Difference between revisions of "LXDE (Česky)"

From ArchWiki
Jump to: navigation, search
m
m
Line 192: Line 192:
 
=== LXNM ===
 
=== LXNM ===
  
LXNM is a program based on scripts that attempts to manage the network connections. It is script-based and strives to make networking configuration as automatic as possible.  It is not a full blown networking system like [[NetworkManager]]. If you want greater control, [[Wicd]] and Gnome's verions of [[NetworkManager]] works well with LXDE.  {{Package AUR|LXNM}} is in the AUR:
+
LXNM je skriptovací program, určený ke správě síťového připojení. Používá skripty a snaží se co nejvíce zautomatizovat konfiguraci sítě. Není to kompletní síťový systém jako [[NetworkManager]]. Pokud chcete více možností, [[Wicd]] a Gnome verze [[NetworkManager]] v LXDE fungují výborně.  {{Package AUR|LXNM}} je v repozitáři AUR:
  
 
  yaourt -S lxnm
 
  yaourt -S lxnm
  
The main script will need to be run as root. If you plan on consistently using it, put it in your {{Filename|/etc/rc.conf}}. LXNM works with the Network Status Monitor of the Lxpanel so you'll need to add that too the panel. LXNM works well most of the time, though at times it can take awhile to get a connection.
+
Hlavní skript je nutné spustit jako root. Pokud jej budete chtít používat trvale, vložte jej do souboru {{Filename|/etc/rc.conf}}. LXNM funguje s appletem Network Status Monitor v Lxpanelu, takže si jej na panel přidejte. LXNM většinu času funguje korektně, občas mu může chvilku trvat, než se připojí.
  
=== KDM and LXDE session ===
+
=== Sezení LXDE v KDM ===
  
As of KDE 4.3.3, KDM will not recognize the LXDE desktop session. To have it do so:
+
Od verze KDE 4.3.3 KDM nerozpozná sezení desktopu LXDE. Změnit to lze příkazem:
  
 
  # cp /usr/share/xsessions/LXDE.desktop /usr/share/apps/kdm/sessions/
 
  # cp /usr/share/xsessions/LXDE.desktop /usr/share/apps/kdm/sessions/
  
=== lxpanel Add Launcher (application) ===
+
=== lxpanel - přidání programu do launch baru ===
  
lxpanel comes with a launcher applet by default and all you need to do to add new apps to it is:
+
lxpanel applet launch bar defaultně aktivovaný, takže do něj stačí přidat nové programy:
  
# Make sure launch bar applet is enabled:  
+
# Ujistit se, zda je applet launch bar aktivovaný:  
#*1a. right click the panel
+
#*1a. kliknout pravým tlačítkem na panel
#*1b. select "add/remove panel items"
+
#*1b. vybrat "add/remove panel items"
#*1c. make sure "application launch bar" is listed (if it's not, select "add" and add it)
+
#*1c. ujistit se, zda je položka "application launch bar" zobrazena (pokud ne, zvolte "add" a přidejte ji)
# Right click anywhere on the launch bar applet
+
# Kliknout pravým tlačítkem na launch bar applet
# Choose "application launch bar settings"
+
# Vybrat "application launch bar settings"
# Choose "add"
+
# Zvolit "add"
# Direct it to the .desktop file of whatever application you want to add (found in usr/share/applications)
+
# Přejít na soubor .desktop aplikace, kterou chcete přidat (v adresáři usr/share/applications)
  
=== lxpanel Add Launcher (location) ===
+
=== lxpanel - přidáni lokace do launch baru ===
To add a launcher to a specific location such as a media hard drive or folder you need to create a .desktop file and save it in /usr/share/applications.  You can then add it the same way as adding an application to the panel.
+
Pro přidání lokace do launch baru - např. harddisku nebo adresáře je třeba vytvořit soubor .desktop a uložit jej do adresáře /usr/share/applications.  Nyní jej přidáte stejným způsobem, jako program.
  
