Difference between revisions of "KDM (Česky)"

From ArchWiki
Jump to navigation Jump to search
m (Témata)
(KDE4 & KDM are not supported in Arch anymore.)
 
(16 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 1: Line 1:
[[Category:Display managers (Česky)]]
 
[[Category:HOWTOs (Česky)]]
 
[[Category:Česky]]
 
{{i18n|KDM}}
 
  
=Úvod=
+
#redirect [[ArchWiki:Archive]]
KDM (KDE Display Manager) je přihlašovací manažer pro KDE. Podporuje témata, automatické logování, výběr typu sezení atd.
+
[[Category:Archive]]
 
 
=Instalace=
 
''Instalační instrukce viz [[Display Manager]].''
 
 
 
=Konfigurace=
 
KDM může být konfigurováno přímo z programu KDE System Settings, ovšem je třeba spustit jej jako root:
 
*v KDEMod se automaticky zeptá na heslo roota
 
*v KDE můžete použít kdesu:
 
$ <code>kdesu systemsettings</code>
 
 
 
==Témata==
 
 
 
Témata Archlinux KDM mohou být instalována takto:
 
 
 
# pacman -S archlinux-themes-kdm
 
 
 
Mnoho dalších témat KDM 4 je dostupných na http://kde-look.org/index.php?xcontentmode=41.
 
Témata lze zvolit v programu pro nastavení systému KDE (spuštěném jako root), jak je popsáno výše.
 
 
 
==Tvorba témat==
 
Soubory témat jsou v adresáři <code>/usr/share/apps/kdm/themes</code>.
 
 
 
Formát témat je stejný jako pro GDM, dokumentace je zde: [http://projects.gnome.org//gdm/docs/2.18/thememanual.html#descofthemeformat Detailní popis XML formátu témat].
 
 
 
==kdmrc==
 
 
 
Hlavní konfigurační soubor je v {{Filename|/usr/share/config/kdm/kdmrc}}. Defaultní soubor obsahuje kompletní popis funkcí každé položky.
 
 
 
===ServerArgsLocal===
 
K potlačení počtu DPI z X serveru přidejte parametr -dpi do ServerArgsLocal. Běžně užívaná hodnota je 96 DPI.
 
 
 
ServerArgsLocal=-dpi 96 -nolisten tcp
 
 
 
===SessionsDirs===
 
Tato proměnná ukládá seznam adresářů obsahujících definice typů sezení v {{Filename|.desktop}} formátu, seřazených podle sestupné priority. V Arch Linuxu některé [[Window_Manager|okenní manažery]] instalují takové soubory do {{Filename|/etc/X11/sessions}} nebo do {{Filename|/usr/share/xsessions}}. Přidejte je do seznamu v pořadí, v jakém budou dostupné v KDM.
 
 
 
SessionsDirs=/usr/share/config/kdm/sessions,/usr/share/apps/kdm/sessions,/etc/X11/sessions,/usr/share/xsessions
 
 
 
===Session===
 
Proměnná Session je jméno programu, který běží pod přihlášeným uživatelem.
 
Očekává se interpretace parametru sezení (viz SessionsDirs) a spuštění sezení požadovaným způsobem. Někdo si tento parametr může přát upravit pro sezení správce oken, např. pro nastavení wallpaperu a spuštění šetřiče. Udělat to způsobem, který přežije aktualizace pacmana (zničí soubor Xsession) lze následovně:
 
cp /usr/share/config/kdm/Xsession /usr/share/config/kdm/Xsession.custom
 
V kdmrc nastavte
 
Session=/usr/share/config/kdm/Xsession.custom
 
A pak editujte požadovaným způsobem Xsession.custom
 
 
 
=Problémy=
 
==Mapování klávesnice==
 
Klávesnice v KDM je závislá na Xorg. Změnu je třeba nastavit v souboru xorg.conf.
 
 
 
''Viz instrukce [[Xorg#Keyboard_Settings|v článku Xorg]].''
 

Latest revision as of 05:35, 22 August 2017

Redirect to: