LXDE (Česky)

From ArchWiki
Revision as of 06:09, 26 May 2010 by Stary (talk | contribs) (Created page with 'Category:Desktop environments (Česky) Category:HOWTOs (Česky) [[Category:Česky] {{i18n|LXDE}} Tento článek vás naučí, jak nainstalovat a nastavit různé součá…')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

[[Category:Česky]

This template has only maintenance purposes. For linking to local translations please use interlanguage links, see Help:i18n#Interlanguage links.


Local languages: Català – Dansk – English – Español – Esperanto – Hrvatski – Indonesia – Italiano – Lietuviškai – Magyar – Nederlands – Norsk Bokmål – Polski – Português – Slovenský – Česky – Ελληνικά – Български – Русский – Српски – Українська – עברית – العربية – ไทย – 日本語 – 正體中文 – 简体中文 – 한국어


External languages (all articles in these languages should be moved to the external wiki): Deutsch – Français – Română – Suomi – Svenska – Tiếng Việt – Türkçe – فارسی

Tento článek vás naučí, jak nainstalovat a nastavit různé součásti desktopového prostředí Lightweight X11 Desktop Environment. LXDE je designováno ke spouštění na počítačích s minimálními hardwarovými požadavky. Vyžaduje několik závislostí. Filosofií LXDE je být odlehčené, ale plně použitelné.

Vlastnosti

Některé vlastnosti LXDE:

 • Odlehčenost - běží s přijatelnými nároky na paměť (po spuštění Xorg serveru a LXDE je celkové využití paměti asi 45 MB na i686 PC.)
 • Rychlost - běží dobře i na starších strojích (hardwarové požadavky LXDE jsou podobné Windows 98)
 • Praktický design - uživatelské prostředí gtk2 a vysoké standardy GNOME.
 • Nezávislé na desktopu - součásti mohou být použité bez LXDE.
 • Vyhovující standardům - dodržuje specifikace projektu Freedesktop.

Součásti

Informace o některých součástech:

 • PCManFM: Správce souborů, funkce desktopu a tapeta na plochu.
 • LXPanel: Panel se správcem aplikací, aplikačním menu a spoustou appletů.
 • LXSession: Správce sezení s podporou standardů X11 a podporou příkazů shutdown/reboot/suspend (vyžaduje HAL).
 • LXAppearance: Editor témat, který dokáže změnit témata GTK+, témata ikon a fontů pro aplikace GTK.
 • Openbox: Odlehčený, podporující standardy a vysoce konfigurovatlený správce oken (doporučený, ale nevyvíjený projektem LXDE).
 • Obconf - Nástroj pro konfiguraci témat Openboxu.
 • GPicView: Jednoduchý odlehčený prohlížeč obrázků.
 • Leafpad: Odlehčený a jednoduchý textový editor (nevyvíjený projektem LXDE).
 • XArchiver: Odlehčený archivátor souborů (nevyvíjený projektem LXDE).
 • LXNM Odlehčený správce sítě pro bezdrátové sítě - ve vývoji. Balíček Template:Package AUR lze nalézt v repozitáři AUR.

Instalace

LXDE is modular so you can choose the packages you need. Some packages are experimental and you will need to use the AUR repository to install them.

The minimal obligatory packages which you have to install to run LXDE are Template:Package Official, Template:Package Official, Template:Package Official, and a window manager.

Install the LXDE group by:

# pacman -S lxde

Installing the group lxde will install the following packages:

 • gpicview
 • lxappearance
 • lxde-common
 • lxde-icon-theme
 • lxlauncher
 • lxmenu-data
 • lxpanel
 • lxrandr
 • lxsession-lite
 • lxtask
 • lxterminal
 • menu-cache
 • openbox
 • pcmanfm

You will also need to install Gamin. Gamin is a file and directory monitoring tool designed to be a subset of the FAM. It runs on demand for programs that have support for it so does not require a daemon like fam does. If you have fam installed, remove it from the DAEMONS array in Template:Filename and stop the daemon before installing gamin.

pacman -S gamin

Other lightweight packages you might want to install:

pacman -S mousepad xarchiver obconf epdfview

For more look at Lightweight_Applications.

Starting the Desktop

You can start LXDE in several different ways. If you are using display managers like SLiM, GDM, or KDM, open the session option and choose LXDE. To be able to do this from the console, several other options exist.

To use startx you will need to define LXDE in your [[Beginners'_Guide#C:_Test_X|Template:Filename]] file:

exec ck-launch-session startlxde

This will launch LXDE with HAL support that provides the ability to restart or shutdown your computer from the logout dialog. If you don't want to use HAL:

exec startlxde

To start LXDE from the command line without a Template:Filename (if a Template:Filename already exists this will not work):

$ xinit /usr/bin/startlxde
 • Or from a console-kit session:
$ xinit /usr/bin/ck-launch-session startlxde

If you want to run startx at boot automatically, take a look at the starting X at boot guide.

Tips and Bug Fixes

Tips to help with LXDE programs and bug fixes.

