Difference between revisions of "Installation guide (Türkçe)"

From ArchWiki
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
__NOTOC__ __NOEDITSECTION__
+
[[Category:Getting and installing Arch (Türkçe)]]
[[Category:Türkçe]]
+
[[ar:Installation guide]]
[[ar:Main Page]]
+
[[bg:Installation guide]]
[[bg:Main Page]]
+
[[cs:Installation guide]]
[[cs:Main Page]]
+
[[da:Installation guide]]
[[da:Main Page]]
+
[[de:Arch Install Scripts]]
[[de:Hauptseite]]
+
[[el:Installation guide]]
[[el:Main Page]]
+
[[en:Installation guide]]
[[es:Main page]]
+
[[es:Installation guide]]
[[fa:صفحهٔ اصلی]]
+
[[fi:Installation guide]]
[[fi:Etusivu]]
+
[[fr:Arch install scripts]]
[[fr:Accueil]]
+
[[hr:Installation guide]]
[[he:Main Page]]
+
[[hu:Installation guide]]
[[hr:Main Page]]
+
[[id:Installation guide]]
[[hu:Main Page]]
+
[[it:Installation guide]]
[[id:Main Page]]
+
[[ja:インストールガイド]]
[[it:Main Page]]
+
[[ko:Installation guide]]
[[ja:メインページ]]
+
[[lt:Installation guide]]
[[ko:Main Page]]
+
[[nl:Installation guide]]
[[lt:Main Page]]
+
[[pl:Installation guide]]
[[nl:Main Page]]
+
[[pt:Installation guide]]
[[pl:Main Page]]
+
[[ro:Ghid de instalare]]
[[pt:Main Page]]
+
[[ru:Installation guide]]
[[ro:Pagina principală]]
+
[[sk:Installation guide]]
[[ru:Main page]]
+
[[sr:Installation guide]]
[[sk:Main Page]]
+
[[th:Installation guide]]
[[sr:Main Page]]
+
[[zh-hans:Installation guide]]
[[sv:Main page]]
+
[[zh-hant:Installation guide]]
[[th:Main Page]]
+
Bu doküman, Arch Linux'u yüklemek için kullanılan canlı sistem kılavuzudur. Kurulumdan önce, [[Frequently asked questions (Türkçe)|Sıkça sorulan sorulara]] bakmanız önerilmektedir. Bu belgede kullanılan lisanslar için, bakınız [[Help:Reading|Yardım:Okuma]].
[[tr:Ana sayfa]]
 
[[uk:Main page]]
 
[[zh-hans:Main page]]
 
[[zh-hant:Main Page]]
 
'''Welcome to the [[ArchWiki:About|ArchWiki]]: your source for Arch Linux documentation on the web.'''
 
  
Visit the [[Table of contents]] for a listing of article categories.
+
Daha ayrıntılı talimatlar için, bu kılavuzdan sırasıyla [[ArchWiki:About|ArchWiki]] makalelerine ya da çeşitli programların olduğu linklere' [[man page]]s, bakınız. İnteraktif yardım için, [[IRC_channel|IRC kanalını]] ve [https://bbs.archlinux.org/ forumu] kullanabilirsiniz.
  
== The distribution ==
+
== Kurulum Öncesi ==
  
<div class="archwiki-main-page-columns">
+
Arch Linux en az 512 MB RAM'e sahip olan herhangi bir [[w:X86-64|x86_64]] uyumlu makinede çalışır. {{Grp|base}} grubundaki tüm paketleri içeren basit bir kurulum 800 megabyte'tan az bir disk alanı kaplar. Kurulum esnasında paketlerin veri havuzundan indirilmesi gerektiğinden, çalışan bir internet bağlantısı gereklidir.
  
