Difference between revisions of "KDE (Česky)"

From ArchWiki
Jump to: navigation, search
m (Známé problémy:)
(update interlanguage links)
(Tag: wiki-scripts)
 
(29 intermediate revisions by 13 users not shown)
Line 1: Line 1:
==Vítejte na ARCHLINUX KDE WIKI==
+
[[Category:Desktop environments (Česky)]]
 +
[[ar:KDE]]
 +
[[de:Plasma]]
 +
[[en:KDE]]
 +
[[es:KDE]]
 +
[[fa:KDE]]
 +
[[fr:KDE]]
 +
[[it:KDE]]
 +
[[ja:KDE]]
 +
[[pl:KDE]]
 +
[[ru:KDE]]
 +
[[zh-hans:KDE]]
 +
[[zh-hant:KDE]]
 +
{{out of date}}
  
===Informace od vývojáře tpowa:===
+
==Informace od vývojáře tpowa==
<pre>
+
Prosím neměnte dokument aniž by jste mě neinformovali, pošlete mi krátký email ohledně vašich změn. Tento dokument je založen na KDE 3.5.0!
Prosím neměnte dokument aniž by jste mě neinformovali,  
 
pošlete mi krátký email ohledně vašich změn.
 
Tento dokument je založen na KDE 3.5.0!
 
</pre>
 
  
====Upgrade balíčků:====
+
==Upgrade balíčků==
<pre>
+
Prosím skočte do konzolového módu před upgradem KDE, jelikož by se mohli ztratit ikony ve vašem panelu.
Prosím skočte do konzolového módu před upgradem KDE,  
 
jelikož by se mohli ztratit ikony ve vašem panelu.
 
  
Nabídky:
+
====Nabídky:====
Pokud máte problém s nabídkou. Nejprve odinstalujte KDE a teprve poté nainstalujte aktuální.
+
Pokud máte problém s nabídkou, nejprve odinstalujte KDE a teprve poté nainstalujte aktuální.
+
 
Update z kde3.4 beta1 na kde 3.4:
+
====Update z kde3.4 beta1 na kde 3.4:====
prosím neinstalujte kdebase-config. Je nahrazen kde-common.
+
Prosím neinstalujte kdebase-config. Je nahrazen kde-common.
</pre>
 
  
 
====Kde vzít KDE 3.5:====
 
====Kde vzít KDE 3.5:====
<pre>
+
Jsou umístěny v extra repozitáři. Díky za vaši odezvu. Užijte si nové vydání KDE. Přeji příjemnou zábavu a prosím hlašte případné chyby.
Jsou umístěny v extra repozitáři.
+
 
Díky za vaši odezvu. Užijte si nové vydání KDE.
+
Odkaz na diskuzi: [https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?t=15257]
Přeji příjemnou zábavu a prosím hlašte případné chyby.
 
</pre>
 
Odkaz na diskuzi: [http://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?t=15257]
 
  
====Známé problémy:====
+
==Známé problémy==
<pre>
+
Jesliže máte stále problémy po upgradu, promyslete zda .kde/ nemůže mít vnitřní konflikty, kompatibilita s KDE 3.5 není. Prosím přesunte soubory na bezpečné místo a spusťte s novým .kde/ adresářem ve svém /home.
Jesliže máte stále problémy po upgradu, promyslete zda .kde/ nemůže mít vnitřní
 
konflikty, kompatibilita s KDE 3.5 není. Prosím přesunte soubory na bezpečné
 
místo a spusťte s novým .kde/ adresářem ve svém /home.
 
  
If you have installed extensions or additional software for kde
+
Pokud máte instalované rozšíření nebo další software pro kde (ne z našich repozitářů), může to být také příčina pádů kde 3.5. Prosím sestavte je znovu pro kde 3.5 nebo je odinstalujte.
(not from our repos),it could be that they break kde 3.5.  
 
Please rebuild them against new kde 3.5 or deinstall them.
 
  
devices:/ kioslave is depracted, to get new sidebar layout:
+
zařízení:/ kioslave je uzpůsobeno pro získání nového sidebaru: prosím smažte svůj /home/$user/.kde/share/apps/konqsidebartng/
please delete your /home/$user/.kde/share/apps/konqsidebartng/
 
  
kde 3.5 provides new feature of kcompmgr (composite extension of xorg),
+
kde 3.5 poskytuje nové možnosti pro kcompmgr (kompozitní rozšíření pro xorg), pokud ho povolíte, může vás spadnout X-Server, vemte to na vědomí.
if you enable it, it may crash your X-Server, you have been warned.
 
  
storage applet can cause some extensive logging, be aware of this problem
+
Applet úschovny může způsobit velké logování, buďte si vědomi tohoto problému a zkontrolujte velikost /var/log/. Může to znamenat že vaše usb zařízení má nějakou závadu.
and check your /var/log/ on size. It happens only if you do a safely remove,
 
let the usb device connected and your usb device must be some kind of broken.
 
