Difference between revisions of "Installation guide (Türkçe)"

From ArchWiki
Jump to navigation Jump to search
Line 26: Line 26:
 
[[zh-hans:Installation guide]]
 
[[zh-hans:Installation guide]]
 
[[zh-hant:Installation guide]]
 
[[zh-hant:Installation guide]]
Bu belge, resmî ISO ile önyüklenliş (boot) canlı sistemden (yani bilgisayarın veri depoladığı birime dokunmayıp yalnızca bellekten çalışan sistem) Arch Linux'ı (arç linaks) yüklemek için bir rehberdir. Kurulumdan önce, [[Frequently asked questions (Türkçe)|Sıkça Sorulan Sorular (SSS)]] sayfasına bakmanız önerilmektedir. Bu belgede kullanılan terimler (kodlar vs.) ve simgelerin anlamları ve ne işe yaradığını anlamak için [[tr:Help:Reading|Yardım:Okuma]] sayfasına bakınız. Özellikle kod örnekleri elle değiştirilmesi (loadkeys, mount ya da mkinitcpio gibi) gereken yer tutucu (placeholder) (eğik yazıda) içerebilir.
+
Bu belge, resmî ISO ile önyüklenliş (boot) canlı sistemden (yani bilgisayarın veri depoladığı birime dokunmayıp yalnızca bellekten çalışan sistem) Arch Linux'ı (arç linaks) yüklemek için bir rehberdir. Kurulumdan önce, [[Frequently asked questions (Türkçe)|Sıkça Sorulan Sorular (SSS)]] sayfasına bakmanız önerilmektedir. Bu belgede kullanılan terimler (kodlar vs.) ve simgelerin anlamları ve ne işe yaradığını anlamak için [[Help:Reading|Yardım:Okuma]] sayfasına bakınız. Özellikle kod örnekleri elle değiştirilmesi (loadkeys, mount ya da mkinitcpio gibi) gereken yer tutucu (placeholder) (eğik yazıda) içerebilir.
  
 
Daha ayrıntılı yönergeler için [[ArchWiki:About|ArchWiki]] makalelerine ya da çeşitli programların [[man page|kılavuzlarına]] bakınız. etkileşimli yardım için, [[IRC_channel|IRC kanalını]] ve [https://bbs.archlinux.org/ forumu] kullanabilirsiniz.
 
Daha ayrıntılı yönergeler için [[ArchWiki:About|ArchWiki]] makalelerine ya da çeşitli programların [[man page|kılavuzlarına]] bakınız. etkileşimli yardım için, [[IRC_channel|IRC kanalını]] ve [https://bbs.archlinux.org/ forumu] kullanabilirsiniz.

Revision as of 09:57, 8 May 2019

Bu belge, resmî ISO ile önyüklenliş (boot) canlı sistemden (yani bilgisayarın veri depoladığı birime dokunmayıp yalnızca bellekten çalışan sistem) Arch Linux'ı (arç linaks) yüklemek için bir rehberdir. Kurulumdan önce, Sıkça Sorulan Sorular (SSS) sayfasına bakmanız önerilmektedir. Bu belgede kullanılan terimler (kodlar vs.) ve simgelerin anlamları ve ne işe yaradığını anlamak için Yardım:Okuma sayfasına bakınız. Özellikle kod örnekleri elle değiştirilmesi (loadkeys, mount ya da mkinitcpio gibi) gereken yer tutucu (placeholder) (eğik yazıda) içerebilir.

Daha ayrıntılı yönergeler için ArchWiki makalelerine ya da çeşitli programların kılavuzlarına bakınız. etkileşimli yardım için, IRC kanalını ve forumu kullanabilirsiniz.

Kurulum Öncesi

Arch Linux en az 512 MB RAM'e sahip olan herhangi bir x86_64 uyumlu makinede çalışır. base grubundaki tüm paketleri içeren basit bir kurulum 800 megabyte'tan az bir disk alanı kaplar. Kurulum esnasında paketlerin veri havuzundan indirilmesi gerektiğinden, çalışan bir internet bağlantısı gereklidir.

Yükleme medyasını Arch'ı İndirmek ve Kurmak sayfasında açıklandığı gibi indiriniz ve önyükleyiniz. İlk sanal konsola root kullanıcısı olarak giriş yapacaksınız ve Zsh komut istemiyle karşılaşacaksınız. systemctl(1) gibi yaygın komutlar Tab tuşuyla tamamlanabilir.

Farklı bir konsola geçmek için, örneğin kurulum esnasında bu rehberi ELinks ile görüntülemek için, Alt+ok tuşu kısayolunu kullanabilirsiniz. Yapılandırma dosyalarını düzenlemek için, nano, vi veya vim kullanılabilir.

