahující informace o nastavení touchpadu, vykreslování fontů apod.