; [[Arch Linux]]: Overview of Arch Linux describing what to expect from an Arch Linux system.
+
Yükleme medyasını [[:Category:Getting and installing Arch|Katagori:Arch'ı İndirmek ve Kurmak]] sayfasında açıklandığı gibi indiriniz ve önyükleyiniz.
 +
İlk sanal konsola root kullanıcısı olarak giriş yapacaksınız ve [[Zsh]] komut istemiyle karşılaşacaksınız. {{man|1|systemctl}} gibi yaygın komutlar [[w:Command-line completion|Tab tuşuyla tamamlanabilir.]]
 +
 +
Farklı bir konsola geçmek için, örneğin kurulum esnasında bu rehberi [[ELinks]] ile görüntülemek için, {{ic|Alt+''ok tuşu''}} [[Keyboard_shortcuts|kısayolunu]] kullanabilirsiniz.
 +
Yapılandırma dosyalarını [[textedit|düzenlemek]] için, [[nano#Usage|nano]], [[w:vi|vi]] veya [[vim#Usage|vim]] kullanılabilir.
  
; [[Frequently asked questions]]: Notable questions and facts about the distribution.
+
=== Klavye düzenini ayarla ===
  
; [[Arch compared to other distributions]]: Summarizes the similarities and differences between Arch and other distributions.
+
Varsayılan [[console keymap|konsol klavye düzeni]] [[w:File:KB United States-NoAltGr.svg|US]]'tır. Mevcut klavye düzenlerini görüntülemek için, {{ic|ls /usr/share/kbd/keymaps/**/*.map.gz}} komudunu çalıştırın. Klavye düzenini değiştirmek için, {{man|1|loadkeys}} komutuna yolunu ve uzantısını atlayarak, eşdeğer dosya adını ekleyin. Örneğin, [[w:File:KB_Turkey.svg|Türkçe q]] klavye düzeni için  {{ic|loadkeys trq}} komudunu çalıştırın.
  
; [[Installation guide]]: Guide through the process of installing Arch Linux.
+
[[Console fonts|Konsol fontları]] {{ic|/usr/share/kbd/consolefonts/}} dizisinde yer almaktadır ve aynı şekilde {{man|8|setfont}} komudu ile ayarlanabilir.
  
; [[General recommendations]]: Annotated index of post-installation tutorials and other popular articles.
+
=== Önyükleme modunu doğrula===
  
; [[List of applications]]: Categorized presentation of common official and AUR packages.
+
Bir [[UEFI]] ankartta UEFI sistemi etkinleştirilmişse, [[Archiso]], Arch Linux'u [[systemd-boot]]'una göre [[boot|önyükle]]yecektir. Bunu doğrulamak için, [[UEFI#UEFI variables|efivars]] dizisini listeleyin.
  
</div>
+
# ls /sys/firmware/efi/efivars
  
== Our community ==
+
Eğer böyle bir dizin yoksa, sistem [[w:BIOS|BIOS]] ya da CSM modunda önyüklenmiş olabilir. Ayrıntılar için anakartınızın kullanım kılavuzuna bakın.
  
<div class="archwiki-main-page-columns">
+
=== İnternete bağlan ===
  
; [[Code of conduct]]: Guidelines for the Arch community.
+
İso dosyayı [[dhcpcd]] sunucusu(daemon) [https://git.archlinux.org/archiso.git/tree/configs/releng/airootfs/etc/udev/rules.d/81-dhcpcd.rules kablolu] cihazlar için önyüklemede aktifleştirir. Bağlantı şununla [[Network configuration#Check the connection|kontrol]] edilebilir:
  
; [[Getting involved]]: Describes various ways Archers can contribute to the Arch community.
+
# ping archlinux.org
  
; [[International communities]]: Collection of links to the Arch Linux communities around the world.
+
Eğer hiçbir bağlantı yoksa, ''dhcpcd'' servisini {{ic|systemctl stop dhcpcd@}} komutuyla [[stop|durdurup]], {{ic|Tab}} tuşuna basın. '''Kablolu''' bağlantılar için [[Network configuration#Device_driver|Ağ yapılandırması]] ile devam edin ya da '''Kablosuz''' bağlantılar için [[Wireless network configuration|Kablosuz ağ yapılandırması]] ile devam edin.
  