Klavye düzenini ayarla

Varsayılan konsol klavye düzeni US'tır. Mevcut klavye düzenlerini görüntülemek için, ls /usr/share/kbd/keymaps/**/*.map.gz komudunu çalıştırın. Klavye düzenini değiştirmek için, loadkeys(1) komutuna yolunu ve uzantısını atlayarak, eşdeğer dosya adını ekleyin. Örneğin, Türkçe q klavye düzeni için loadkeys trq komudunu çalıştırın.

Konsol fontları /usr/share/kbd/consolefonts/ dizisinde yer almaktadır ve aynı şekilde setfont(8) komudu ile ayarlanabilir.

Önyükleme modunu doğrula

Bir UEFI ankartta UEFI sistemi etkinleştirilmişse, Archiso, Arch Linux'u systemd-boot'una göre önyükleyecektir. Bunu doğrulamak için, efivars dizinini listeleyin.

# ls /sys/firmware/efi/efivars

Eğer böyle bir dizin yoksa, sistem BIOS ya da CSM modunda önyüklenmiş olabilir. Ayrıntılar için anakartınızın kullanım kılavuzuna bakın.

İnternete bağlan

İso dosyayı dhcpcd sunucusunu(daemon) kablolu cihazlar için önyüklemede aktifleştirir. Bağlantı şununla kontrol edilebilir:

# ping archlinux.org

Eğer hiçbir bağlantı yoksa, dhcpcd servisini systemctl stop dhcpcd@ komutuyla durdurup, Tab tuşuna basın. Kablolu bağlantılar için Ağ yapılandırması ile devam edin ya da Kablosuz bağlantılar için Kablosuz ağ yapılandırması ile devam edin.

Sistem saatini güncelle

Sistem saatinin doğruluğundan emin olmak için timedatectl(1) komutunu kullanın.

# timedatectl set-ntp true

Servis durumunu kontrol etmek için, timedatectl status komutunu kullanın.

Diskleri bölümlendir

Diskler, canlı bir sistem tarafından tanındığında, /dev/sda ya da /dev/nvme0n1 gibi blok cihazlara atanmış olurlar. Bu cihazları görüntülemek için, lsblk komutunu ya da fdisk komutunu kullanın.

# fdisk -l

rom, loop ya da airoot ile biten sonuçlar göz ardı edilebilir.

Aşağıdaki Bölümler, seçilen cihazlar için gereklidir:

Note: Swap alanı, ayrı bölümlere veya bir swap dosyasına kurulabilir.

Bölüm tablolarını(partition tables) değiştirmek için, fdisk ya da parted komutunu kullanın.

# fdisk /dev/sda

Daha fazla bilgi için Bölümleme bölümüne bakınız.

Note: LVM, disk şifreleme veya RAID için istiflenmiş blok cihazları(stacked block devices) yapmak istiyorsanız, şimdi yapın.

Bölümleri biçimlendir

Bölümler oluşturulduktan sonra, her biri uygun bir dosya sistemi ile biçimlendirilmelidir. Örneğin, root bölümünü /dev/sda1 üzerine ext4 ile biçimlendirmek için şunu çalıştırın:

# mkfs.ext4 /dev/sda1

Daha fazla bilgi için bakınız: Dosya sistemi#Dosya sistemi oluşturmak.

Dosya sistemerini bağla

Root bölümündeki dosya sistemini /mnt'ye bağlayın, örneğin:

# mount /dev/sda1 /mnt

Kalan bölümler için bağlama noktaları oluşturun ve uygun şekilde bağlayın, örneğin:

# mkdir /mnt/boot
# mount /dev/sda2 /mnt/boot

genfstab daha sonra bağlanmış dosya sistemlerini ve swap alanını algılayacaktır.

Kurulum

Yansıları(Mirrors) seç

Yüklenecek paketler /etc/pacman.d/mirrorlist dizisinde tanımlanmış olan, yansı sunucularından(mirror servers) indirilmelidir. Canlı bir sistemde, bütün yansılar etkinleştirilir ve yükleme disk görüntüsü(iso) oluşturulduğunda, senkronizasyon durumuna ve hızına göre sıralanır.

Bir yansı listede ne kadar yüksek sırada olursa, bir paket indirilirken daha fazla öncelik verilir. Dosyayı buna göre düzenlemek ve coğrafi olarak en yakın yansıları listenin en üstüne taşımak isteyebilirsiniz, ancak diğer kriterler dikkate alınmalıdır.

Bu dosya pacstrap tarafından yeni sisteme kopyalanacak, yani hata yapmamaya değer.

