Difference between revisions of "KDM (Česky)"

From ArchWiki
Jump to: navigation, search
m (Created page with 'Category:Display managers (Česky) Category:HOWTOs (Česky) Category:Česky {{i18n|KDM}} =Úvod= KDM (KDE Display Manager) je přihlašovací manažer pro KDE. Podpo…')
 
(15 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 2: Line 2:
 
[[Category:HOWTOs (Česky)]]
 
[[Category:HOWTOs (Česky)]]
 
[[Category:Česky]]
 
[[Category:Česky]]
{{i18n|KDM}}
+
[[en:KDM]]
 
+
[[it:KDM]]
 +
[[ru:KDM]]
 
=Úvod=
 
=Úvod=
 
KDM (KDE Display Manager) je přihlašovací manažer pro KDE. Podporuje témata, automatické logování, výběr typu sezení atd.
 
KDM (KDE Display Manager) je přihlašovací manažer pro KDE. Podporuje témata, automatické logování, výběr typu sezení atd.
Line 11: Line 12:
  
 
=Konfigurace=
 
=Konfigurace=
KDM může být konfigurováno přímo z programu pro nastavení systému KDE ale je třeba spustit jej jako root:
+
KDM může být konfigurováno přímo z programu KDE System Settings, ovšem je třeba spustit jej jako root:
 
*v KDEMod se automaticky zeptá na heslo roota
 
*v KDEMod se automaticky zeptá na heslo roota
 
*v KDE můžete použít kdesu:  
 
*v KDE můžete použít kdesu:  
Line 18: Line 19:
 
==Témata==
 
==Témata==
  
Témata Archlinux KDM mohou být instalovány takto:
+
Témata Archlinux KDM mohou být instalována takto:
  
 
  # pacman -S archlinux-themes-kdm
 
  # pacman -S archlinux-themes-kdm
  
 
Mnoho dalších témat KDM 4 je dostupných na http://kde-look.org/index.php?xcontentmode=41.
 
Mnoho dalších témat KDM 4 je dostupných na http://kde-look.org/index.php?xcontentmode=41.
Témata lze zvolit v programu pro nastavení systému KDE (spuštěném jako root), jak je popsáno výše.
+
Témata lze zvolit v programu KDE System Settings (spuštěném jako root), jak je popsáno výše.
  
 
==Tvorba témat==
 
==Tvorba témat==
Line 32: Line 33:
 
==kdmrc==
 
==kdmrc==
  
Hlavní konfigurační soubor je v {{Filename|/usr/share/config/kdm/kdmrc}}. Defaultní soubor obsahuje kompletní popis funkcí každé položky.
+
Hlavní konfigurační soubor je v {{ic|/usr/share/config/kdm/kdmrc}}. Defaultní soubor obsahuje kompletní popis funkcí každé položky.
  
 
===ServerArgsLocal===
 
===ServerArgsLocal===
To force the number of dots per inch of the X server, add a -dpi option to ServerArgsLocal. A commonly used value is 96 dpi.
+
K potlačení počtu DPI z X serveru přidejte parametr -dpi do ServerArgsLocal. Běžně užívaná hodnota je 96 DPI.
  
 
  ServerArgsLocal=-dpi 96 -nolisten tcp
 
  ServerArgsLocal=-dpi 96 -nolisten tcp
  
 
===SessionsDirs===
 
===SessionsDirs===
This variable stores a list of directories containing session type definitions in {{Filename|.desktop}} format, ordered by falling priority. In Arch Linux some [[Window_Manager|window managers]] install such files in {{Filename|/etc/X11/sessions}} or {{Filename|/usr/share/xsessions}}. Add these to the list in order to be able to select them in KDM.
+
Tato proměnná obsahuje seznam adresářů obsahujících definice typů sezení v {{ic|.desktop}} formátu, seřazených podle sestupné priority. V Arch Linuxu někteří [[Window_Manager|správci oken]] instalují takové soubory do {{ic|/etc/X11/sessions}} nebo do {{ic|/usr/share/xsessions}}. Přidejte je do seznamu v pořadí, v jakém budou dostupné v KDM.
  