; [[IRC channels]]: Get together with your fellow Archers for a good chat.
+
=== Sistem saatini güncelle ===
  
</div>
+
Sistem saatinin doğruluğundan emin olmak için {{man|1|timedatectl}} komutunu kullanın.
  
== Wiki interaction ==
+
# timedatectl set-ntp true
  
<div class="archwiki-main-page-columns">
+
Servis durumunu kontrol etmek için, {{ic|timedatectl status}} komutunu kullanın.
  
; [[Help:Reading]]: Find clarifications if you struggle to understand instructions in some articles.
+
=== Diskleri bölümlendir ===
  
; [[Help:Searching]]: Try using the search box at the top of the page; follow the link for more tricks.
+
Diskler, canlı bir sistem tarafından tanındığında, {{ic|/dev/sda}} ya da {{ic|/dev/nvme0n1}} gibi [https://en.wikipedia.org/wiki/Device_file#Naming_conventions blok cihazlara] atanmış olurlar. Bu cihazları görüntülemek için, [[lsblk]] komutunu ya da  ''fdisk'' komutunu kullanın.
  
; [[ArchWiki:Contributing]]: The starting point for those willing to contribute to the wiki.
+
# fdisk -l
  
; [[Help:Editing]]: Tutorial on editing articles and introduction to wiki text syntax.
+
{{ic|rom}}, {{ic|loop}} ya da {{ic|airoot}} ile biten sonuçlar göz ardı edilebilir.
  
</div>
+
Aşağıdaki ''Bölümler'', seçilen cihazlar için '''gereklidir''':
 +
 
 +
* Bir bölüm root dizini için. {{ic|/}}.
 +
* [[UEFI]] aktif ise, bir [[EFI System Partition|EFI Sistem Bölümü]](EFI System Partition).
 +
 
 +
{{Note|[[Swap space|Swap alanı]], ayrı bölümlere veya bir [[swap file|swap dosyasına]] kurulabilir.}}
 +
 
 +
''Bölüm tablolarını(partition tables'') değiştirmek için, [[fdisk]] ya da [[parted]] komutunu kullanın.
 +
 
 +
# fdisk /dev/sda
 +
 
 +
Daha fazla bilgi için [[Partitioning|Bölümleme]] bölümüne bakınız.
 +
 
 +
{{Note|[[LVM]], [[disk encryption|disk şifreleme]] veya [[RAID]] için istiflenmiş blok cihazları(stacked block devices) yapmak istiyorsanız, şimdi yapın.}}
 +
 
 +
=== Bölümleri biçimlendir ===
 +
Bölümler oluşturulduktan sonra, her biri uygun bir [[file system|dosya sistemi]] ile biçimlendirilmelidir. Örneğin, root bölümünü {{ic|/dev/''sda1''}} üzerine {{ic|''ext4''}} ile biçimlendirmek için şunu çalıştırın:
 +
 
 +
# mkfs.''ext4'' /dev/''sda1''
 +
 
 +
Daha fazla bilgi için bakınız: [[File systems#Create a file system|Dosya sistemi#Dosya sistemi oluşturmak]].
 +
 
 +
=== Dosya sistemerini bağla ===
 +
 
 +
Root bölümündeki dosya sistemini {{ic|/mnt}}'ye [[Mount|bağlayın]], örneğin:
 +
 
 +
# mount /dev/''sda1'' /mnt
 +
 
 +
Kalan bölümler için bağlama noktaları oluşturun ve  uygun şekilde bağlayın, örneğin:
 +
 
 +
# mkdir /mnt/''boot''
 +
# mount /dev/''sda2'' /mnt/''boot''
 +
 
 +
[https://git.archlinux.org/arch-install-scripts.git/tree/genfstab.in genfstab] daha sonra bağlanmış dosya sistemlerini ve swap alanını algılayacaktır.
 +
 
