Difference between revisions of "Lightweight Applications (Česky)"

From ArchWiki
Jump to: navigation, search
(Created page with 'Category:Other desktop user's resources (English)Category:General (English) {{Article summary start}} {{Article summary text|Provides a list of lightweight software for t…')
 
Line 1: Line 1:
 
[[Category:Other desktop user's resources (English)]][[Category:General (English)]]
 
[[Category:Other desktop user's resources (English)]][[Category:General (English)]]
 
{{Article summary start}}
 
{{Article summary start}}
{{Article summary text|Provides a list of lightweight software for those who wish to use programs that require less computer resources.}}
+
{{Article summary text|Poskytuje seznam nenáročného software pro ty, kteří chtějí používat programy spotřebovávající méně systémových prostředků.}}
 
{{Article summary heading|Languages}}
 
{{Article summary heading|Languages}}
 +
{{i18n_entry|Česky|Lehké aplikace}}
 
{{i18n_entry|Русский|Выбор программ}}
 
{{i18n_entry|Русский|Выбор программ}}
{{i18n_entry|Česky|Lehké aplikace}}
 
 
{{i18n_entry|English|Lightweight Applications}}
 
{{i18n_entry|English|Lightweight Applications}}
 
{{Article summary heading|Related}}
 
{{Article summary heading|Related}}
Line 11: Line 11:
  
 
==Internet==
 
==Internet==
===Browsers===
+
===Prohlížeče===
 +
 
 +
{{App|[[Wikipedia:Abaco (web browser)|Abaco]]|Více stránkový grafický webový prohlížeč|http://lab-fgb.com/abaco/|{{Package AUR|abaco}}}}
 +
{{App|[[Wikipedia:Arora (browser)|Arora]]|Multiplatformní webový prohlížeč postavený na Qt a WebKitu|http://code.google.com/p/arora/|{{Package Official|arora}}}}
 +
{{App|[[Wikipedia:Chromium (web browser)|Chromium]]|Open-source projekt, na kterém je postaven Google Chrome|http://code.google.com/chromium/|{{Package AUR|chromium}}}}
 +
{{App|[[Wikipedia:Conkeror|Conkeror]]|Vysoce programovatelný webový prohlížeč založený na technologii Mozilla XULRunner|http://conkeror.org/|{{Package Official|conkeror}}}}
 +
{{App|[[Wikipedia:Dillo|Dillo]]|Malý, rychlý grafický webový prohlížeč postavený na FLTK|http://www.dillo.org/|{{Package Official|dillo}}}}
 +
{{App|[[Wikipedia:ELinks|ELinks]]|Pokročilý a velice stabilní textový webový prohlížeč s velkým množstvím funkcí|http://elinks.or.cz/|{{Package Official|elinks}}}}
 +
{{App|Hv3|Minimalistický webový prohlížeč založený na tkhtml3|http://tkhtml.tcl.tk/hv3.html|{{Package AUR|hv3}}}}
 +
{{App|[[Wikipedia:Kazehakase|Kazehakase]]|GTK+ webový prohlížeč používající vykreslovací jádro Gecko|http://kazehakase.sourceforge.jp/|{{Package Official|kazehakase}}}}
 +
{{App|[[Wikipedia:Links (web browser)|Links]]|Textový webový prohlížeč podobný Lynxu|http://links.twibright.com/|{{Package Official|links}}}}
  
{{App|[[Wikipedia:Abaco (web browser)|Abaco]]|A multi-page graphical web browser|http://lab-fgb.com/abaco/|{{Package AUR|abaco}}}}
+
[http://www.srware.net/en/software_srware_iron.php Iron] je grafický webový prohlížeč založený na zdrojovém kódu Google Chrome, odstraněny části, které by mohly poškozovat soukromí. Získej jej na [http://aur.archlinux.org/packages.php?ID=29218 AUR]
{{App|[[Wikipedia:Arora (browser)|Arora]]|A cross platform web browser built using Qt and WebKit|http://code.google.com/p/arora/|{{Package Official|arora}}}}
 
{{App|[[Wikipedia:Chromium (web browser)|Chromium]]|The open-source project behind Google Chrome|http://code.google.com/chromium/|{{Package AUR|chromium}}}}
 
{{App|[[Wikipedia:Conkeror|Conkeror]]|A highly programmable web browser based on Mozilla XULRunner|http://conkeror.org/|{{Package Official|conkeror}}}}
 
