Difference between revisions of "Java (Česky)"

From ArchWiki
Jump to: navigation, search
m (recategorized)
(update interlanguage links)
(Tag: wiki-scripts)
 
(7 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
[[Category:Programming language (Česky)]]
+
[[Category:Programming languages (Česky)]]
 +
[[de:Java]]
 
[[en:Java]]
 
[[en:Java]]
 
[[es:Java]]
 
[[es:Java]]
 +
[[fa:Java]]
 
[[fr:Java]]
 
[[fr:Java]]
 
[[it:Java]]
 
[[it:Java]]
 +
[[ja:Java]]
 
[[pt:Java]]
 
[[pt:Java]]
 
[[ru:Java]]
 
[[ru:Java]]
[[tr:Java]]
 
 
{{out of date}}
 
{{out of date}}
"''Java je programovací jazyk, původně vyvinutý společností Sun Microsystems a uvolněný v roce 1995 jako hlavní část Java platformy od Sun Microsystems. Jazyk odvozuje většinu své syntaxe z C a C++, ale má jednodušší objektový model a méně low-level prostředků. Java aplikace jsou obvykle kompilovány do mezikódu, který může běžet na libovolném Java virtuálním stoji (JVM = Java virtual machine) bez ohledu na architekturu počítače.''" [http://en.wikipedia.org/wiki/Java_(programming_language)]
+
"''Java je programovací jazyk, původně vyvinutý společností Sun Microsystems a uvolněný v roce 1995 jako hlavní část Java platformy od Sun Microsystems. Jazyk odvozuje většinu své syntaxe z C a C++, ale má jednodušší objektový model a méně low-level prostředků. Java aplikace jsou obvykle kompilovány do mezikódu, který může běžet na libovolném Java virtuálním stoji (JVM = Java virtual machine) bez ohledu na architekturu počítače.''" [[wikipedia:Java_(programming_language)]]
  
 
==Instalace==
 
==Instalace==
V repozitářích Archu jsou dvě protředí JVM, které můžete nainstalovat — open source implementace OpenJDK a uzavřená zdrojová implementace od Sunu. Arch doporučuje [https://www.archlinux.org/news/418/ OpenJDK.]
+
{{Note|Installing a JDK will automatically pull its JRE dependency.}}
  
===OpenJDK JVM===
+
{{Note|After installation, the Java environment will need to be recognized by the shell ({{Ic|$PATH}} variable). This can be done by sourcing {{Ic|/etc/profile}} from the command line or by logging out/in again of a Desktop Environment.}}
Pro spouštění Java programů můžete z repozitářů nainstalovat OpenJDK, který nainstaluje i Java Development Kit.
 
  
{{Note | Instalací buď openjdk6 nebo jre také nainstalujete Java plugin pro Firefox.}}
+
Two ''common'' packages named {{Pkg|java-runtime-common}} and {{Pkg|java-environment-common}} are automatically pulled as dependency and provide environment file {{Ic|/etc/profile.d/jre.sh}}. This file contains all JVM common environment variables. Package {{Pkg|java-runtime-common}} also provides a utility script {{Ic|archlinux-java}} that can display and change the default Java environment. This script sets links {{Ic|/usr/lib/jvm/default}} and {{Ic|/usr/lib/jvm/default-runtime}} to point at a valid non-conflicting Java environment installed and Java runtime in {{Ic|/usr/lib/jvm/java-${JAVA_MAJOR_VERSION}-${VENDOR_NAME}}}. Most executable provided by the Java environment set have direct links from {{Ic|/usr/bin}}, others are available in {{Ic|$PATH}}.
  
# pacman -S openjdk6
+
{{Warning|File {{Ic|/etc/profile.d/jdk.sh}} is not provided any more by any package.}}
  
{{Note | Pokud používáte non-reparenting správce oken, je třeba odkomentovat odpovídající řádek v souboru /etc/profile.d/openjdk6.sh (nezapomeňte jej také vyexportovat)}}
+
The following packages are available in the [[official repositories]]:
  
===Sun JVM===
+
=== OpenJDK 7 ===
Pro spouštění Java programů můžete z repozitářů nainstalovat Sun JRE:
 
# pacman -S jre
 
  
Pro použití java bash příkazů je třeba se odhlásit a znovu přihlásit nebo přidat /opt/java/jre/bin/ do proměnné $PATH.
+
{| class="wikitable"
 +
! Package name !! Use
 +
|-
 +
|{{Pkg|jre7-openjdk-headless}} || Java runtime environment (''JRE'') without any graphical tool - version 7
 +
|-
 +
|{{Pkg|jre7-openjdk}}          || Complete Java Runtime Environment (''JRE'') - version 7
 +
|-
 +
|{{Pkg|jdk7-openjdk}}          || Java Development Kit (''JDK'') - version 7
 +
|-
 +
|{{Pkg|openjdk7-doc}}          || OpenJDK javadoc - version 7
 +
|-
 +
|{{Pkg|openjdk7-src}}          || OpenJDK sources - version 7
 +
|}
  