Autostart Programs

.desktop files

First you can link a program's Template:Filename file to Template:Filename. Installed programs put their Template:Filename file in Template:Filename. For example:

$ ln -s /usr/share/applications/lxterminal.desktop ~/.config/autostart/

Once Template:Filename files have been added you can manipulate them with the GUI configuration tool Template:Package AUR.

autostart file

A second method is to use a Template:Filename file.

$ touch ~/.config/lxsession/LXDE/autostart

And add the program you would like to start on a newline with the @ prefix (and without & at the end):

@lxterminal
@leafpad
Global autostart

A third method is to use the global file Template:Filename. This file is not a shell script, but each line represents a different command to be executed. If a line begins with @, the command following the @ will be automatically re-executed if it crashes. If both Template:Filename and Template:Filename files are present, all entries in both files will be executed.

Digital Clock Applet Time

To get standard time (not military time) use for hh:mm and hh:mm:ss format respectively (Template:Codeline for more options):

%I:%M
%I:%M:%S

Application Menu Editing

The application menu works by resolving files with program start information in them (called Template:Filename files) located in Template:Filename. Many desktop environments run programs that supersede these settings to allow customization of the menu. LXDE has yet to create an application menu editor but you can manually build them yourself if you are so inclined.

To add a program to the menu (or edit a menu item), create or link to the Template:Filename file in Template:Filename.

To remove items from the menu, you'll have to edit the Template:Filename files and describe that the program shouldn't be displayed. First, copy the files from your global list location to your local user's menu location.

cp /usr/share/applications/example.desktop ~/.local/share/applications

Then add to the file NoDisplay=true. To expedite the process for a good number of files you can put it in a loop. For example:

cd /usr/share/applications
for i in program1.desktop program2.desktop ...; do cp /usr/share/applications/$i \
/home/user/.local/share/applications/; echo "NoDisplay=true" >> \
/home/user/.local/share/applications/$i; done

This will work for all applications except KDE applications. For these the only way to remove them from the menu is to log into KDE itself and use it's menu editor. For every item that you do not want displayed, check the 'Show only in KDE' option.

My Documents name

The folder on the Desktop named 'My Documents' is hard-coded into pcmanfm. At this time there is no ability to be able to rename it.

Font Settings

Most users of LXDE usually try to use GTK programs because GTK is used as a backend for LXDE. To set the fonts, you can use Template:Package Official and set the main font but for other fonts you will need to use the Gnome 'Font Preferences' Control Panel. To install it:

pacman -S gnome-control-center

After you have set your preferences, you can remove the programs as the settings will be retained.

Auto Mount

If you want a removable storage device to mount automatically with PCManFM, you must install HAL and add your user to hal group:

# gpasswd -a your_username hal

Then pmount is required for mounting removable devices without root access:

pacman -S pmount

Now logout and back in again to so that your user is recognized as part of the hal group.

NTFS with Chinese Characters

For a storage device that has an NTFS filesystem, you will need to install the NTFS-3G package. Generally, PCManFM works well, however there is one bug affecting NTFS users that if you have files or folders on an NTFS filesystem, the names of which contain non-latin characters (ie: Chinese Characters) may disappear when opening (or automounting) the NTFS volume. This happens because the lxsession (or lxsession-lite) mounthelper is not correctly parsing the policies and locale option. There is a workaround for this:

 • Remove the "/sbin/mount.ntfs-3g" which is a symlink.
rm /sbin/mount.ntfs-3g
 • Create a new "/sbin/mount.ntfs-3g" with a new bash script containing:
#!/bin/bash
/bin/ntfs-3g $1 $2 -o locale=en_US.UTF-8
 • Make it executable:
chmod +x /sbin/mount.ntfs-3g 
 • Add "NoUpgrade = sbin/mount.ntfs-3g" to pacman.conf under the "[options]"

LXNM

LXNM is a program based on scripts that attempts to manage the network connections. It is script-based and strives to make networking configuration as automatic as possible. It is not a full blown networking system like NetworkManager. If you want greater control, Wicd and Gnome's verions of NetworkManager works well with LXDE. Template:Package AUR is in the AUR:

yaourt -S lxnm

The main script will need to be run as root. If you plan on consistently using it, put it in your Template:Filename. LXNM works with the Network Status Monitor of the Lxpanel so you'll need to add that too the panel. LXNM works well most of the time, though at times it can take awhile to get a connection.

KDM and LXDE session

As of KDE 4.3.3, KDM will not recognize the LXDE desktop session. To have it do so:

# cp /usr/share/xsessions/LXDE.desktop /usr/share/apps/kdm/sessions/

lxpanel Add Launcher (application)

lxpanel comes with a launcher applet by default and all you need to do to add new apps to it is:

 1. Make sure launch bar applet is enabled:
  • 1a. right click the panel
  • 1b. select "add/remove panel items"
  • 1c. make sure "application launch bar" is listed (if it's not, select "add" and add it)
 2. Right click anywhere on the launch bar applet
 3. Choose "application launch bar settings"
 4. Choose "add"
 5. Direct it to the .desktop file of whatever application you want to add (found in usr/share/applications)

lxpanel Add Launcher (location)

To add a launcher to a specific location such as a media hard drive or folder you need to create a .desktop file and save it in /usr/share/applications. You can then add it the same way as adding an application to the panel.