 
  SessionsDirs=/usr/share/config/kdm/sessions,/usr/share/apps/kdm/sessions,/etc/X11/sessions,/usr/share/xsessions
 
  SessionsDirs=/usr/share/config/kdm/sessions,/usr/share/apps/kdm/sessions,/etc/X11/sessions,/usr/share/xsessions
  
 
===Session===
 
===Session===
The Session variable is the name of a program which is run as the user who logs in.
+
V proměnné Session je jméno programu, který je spuštěn pod přihlášeným uživatelem.
It is supposed to interpret the session argument (see SessionsDirs) and start the
+
Očekává se interpretace parametrů sezení (viz SessionsDirs) a spuštění požadovaným způsobem. Někdo si tento parametr může přát upravit pro sezení správce oken, např. pro nastavení wallpaperu a spuštění šetřiče. Udělat to způsobem, který přežije aktualizace pacmana (zničí soubor Xsession) lze následovně:
session as desired for that argument. One may wish to customize this for window manager
 
sessions, for example to set a wallpaper and start a screensaver. To do this in a way which
 
will survive pacman updates (which clobber Xsession) do as follows:
 
 
  cp /usr/share/config/kdm/Xsession /usr/share/config/kdm/Xsession.custom
 
  cp /usr/share/config/kdm/Xsession /usr/share/config/kdm/Xsession.custom
In kdmrc set
+
V kdmrc nastavte
 
  Session=/usr/share/config/kdm/Xsession.custom
 
  Session=/usr/share/config/kdm/Xsession.custom
And then edit Xsession.custom as desired.
+
A pak editujte požadovaným způsobem Xsession.custom
  
=Troubleshooting=
+
=Problémy=
==Keyboard maps==
+
==Mapování klávesnice==
KDM depends on Xorg for keyboard input so if you don't have the good keymap check your xorg.conf file.
+
Klávesnice v KDM je závislá na Xorg. Změnu je třeba nastavit v souboru xorg.conf.
  
''See the [[Xorg#Keyboard_Settings|Xorg article]] for instructions.''
+
''Viz instrukce [[Xorg#Keyboard_Settings|v článku Xorg]].''

Revision as of 09:47, 13 June 2012

Úvod

KDM (KDE Display Manager) je přihlašovací manažer pro KDE. Podporuje témata, automatické logování, výběr typu sezení atd.

Instalace

Instalační instrukce viz Display Manager.

Konfigurace

KDM může být konfigurováno přímo z programu KDE System Settings, ovšem je třeba spustit jej jako root:

  • v KDEMod se automaticky zeptá na heslo roota
  • v KDE můžete použít kdesu:
$ kdesu systemsettings

Témata

Témata Archlinux KDM mohou být instalována takto:

# pacman -S archlinux-themes-kdm

Mnoho dalších témat KDM 4 je dostupných na http://kde-look.org/index.php?xcontentmode=41. Témata lze zvolit v programu KDE System Settings (spuštěném jako root), jak je popsáno výše.

Tvorba témat

Soubory témat jsou v adresáři /usr/share/apps/kdm/themes.

Formát témat je stejný jako pro GDM, dokumentace je zde: Detailní popis XML formátu témat.

kdmrc

Hlavní konfigurační soubor je v /usr/share/config/kdm/kdmrc. Defaultní soubor obsahuje kompletní popis funkcí každé položky.

ServerArgsLocal

K potlačení počtu DPI z X serveru přidejte parametr -dpi do ServerArgsLocal. Běžně užívaná hodnota je 96 DPI.

ServerArgsLocal=-dpi 96 -nolisten tcp

SessionsDirs

Tato proměnná obsahuje seznam adresářů obsahujících definice typů sezení v .desktop formátu, seřazených podle sestupné priority. V Arch Linuxu někteří správci oken instalují takové soubory do /etc/X11/sessions nebo do /usr/share/xsessions. Přidejte je do seznamu v pořadí, v jakém budou dostupné v KDM.

SessionsDirs=/usr/share/config/kdm/sessions,/usr/share/apps/kdm/sessions,/etc/X11/sessions,/usr/share/xsessions

Session

V proměnné Session je jméno programu, který je spuštěn pod přihlášeným uživatelem. Očekává se interpretace parametrů sezení (viz SessionsDirs) a spuštění požadovaným způsobem. Někdo si tento parametr může přát upravit pro sezení správce oken, např. pro nastavení wallpaperu a spuštění šetřiče. Udělat to způsobem, který přežije aktualizace pacmana (zničí soubor Xsession) lze následovně:

cp /usr/share/config/kdm/Xsession /usr/share/config/kdm/Xsession.custom

V kdmrc nastavte

Session=/usr/share/config/kdm/Xsession.custom

A pak editujte požadovaným způsobem Xsession.custom

Problémy

Mapování klávesnice

Klávesnice v KDM je závislá na Xorg. Změnu je třeba nastavit v souboru xorg.conf.

Viz instrukce v článku Xorg.