{{App|[[Wikipedia:Dillo|Dillo]]|A small, fast graphical web browser built on FLTK|http://www.dillo.org/|{{Package Official|dillo}}}}
 
{{App|[[Wikipedia:ELinks|ELinks]]|An advanced and well-established feature-rich text mode web browser|http://elinks.or.cz/|{{Package Official|elinks}}}}
 
{{App|Hv3|A minimalist web browser based on tkhtml3|http://tkhtml.tcl.tk/hv3.html|{{Package AUR|hv3}}}}
 
{{App|[[Wikipedia:Kazehakase|Kazehakase]]|GTK+ web browser that uses the Gecko rendering engine|http://kazehakase.sourceforge.jp/|{{Package Official|kazehakase}}}}
 
{{App|[[Wikipedia:Links (web browser)|Links]]|A text WWW browser, similar to Lynx|http://links.twibright.com/|{{Package Official|links}}}}
 
  
[http://www.twotoasts.de/index.php?/pages/midori_summary.html Midori] is a lightweight web browser based on Gtk and WebKit. It passes the ACID3 test (midori-git/AUR).
+
[http://www.twotoasts.de/index.php?/pages/midori_summary.html Midori] je lehkotonážní webový prohlížeč založený na Gtk a WebKit. Projde ACID3 testem (midori-git/AUR).
  
[http://www.netsurf-browser.org Netsurf] has its own rendering engine, is written in C and is extremely lightweight.
+
[http://www.netsurf-browser.org Netsurf] má své vlastní vykreslovací jádro, je napsán v programovacím jazyku C a je velice lehkotonážní.
  
[http://surf.suckless.org surf] is another lightweight WebKit-based browser, which follows the suckless ideology. Which means, the software is even more lightweight (basically, the browser itself is a single C source file).
+
[http://surf.suckless.org surf] další lehkotonážní webový prohlížeč založený na WebKit, který náalseduje "suckless" ideologii. To znamená, že software je ještě více lehkotonážnější (ve skutečnosti je celý prohlížeč uložen v jediném souboru se zdrojovým kódem).
  
[http://www.uzbl.org/ Uzbl] - "web interface tools which adhere to the unix philosophy."
+
[http://www.uzbl.org/ Uzbl] - "webové postředí věrné unixové filozofii."
  
===Email Clients===
+
===Emailoví klienti===
  
[[alpine]] is another powerful, and user-friendly text-based mail and news client.
+
[[alpine]] je další výkonný a uživatelsky přívětivý textový klient pro služby email a news.
  
[[mutt]] is a small but very powerful text-based mail client.
+
[[mutt]] je malý ale velice výkonný textový emailový klient.
  
[http://sylpheed.sraoss.jp/en/ Sylpheed] is a simple, lightweight but featureful, and easy-to-use e-mail client.
+
[http://sylpheed.sraoss.jp/en/ Sylpheed] je jednoduchý, lehkotonážní ale nabitý funkcemi, emailový klient, který se velice dobře používá.
  
[http://www.claws-mail.org/ Claws] is a user-friendly, lightweight, and fast email client.
+
[http://www.claws-mail.org/ Claws] je uživatelsky přívětivý, lehkotonážní a rychlý emailový klient.
  
[http://sup.rubyforge.org/ sup] is yet another powerful, text-based mail client; it is still under development.
+
[http://sup.rubyforge.org/ sup] je další výkonný textově založený emailový klient, je stále ve vývoji.
  
===Instant Messengers===
+
===Klienti pro instantní komunikaci===
  
[[Bitlbee]] is a way to use other IM to your [[#IRC]] client.
+
[[Bitlbee]] je způsob jak přidat různé IM do tvého [[#IRC]] klienta.
  
[http://www.centerim.org Centerim] is a curses based fork of Centericq which supports several protocols.
+
[http://www.centerim.org Centerim] je odnož Centericq založená na knihovně curces podporující velké množství protokolů.
  
[http://www.emesene.org/ emesene] is a Python/GTK+ instant messenger for the Windows Live Messenger network.
+
[http://www.emesene.org/ emesene] je Python/GTK+ klient pro instant messaging pro síť Windows Live Messenger.
  
[http://developer.pidgin.im/wiki/Using%20Finch Finch] is a curses based version of Pidgin.
+
[http://developer.pidgin.im/wiki/Using%20Finch Finch] je na curses založná verze Pidgina.
  