 +
== Kurulum ==
 +
 
 +
=== Yansıları(Mirrors) seç ===
 +
 
 +
Yüklenecek paketler {{ic|/etc/pacman.d/mirrorlist}} dizisinde tanımlanmış olan, [[Mirrors|yansı sunucularından]](mirror servers) indirilmelidir. Canlı bir sistemde, bütün yansılar etkinleştirilir ve yükleme disk görüntüsü(iso) oluşturulduğunda, senkronizasyon durumuna ve hızına göre sıralanır.
 +
 
 +
Bir yansı listede ne kadar yüksek sırada olursa, bir paket indirilirken daha fazla öncelik verilir. Dosyayı buna göre düzenlemek ve coğrafi olarak en yakın yansıları listenin en üstüne taşımak isteyebilirsiniz, ancak diğer kriterler dikkate alınmalıdır.
 +
 
 +
Bu dosya ''pacstrap'' tarafından yeni sisteme kopyalanacak, yani hata yapmamaya değer.
 +
 
 +
=== Temel paketleri kurun ===
 +
 
 +
{{Grp|base}} paket grupunu kurmak için, [https://projects.archlinux.org/arch-install-scripts.git/tree/pacstrap.in pacstrap] yazılımını kullanın:
 +
 
 +
# pacstrap /mnt base
 +
Bu grup, canlı sistem kurlumundaki {{Pkg|btrfs-progs}} ya da belirli bir kablosuz yazılımı gibi bütün araçları içermiyor; karşılaştırma için [https://projects.archlinux.org/archiso.git/tree/configs/releng/packages.both packages.both] sayfasına bakınız.
 +
 
 +
Paketleri ve {{Grp|base-devel}} gibi diğer grubları [[install|kur]]mak için, [[#Chroot]] adımından sonra isimleri ''pacstrap'' ya da [[pacman]] komutlarına boşluk bırakarak ekleyin.
 +
 
 +
== Sistemi yapılandır ==
 +
 
 +
=== Fstab ===
 +
 
 +
Bir [[fstab]] dosyası oluştur ( [[UUID]] ya da etiketler(labels) olarak tanımlamak içn, sırasıyla {{ic|-U}} ya da {{ic|-L}} komutlarını kullanın):
 +
 
 +
# genfstab -U /mnt >> /mnt/etc/fstab
 +
 
 +
Sonra, {{ic|/mnt/etc/fstab}} dizininde oluşan dosyayı kontol edin ve hata durumunda düzenleyin.
 +
 
 +
=== Chroot ===
 +
 
 +
Yeni sistemin içine [[Change root|root'u değiştir]]([[Change root]]):
 +
 
 +
# arch-chroot /mnt
 +
 
 +
=== Zaman dilimi ===
 +
 
 +
[[time zone|Zaman dilimi]]ni ayarla:
 +
 
 +
# ln -sf /usr/share/zoneinfo/''Bölge''/''Şehir'' /etc/localtime
 +
 
 +
{{ic|/etc/adjtime}} dizinini oluşturmak için {{man|8|hwclock}} komutunu çalıştırın: 
 +
 
 +
# hwclock --systohc
 +
Bu komut sistem donanımının [[w:UTC|UTC]] biçiminde olduğunu varsayar. Detaylar için [[Time#Time standard|Zaman#Zaman standartları]] bölümüne bakınız.
 +
 
 +
=== Yerelleştirme(locale) ===
 +
 
 +
{{ic|/etc/locale.gen}} dizinindeki {{ic|en_US.UTF-8 UTF-8}} satırını ve gerekli [[localization|yerelleştirmelerin]] önündeki ''#''(Hash tag) işaretini kaldırın, ve şununla oluşturun:
 +
 
