KDM (Česky)

From ArchWiki
Revision as of 11:37, 3 May 2010 by Stary (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

This template has only maintenance purposes. For linking to local translations please use interlanguage links, see Help:i18n#Interlanguage links.


Local languages: Català – Dansk – English – Español – Esperanto – Hrvatski – Indonesia – Italiano – Lietuviškai – Magyar – Nederlands – Norsk Bokmål – Polski – Português – Slovenský – Česky – Ελληνικά – Български – Русский – Српски – Українська – עברית – العربية – ไทย – 日本語 – 正體中文 – 简体中文 – 한국어


External languages (all articles in these languages should be moved to the external wiki): Deutsch – Français – Română – Suomi – Svenska – Tiếng Việt – Türkçe – فارسی

Úvod

KDM (KDE Display Manager) je přihlašovací manažer pro KDE. Podporuje témata, automatické logování, výběr typu sezení atd.

Instalace

Instalační instrukce viz Display Manager.

Konfigurace

KDM může být konfigurováno přímo z programu pro nastavení systému KDE ale je třeba spustit jej jako root:

  • v KDEMod se automaticky zeptá na heslo roota
  • v KDE můžete použít kdesu:
$ kdesu systemsettings

Témata

Témata Archlinux KDM mohou být instalovány takto:

# pacman -S archlinux-themes-kdm

Mnoho dalších témat KDM 4 je dostupných na http://kde-look.org/index.php?xcontentmode=41. Témata lze zvolit v programu pro nastavení systému KDE (spuštěném jako root), jak je popsáno výše.

Tvorba témat

Soubory témat jsou v adresáři /usr/share/apps/kdm/themes.

Formát témat je stejný jako pro GDM, dokumentace je zde: Detailní popis XML formátu témat.

kdmrc

Hlavní konfigurační soubor je v Template:Filename. Defaultní soubor obsahuje kompletní popis funkcí každé položky.

ServerArgsLocal

K potlačení počtu DPI z X serveru přidejte parametr -dpi do ServerArgsLocal. Běžně užívaná hodnota je 96 DPI.

ServerArgsLocal=-dpi 96 -nolisten tcp

SessionsDirs

Tato proměnná ukládá seznam adresářů obsahujících definice typů sezení v Template:Filename formátu, seřazených podle sestupné priority. V Arch Linuxu některé okenní manažery instalují takové soubory do Template:Filename nebo do Template:Filename. Přidejte je do seznamu v pořadí, v jakém budou dostupné v KDM.

SessionsDirs=/usr/share/config/kdm/sessions,/usr/share/apps/kdm/sessions,/etc/X11/sessions,/usr/share/xsessions

Session

The Session variable is the name of a program which is run as the user who logs in. It is supposed to interpret the session argument (see SessionsDirs) and start the session as desired for that argument. One may wish to customize this for window manager sessions, for example to set a wallpaper and start a screensaver. To do this in a way which will survive pacman updates (which clobber Xsession) do as follows:

cp /usr/share/config/kdm/Xsession /usr/share/config/kdm/Xsession.custom

In kdmrc set

Session=/usr/share/config/kdm/Xsession.custom

And then edit Xsession.custom as desired.

Troubleshooting

Keyboard maps

KDM depends on Xorg for keyboard input so if you don't have the good keymap check your xorg.conf file.

See the Xorg article for instructions.