[[Pidgin]] is a multiprotocol instant messenger.
+
[[Pidgin]] je multiplatformní klient pro instant messaging.
  
[http://pidgin.im Pidgin Light] is a light Pidgin version without gstreamer, tcl, tk, xscreensaver support.
+
[http://pidgin.im Pidgin Light] je lehčí verze Pidgina bez podpory technologií gstreamer, tcl, tk, xscreensaver.
  
 
===IRC===
 
===IRC===
  
[http://nenolod.net/ Conspire] Lightweight, simple, and powerfull.
+
[http://nenolod.net/ Conspire] Lehkotonážní, jednoduchý, a výkonný.
  
[[Irssi]] is a modular text mode IRC client with Perl scripting.
+
[[Irssi]] je modulární textový IRC klient s možností skriptování v jazyce Perl.
  
[http://tools.suckless.org/ii II] Ultimate lightweight, literally `tail -f` the convo and `echo` back your replies.
+
[http://tools.suckless.org/ii II] Definitivně lehkotonážní, doslovně `tail -f` the convo and `echo` zpět tvé odpovědi.
  
[http://www.ueber.net/code/r/ircfs ircfs] is a file system interface to irc written in [http://limbo.cat-v.org Limbo].
+
[http://www.ueber.net/code/r/ircfs ircfs] je rozhraní souborového systému pro irc napsané v jazyce [http://limbo.cat-v.org Limbo].
  
[http://lostirc.sourceforge.net LostIRC] is a simple IRC client.
+
[http://lostirc.sourceforge.net LostIRC] je jednoduchý IRC klient.
  
[http://www.smuxi.org/ Smuxi] Lightweight GTK frontend inspired by irssi.
+
[http://www.smuxi.org/ Smuxi] Lehkotonážní GTK frontend inspirovaný irssi.
  
[http://weechat.org/ WeeChat] is a fast, light & extensible curses-based IRC client.
+
[http://weechat.org/ WeeChat] je rychlý, lehký & rozšiřitelný IRC klient založený na knihovně curses.
  
[http://xchat.org XChat] is a GTK+ X client with Perl and Python scripting support.
+
[http://xchat.org XChat] je GTK+ X klient s podporou skriptování v jazyce Perl a Python.
  
===Torrents===
+
===Torrenty===
  
[http://deluge-torrent.info/ Deluge] is a bittorrent client written with Python and PyGTK.
+
[http://deluge-torrent.info/ Deluge] je bittorrent klient napsaný v Python a PyGTK.
  
[http://libtorrent.rakshasa.no/ rTorrent] is a very simple, elegant and ultra-light BitTorrent client. It is written in C++ and uses ncurses, so it is completely text based and runs entirely in a console.
+
[http://libtorrent.rakshasa.no/ rTorrent] je velice jednoduchý, elegantní and ultralehký BitTorrent klient. Je napsán v C++ a používá ncurses, takže je kompletně textově založen a běží kompletně v konzoli.
  
[http://www.transmissionbt.com/ Transmission] is a fast, easy, and free BitTorrent client (GTK+ GUI and CLI).
+
[http://www.transmissionbt.com/ Transmission] je rychlý a jednoduchý BitTorrent klient (GTK+ GUI a CLI).
  
 
==Multimedia==
 
==Multimedia==
  
===Audio Players===
+
===Audio přehrávače===
  
[http://ario-player.sourceforge.net/ Ario] is very feature-rich GTK2 client for [[mpd]], inspired by Rhythmbox
+
[http://ario-player.sourceforge.net/ Ario] je klient pro [[mpd]] v velkým množstvím vlastností, inspirovaný Rhythmboxem.
  
[http://cmus.sourceforge.net/ C* Music Player] is a very feature-rich ncurses-based music player.
+
[http://cmus.sourceforge.net/ C* Music Player] je ncurses hudební přehrávač velice bohatý na funkce.
  
[http://sourceforge.net/projects/cplay/ cplay] is a curses front-end for various audio players.
+
[http://sourceforge.net/projects/cplay/ cplay] je curses front-end pro velké množství hudebních přehrávačů.
  
 
[http://moc.daper.net/ MOC (Music On Console)] is an ncurses console audio player with support for the MP3, Ogg, and WAV formats.
 
[http://moc.daper.net/ MOC (Music On Console)] is an ncurses console audio player with support for the MP3, Ogg, and WAV formats.
Line 100: Line 102:
  
 
[http://sonata.berlios.de/ Sonata] is an elegant GTK+ music client for [[mpd]].
 
[http://sonata.berlios.de/ Sonata] is an elegant GTK+ music client for [[mpd]].
 +
 +
[http://pragha.wikispaces.com/ Pragha] is a GTK+ music manager that was a fork of Consonance Music Manager.
  
 
===Image Editors===
 
===Image Editors===
Line 189: Line 193:
 
[http://www.midnight-commander.org Midnight Commander] is a console-based, dual-paned, file manager.
 
[http://www.midnight-commander.org Midnight Commander] is a console-based, dual-paned, file manager.
  
[http://pcmanfm.sourceforge.net/ PCManFM] is a lightweight file manager which features tabbed browsing.
+
[http://pcmanfm.sourceforge.net/ PCManFM] is a lightweight file manager which features tabbed browsing and can optionally manage the desktop background.
  
 
[http://rox.sourceforge.net ROX] is a small and fast file manager which can optionally manage the desktop background and panels.
 
[http://rox.sourceforge.net ROX] is a small and fast file manager which can optionally manage the desktop background and panels.
  
 
[http://thunar.xfce.org/ Thunar] is fast and responsive with a good start up time and directory load time.
 
[http://thunar.xfce.org/ Thunar] is fast and responsive with a good start up time and directory load time.
 +
 +
[[Vifm]] is a ncurses based file manager with vi like keybindings.
 +
 +
[http://roland65.free.fr/xfe/index.php/ Xfe] X File Explorer (Xfe) is an MS-Explorer or Commander like file manager for X.
  
 
===GUI Compression Tools===
 
===GUI Compression Tools===
Line 202: Line 210:
  
 
[http://xarchiver.xfce.org/ Xarchiver] is a lightweight desktop independent archive manager built with GTK+ 2.
 
[http://xarchiver.xfce.org/ Xarchiver] is a lightweight desktop independent archive manager built with GTK+ 2.
 +
 +
===CD/DVD Burning Tools===
 +
 +
{{App|Recorder|a graphical frontend of cdrkit/cdrtools, cdrdao, mkisofs and growisofs.|http://code.google.com/p/recorder/|{{Package Official|recorder}}}}
  
 
===Login managers===
 
===Login managers===

Revision as of 12:28, 6 January 2010

Template:Article summary start Template:Article summary text Template:Article summary heading Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:Article summary heading Template:Article summary text Template:Article summary end

Internet

Prohlížeče

Abaco — Více stránkový grafický webový prohlížeč

http://lab-fgb.com/abaco/ || Template:Package AUR

Arora — Multiplatformní webový prohlížeč postavený na Qt a WebKitu

http://code.google.com/p/arora/ || Template:Package Official

Chromium — Open-source projekt, na kterém je postaven Google Chrome

http://code.google.com/chromium/ || Template:Package AUR

Conkeror — Vysoce programovatelný webový prohlížeč založený na technologii Mozilla XULRunner

http://conkeror.org/ || Template:Package Official

Dillo — Malý, rychlý grafický webový prohlížeč postavený na FLTK

http://www.dillo.org/ || Template:Package Official

ELinks — Pokročilý a velice stabilní textový webový prohlížeč s velkým množstvím funkcí

http://elinks.or.cz/ || Template:Package Official

Hv3 — Minimalistický webový prohlížeč založený na tkhtml3

http://tkhtml.tcl.tk/hv3.html || Template:Package AUR

Kazehakase — GTK+ webový prohlížeč používající vykreslovací jádro Gecko

http://kazehakase.sourceforge.jp/ || Template:Package Official

Links — Textový webový prohlížeč podobný Lynxu

http://links.twibright.com/ || Template:Package Official

Iron je grafický webový prohlížeč založený na zdrojovém kódu Google Chrome, odstraněny části, které by mohly poškozovat soukromí. Získej jej na AUR

Midori je lehkotonážní webový prohlížeč založený na Gtk a WebKit. Projde ACID3 testem (midori-git/AUR).

Netsurf má své vlastní vykreslovací jádro, je napsán v programovacím jazyku C a je velice lehkotonážní.

surf další lehkotonážní webový prohlížeč založený na WebKit, který náalseduje "suckless" ideologii. To znamená, že software je ještě více lehkotonážnější (ve skutečnosti je celý prohlížeč uložen v jediném souboru se zdrojovým kódem).

