Installation guide (Svenska)

From ArchWiki
Revision as of 11:35, 12 June 2019 by Alad (talk | contribs) (fix category)
Jump to navigation Jump to search

Detta är en guide för att installera Arch Linux från en upstartbar media file. Före installation påbörjas är det rekommenderat att läsa FAQ. För konversationer i detta dokument, läs Help:Reading. Speciellt när det gäller kod exemple, för dessa kan inhålla temporära element(formatet är italics) dess måste ersättas manuellt.

För mer detalierad förklaring, läs de respektive ArchWiki artiklarna eller de vardera programmens man page. För interaktiv hjäp använd IRC channel och forum är också tillgänglig.

Arch Linux borde fungera på vilken som helst x86_64-kompatibel system, med en minimum mänged av 512MB RAM. En grundläggande installation med all paket från base borde ta mindre än 800MB av hårddisk utrymmet. denna guid anntar en fungerande internet anslutning, för att kunna laddaner paket från internet.