Pro tvorbu Java programů si můžete z repozitářů nainstalovat Sun JDK:
+
=== OpenJDK 8 ===
# pacman -S jdk
 
  
{{Note|Pro Javu od Sunu je třeba provést příkaz source na /etc/profile, aby cesta pro JAVA_HOME směřovala na korektní místo}}
+
{| class="wikitable"
# source /etc/profile
+
! Package name !! Use
 +
|-
 +
|{{Pkg|jre8-openjdk-headless}} || Java runtime environment (''JRE'') without any graphical tool - version 8
 +
|-
 +
|{{Pkg|jre8-openjdk}}          || Complete Java Runtime Environment (''JRE'') - version 8
 +
|-
 +
|{{Pkg|jdk8-openjdk}}          || Java Development Kit (''JDK'') - version 8
 +
|-
 +
|{{Pkg|openjdk8-doc}}          || OpenJDK javadoc - version 8
 +
|-
 +
|{{Pkg|openjdk8-src}}          || OpenJDK sources - version 8
 +
|-
 +
|}
  
===BEA JRockit JIT JVM (+JDK)===
+
=== OpenJFX ===
Dále můžete nainstalovat JIT verzi Javy z repozitáře AUR
+
 
{{AUR|jrockit}}
+
JavaFX is also available from the official repositories. It requires the OpenJDK 8.
 +
 
 +
{| class="wikitable"
 +
! Package name !! Use
 +
|-
 +
|{{Pkg|java-openjfx}} || Java OpenJFX 8 client application platform (open-source implementation of JavaFX)
 +
|-
 +
|{{Pkg|java-openjfx-doc}} || OpenJFX javadoc
 +
|-
 +
|{{Pkg|java-openjfx-src}} || OpenJFX sources
 +
|-
 +
|}

Latest revision as of 21:41, 13 December 2017

Tango-view-refresh-red.pngThis article or section is out of date.Tango-view-refresh-red.png

Reason: please use the first argument of the template to provide a brief explanation. (Discuss in Talk:Java (Česky)#)

"Java je programovací jazyk, původně vyvinutý společností Sun Microsystems a uvolněný v roce 1995 jako hlavní část Java platformy od Sun Microsystems. Jazyk odvozuje většinu své syntaxe z C a C++, ale má jednodušší objektový model a méně low-level prostředků. Java aplikace jsou obvykle kompilovány do mezikódu, který může běžet na libovolném Java virtuálním stoji (JVM = Java virtual machine) bez ohledu na architekturu počítače." wikipedia:Java_(programming_language)

Instalace

Note: Installing a JDK will automatically pull its JRE dependency.
Note: After installation, the Java environment will need to be recognized by the shell ($PATH variable). This can be done by sourcing /etc/profile from the command line or by logging out/in again of a Desktop Environment.

Two common packages named java-runtime-common and java-environment-common are automatically pulled as dependency and provide environment file /etc/profile.d/jre.sh. This file contains all JVM common environment variables. Package java-runtime-common also provides a utility script archlinux-java that can display and change the default Java environment. This script sets links /usr/lib/jvm/default and /usr/lib/jvm/default-runtime to point at a valid non-conflicting Java environment installed and Java runtime in /usr/lib/jvm/java-${JAVA_MAJOR_VERSION}-${VENDOR_NAME}. Most executable provided by the Java environment set have direct links from /usr/bin, others are available in $PATH.

Warning: File /etc/profile.d/jdk.sh is not provided any more by any package.

The following packages are available in the official repositories:

OpenJDK 7

Package name Use
jre7-openjdk-headless Java runtime environment (JRE) without any graphical tool - version 7
jre7-openjdk Complete Java Runtime Environment (JRE) - version 7
jdk7-openjdk Java Development Kit (JDK) - version 7
openjdk7-doc OpenJDK javadoc - version 7
openjdk7-src OpenJDK sources - version 7

OpenJDK 8

Package name Use
jre8-openjdk-headless Java runtime environment (JRE) without any graphical tool - version 8
jre8-openjdk Complete Java Runtime Environment (JRE) - version 8
jdk8-openjdk Java Development Kit (JDK) - version 8
openjdk8-doc OpenJDK javadoc - version 8
openjdk8-src OpenJDK sources - version 8

OpenJFX

JavaFX is also available from the official repositories. It requires the OpenJDK 8.

Package name Use
java-openjfx Java OpenJFX 8 client application platform (open-source implementation of JavaFX)
java-openjfx-doc OpenJFX javadoc
java-openjfx-src OpenJFX sources