Here is a custom .desktop file as an example, edit lines "Exec" and "Icon" as needed:
+
Příklad souboru .desktop, editujte řádky "Exec" a "Icon" dle svých požadavků:
  
 
  [Desktop Entry]
 
  [Desktop Entry]
Line 226: Line 226:
 
  Encoding=UTF-8
 
  Encoding=UTF-8
 
  Name=media
 
  Name=media
  Exec=pcmanfm /mnt/xbox (basically you're telling pcmanfm to open a specific location - /mnt/xbox in this case)
+
  Exec=pcmanfm /mnt/xbox (program pcmanfm otevře specifikovanou lokaci - v tomto případě /mnt/xbox)
  Icon=xbmc.png (this should be the name of an icon in /usr/share/pixmaps)
+
  Icon=xbmc.png (jméno ikony v adresáři /usr/share/pixmaps)
 
  Terminal=false
 
  Terminal=false
 
  X-MultipleArgs=false
 
  X-MultipleArgs=false

Revision as of 07:43, 26 May 2010

[[Category:Česky]

This template has only maintenance purposes. For linking to local translations please use interlanguage links, see Help:i18n#Interlanguage links.


Local languages: Català – Dansk – English – Español – Esperanto – Hrvatski – Indonesia – Italiano – Lietuviškai – Magyar – Nederlands – Norsk Bokmål – Polski – Português – Slovenský – Česky – Ελληνικά – Български – Русский – Српски – Українська – עברית – العربية – ไทย – 日本語 – 正體中文 – 简体中文 – 한국어


External languages (all articles in these languages should be moved to the external wiki): Deutsch – Français – Română – Suomi – Svenska – Tiếng Việt – Türkçe – فارسی

Tento článek vás naučí, jak nainstalovat a nastavit různé součásti desktopového prostředí Lightweight X11 Desktop Environment. LXDE je designováno ke spouštění na počítačích s minimálními hardwarovými požadavky. Vyžaduje několik závislostí. Filosofií LXDE je být odlehčené, ale plně použitelné.

Vlastnosti

Některé vlastnosti LXDE:

 • Odlehčenost - běží s přijatelnými nároky na paměť (po spuštění Xorg serveru a LXDE je celkové využití paměti asi 45 MB na i686 PC.)
 • Rychlost - běží dobře i na starších strojích (hardwarové požadavky LXDE jsou podobné Windows 98)
 • Praktický design - uživatelské prostředí gtk2 a vysoké standardy GNOME.
 • Nezávislé na desktopu - součásti mohou být použité bez LXDE.
 • Vyhovující standardům - dodržuje specifikace projektu Freedesktop.

Součásti

Informace o některých součástech:

 • PCManFM: Správce souborů, funkce desktopu a tapeta na plochu.
 • LXPanel: Panel se správcem aplikací, aplikačním menu a spoustou appletů.
 • LXSession: Správce sezení s podporou standardů X11 a podporou příkazů shutdown/reboot/suspend (vyžaduje HAL).
 • LXAppearance: Editor témat, který dokáže změnit témata GTK+, témata ikon a fontů pro aplikace GTK.
 • Openbox: Odlehčený, podporující standardy a vysoce konfigurovatlený správce oken (doporučený, ale nevyvíjený projektem LXDE).
 • Obconf - Nástroj pro konfiguraci témat Openboxu.
 • GPicView: Jednoduchý odlehčený prohlížeč obrázků.
 • Leafpad: Odlehčený a jednoduchý textový editor (nevyvíjený projektem LXDE).
 • XArchiver: Odlehčený archivátor souborů (nevyvíjený projektem LXDE).
 • LXNM Odlehčený správce sítě pro bezdrátové sítě - ve vývoji. Balíček Template:Package AUR lze nalézt v repozitáři AUR.

Instalace

LXDE je modulární, takže si můžete zvolit balíčky. které potřebujete. Některé balíčky jsou experimentální a pro jejich instalaci je nutné použít repozitář AUR.

Minimální povinné balíčky pro instalaci a spuštění prostředí LXDE jsou Template:Package Official, Template:Package Official, Template:Package Official a správce oken.

Skupinu LXDE lze nainstalovat příkazem:

# pacman -S lxde

Instalace skupiny lxde nainstaluje následující balíčky:

 • gpicview
 • lxappearance
 • lxde-common
 • lxde-icon-theme
 • lxlauncher
 • lxmenu-data
 • lxpanel
 • lxrandr
 • lxsession-lite
 • lxtask
 • lxterminal
 • menu-cache
 • openbox
 • pcmanfm

Možná budete potřebovat nainstalovat Gamin. Gamin je monitorovací nástroj pro soubory a adresáře, designovaný jako jiná verze programu FAM. Spouští se na žádost programů, které jej podporují, takže nemusí být spuštěn jako démon, na rozdíl od programu fam. Pokud máte fam nainstalován, odstraňte jej z řetězce DAEMONS v souboru Template:Filename a zastavte jeho démona před instalací programu gamin.

pacman -S gamin

Další odlehčené balíčky, které můžete chtít nainstalovat:

pacman -S mousepad xarchiver obconf epdfview

Další programy jsou uvedeny v článku Lightweight_Applications.

