Difference between revisions of "Localization/Slovak (Slovenský)"

From ArchWiki
Jump to navigation Jump to search
Line 20: Line 20:
 
V súbore /etc/rc.conf doplňte:
 
V súbore /etc/rc.conf doplňte:
 
<pre>
 
<pre>
LOCALE=sk_SK.utf8
+
LOCALE="sk_SK.utf8"
TIMEZONE=Europe/Bratislava
+
TIMEZONE="Europe/Bratislava"
 
</pre>
 
</pre>
  

Revision as of 11:30, 25 March 2006

Template:I18n links start Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n links end

O tomto dokumente

Tento dokument ponúka informácie o tom, ako nastaviť v Arch linuxe slovenské prostredie.

OpenI18N Diagram:
http://www.openi18n.org/images/openi18n_diagram.png

Bootovacia konzola

V súbore /etc/rc.conf doplňte:

LOCALE="sk_SK.utf8"
TIMEZONE="Europe/Bratislava"

Ak chcete mať slovenskú klávesnicu aj pod konzolou, doplňte aj:

KEYMAP="sk-qwerty.map.gz"

Nastavenie slovenského prostredia (Locale)

(a) Pre všetkých použivateľov: V súbore /etc/profile prepíšte:

export LANG="sk_SK.utf8"
export LC_ALL="sk_SK.utf8"

(b) Len pre konkrétneho používateľa: Vytvorte v domovskom adresári ($HOME) súbor .profile s týmto obsahom:

export LANG="sk_SK.utf8"
export LC_ALL="sk_SK.utf8"

Klávesnica

Pre xorg7, v súbore /etc/X11/xorg.conf napíšte: (a) Ak chcete IBA slovenskú klávesnicu:

Option "XkbLayout"  "sk"
Option "XkbVariant" "qwerty"

(a) Ak chcete aj US aj SK klávesnicu:

Option "XkbLayout"  "us,sk"
Option "XkbVariant" ",qwerty"
Option "XkbOptions" "grp:alt_shift_toggle"

Poznámka: Uvedený príklad umožní slovenskú klávesnicu typu QWERTY.

Fonty

Pre X postačia klasické fonty:

xorg-fonts-type1, xorg-fonts-100dpi (resp. 75dpi), xorg-fonts-misc, zíde sa i ttf-ms-fonts

Externé zdroje