Temel paketleri kurun

base paket grupunu kurmak için, pacstrap yazılımını kullanın:

# pacstrap /mnt base

Bu grup, canlı sistem kurlumundaki btrfs-progs ya da belirli bir kablosuz yazılımı gibi bütün araçları içermiyor; karşılaştırma için packages.both sayfasına bakınız.

Paketleri ve base-devel gibi diğer grubları kurmak için, #Chroot adımından sonra isimleri pacstrap ya da pacman komutlarına boşluk bırakarak ekleyin.

Sistemi yapılandır

Fstab

Bir fstab dosyası oluştur ( UUID ya da etiketler(labels) olarak tanımlamak içn, sırasıyla -U ya da -L komutlarını kullanın):

# genfstab -U /mnt >> /mnt/etc/fstab

Sonra, /mnt/etc/fstab dizininde oluşan dosyayı kontol edin ve hata durumunda düzenleyin.

Chroot

Yeni sistemin içine root'u değiştir(Change root):

# arch-chroot /mnt

Zaman dilimi

Zaman dilimini ayarla:

# ln -sf /usr/share/zoneinfo/Bölge/Şehir /etc/localtime

/etc/adjtime dizinini oluşturmak için hwclock(8) komutunu çalıştırın:

# hwclock --systohc

Bu komut sistem donanımının UTC biçiminde olduğunu varsayar. Detaylar için Zaman#Zaman standartları bölümüne bakınız.

Yerelleştirme(locale)

/etc/locale.gen dizinindeki en_US.UTF-8 UTF-8 satırını ve gerekli yerelleştirmelerin önündeki #(Hash tag) işaretini kaldırın, ve şununla oluşturun:

# locale-gen

LANG değişkenini locale.conf(5) dizinine ayarlayın, öreneğin:

/etc/locale.conf
LANG=tr_TR.UTF-8

klavye düzenini ayarladıysanız[broken link: invalid section], değişiklikleri vconsole.conf(5) dizininde kalıcı hale getirin:

/etc/vconsole.conf
KEYMAP=trq

Sistem adı(Hostname)

hostname(5) dosyası oluştur:

/etc/hostname
bilgisayar_adim

Uygun girdileri hosts(5)'a ekleyin:

/etc/hosts
127.0.0.1	localhost.localdomain	localhost
::1		localhost.localdomain	localhost
127.0.1.1	bilgisayar_adim.localdomain	bilgisayar_adim

Ayrıca bakınız Ağ yapılandırması#Sistem adını ayarla.

Ağ yapılandırma

Yeni kurulan ortamda varsayılan olarak ağ bağlantısı yoktur. Bakınız Ağ yapılandırması#Ağ yönetimi.

Kablosuz yapılandırma için, iw ve wpa_supplicant paketlerinin yanı sıra gerekli ürün yazılımı paketlerini de kurun. İsteğe bağlı olarak wifi-menu kullanımı için(kendisi kablosuz ağa bağlanmanızı sağlar) dialog paketini de kurun.

Initramfs

Yeni bir initramfs dosyası oluşturmak genellikle gerekli değildir, çünkü mkinitcpio, linux paketinin kurulumu sırasında pacstrap ile çalıştırılır.

Özel ayarlar için, mkinitcpio.conf(5) dosyasını değiştirin ve initramfs görüntüsünü yeniden oluşturun:

# mkinitcpio -p linux

Root parolası

Root parolası ayarla:

# passwd

Önyükleme yükleyicisi(Boot Loader)

Arch Linux'u önyüklemek için Linux özellikli bir önyükleyici kurulmalıdır. Mevcut seçenekler için bakınız Katagöri:Önyükleme yükleyicileri(Boot loaders).

Eğer bir Intel işlemciniz varsa, ek olarak intel-ucode paketini yükleyin ve microcode güncellemelerini etkinleştirin[broken link: invalid section].

Yeniden Başlat

exit yazarak, ya da Ctrl+D tuş kombinasyonlarını kullanarak, chroot ortamından çıkın.

İsteğe bağlı olarak tüm bölümleri umount -R /mnt ile manuel olarak ayırın: bu, fuser(1) ile "meşgul" bölümleri fark etmenizi ve nedenini bulmanızı sağlar.

Son olarak, reboot yazarak, makinenizi yeniden başatın: Hâlâ bağlı olan tüm bölümler otomatik olarak systemd tarafından ayrılacaktır. Kurulum medyasını çıkarmayın unutmayı ve ardından root hesabıyla yeni sisteme giriş yapın.

Yükleme sonrası

Sistem yönetimi yönergeleri ve yükleme sonrası dersleri(bir grafiksel kullanıcı arayüzü, ses ya da bir touchpad sürücüleri gibi) için bakınız Genel öneriler.

İlgi çekici olabilecek uygulamaların listesi için, bakınız Uygulamalar listesi.