Spuštění desktopu

LXDE lze spustit několika odlišnými způsoby. Pokud používáte přihlašovací manažer - např. SLiM, GDM nebo KDM, zvolte si v nich LXDE v možnostech sezení. Pro spuštění z konzole existují další možnosti.

Pro spuštění příkazem startx je nutné nadefinovat LXDE v souboru [[Beginners'_Guide#C:_Test_X|Template:Filename]]:

exec ck-launch-session startlxde

Tímto se spustí LXDE s podporou HAL, která umožní restartovat či vypnout počítač z odhlašovacího dialogu. Pokud nechcete použít HAL:

exec startlxde

Spuštění LXDE z příkazové řádky bez souboru Template:Filename (pokud soubor Template:Filename existuje, nebude to fungovat):

$ xinit /usr/bin/startlxde
 • Nebo ze sezení console-kit:
$ xinit /usr/bin/ck-launch-session startlxde

Pokud chcete spustit startx automaticky při startu systému, přečtěte si návod spuštění X při startu systému.

Tipy a opravy chyb

Tipy pro programy LXDE a opravy chyb.

Programy, spustitelné při startu

pomocí souborů
.desktop

Nejdříve nalinkujte soubor Template:Filename konkrétního programu do adresáře Template:Filename. Nainstalované programy ukládají svoje soubory Template:Filename do adresáře Template:Filename. Například:

$ ln -s /usr/share/applications/lxterminal.desktop ~/.config/autostart/

Jakmile jsou přidané soubory Template:Filename, můžete s nimi manipulovat v grafickém konfiguračním prostředí Template:Package AUR.

pomocí souboru
autostart

Druhým způsobem je použít soubor Template:Filename.

$ touch ~/.config/lxsession/LXDE/autostart

Přidejte program, který chcete spustit při startu na nový řádek, začínající znakem @ (bez znaku & na konci):

@lxterminal
@leafpad
globálním souborem
autostart

Třetím způsobem je použít globální soubor Template:Filename. Tento soubor není skriptem shellu; každý řádek reprezentuje odlišný příkaz, který bude spuštěn. Pokud řádek začíná znakem @, bude příkaz za znakem @ automaticky znovu spuštěn, pokud spadne. Pokud existují oba soubory Template:Filename a Template:Filename, budou spuštěné všechny položky z obou souborů.

Nastavení aplletu digitálních hodin

Standardní čas (ne vojenský) se zobrazí formátem hh:mm nebo hh:mm:ss - další parametry viz(Template:Codeline):

%I:%M
%I:%M:%S

Editace menu aplikací

Menu aplikací funguje tak, že vyhledává soubory s informacemi o jejich spuštění a zařazení do kategorií (soubory Template:Filename) uložené v adresáři Template:Filename. Mnoho desktopových prostředí spouští programy, které nahrazují tato nastavení z důvodu možnosti úprav menu. LXDE zatím nemá editor aplikačního menu. Menu si samozřejmě můžete upravit podle svého.

Přidat program do menu (nebo editovat položku v menu) lze vytvořením nebo nalinkováním souboru Template:Filename do adresáře Template:Filename.

Odstranit program z menu lze editací konkrétního souboru Template:Filename a změnou parametru, který zabrání zobrazování daného programu. Nejdříve zkopírujte konkrétní soubor z globálního adresáře do svého uživatelského.

cp /usr/share/applications/example.desktop ~/.local/share/applications

Pak do souboru přidejte řádek NoDisplay=true. Urychlit tento proces pro větší množství souborů lze vytvořením smyčky. Například:

cd /usr/share/applications
for i in program1.desktop program2.desktop ...; do cp /usr/share/applications/$i \
/home/user/.local/share/applications/; echo "NoDisplay=true" >> \
/home/user/.local/share/applications/$i; done

Funguje to pro všechny aplikace kromě aplikací KDE. Ty lze z menu odstranit pouze přihlášením do prostředí KDE a použitím jeho menu editoru. Pro každou položku, kterou nechcete zobrazit zvolte volbu 'Zobrazit pouze v KDE'.

Jméno položky My Documents

Název adresáře 'My Documents' na ploše je natvrdo zakódován v programu pcmanfm. V tuto chvíli jej nelze přejmenovat.