  
KSim panel applet crashes from time to time.
+
KSim applet padá jednou za čas. Link na KSim chybu: [http://bugs.kde.org/show_bug.cgi?id=101261]
</pre>
 
link to KSim bug: [http://bugs.kde.org/show_bug.cgi?id=101261]
 
  
====KDEBASE====
+
==KDEBASE==
''' '''Samba/Windows support:
+
====Podpora pro Samba/Windows:====
<pre>
+
  # pacman -S samba
  If you want to have access to Windows services
 
'pacman -S samba'.
 
</pre>
 
  
''' '''Java support:
+
====Podpora Javy:====
<pre>
+
  # pacman -S j2re
  If you want to have Java support:
 
'pacman -S j2re'
 
</pre>
 
  
''' '''Printing support:
+
====Podpora tisku:====
<pre>
+
  # pacman -S <oblibeny_tiskovy_system>
If you want to have printing support:
+
Je to překonfigurované pro cups v kcontrol
  'pacman -S <enteryourfavouriteprintingsystemhere>'
 
it is preconfigured for cups in kcontrol
 
</pre>
 
  
''' '''Font Defaults:
+
====Základní fonty:====
<pre>
+
Pokud máte problém se základním nastavení fontů, např. se speciálními znaky pro váš jazyk, zkuste nastavit fonty v 'kcontrol' pro podporu vašich znaků.
If you experience problems with the default fonts setting, e.g.
 
that special characters for your language do not appear, try to
 
set the fonts in 'kcontrol to a font which supports that characters
 
</pre>
 
  
''' '''KDM Xserver file:
+
====Soubor KDM Xserver:====
<pre>
+
KDM nepoužívá soubor /opt/kde/share/config/kdm/Xserver, všechno je nyní v /opt/kde/share/config/kdm/kdmrc zkontrolujte soubor kdmrc.default pro nastavení všech parametrů (např. -dpi 100).
KDM does not use the /opt/kde/share/config/kdm/Xserver file any more,
 
everything is in /opt/kde/share/config/kdm/kdmrc now, check file
 
  kdmrc.default to see all options (e.g. -dpi 100).
 
</pre>
 
  
''' '''Dbus/Hal Stuff:
+
====D-Bus/udev Stuff:====
<pre>
+
Prosím přidejte 'dbus' do rc.conf seznamu démonů pro plnout podporu medií:/ kioslave.
Please add 'dbus' 'hal' to rc.conf daemon's list
 
for full media:/ kioslave experience.
 
</pre>
 
  
''' '''GPG/SSH Stuff:
+
====GPG/SSH Stuff:====
<pre>
+
Pro vypnutí gpg-agent a/nebo ssh-agent v sezeních KDE, editujte '/opt/kde/env/agent-startup.sh' a '/opt/kde/shutdown/agent-shutdown.sh'.
To disable gpg-agent and/or ssh-agent in KDE sessions,
 
edit '/opt/kde/env/agent-startup.sh' and
 
'/opt/kde/shutdown/agent-shutdown.sh'.
 
</pre>
 
  
 
====Kdebindings:====
 
====Kdebindings:====
<pre>
+
Kdebindings bylo sestaveno s podporou pro Javu a GTK. Pokud chcete obojí používat proveďte v pacmanu následující příkazy:
Kdebindings has been built with support for Java and GTK.
+
  # pacman -S j2sdk
If you want to use these features use the following pacman commands:
+
  # pacman -S gtk
  'pacman -S j2sdk'
 
  'pacman -S gtk'
 
</pre>
 
  
 
====Kdesdk:====
 
====Kdesdk:====
<pre>
+
Kdesdk bylo sestaveno s podporou pro Subversion. Pokud ho chcete používat proveďte následující příkaz:
Kdesdk has been built with support for Subversion.
+
  # pacman -S subversion
If you want to use this feature use the following pacman command:
+
 
  'pacman -S subversion'
+
====Změna nastavení DPI pro KDM:====
</pre>
+
Změna nastavení DPI pro KDE může být trochu skličující ale podíváme se, jak to udělat. Hned po bootu musíme otevřít soubor /opt/kde/share/config/kdm/kdmrc a přidat ServerArgsLocal=-dpi 96 do [X-:*-Core] sekce (nebo jaké DPI chcete). Poté ukončíme editaci a restartujeme X (CTRL+ALT+BACKSPACE).
 +
 
 +
''Pozn.: Pokud nepoužíváte KDE, pak musíte editovat /usr/X11/bin/startx. Najděte řádku pro defaultserverargs. Přidejte "-dpi 96" (nebo jaké chcete) a restartujte X.''
  