 +
# locale-gen
 +
 
 +
{{ic|LANG}} [[variable|değişkenini]] {{man|5|locale.conf}} dizinine ayarlayın, öreneğin:
 +
 
 +
{{hc|1=/etc/locale.conf|2=
 +
LANG=''tr_TR.UTF-8''
 +
}}
 +
 
 +
[[#Set the keyboard layout|klavye düzenini ayarladıysanız]], değişiklikleri {{man|5|vconsole.conf}} dizininde kalıcı hale getirin:
 +
 
 +
{{hc|1=/etc/vconsole.conf|2=
 +
KEYMAP=''trq''
 +
}}
 +
 
 +
=== Sistem adı(Hostname) ===
 +
 
 +
{{man|5|hostname}} dosyası oluştur:
 +
 
 +
{{hc|/etc/hostname|
 +
''bilgisayar_adim''
 +
}}
 +
 
 +
Uygun girdileri {{man|5|hosts}}'a ekleyin:
 +
 
 +
{{hc|/etc/hosts|
 +
127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
 +
::1 localhost.localdomain localhost
 +
'''127.0.1.1 ''bilgisayar_adim''.localdomain ''bilgisayar_adim'''''
 +
}}
 +
 
 +
Ayrıca bakınız [[Network configuration#Set the hostname|Ağ yapılandırması#Sistem adını ayarla]].
 +
 
 +
=== Ağ yapılandırma ===
 +
 
 +
Yeni kurulan ortamda varsayılan olarak ağ bağlantısı yoktur. Bakınız [[Network configuration#Network management|Ağ yapılandırması#Ağ yönetimi]].
 +
 
 +
[[Wireless configuration|Kablosuz yapılandırma]] için, {{Pkg|iw}} ve {{Pkg|wpa_supplicant}} paketlerinin yanı sıra gerekli [[Wireless#Installing driver/firmware|ürün yazılımı paketlerini]] de kurun. İsteğe bağlı olarak ''wifi-menu'' kullanımı için(kendisi kablosuz ağa bağlanmanızı sağlar) {{Pkg|dialog}} paketini de kurun.
 +
 
 +
=== Initramfs ===
 +
 
 +
Yeni bir ''initramfs'' dosyası oluşturmak genellikle gerekli değildir, çünkü [[mkinitcpio]], {{Pkg|linux}} paketinin kurulumu sırasında ''pacstrap'' ile çalıştırılır.
 +
 
 +
Özel ayarlar için, {{man|5|mkinitcpio.conf}} dosyasını değiştirin ve initramfs görüntüsünü yeniden oluşturun:
 +
 
 +
# mkinitcpio -p linux
 +
 
 +
=== Root parolası ===
 +
 
 +
Root [[password |parolası]] ayarla:
 +
 
 +
# passwd
 +
 
 +
=== Önyükleme yükleyicisi(Boot Loader) ===
 +
 
 +
Arch Linux'u önyüklemek için Linux özellikli bir önyükleyici kurulmalıdır. Mevcut seçenekler için bakınız [[:Category:Boot loaders|Katagöri:Önyükleme yükleyicileri(Boot loaders)]].
 +
 
 +
Eğer bir Intel işlemciniz varsa, ek olarak {{Pkg|intel-ucode}} paketini yükleyin ve [[Microcode#Enabling Intel microcode updates|microcode güncellemelerini etkinleştirin]].
 +
 
 +
== Yeniden Başlat ==
 +
{{ic|exit}} yazarak, ya da {{ic|Ctrl+D}} tuş kombinasyonlarını kullanarak, chroot ortamından çıkın.
 +
 
 +
İsteğe bağlı olarak tüm bölümleri {{ic|umount -R /mnt}} ile manuel olarak ayırın: bu, {{man|1|fuser}} ile "meşgul" bölümleri fark etmenizi ve nedenini bulmanızı sağlar.
 +
 