Nastavení fontů

Většina uživatelů LXDE obvykle používá programy GTK, protože je GTK použito jako pozadí pro LXDE. Hlavní font lze nastavit balíčkem Template:Package Official a další fonty pomocí ovládacího panelu z Gnome - 'Nastavení fontů'. Instalace:

pacman -S gnome-control-center

Po dokončení nastavení můžete programy odinstalovat, nastavení zůstanou zachována.

Automatické připojování záznamových jednotek

Pokud chcete, aby se přídavné záznamové jednotky samy připojovaly pomocí programu PCManFM, musíte nainstalovat HAL a přidat svůj uživatelský účet do skupiny hal:

# gpasswd -a your_username hal

Aby šlo jednotky připojovat bez práv root, je nutné nainstalovat balíček pmount:

pacman -S pmount

Nyní se odhlašte a znovu přihlašte, aby se zařazení do skupiny hal projevilo.

NTFS s čínskými znaky

Pro záznamové jednotky se souborovým systémem NTFS je třeba nainstalovat balíček NTFS-3G. Obecně funguje PCManFM dobře, ovšem obsahuje chybu, díky které nedokáže korektně zobrazit znaky jiných znakových sad při použití souborového systému NTFS - tyto znaky mohou při otevření nebo připojení jednotky s NTFS zmizet (např: čínské znaky). Způsobuje to lxsession (nebo lxsession-lite), který nedokáže korektně načíst parametry lokalizace. Existuje řešení:

 • Odstraňte symbolický odkaz "/sbin/mount.ntfs-3g".
rm /sbin/mount.ntfs-3g
 • Vytvořte nový "/sbin/mount.ntfs-3g" s novým bash skriptem:
#!/bin/bash
/bin/ntfs-3g $1 $2 -o locale=en_US.UTF-8
 • Nastavte jej jako spustitelný:
chmod +x /sbin/mount.ntfs-3g 
 • Přidejte "NoUpgrade = sbin/mount.ntfs-3g" do souboru pacman.conf v sekci "[options]"

LXNM

LXNM je skriptovací program, určený ke správě síťového připojení. Používá skripty a snaží se co nejvíce zautomatizovat konfiguraci sítě. Není to kompletní síťový systém jako NetworkManager. Pokud chcete více možností, Wicd a Gnome verze NetworkManager v LXDE fungují výborně. Template:Package AUR je v repozitáři AUR:

yaourt -S lxnm

Hlavní skript je nutné spustit jako root. Pokud jej budete chtít používat trvale, vložte jej do souboru Template:Filename. LXNM funguje s appletem Network Status Monitor v Lxpanelu, takže si jej na panel přidejte. LXNM většinu času funguje korektně, občas mu může chvilku trvat, než se připojí.

Sezení LXDE v KDM

Od verze KDE 4.3.3 KDM nerozpozná sezení desktopu LXDE. Změnit to lze příkazem:

# cp /usr/share/xsessions/LXDE.desktop /usr/share/apps/kdm/sessions/

lxpanel - přidání programu do launch baru

lxpanel má applet launch bar defaultně aktivovaný, takže do něj stačí přidat nové programy:

 1. Ujistit se, zda je applet launch bar aktivovaný:
  • 1a. kliknout pravým tlačítkem na panel
  • 1b. vybrat "add/remove panel items"
  • 1c. ujistit se, zda je položka "application launch bar" zobrazena (pokud ne, zvolte "add" a přidejte ji)
 2. Kliknout pravým tlačítkem na launch bar applet
 3. Vybrat "application launch bar settings"
 4. Zvolit "add"
 5. Přejít na soubor .desktop aplikace, kterou chcete přidat (v adresáři usr/share/applications)

lxpanel - přidáni lokace do launch baru

Pro přidání lokace do launch baru - např. harddisku nebo adresáře je třeba vytvořit soubor .desktop a uložit jej do adresáře /usr/share/applications. Nyní jej přidáte stejným způsobem, jako program.

Příklad souboru .desktop, editujte řádky "Exec" a "Icon" dle svých požadavků:

[Desktop Entry]
Version=1.0
Encoding=UTF-8
Name=media
Exec=pcmanfm /mnt/xbox (program pcmanfm otevře specifikovanou lokaci - v tomto případě /mnt/xbox)
Icon=xbmc.png (jméno ikony v adresáři /usr/share/pixmaps)
Terminal=false
X-MultipleArgs=false
Type=Application
Categories=Application
StartupNotify=true

Icons/Cursors

Setting up icons and cursors.

