Difference between revisions of "Internationalization (Slovenský)"

From ArchWiki
Jump to: navigation, search
 
(12 intermediate revisions by 5 users not shown)
Line 1: Line 1:
[[Category:Internationalisation]]
+
[[Category:Slovenský]]
[[Category:System Configuration]]
+
[[en:Internationalization]]
{{i18n_links_start}}
+
[[ru:Internationalization]]
{{i18n_entry|Deutsch|Internationalisierung}}
 
{{i18n_entry|Français|Internationalisation (Français)}}
 
{{i18n_entry|Русский|Интернационализация}}
 
{{i18n_entry|Slovenčina|Internacionalizácia}}
 
{{i18n_entry|Svenska|Internationalisering}}
 
{{i18n_entry|日本語|国際化と地域化}}
 
{{i18n_entry|繁體中文|Arch 與国際化}}
 
{{i18n_links_end}}
 
 
 
{{stub}}
 
 
 
 
= O tomto dokumente =
 
= O tomto dokumente =
 
Tento dokument ponúka informácie o tom, ako nastaviť v Arch linuxe slovenské prostredie.
 
Tento dokument ponúka informácie o tom, ako nastaviť v Arch linuxe slovenské prostredie.
Line 20: Line 9:
  
 
= Bootovacia konzola =
 
= Bootovacia konzola =
 +
 +
V Súbore /etc/locale.gen odkomentujte znakovu sadu:
 +
<pre>
 +
sk_SK  ISO-8859-2
 +
# ak pouzivame UTF, mozeme odkomentovat i viac znakovych sad
 +
sk_SK.UTF-8    UTF-8
 +
</pre>
 +
 +
Potom ich vygenerujeme:
 +
<pre>
 +
locale-gen
 +
</pre>
 +
 
V súbore /etc/rc.conf doplňte:
 
V súbore /etc/rc.conf doplňte:
LOCALE=sk_SK.utf8
+
<pre>
TIMEZONE=Europe/Bratislava
+
LOCALE="sk_SK.utf8"
 +
TIMEZONE="Europe/Bratislava"
 +
</pre>
  
 
Ak chcete mať slovenskú klávesnicu aj pod konzolou, doplňte aj:
 
Ak chcete mať slovenskú klávesnicu aj pod konzolou, doplňte aj:
 +
<pre>
 
KEYMAP="sk-qwerty.map.gz"
 
KEYMAP="sk-qwerty.map.gz"
 +
</pre>
  
 
= Nastavenie slovenského prostredia (Locale)=
 
= Nastavenie slovenského prostredia (Locale)=
 
(a) Pre všetkých použivateľov:
 
(a) Pre všetkých použivateľov:
 
V súbore /etc/profile prepíšte:
 
V súbore /etc/profile prepíšte:
 +
<pre>
 
export LANG="sk_SK.utf8"
 
export LANG="sk_SK.utf8"
 
export LC_ALL="sk_SK.utf8"
 
export LC_ALL="sk_SK.utf8"
 +
</pre>
  
 
(b) Len pre konkrétneho používateľa:
 
(b) Len pre konkrétneho používateľa:
 
Vytvorte v domovskom adresári ($HOME) súbor .profile s týmto obsahom:
 
Vytvorte v domovskom adresári ($HOME) súbor .profile s týmto obsahom:
 +
<pre>
 
export LANG="sk_SK.utf8"
 
export LANG="sk_SK.utf8"
 
export LC_ALL="sk_SK.utf8"
 
export LC_ALL="sk_SK.utf8"
 
+
</pre>
= Fonty =
 
Pre X postačia klasické fonty:
 
xorg-fonts-type1, xorg-fonts-100dpi (resp. 75dpi), xorg-fonts-misc, zíde sa i ttf-ms-fonts
 
  
 
= Klávesnica =
 
= Klávesnica =
 
Pre xorg7, v súbore /etc/X11/xorg.conf napíšte:
 
Pre xorg7, v súbore /etc/X11/xorg.conf napíšte:
(a) Ak chcete IBA slovenskú klávesnicu:
+
 
 +
(a) Ak chcete '''iba''' slovenskú klávesnicu:
 +
<pre>
 
Option "XkbLayout"  "sk"
 