Uzbl - "webové postředí věrné unixové filozofii."

Emailoví klienti

alpine je další výkonný a uživatelsky přívětivý textový klient pro služby email a news.

mutt je malý ale velice výkonný textový emailový klient.

Sylpheed je jednoduchý, lehkotonážní ale nabitý funkcemi, emailový klient, který se velice dobře používá.

Claws je uživatelsky přívětivý, lehkotonážní a rychlý emailový klient.

sup je další výkonný textově založený emailový klient, je stále ve vývoji.

Klienti pro instantní komunikaci

Bitlbee je způsob jak přidat různé IM do tvého #IRC klienta.

Centerim je odnož Centericq založená na knihovně curces podporující velké množství protokolů.

emesene je Python/GTK+ klient pro instant messaging pro síť Windows Live Messenger.

Finch je na curses založná verze Pidgina.

Pidgin je multiplatformní klient pro instant messaging.

Pidgin Light je lehčí verze Pidgina bez podpory technologií gstreamer, tcl, tk, xscreensaver.

IRC

Conspire Lehkotonážní, jednoduchý, a výkonný.

Irssi je modulární textový IRC klient s možností skriptování v jazyce Perl.

II Definitivně lehkotonážní, doslovně `tail -f` the convo and `echo` zpět tvé odpovědi.

ircfs je rozhraní souborového systému pro irc napsané v jazyce Limbo.

LostIRC je jednoduchý IRC klient.

Smuxi Lehkotonážní GTK frontend inspirovaný irssi.

WeeChat je rychlý, lehký & rozšiřitelný IRC klient založený na knihovně curses.

XChat je GTK+ X klient s podporou skriptování v jazyce Perl a Python.

Torrenty

Deluge je bittorrent klient napsaný v Python a PyGTK.

rTorrent je velice jednoduchý, elegantní and ultralehký BitTorrent klient. Je napsán v C++ a používá ncurses, takže je kompletně textově založen a běží kompletně v konzoli.

Transmission je rychlý a jednoduchý BitTorrent klient (GTK+ GUI a CLI).

Multimedia

Audio přehrávače

Ario je klient pro mpd v velkým množstvím vlastností, inspirovaný Rhythmboxem.

C* Music Player je ncurses hudební přehrávač velice bohatý na funkce.

cplay je curses front-end pro velké množství hudebních přehrávačů.

MOC (Music On Console) is an ncurses console audio player with support for the MP3, Ogg, and WAV formats.

ncmpc is a curses client for mpd.

ncmpcpp is an almost exact clone of ncmpc with some new features.

Sonata is an elegant GTK+ music client for mpd.

Pragha is a GTK+ music manager that was a fork of Consonance Music Manager.

Image Editors

mtPaint is a graphic editing program geared towards creating indexed palette images and pixel art.

Image Viewers

Feh is a fast, lightweight image viewer that uses imlib2.

GPicView is a simple and fast image viewer for X. Made by the developers of LXDE

GQview is an image browser that features single click access to view images and move around the directory tree.

Geeqie is a lightweight image browser and viewer (fork of GQview), with additional functionality like RAW files view.

Mirage is a fast and simple GTK+ image viewer.

Ristretto is a fast and lightweight picture-viewer for the Xfce desktop environment.

QIV (Quick Image Viewer) is a very small and fast gdk/Imlib image viewer.

Video Players

Gnome-Mplayer is a simple GTK-based GUI for mplayer without heavy Gnome dependencies

mplayer and mencoder support a huge number of video and audio formats and are very versatile.

SMPlayer is a complete frontend for mplayer.

VLC is a multi-platform video player that supports many audio and video formats out-of-the-box.

Office

Calendars

Calcurse is a curses calendar and scheduling system.

Remind is a highly sophisticated text-based calendaring and notification system.

Wyrd is an curses front-end to Remind.

wxRemind is a Python text and graphical frontend to Remind.

PDF Tools

apvlv is a lightweight PDF viewer with VIM key bindings.

ePDFView is a free lightweight PDF document viewer using Poppler and GTK+ libraries.

Xpdf is a viewer for Portable Document Format (PDF) files.

zathura is another lightweight PDF viewer similar to apvlv, only lighter

Text Editors

Acme a minimalist and flexible programming environment by Rob Pike.

Beaver is an Early AdVanced EditoR.