====Changing DPI settings for KDM:====
+
==Chyby==
<pre>
+
Pokud si myslíte, že jste našli chybu, ověřte jestli to není náhodná chyba nově vytvořeným uživatelem, který vyčistí setup. Pokud to pod novým uživatelem běží bez potíží zkuste přesunou konfigurační soubory do vašeho uživatele.
Changing the DPI settings for KDE can be a little daunting, but this
 
will show you how to do it.
 
First, as root, you need to open the /opt/kde/share/config/kdm/kdmrc
 
file and add ServerArgsLocal=-dpi 96 to the [X-:*-Core] section (Or
 
what ever DPI you want).
 
Then, you simply exit out and restart X (CTRL+ALT+BACKSPACE).  
 
Note, this only applies if you are using KDM. If you are not using KDE,
 
then the file you want to edit is /usr/X11/bin/startx. You will see a
 
line for defaultserverargs. Add "-dpi 96" (or what ever dpi you want)
 
and restart X.
 
</pre>
 
  
====Bugs:====
+
kde konfigurační soubory jsou často umístěny v: /home/$user/.kde/share/config a app specifikace v: /home/$user/.kde/share/apps
<pre>
 
If you think you found a bug, please verify that this bug also happens
 
with a new created user, with a clean setup, some bugs happen due to
 
misconfiguration in config files. If the new user doesn't show the bug,
 
try to move the config files of your existing user.
 
  
kde config files are usually located at: /home/$user/.kde/share/config
+
==Zajímavé odkazy==
or if app specific at: /home/$user/.kde/share/apps
+
*[https://bugs.archlinux.org Arch Linux Bug Tracker]
</pre>
+
*[http://www.kde.org KDE Homepage]
 +
*[http://bugs.kde.org KDE Bug Tracker]
 +
*[http://websvn.kde.org KDE WebSVN]
 +
*[http://process-of-elimination.net/index.php?title=Control_Font_DPI_in_X Control X Font DPI]
  
'''Useful links:''' <BR>
+
==Rozdělování KDE balíčků==
Archlinux Bug Tracker: [http://bugs.archlinux.org] <BR>
+
Pacman není navržen pro tvorbu multiple balíčků do jednoho tarballu. A nezapomeňme na spravovatelnost. Neplánuji si rozdělovat balíčky.
KDE Homepage: [http://www.kde.org] <BR>
 
KDE Bug Tracker: [http://bugs.kde.org] <BR>
 
KDE WebSVN: [http://websvn.kde.org] <BR>
 
Control X Font DPI [http://process-of-elimination.net/index.php?title=Control_Font_DPI_in_X] <BR>
 
====About KDE package splitting:====
 
<pre>
 
The problem is that KDE has to change their packages in providing.
 
pacman is not made for making multiple packages out of one tarball.
 
And don't forget it has to be maintainable. (not too time consuming!)
 
I'm not planning to split the packages.
 
</pre>
 
  
Making separate KDE packages : [[Making_separate_KDE_packages|here]]
+
Tvorba samostatných KDE balíčků : [[Making_separate_KDE_packages|zde]]
  
====About why do packages appear before official release:====
+
====Proč balíčky vycházejí před oficiálním vydáním?:====
<pre>
+
Lidé vydávají tarbally i týden před oficiálním vydáním aby měli čas provést patřičné změny a úpravy.
Packagers get the tarballs a week earlier then official release, to have time
 
to build and fix last showstoppers while building.
 
--> the packages are most time the final ones when they appear in arch repos,
 
even before offical release.
 
</pre>
 

Latest revision as of 21:41, 13 December 2017

Tango-view-refresh-red.pngThis article or section is out of date.Tango-view-refresh-red.png

Reason: please use the first argument of the template to provide a brief explanation. (Discuss in Talk:KDE (Česky)#)

Informace od vývojáře tpowa

Prosím neměnte dokument aniž by jste mě neinformovali, pošlete mi krátký email ohledně vašich změn. Tento dokument je založen na KDE 3.5.0!

Upgrade balíčků

Prosím skočte do konzolového módu před upgradem KDE, jelikož by se mohli ztratit ikony ve vašem panelu.

Nabídky:

Pokud máte problém s nabídkou, nejprve odinstalujte KDE a teprve poté nainstalujte aktuální.