Option "XkbLayout"  "sk"
 
Option "XkbVariant" "qwerty"
 
Option "XkbVariant" "qwerty"
 +
</pre>
  
(a) Ak chcete aj US aj SK klávesnicu:
+
(b) Ak chcete aj '''US''' aj '''SK''' klávesnicu:
 +
<pre>
 
Option "XkbLayout"  "us,sk"
 
Option "XkbLayout"  "us,sk"
 
Option "XkbVariant" ",qwerty"
 
Option "XkbVariant" ",qwerty"
 
Option "XkbOptions" "grp:alt_shift_toggle"
 
Option "XkbOptions" "grp:alt_shift_toggle"
 +
 +
#pri prepinani zapne SCROLL LOCK a vypne CAPS LOCK.
 +
Option "XKbOptions" "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll,ctrl:nocaps,compose:ralt"
 +
</pre>
  
 
Poznámka: Uvedený príklad umožní slovenskú klávesnicu typu QWERTY.
 
Poznámka: Uvedený príklad umožní slovenskú klávesnicu typu QWERTY.
 +
 +
Poznámka: Option "XkbRules" musí byť nastavený na hodnotu "xorg" (nie "xfree86").
  
 
= Fonty =
 
= Fonty =
 
Pre X postačia klasické fonty:
 
Pre X postačia klasické fonty:
 +
<pre>
 
xorg-fonts-type1, xorg-fonts-100dpi (resp. 75dpi), xorg-fonts-misc, zíde sa i ttf-ms-fonts
 
xorg-fonts-type1, xorg-fonts-100dpi (resp. 75dpi), xorg-fonts-misc, zíde sa i ttf-ms-fonts
 +
</pre>
  
= External Resources =
+
= Externé zdroje =
 
* [http://www.openi18n.org/ Free Standards Group OpenI18N]
 
* [http://www.openi18n.org/ Free Standards Group OpenI18N]

Revision as of 09:18, 13 June 2012

O tomto dokumente

Tento dokument ponúka informácie o tom, ako nastaviť v Arch linuxe slovenské prostredie.

OpenI18N Diagram:
http://www.openi18n.org/images/openi18n_diagram.png

Bootovacia konzola

V Súbore /etc/locale.gen odkomentujte znakovu sadu:

sk_SK   ISO-8859-2
# ak pouzivame UTF, mozeme odkomentovat i viac znakovych sad
sk_SK.UTF-8    UTF-8

Potom ich vygenerujeme:

locale-gen

V súbore /etc/rc.conf doplňte:

LOCALE="sk_SK.utf8"
TIMEZONE="Europe/Bratislava"

Ak chcete mať slovenskú klávesnicu aj pod konzolou, doplňte aj:

KEYMAP="sk-qwerty.map.gz"

Nastavenie slovenského prostredia (Locale)

(a) Pre všetkých použivateľov: V súbore /etc/profile prepíšte:

export LANG="sk_SK.utf8"
export LC_ALL="sk_SK.utf8"

(b) Len pre konkrétneho používateľa: Vytvorte v domovskom adresári ($HOME) súbor .profile s týmto obsahom:

export LANG="sk_SK.utf8"
export LC_ALL="sk_SK.utf8"

Klávesnica

Pre xorg7, v súbore /etc/X11/xorg.conf napíšte:

(a) Ak chcete iba slovenskú klávesnicu:

Option "XkbLayout"  "sk"
Option "XkbVariant" "qwerty"

(b) Ak chcete aj US aj SK klávesnicu:

Option "XkbLayout"  "us,sk"
Option "XkbVariant" ",qwerty"
Option "XkbOptions" "grp:alt_shift_toggle"

#pri prepinani zapne SCROLL LOCK a vypne CAPS LOCK.
Option "XKbOptions" "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll,ctrl:nocaps,compose:ralt"

Poznámka: Uvedený príklad umožní slovenskú klávesnicu typu QWERTY.

Poznámka: Option "XkbRules" musí byť nastavený na hodnotu "xorg" (nie "xfree86").

Fonty

Pre X postačia klasické fonty:

xorg-fonts-type1, xorg-fonts-100dpi (resp. 75dpi), xorg-fonts-misc, zíde sa i ttf-ms-fonts

Externé zdroje