 +
Son olarak, {{ic|reboot}} yazarak, makinenizi yeniden başatın: Hâlâ bağlı olan tüm bölümler otomatik olarak ''systemd'' tarafından ayrılacaktır.  Kurulum medyasını çıkarmayın unutmayı ve ardından root hesabıyla yeni sisteme giriş yapın.
 +
 
 +
== Yükleme sonrası ==
 +
 
 +
Sistem yönetimi yönergeleri ve yükleme sonrası dersleri(bir grafiksel kullanıcı arayüzü, ses ya da bir touchpad sürücüleri gibi) için bakınız [[General recommendations|Genel öneriler]].
 +
 
 +
İlgi çekici olabilecek uygulamaların listesi için, bakınız [[List of applications|Uygulamalar listesi]].

Revision as of 21:57, 2 June 2018

ro:Ghid de instalare Bu doküman, Arch Linux'u yüklemek için kullanılan canlı sistem kılavuzudur. Kurulumdan önce, Sıkça sorulan sorulara bakmanız önerilmektedir. Bu belgede kullanılan lisanslar için, bakınız Yardım:Okuma.

Daha ayrıntılı talimatlar için, bu kılavuzdan sırasıyla ArchWiki makalelerine ya da çeşitli programların olduğu linklere' man pages, bakınız. İnteraktif yardım için, IRC kanalını ve forumu kullanabilirsiniz.

Kurulum Öncesi

Arch Linux en az 512 MB RAM'e sahip olan herhangi bir x86_64 uyumlu makinede çalışır. base grubundaki tüm paketleri içeren basit bir kurulum 800 megabyte'tan az bir disk alanı kaplar. Kurulum esnasında paketlerin veri havuzundan indirilmesi gerektiğinden, çalışan bir internet bağlantısı gereklidir.

Yükleme medyasını Katagori:Arch'ı İndirmek ve Kurmak sayfasında açıklandığı gibi indiriniz ve önyükleyiniz. İlk sanal konsola root kullanıcısı olarak giriş yapacaksınız ve Zsh komut istemiyle karşılaşacaksınız. systemctl(1) gibi yaygın komutlar Tab tuşuyla tamamlanabilir.

Farklı bir konsola geçmek için, örneğin kurulum esnasında bu rehberi ELinks ile görüntülemek için, Alt+ok tuşu kısayolunu kullanabilirsiniz. Yapılandırma dosyalarını düzenlemek için, nano, vi veya vim kullanılabilir.

Klavye düzenini ayarla

Varsayılan konsol klavye düzeni US'tır. Mevcut klavye düzenlerini görüntülemek için, ls /usr/share/kbd/keymaps/**/*.map.gz komudunu çalıştırın. Klavye düzenini değiştirmek için, loadkeys(1) komutuna yolunu ve uzantısını atlayarak, eşdeğer dosya adını ekleyin. Örneğin, Türkçe q klavye düzeni için loadkeys trq komudunu çalıştırın.

Konsol fontları /usr/share/kbd/consolefonts/ dizisinde yer almaktadır ve aynı şekilde setfont(8) komudu ile ayarlanabilir.

Önyükleme modunu doğrula

Bir UEFI ankartta UEFI sistemi etkinleştirilmişse, Archiso, Arch Linux'u systemd-boot'una göre önyükleyecektir. Bunu doğrulamak için, efivars dizisini listeleyin.

# ls /sys/firmware/efi/efivars

Eğer böyle bir dizin yoksa, sistem BIOS ya da CSM modunda önyüklenmiş olabilir. Ayrıntılar için anakartınızın kullanım kılavuzuna bakın.

İnternete bağlan

İso dosyayı dhcpcd sunucusu(daemon) kablolu cihazlar için önyüklemede aktifleştirir. Bağlantı şununla kontrol edilebilir:

# ping archlinux.org

Eğer hiçbir bağlantı yoksa, dhcpcd servisini systemctl stop dhcpcd@ komutuyla durdurup, Tab tuşuna basın. Kablolu bağlantılar için Ağ yapılandırması ile devam edin ya da Kablosuz bağlantılar için Kablosuz ağ yapılandırması ile devam edin.