Update z kde3.4 beta1 na kde 3.4:

Prosím neinstalujte kdebase-config. Je nahrazen kde-common.

Kde vzít KDE 3.5:

Jsou umístěny v extra repozitáři. Díky za vaši odezvu. Užijte si nové vydání KDE. Přeji příjemnou zábavu a prosím hlašte případné chyby.

Odkaz na diskuzi: [1]

Známé problémy

Jesliže máte stále problémy po upgradu, promyslete zda .kde/ nemůže mít vnitřní konflikty, kompatibilita s KDE 3.5 není. Prosím přesunte soubory na bezpečné místo a spusťte s novým .kde/ adresářem ve svém /home.

Pokud máte instalované rozšíření nebo další software pro kde (ne z našich repozitářů), může to být také příčina pádů kde 3.5. Prosím sestavte je znovu pro kde 3.5 nebo je odinstalujte.

zařízení:/ kioslave je uzpůsobeno pro získání nového sidebaru: prosím smažte svůj /home/$user/.kde/share/apps/konqsidebartng/

kde 3.5 poskytuje nové možnosti pro kcompmgr (kompozitní rozšíření pro xorg), pokud ho povolíte, může vás spadnout X-Server, vemte to na vědomí.

Applet úschovny může způsobit velké logování, buďte si vědomi tohoto problému a zkontrolujte velikost /var/log/. Může to znamenat že vaše usb zařízení má nějakou závadu.

KSim applet padá jednou za čas. Link na KSim chybu: [2]

KDEBASE

Podpora pro Samba/Windows:

# pacman -S samba

Podpora Javy:

# pacman -S j2re

Podpora tisku:

# pacman -S <oblibeny_tiskovy_system>

Je to překonfigurované pro cups v kcontrol

Základní fonty:

Pokud máte problém se základním nastavení fontů, např. se speciálními znaky pro váš jazyk, zkuste nastavit fonty v 'kcontrol' pro podporu vašich znaků.

Soubor KDM Xserver:

KDM nepoužívá soubor /opt/kde/share/config/kdm/Xserver, všechno je nyní v /opt/kde/share/config/kdm/kdmrc zkontrolujte soubor kdmrc.default pro nastavení všech parametrů (např. -dpi 100).

D-Bus/udev Stuff:

Prosím přidejte 'dbus' do rc.conf seznamu démonů pro plnout podporu medií:/ kioslave.

GPG/SSH Stuff:

Pro vypnutí gpg-agent a/nebo ssh-agent v sezeních KDE, editujte '/opt/kde/env/agent-startup.sh' a '/opt/kde/shutdown/agent-shutdown.sh'.

Kdebindings:

Kdebindings bylo sestaveno s podporou pro Javu a GTK. Pokud chcete obojí používat proveďte v pacmanu následující příkazy:

# pacman -S j2sdk
# pacman -S gtk

Kdesdk:

Kdesdk bylo sestaveno s podporou pro Subversion. Pokud ho chcete používat proveďte následující příkaz:

# pacman -S subversion

Změna nastavení DPI pro KDM:

Změna nastavení DPI pro KDE může být trochu skličující ale podíváme se, jak to udělat. Hned po bootu musíme otevřít soubor /opt/kde/share/config/kdm/kdmrc a přidat ServerArgsLocal=-dpi 96 do [X-:*-Core] sekce (nebo jaké DPI chcete). Poté ukončíme editaci a restartujeme X (CTRL+ALT+BACKSPACE).

Pozn.: Pokud nepoužíváte KDE, pak musíte editovat /usr/X11/bin/startx. Najděte řádku pro defaultserverargs. Přidejte "-dpi 96" (nebo jaké chcete) a restartujte X.

Chyby

Pokud si myslíte, že jste našli chybu, ověřte jestli to není náhodná chyba nově vytvořeným uživatelem, který vyčistí setup. Pokud to pod novým uživatelem běží bez potíží zkuste přesunou konfigurační soubory do vašeho uživatele.

kde konfigurační soubory jsou často umístěny v: /home/$user/.kde/share/config a app specifikace v: /home/$user/.kde/share/apps

Zajímavé odkazy

Rozdělování KDE balíčků

Pacman není navržen pro tvorbu multiple balíčků do jednoho tarballu. A nezapomeňme na spravovatelnost. Neplánuji si rozdělovat balíčky.

Tvorba samostatných KDE balíčků : zde

Proč balíčky vycházejí před oficiálním vydáním?:

Lidé vydávají tarbally i týden před oficiálním vydáním aby měli čas provést patřičné změny a úpravy.