Installation guide (Polski)

From ArchWiki
Revision as of 15:02, 18 April 2015 by Dfgg (talk | contribs) (polish chars displayed incorrectly (as filled rectangles) on lat2-16)
Jump to navigation Jump to search

ro:Ghid de instalare zh-CN:Installation Guide zh-TW:Installation Guide W nowym wydaniu Archa AIF (Arch Installation Framework) nie jest już dostarczany wraz z Nośnikiem instalacyjnym 2012.07.15. W miejsce przestarzałego rozwiązania wprowadzone nowe skrypty instalacyjne Archa, których zadaniem jest pomoc w instalacji nowego systemu. Ten artykuł stworzony jest po to, by przybliżyć proces korzystania z tych skryptów. Aby uzyskać opis procesu instalacji i postinstalacji nakierowany na początkującego użytkownika, zapoznaj się z Poradnikiem początkującego.

Pobieranie

Nowy obraz ISO dystrybucji Arch Linux możesz pobrać ze strony pobierania Archa.

 • Zamiast sześciu różnych obrazów instalacyjnych, dostarczamy teraz jedynie jeden obraz, który pozwala na uruchomienie środowiska instalacyjnego (zarówno i686 jak i x86_64), które to z kolei pozwoli nam na zainstalowanie naszego systemu, pobierając niezbędne pakiety z sieci. Medium instalacyjne zawierające repozytoria [core] nie jest już dostępne.
 • Obrazy instalacyjne posiadają podpis i mocno zalecane jest sprawdzenie ich przed pierwszym użyciem. Jeśli posiadasz już dystrybucję Arch, możesz to zrobić wpisując w konsoli
  pacman-key -v <iso-file>.sig
  .
 • Pobrany obraz możesz wypalić na płycie CD, możesz go zamontować jako obraz ISO lub zapisać na pamięci przenośnej przy pomocy narzędzi takich jak dd. Jest to zalecane jedynie w przypadku nowych instalacji, użytkownicy posiadający już system Arch Linux mogą wykonać aktualizację systemu przy użyciu komendy pacman -Syu.

Układ klawiatury

Dla wielu różnych krajów oraz różnych języków dostępne są różne mapy klawiatur. Przy pomocy polecenia loadkeys pl ustawisz standardowy polski typ klawiatury. Jeśli jesteś zainteresowany innym układem klawiatury, niezbędne pliki znajdziesz w /usr/share/kbd/keymaps/ (możesz pominąć podawanie ścieżki i rozszerzenia pliku gdy używasz komendy loadkeys).

Partycjonowanie dysku

Zajrzyj do działu Partycjonowanie dysku w celu zasięgnięcia dodatkowych informacji.

Formatowanie partycji

Zajrzyj do działu Formatowanie partycji w celu zasięgnięcia dodatkowych informacji.

Jeśli używasz (U)EFI, prawdopodobnie będziesz potrzebować dodatkowej partycji, na której będziesz mógł umieścić systemową partycję UEFI. Więcej możesz przeczytać w artykule UEFI.

Montowanie partycji

Następnym krokiem jest zamontowanie głównej partycji w /mnt, najprostszym sposobem jest wpisanie w konsoli mount /dev/sdXY /mnt, gdzie X jest literą dysku, a Y numerem partycji. Dodatkowo musimy utworzyć nowe katalogi dla pozostałych partycji (/mnt/boot, /mnt/home, itp.), jeśli chcesz, by zostały wykryte przez genfstab.

Podłączenie do sieci

Zakładając, że masz do czynienia z połączeniem przewodowym, uruchomienie dhclient lub dhcpcd powinno być wystarczające do nawiązania połączenia. W przypadku występowania problemów, więcej informacji znajdziesz w dziale Konfiguracja sieci.

Sieć bezprzewodowa

W przypadku sieci bezprzewodowych zapoznaj się z artykułem Sieci bezprzewodowe oraz z Netcfg, w celu uzyskania informacji na temat uzyskania połączenia ze swoim punktem dostępowym.

Instalacja systemu podstawowego

Przed rozpoczęciem instalacji możesz zechcieć dostosować plik /etc/pacman.d/mirrorlist umieszczając najlepsze serwery lustrzane na szczycie listy. Kopia tego pliku zostanie zainstalowana przy użyciu pacstrap, więc gra jest warta świeczki. Edytować ten plik możesz także już po skończonej instalacji przy użyciu narzędzia rankmirrors.

Używając skryptu pacstrap zainstalujemy system bazowy. Jeśli jesteś zainteresowany korzystaniem z AUR lub ABS, możesz także zainstalować rozszerzenie systemu bazowego dla deweloperów - "base devel".

# pacstrap /mnt base base-devel

Pozostałe pakiety także mogą być zainstalowane przy pomocy powyższej komendy (poszczególne pakiety powinny być oddzielone spacją).

Instalacja programu rozruchowego

GRUB

 • Dla BIOS-u:
# pacstrap /mnt grub-bios
 • Dla UEFI (w rzadkich przypadkach musisz użyć grub-efi-i386 zamiast):
# pacstrap /mnt grub-efi-x86_64
 • Instalacja GRUB-a ma miejsce po wchrootowaniu się do systemu.

Syslinux

# pacstrap /mnt syslinux

Konfiguracja systemu

Wygeneruj plik fstab przy użyciu poniższej komendy (jeśli preferujesz używanie UUID lub etykiet, użyj odpowiednio parametrów -U lub -L):

# genfstab -p /mnt >> /mnt/etc/fstab

Następnie chrootujemy się do naszego nowo zainstalowanego środowiska:

# arch-chroot /mnt
 • Wprowadź nazwę hosta do /etc/hostname.
 • Podlinkuj /etc/localtime do /usr/share/zoneinfo/Strefa/Podstrefa. Zamień Strefa oraz Podstrefa zgodnie ze swoimi wymaganiami. Dla przykładu:
# ln -s /usr/share/zoneinfo/Europe/Warsaw /etc/localtime
 • Usuń znak komentarza # w odpowiednich miejscach w pliku /etc/locale.gen, a następnie wygeneruj locale przy użyciu locale-gen.
 • Zmień ustawienia locale w pliku /etc/locale.conf.
 • Ustaw polską czcionkę i układ klawiatury w /etc/vconsole.conf. Standardowe ustawienie dla klawiatury qwerty:
KEYMAP=pl2
FONT=Lat2-Terminus16
FONT_MAP=8859-2_to_uni
 • Wedle własnych potrzeb skonfiguruj plik /etc/mkinitcpio.conf (zobacz mkinitcpio), a następnie wygeneruj początkowy RAM przy pomocy polecenia:
# mkinitcpio -p linux
 • Skonfiguruj program rozruchowy. Jeśli potrzebujesz pomocy, zajrzyj do poradnika | GRUB2; jeśli korzystasz z innego bootloadera, skorzystaj z opcji „szukaj”.
 • Ustaw hasło dla użytkownika root przy pomocy polecenia passwd.

Zakończenie instalacji

Jeśli wciąż jesteś w środowisku chroot, wpisz w konsoli exit lub skorzystaj z kombinacji klawiszy Ctrl+D. Poprzednio montowaliśmy potrzebne partycje, przed wykonaniem resetu systemu należy je odmontować. Możesz to zrobić wpisując polecenie:

# umount /mnt/{boot,home,}

Uruchom ponownie komputer i Twój system jest wstępnie gotowy. Teraz możesz go skonfigurować zgodnie z Poradnikiem początkującego.