Sistem saatini güncelle

Sistem saatinin doğruluğundan emin olmak için timedatectl(1) komutunu kullanın.

# timedatectl set-ntp true

Servis durumunu kontrol etmek için, timedatectl status komutunu kullanın.

Diskleri bölümlendir

Diskler, canlı bir sistem tarafından tanındığında, /dev/sda ya da /dev/nvme0n1 gibi blok cihazlara atanmış olurlar. Bu cihazları görüntülemek için, lsblk komutunu ya da fdisk komutunu kullanın.

# fdisk -l

rom, loop ya da airoot ile biten sonuçlar göz ardı edilebilir.

Aşağıdaki Bölümler, seçilen cihazlar için gereklidir:

Note: Swap alanı, ayrı bölümlere veya bir swap dosyasına kurulabilir.

Bölüm tablolarını(partition tables) değiştirmek için, fdisk ya da parted komutunu kullanın.

# fdisk /dev/sda

Daha fazla bilgi için Bölümleme bölümüne bakınız.

Note: LVM, disk şifreleme veya RAID için istiflenmiş blok cihazları(stacked block devices) yapmak istiyorsanız, şimdi yapın.

Bölümleri biçimlendir

Bölümler oluşturulduktan sonra, her biri uygun bir dosya sistemi ile biçimlendirilmelidir. Örneğin, root bölümünü /dev/sda1 üzerine ext4 ile biçimlendirmek için şunu çalıştırın:

# mkfs.ext4 /dev/sda1

Daha fazla bilgi için bakınız: Dosya sistemi#Dosya sistemi oluşturmak.

Dosya sistemerini bağla

Root bölümündeki dosya sistemini /mnt'ye bağlayın, örneğin:

# mount /dev/sda1 /mnt

Kalan bölümler için bağlama noktaları oluşturun ve uygun şekilde bağlayın, örneğin:

# mkdir /mnt/boot
# mount /dev/sda2 /mnt/boot

genfstab daha sonra bağlanmış dosya sistemlerini ve swap alanını algılayacaktır.

Kurulum

Yansıları(Mirrors) seç

Yüklenecek paketler /etc/pacman.d/mirrorlist dizisinde tanımlanmış olan, yansı sunucularından(mirror servers) indirilmelidir. Canlı bir sistemde, bütün yansılar etkinleştirilir ve yükleme disk görüntüsü(iso) oluşturulduğunda, senkronizasyon durumuna ve hızına göre sıralanır.

Bir yansı listede ne kadar yüksek sırada olursa, bir paket indirilirken daha fazla öncelik verilir. Dosyayı buna göre düzenlemek ve coğrafi olarak en yakın yansıları listenin en üstüne taşımak isteyebilirsiniz, ancak diğer kriterler dikkate alınmalıdır.

Bu dosya pacstrap tarafından yeni sisteme kopyalanacak, yani hata yapmamaya değer.

Temel paketleri kurun

base paket grupunu kurmak için, pacstrap yazılımını kullanın:

# pacstrap /mnt base

Bu grup, canlı sistem kurlumundaki btrfs-progs ya da belirli bir kablosuz yazılımı gibi bütün araçları içermiyor; karşılaştırma için packages.both sayfasına bakınız.

Paketleri ve base-devel gibi diğer grubları kurmak için, #Chroot adımından sonra isimleri pacstrap ya da pacman komutlarına boşluk bırakarak ekleyin.

Sistemi yapılandır

Fstab

Bir fstab dosyası oluştur ( UUID ya da etiketler(labels) olarak tanımlamak içn, sırasıyla -U ya da -L komutlarını kullanın):

# genfstab -U /mnt >> /mnt/etc/fstab

Sonra, /mnt/etc/fstab dizininde oluşan dosyayı kontol edin ve hata durumunda düzenleyin.

