Installation guide (Česky)

From ArchWiki
Jump to navigation Jump to search

ro:Ghid de instalare zh-CN:Installation Guide zh-TW:Installation Guide Součástí instalačního média 2012.07.15 již nadále není AIF (the Arch Installation Framework), ale jsou namísto něj pro pomoc s instalačním procesem poskytnuty Arch Install Scripts. Tento článek shrnuje proces instalace za pomoci těchto skriptů. Pro průvodce cíleného na nováčky vizte Beginners' Guide.

Stažení

Nové ISO Arch Linuxu stáhnete z Arch Linux download page.

 • Namísto šesti odlišných obrazů poskytujeme pouze jediný, který lze nabootovat do živého i686 nebo x86_64 systému určeného pro instalaci Arch Linuxu přes síť. Média obsahující repozitář [core] již nejsou a nebudou poskytovány.
 • Instalační obrazy jsou podepsány a je silně doporučeno před použitím ověřit jejich signaturu. V Arch Linuxu toto můžete provést pomocí
  pacman-key -v <iso-file>.sig
 • Obraz lze vypálit na CD, připojit jako ISO soubor nebo zapsat přímo na USB klíčenku s použitím nástroje typu dd. Je zamýšlen pouze pro nové instalace; stávající Arch Linux systém lze vždy zaktualizovat příkazem pacman -Syu.

Rozložení klávesnice

Pro mnohé země a typy klávesnic (včetně té české) jsou již příslušné mapy klávesnic k dispozici a příkaz loadkeys cz-qwertz by mohl udělat to, co teď chcete. Další mapy klávesnic můžete nalézt v /usr/share/kbd/keymaps/ (při použití loadkeys můžete cestu k souboru a příponu vynechat).

Rozdělte disk

Pro detaily vizte partitioning.

Nezapomeňte vytvořit jakákoliv vrstvená bloková zařízení typu LVM, LUKS nebo RAID.

Naformátujte oddíly

Pro detaily vizte zde.

Pokud používáte (U)EFI, nejspíše budete potřebovat oddíl navíc pro hostování Systémového oddílu UEFI. Přečtěte si tento článek.

Připojte oddíly

Nyní musíme připojit kořenový oddíl na /mnt. Měli byste též vytvořit podadresáře pro jakékoliv další oddíly (/mnt/boot, /mnt/home, ...) a připojit je zrovna tak, pokud chcete, aby je genfstab našel.

Připojte se k Internetu

Předpokládaje drátové spojení, mělo by pro zápůjčku IP adresy stačit pustit dhclient nebo dhcpcd. Pro více informací navštivte configuring network.

Bezdrátové připojení

Pro nastavení své bezdrátové sítě spusťte wifi-menu. Vizte Wireless Setup a Netcfg pro podrobnosti.

Nainstalujte základní systém

Před instalací byste mohli chtít provést změny v /etc/pacman.d/mirrorlist, aby byl vámi upřednostňovaný mirror první v seznamu. Tato kopie mirrorlistu bude také nainstalována na váš nový systém přes pacstrap, takže má cenu udělat to správně už teď.

Použitím skriptu pacstrap nainstalujeme základní systém. Pokud plánujete kompilovat software z AUR nebo přes ABS, měli byste také nainstalovat skupinu balíčků base-devel.

# pacstrap /mnt base base-devel

Další balíčky můžete nainstalovat připsáním jejich názvů k výše uvedenému příkazu (oddělujte je pomocí mezer), včetně bootloaderu, chcete-li.

Nainstalujte bootloader

GRUB

 • Pro BIOS:
# pacstrap /mnt grub-bios
 • Pro EFI (v některých případech budete namísto uvedeného potřebovat grub-efi-i386:
# pacstrap /mnt grub-efi-x86_64

Syslinux

# pacstrap /mnt syslinux

Nakonfigurujte systém

Následujícím příkazem vygenerujete fstab (pokud upřednostňujete použití UUID nebo labelů, přidejte přepínač -U, respektive -L):

# genfstab -p /mnt >> /mnt/etc/fstab

Dále provedeme chroot do našeho nově nainstalovaného systému:

# arch-chroot /mnt
 • Zapište svůj hostname do /etc/hostname.
 • Proveďte symlink /etc/localtime na /usr/share/zoneinfo/Zóna/Podzóna. Nahraďte Zóna a Podzóna podle svého gusta. Například:
# ln -s /usr/share/zoneinfo/Europe/Prague /etc/localtime
 • Nastavte locale v /etc/locale.conf.
 • Odkomentujte vybrané locale v /etc/locale.gen a vygenerujte ho s locale-gen.
 • Nakonfigurujte /etc/mkinitcpio.conf podle potřeby (vizte mkinitcpio) a vytvořte startovací RAM disk s:
# mkinitcpio -p linux
 • Nakonfigurujte bootloader: vizte příslušné články ze sekce věnované instalaci bootloaderu.
 • Nastavte heslo uživatele root příkazem passwd.

Odpojte přebytky

Pokud jste stále v prostředí chrootu, napište exit nebo stiskněte Template:Keypress pro jeho opuštění. Dříve jsme připojili potřebné oddíly pod /mnt. V tomto kroku je odpojíme:

# umount /mnt/{boot,home,}

Nakonec restartujte počítač a zkonfigurujte svůj systém, jak je vysvětleno v Beginners' Guide/Post-Installation.