Difference between revisions of "KDM (Česky)"

From ArchWiki
Jump to: navigation, search
m
m
Line 45: Line 45:
  
 
===Session===
 
===Session===
The Session variable is the name of a program which is run as the user who logs in.
+
Proměnná Session je jméno programu, který běží pod přihlášeným uživatelem.
It is supposed to interpret the session argument (see SessionsDirs) and start the
+
Očekává se interpretace parametru sezení (viz SessionsDirs) a spuštění sezení požadovaným způsobem. Někdo si tento parametr může přát upravit pro sezení správce oken, např. pro nastavení wallpaperu a spuštění šetřiče. Udělat to způsobem, který přežije aktualizace pacmana (zničí soubor Xsession) lze následovně:
session as desired for that argument. One may wish to customize this for window manager
 
sessions, for example to set a wallpaper and start a screensaver. To do this in a way which
 
will survive pacman updates (which clobber Xsession) do as follows:
 
 
  cp /usr/share/config/kdm/Xsession /usr/share/config/kdm/Xsession.custom
 
  cp /usr/share/config/kdm/Xsession /usr/share/config/kdm/Xsession.custom
In kdmrc set
+
V kdmrc nastavte
 
  Session=/usr/share/config/kdm/Xsession.custom
 
  Session=/usr/share/config/kdm/Xsession.custom
And then edit Xsession.custom as desired.
+
A pak editujte požadovaným způsobem Xsession.custom
  
=Troubleshooting=
+
=Problémy=
==Keyboard maps==
+
==Mapování klávesnice==
KDM depends on Xorg for keyboard input so if you don't have the good keymap check your xorg.conf file.
+
Klávesnice v KDM je závislá na Xorg. Změnu je třeba nastavit v souboru xorg.conf.
  
''See the [[Xorg#Keyboard_Settings|Xorg article]] for instructions.''
+
''Viz instrukce [[Xorg#Keyboard_Settings|v článku Xorg]].''

Revision as of 12:01, 3 May 2010

This template has only maintenance purposes. For linking to local translations please use interlanguage links, see Help:i18n#Interlanguage links.


Local languages: Català – Dansk – English – Español – Esperanto – Hrvatski – Indonesia – Italiano – Lietuviškai – Magyar – Nederlands – Norsk Bokmål – Polski – Português – Slovenský – Česky – Ελληνικά – Български – Русский – Српски – Українська – עברית – العربية – ไทย – 日本語 – 正體中文 – 简体中文 – 한국어


External languages (all articles in these languages should be moved to the external wiki): Deutsch – Français – Română – Suomi – Svenska – Tiếng Việt – Türkçe – فارسی

Úvod

KDM (KDE Display Manager) je přihlašovací manažer pro KDE. Podporuje témata, automatické logování, výběr typu sezení atd.

Instalace

Instalační instrukce viz Display Manager.

Konfigurace

KDM může být konfigurováno přímo z programu pro nastavení systému KDE ale je třeba spustit jej jako root:

  • v KDEMod se automaticky zeptá na heslo roota
  • v KDE můžete použít kdesu:
$ kdesu systemsettings

Témata

Témata Archlinux KDM mohou být instalovány takto:

# pacman -S archlinux-themes-kdm

Mnoho dalších témat KDM 4 je dostupných na http://kde-look.org/index.php?xcontentmode=41. Témata lze zvolit v programu pro nastavení systému KDE (spuštěném jako root), jak je popsáno výše.

Tvorba témat

Soubory témat jsou v adresáři /usr/share/apps/kdm/themes.

Formát témat je stejný jako pro GDM, dokumentace je zde: Detailní popis XML formátu témat.

kdmrc

Hlavní konfigurační soubor je v Template:Filename. Defaultní soubor obsahuje kompletní popis funkcí každé položky.

ServerArgsLocal

K potlačení počtu DPI z X serveru přidejte parametr -dpi do ServerArgsLocal. Běžně užívaná hodnota je 96 DPI.

ServerArgsLocal=-dpi 96 -nolisten tcp

SessionsDirs

Tato proměnná ukládá seznam adresářů obsahujících definice typů sezení v Template:Filename formátu, seřazených podle sestupné priority. V Arch Linuxu některé okenní manažery instalují takové soubory do Template:Filename nebo do Template:Filename. Přidejte je do seznamu v pořadí, v jakém budou dostupné v KDM.

SessionsDirs=/usr/share/config/kdm/sessions,/usr/share/apps/kdm/sessions,/etc/X11/sessions,/usr/share/xsessions

Session

Proměnná Session je jméno programu, který běží pod přihlášeným uživatelem. Očekává se interpretace parametru sezení (viz SessionsDirs) a spuštění sezení požadovaným způsobem. Někdo si tento parametr může přát upravit pro sezení správce oken, např. pro nastavení wallpaperu a spuštění šetřiče. Udělat to způsobem, který přežije aktualizace pacmana (zničí soubor Xsession) lze následovně:

cp /usr/share/config/kdm/Xsession /usr/share/config/kdm/Xsession.custom

V kdmrc nastavte

Session=/usr/share/config/kdm/Xsession.custom

A pak editujte požadovaným způsobem Xsession.custom

Problémy

Mapování klávesnice

Klávesnice v KDM je závislá na Xorg. Změnu je třeba nastavit v souboru xorg.conf.

Viz instrukce v článku Xorg.