Geany is a text editor using the GTK+ 2 toolkit with basic features of an integrated development environment.

Leafpad is a notepad clone for GTK+ 2.x that emphasizes simplicity.

medit is intended to be a useful programming and around-programming text editor.

Mousepad is a simple text editor for Xfce based on Leafpad.

nano is an easy-to-use text editor, with on-screen key binding information, based on pine's pico editor.

PyRoom is a great distractionless PyGTK text editor, a clone of the infamous WriteRoom

Sam a graphical text editor by Rob Pike (still used by Ken Thompson and others).

Vi, Vim, gVim, the classic vi text editor.

Word Processors

Abiword is a full-featured word processor (HOWTO), there is also an even lighter version in the AUR, Abiword-light.

txt2tags is a dead-simple, KISS-compliant lightweight, humane readable markup language to produce rich format content out of plain text files

System

File Managers

emelFM2 is file manager that implements the popular two-pane design.

Midnight Commander is a console-based, dual-paned, file manager.

PCManFM is a lightweight file manager which features tabbed browsing and can optionally manage the desktop background.

ROX is a small and fast file manager which can optionally manage the desktop background and panels.

Thunar is fast and responsive with a good start up time and directory load time.

Vifm is a ncurses based file manager with vi like keybindings.

Xfe X File Explorer (Xfe) is an MS-Explorer or Commander like file manager for X.

GUI Compression Tools

Squeeze is a modern and advanced archive manager.

Xarchive is a GTK+ 2 front-end for various command line archiving tools.

Xarchiver is a lightweight desktop independent archive manager built with GTK+ 2.

CD/DVD Burning Tools

Recorder — a graphical frontend of cdrkit/cdrtools, cdrdao, mkisofs and growisofs.

http://code.google.com/p/recorder/ || Template:Package Official

Login managers

CDM provides an ultra-minimalistic, yet full-featured login manager written in bash.

SLiM provides a lightweight and elegant graphical login solution.

Qingy is ultralight and very configurable graphical login independent on X Windows.

Monitors

Conky is a lightweight, scriptable system monitor (HOWTO).

htop is a simple, ncurses interactive process viewer.

Panels

BMPanel (BitMap Panel) is a lightweight, NETWM compliant panel for the X11 system.

fbpanel is a lightweight, NETWM compliant desktop panel.

LXPanel is a lightweight X11 desktop panel (part of LXDE).

PyPanel is a lightweight panel/taskbar written in Python and C (HOWTO).

Tint is a simple panel/taskbar intentionally made for openbox3, but should also work with other window managers (HOWTO).

Terminals

Lilyterm is a light and easy to use libvte based X Terminal Emulator.

ROXTerm is a tabbed, VTE-based terminal emulator with a small footprint.

urxvt is a highly extendable unicode enabled rxvt-clone terminal emulator featuring tabbing, url launching, quake-style dropdown, pseudo-transparency, and is extensible with perl.

Sakura is a terminal emulator based on GTK+ and VTE.

xterm is a terminal emulator for the X Window System.

Trays

Docker is a docking application which acts as a system tray.

Stalonetray is a stand-alone system tray.

Trayer swallows GTK+ 1.2/2.x application docklets, and KDE docklets.

Window managers

Awesome is a floating and tiling window manager initially based on a dwm code rewriting.

Dwm is an extra light dynamic window manager which is configured by directly editing the source(which itself is less than 2000 SLOC).

Evilwm is a minimalist floating window manager with an installed size of only 0.07 MB.

Fluxbox is a lightweight and highly configurable window manager.

FVWM is a lightweight, flexible and highly-configurable Window Manager.

Musca is a very lightweight window manager which has features from dwm and ratpoison. Uses about 350-400KB of memory.

Openbox is another lightweight and highly configurable window manager.

PekWM is small and easily configurable window manager.

Ratpoison is a keyboard-oriented, customizable lightweight window manager, modelled after GNU Screen.

Scrotwm is a small dynamic tiling window manager for X11. It is written in C and configured with a text configuration file.

Subtle is a semi-automatic tiling window manager with a strong focus on easy but customizable handling and look and feel.

Twm is a classic, customizable and very lightweight window manager; possibly the first designed for X11.

Window Maker is an elegant, fast and usable OpenStep implementation.

Xfce is a desktop environment much lighter but similar to GNOME. It includes the xfwm4 window manager.

Xmonad is a tiling window manager for X, written and configured in Haskell.