Here is a custom .desktop file as an example, edit lines "Exec" and "Icon" as needed:

[Desktop Entry]
Version=1.0
Encoding=UTF-8
Name=media
Exec=pcmanfm /mnt/xbox (basically you're telling pcmanfm to open a specific location - /mnt/xbox in this case)
Icon=xbmc.png (this should be the name of an icon in /usr/share/pixmaps)
Terminal=false
X-MultipleArgs=false
Type=Application
Categories=Application
StartupNotify=true

Icons/Cursors

Setting up icons and cursors.

Cursors

LXDE has no preference panel to choose your mouse pointer. To do so, you will have to define your cursor in your Template:Filename file. See X11_Cursors#Configuring_Cursor_Themes.

A basic way of doing this is to add the cursor to the default theme. First you will need the directory:

mkdir /usr/share/icons/default

Then you can specify to add to the icon theme the cursor. This will use the Template:Package Official pointer theme:

echo '[icon theme]
Inherits=Bluecurve' > /usr/share/icons/default/index.theme

lxpanel Icons

Default icons used by lxpanel are stored in Template:Filename and any custom icons you want lxpanel to use need to be saved there as well.

You can change default icons for applications by taking the following steps:

 1. Save the new icon to /usr/share/pixmaps
 2. Use a text editor to open the .desktop file of the program whose icon you want to change (.desktop files can be found in /usr/share/applications)
 3. Change
Icon=/default/icon/.png 

to

Icon=/name/of/new/icon/added/to/pixmaps/.png

My Documents Icon

The desktop entry for "My Documents" cannot be removed. It is compiled directly into pcmanfm, file src/desktop/desktop-window.c. The icon that is used is gnome-fs-home, with folder-home as fallback. If the chosen icon theme does not have this icon, it needs to be created, or else the desktop entry will have no icon associated with it.

Replace Window Manager

OpenBox, the default window manager of LXDE, can be easily replaced by any one you like, such as fvwm, icewm, dwm and awesome... etc..

The window manager LXDE will attempt to use is defined this file:

/etc/xdg/lxsession/LXDE/config

Per default this is defined as

[Session]
window_manager=openbox-lxde

Replace openbox-lxde with the window manager of your choice.

It might be also worth looking at:

/etc/xdg/lxsession/LXDE/default

These default settings however appear to be deprecated, as there is this note in the file:

! This file is kept for backward compatibility.
! Only used by obsolete lxsession, not lxsession-lite.

Anyhow, for example, somebody's /etc/xdg/lxsession/LXDE/default looks like this:

smproxy
openbox
lxpanel

smproxy is a program provided in xorg. It provides session management support for programs which don't know X11 R6 session management protocol. It is highly recommended you include this line in your desktop.

Shutdown and Reboot from LXDE

To be able to shutdown, reboot, suspend and so on from lxde make sure that DBus and HAL are running. Then add your user to the power group.

# gpasswd -a <USERNAME> power

If you still encounter problems, add inbetween the <config></config> tags in /etc/PolicyKit/PolicyKit.conf the folowing lines:

<match action="org.freedesktop.hal.power-management.shutdown">
 <return result="yes"/>
</match>
<match action="org.freedesktop.hal.power-management.reboot">
 <return result="yes"/>
</match>
<match action="org.freedesktop.hal.power-management.suspend">
 <return result="yes"/>
</match>
<match action="org.freedesktop.hal.power-management.hibernate">
 <return result="yes"/>
</match>

Then restart HAL.

Problems when updating to Version 0.4.1 of lxsession

When starting GTK2 programs you get:

 GTK+ icon them is not properly set
 This usually means you don't have an XSETTINGS manager running. Desktop environment like GNOME or XFCE automatically execute
 their XSETTING managers like gnome-settings-daemon or xfce-mcs-manager.


Functionality/Config files of lxde-settings-daemon was recently merged into lxsession. If you made customizations to config files you are in need of merging those config files:

 /usr/share/lxde/config
 ~/.config/lxde/config

into

 etc/xdg/lxsession/LXDE/desktop.conf
 ~/.config/lxsession/LXDE/desktop.conf

You can also use lxappearance from the community repository to fix this.

LXsession full

There are some bugs in lxsession related to session management. lxsession-lite is a version of lxsession which does not have the session management capability. The stability of lxsession-lite is better than lxsession, however it can not save and restore sessions. Thus it is recommended to use lxsession-lite till the problems in lxsession are fixed.

Using KDEmod3 applications under LXDE

As older versions of KDEmod[-legacy] are still installed under /opt/kde/bin, they are not automatically recognized by LXDE. To use them, you can either edit your PATH with the following command:

echo 'PATH=$PATH:/opt/kde/bin' >> /etc/rc.local

or you can add the following script to /etc/profile.d:

#!/bin/sh
PATH=$PATH:/opt/kde/bin

Save it as "kde3path.sh" and make it executable:

chmod +x /etc/profile.d/kde3path.sh

Resources