Cursors

LXDE has no preference panel to choose your mouse pointer. To do so, you will have to define your cursor in your Template:Filename file. See X11_Cursors#Configuring_Cursor_Themes.

A basic way of doing this is to add the cursor to the default theme. First you will need the directory:

mkdir /usr/share/icons/default

Then you can specify to add to the icon theme the cursor. This will use the Template:Package Official pointer theme:

echo '[icon theme]
Inherits=Bluecurve' > /usr/share/icons/default/index.theme

lxpanel Icons

Default icons used by lxpanel are stored in Template:Filename and any custom icons you want lxpanel to use need to be saved there as well.

You can change default icons for applications by taking the following steps:

 1. Save the new icon to /usr/share/pixmaps
 2. Use a text editor to open the .desktop file of the program whose icon you want to change (.desktop files can be found in /usr/share/applications)
 3. Change
Icon=/default/icon/.png 

to

Icon=/name/of/new/icon/added/to/pixmaps/.png

My Documents Icon

The desktop entry for "My Documents" cannot be removed. It is compiled directly into pcmanfm, file src/desktop/desktop-window.c. The icon that is used is gnome-fs-home, with folder-home as fallback. If the chosen icon theme does not have this icon, it needs to be created, or else the desktop entry will have no icon associated with it.

Replace Window Manager

OpenBox, the default window manager of LXDE, can be easily replaced by any one you like, such as fvwm, icewm, dwm and awesome... etc..

The window manager LXDE will attempt to use is defined this file:

/etc/xdg/lxsession/LXDE/config

Per default this is defined as

[Session]
window_manager=openbox-lxde

Replace openbox-lxde with the window manager of your choice.

It might be also worth looking at:

/etc/xdg/lxsession/LXDE/default

These default settings however appear to be deprecated, as there is this note in the file:

! This file is kept for backward compatibility.
! Only used by obsolete lxsession, not lxsession-lite.

Anyhow, for example, somebody's /etc/xdg/lxsession/LXDE/default looks like this:

smproxy
openbox
lxpanel

smproxy is a program provided in xorg. It provides session management support for programs which don't know X11 R6 session management protocol. It is highly recommended you include this line in your desktop.

Shutdown and Reboot from LXDE

To be able to shutdown, reboot, suspend and so on from lxde make sure that DBus and HAL are running. Then add your user to the power group.

# gpasswd -a <USERNAME> power

If you still encounter problems, add inbetween the <config></config> tags in /etc/PolicyKit/PolicyKit.conf the folowing lines:

<match action="org.freedesktop.hal.power-management.shutdown">
 <return result="yes"/>
</match>
<match action="org.freedesktop.hal.power-management.reboot">
 <return result="yes"/>
</match>
<match action="org.freedesktop.hal.power-management.suspend">
 <return result="yes"/>
</match>
<match action="org.freedesktop.hal.power-management.hibernate">
 <return result="yes"/>
</match>

Then restart HAL.

Problems when updating to Version 0.4.1 of lxsession

When starting GTK2 programs you get:

 GTK+ icon them is not properly set
 This usually means you don't have an XSETTINGS manager running. Desktop environment like GNOME or XFCE automatically execute
 their XSETTING managers like gnome-settings-daemon or xfce-mcs-manager.


Functionality/Config files of lxde-settings-daemon was recently merged into lxsession. If you made customizations to config files you are in need of merging those config files:

 /usr/share/lxde/config
 ~/.config/lxde/config

into

 etc/xdg/lxsession/LXDE/desktop.conf
 ~/.config/lxsession/LXDE/desktop.conf

You can also use lxappearance from the community repository to fix this.

LXsession full

There are some bugs in lxsession related to session management. lxsession-lite is a version of lxsession which does not have the session management capability. The stability of lxsession-lite is better than lxsession, however it can not save and restore sessions. Thus it is recommended to use lxsession-lite till the problems in lxsession are fixed.

Using KDEmod3 applications under LXDE

As older versions of KDEmod[-legacy] are still installed under /opt/kde/bin, they are not automatically recognized by LXDE. To use them, you can either edit your PATH with the following command:

echo 'PATH=$PATH:/opt/kde/bin' >> /etc/rc.local

or you can add the following script to /etc/profile.d:

#!/bin/sh
PATH=$PATH:/opt/kde/bin

Save it as "kde3path.sh" and make it executable:

chmod +x /etc/profile.d/kde3path.sh

Resources