Installation guide (Česky)

From ArchWiki
Revision as of 16:00, 3 June 2013 by Lahwaacz (talk | contribs) (typo)
Jump to: navigation, search

zh-CN:Installation Guide zh-TW:Installation Guide Tato stránka vás provede procesem instalace Arch Linuxu pomocí Arch Install Scripts. Před instalací si prosím pročtěte často kladené otázky. Pokud hledáte podrobnější a více vysvětlující příručku, navštivte příručku začátečníka.

Komunitou spravovaná ArchWiki je výborným zdrojem dokumentace, řešení problémů hledejte nejdříve zde. Pokud nemůžete nalézt řešení problému, jsou vám k dispozici IRC kanál (irc://irc.freenode.net/#archlinux) a fórum. Určitě také pročtěte manuálové stránky jakéhokoli příkazu, který vám není povědomý; manuálové stránky se obvykle prohlíží příkazem man command.

Stažení

ISO Arch Linuxu stáhněte z Arch Linux download page.

  • Poskytujeme jediný obraz, který lze nabootovat do živého i686 nebo x86_64 systému určeného pro instalaci Arch Linuxu přes síť. Média obsahující repozitář [core] již nejsou a nebudou poskytovány.
  • Instalační obrazy jsou podepsány a je silně doporučeno před použitím ověřit jejich signaturu. V Arch Linuxu toto můžete provést pomocí
    pacman-key -v <iso-file>.sig
  • Obraz lze vypálit na CD, připojit jako ISO soubor nebo zapsat na USB flashdisk. Obraz je určen pouze pro nové instalace; existující Arch Linux systém lze vždy aktualizovat příkazem pacman -Syu.

Instalace

Rozložení klávesnice

Pro mnohé země a typy klávesnic (včetně té české) jsou již příslušné mapy klávesnic k dispozici a příkaz loadkeys cz-qwertz by mohl udělat to, co teď chcete. Další mapy klávesnic můžete nalézt v /usr/share/kbd/keymaps/ (při použití loadkeys můžete cestu k souboru a příponu vynechat).

Rozdělte disk

Pro detaily vizte partitioning.

Nezapomeňte vytvořit jakákoliv vrstvená bloková zařízení typu LVM, LUKS nebo RAID.

Naformátujte oddíly

Pro detaily vizte zde.

Pokud používáte (U)EFI, nejspíše budete potřebovat oddíl navíc pro hostování Systémového oddílu UEFI. Přečtěte si tento článek.

Připojte oddíly

Nyní musíme připojit kořenový oddíl na /mnt. Měli byste též vytvořit podadresáře pro jakékoliv další oddíly (/mnt/boot, /mnt/home, ...) a připojit je zrovna tak, pokud chcete, aby je genfstab našel.

Připojte se k Internetu

Předpokládaje drátové spojení, mělo by pro zápůjčku IP adresy stačit pustit dhclient nebo dhcpcd. Pro více informací navštivte configuring network.

Bezdrátové připojení

Pro nastavení své bezdrátové sítě spusťte wifi-menu. Vizte Wireless Setup a Netcfg pro podrobnosti.

Nainstalujte základní systém

Před instalací byste mohli chtít provést změny v /etc/pacman.d/mirrorlist, aby byl vámi upřednostňovaný mirror první v seznamu. Tato kopie mirrorlistu bude také nainstalována na váš nový systém přes pacstrap, takže má cenu udělat to správně už teď.

Použitím skriptu pacstrap nainstalujeme základní systém.

# pacstrap /mnt base

Další balíčky můžete nainstalovat připsáním jejich názvů k výše uvedenému příkazu (oddělujte je pomocí mezer), včetně bootloaderu, chcete-li.

Nainstalujte bootloader

GRUB

  • Pro BIOS:
# arch-chroot /mnt pacman -S grub-bios
  • Pro EFI (v některých případech budete namísto uvedeného potřebovat grub-efi-i386:
# arch-chroot /mnt pacman -S grub-efi-x86_64

Syslinux

# arch-chroot /mnt pacman -S syslinux

Nakonfigurujte systém

Následujícím příkazem vygenerujete fstab (pokud upřednostňujete použití UUID nebo labelů, přidejte přepínač -U, respektive -L):

# genfstab -p /mnt >> /mnt/etc/fstab

Dále provedeme chroot do našeho nově nainstalovaného systému:

# arch-chroot /mnt
  • Zapište svůj hostname do /etc/hostname.
  • Proveďte symlink /etc/localtime na /usr/share/zoneinfo/Zóna/Podzóna. Nahraďte Zóna a Podzóna podle svého gusta. Například:
# ln -s /usr/share/zoneinfo/Europe/Prague /etc/localtime
# mkinitcpio -p linux

Odpojte oddíly a rebootujte

Pokud jste stále v prostředí chrootu, napište exit nebo stiskněte Template:Keypress pro jeho opuštění. Dříve jsme připojili potřebné oddíly pod /mnt. V tomto kroku je odpojíme:

# umount /mnt/{boot,home,}

Nakonec restartujte počítač a přihlašte se do nového systému do účtu uživatele root.

Po instalaci

Správa uživatelů

Správa balíčků

Správa služeb

Zvuk

Ovladač grafické karty

Display server

Fonty

Závěr

Navštivte seznam aplikací, které by vás mohly zajímat.

Navštivte poinstalačního průvodce obsahující informace o nastavení touchpadu, vykreslování fontů apod.