Chroot

Yeni sistemin içine root'u değiştir(Change root):

# arch-chroot /mnt

Zaman dilimi

Zaman dilimini ayarla:

# ln -sf /usr/share/zoneinfo/Bölge/Şehir /etc/localtime

/etc/adjtime dizinini oluşturmak için hwclock(8) komutunu çalıştırın:

# hwclock --systohc

Bu komut sistem donanımının UTC biçiminde olduğunu varsayar. Detaylar için Zaman#Zaman standartları bölümüne bakınız.

Yerelleştirme(locale)

/etc/locale.gen dizinindeki en_US.UTF-8 UTF-8 satırını ve gerekli yerelleştirmelerin önündeki #(Hash tag) işaretini kaldırın, ve şununla oluşturun:

# locale-gen

LANG değişkenini locale.conf(5) dizinine ayarlayın, öreneğin:

/etc/locale.conf
LANG=tr_TR.UTF-8

klavye düzenini ayarladıysanız, değişiklikleri vconsole.conf(5) dizininde kalıcı hale getirin:

/etc/vconsole.conf
KEYMAP=trq

Sistem adı(Hostname)

hostname(5) dosyası oluştur:

/etc/hostname
bilgisayar_adim

Uygun girdileri hosts(5)'a ekleyin:

/etc/hosts
127.0.0.1	localhost.localdomain	localhost
::1		localhost.localdomain	localhost
127.0.1.1	bilgisayar_adim.localdomain	bilgisayar_adim

Ayrıca bakınız Ağ yapılandırması#Sistem adını ayarla.

Ağ yapılandırma

Yeni kurulan ortamda varsayılan olarak ağ bağlantısı yoktur. Bakınız Ağ yapılandırması#Ağ yönetimi.

Kablosuz yapılandırma için, iw ve wpa_supplicant paketlerinin yanı sıra gerekli ürün yazılımı paketlerini de kurun. İsteğe bağlı olarak wifi-menu kullanımı için(kendisi kablosuz ağa bağlanmanızı sağlar) dialog paketini de kurun.

Initramfs

Yeni bir initramfs dosyası oluşturmak genellikle gerekli değildir, çünkü mkinitcpio, linux paketinin kurulumu sırasında pacstrap ile çalıştırılır.

Özel ayarlar için, mkinitcpio.conf(5) dosyasını değiştirin ve initramfs görüntüsünü yeniden oluşturun:

# mkinitcpio -p linux

Root parolası

Root parolası ayarla:

# passwd

Önyükleme yükleyicisi(Boot Loader)

Arch Linux'u önyüklemek için Linux özellikli bir önyükleyici kurulmalıdır. Mevcut seçenekler için bakınız Katagöri:Önyükleme yükleyicileri(Boot loaders).

Eğer bir Intel işlemciniz varsa, ek olarak intel-ucode paketini yükleyin ve microcode güncellemelerini etkinleştirin.

Yeniden Başlat

exit yazarak, ya da Ctrl+D tuş kombinasyonlarını kullanarak, chroot ortamından çıkın.

İsteğe bağlı olarak tüm bölümleri umount -R /mnt ile manuel olarak ayırın: bu, fuser(1) ile "meşgul" bölümleri fark etmenizi ve nedenini bulmanızı sağlar.

Son olarak, reboot yazarak, makinenizi yeniden başatın: Hâlâ bağlı olan tüm bölümler otomatik olarak systemd tarafından ayrılacaktır. Kurulum medyasını çıkarmayın unutmayı ve ardından root hesabıyla yeni sisteme giriş yapın.

Yükleme sonrası

Sistem yönetimi yönergeleri ve yükleme sonrası dersleri(bir grafiksel kullanıcı arayüzü, ses ya da bir touchpad sürücüleri gibi) için bakınız Genel öneriler.

İlgi çekici olabilecek uygulamaların listesi için, bakınız Uygulamalar listesi.