Difference between revisions of "Localization/Slovak (Slovenský)"

From ArchWiki
Jump to navigation Jump to search
Line 46: Line 46:
 
= Klávesnica =
 
= Klávesnica =
 
Pre xorg7, v súbore /etc/X11/xorg.conf napíšte:
 
Pre xorg7, v súbore /etc/X11/xorg.conf napíšte:
(a) Ak chcete IBA slovenskú klávesnicu:
+
 
 +
(a) Ak chcete '''iba''' slovenskú klávesnicu:
 
<pre>
 
<pre>
 
Option "XkbLayout"  "sk"
 
Option "XkbLayout"  "sk"
Line 52: Line 53:
 
</pre>
 
</pre>
  
(a) Ak chcete aj US aj SK klávesnicu:
+
(b) Ak chcete aj '''US''' aj '''SK''' klávesnicu:
 
<pre>
 
<pre>
 
Option "XkbLayout"  "us,sk"
 
Option "XkbLayout"  "us,sk"

Revision as of 11:34, 25 March 2006

Template:I18n links start Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n links end

O tomto dokumente

Tento dokument ponúka informácie o tom, ako nastaviť v Arch linuxe slovenské prostredie.

OpenI18N Diagram:
http://www.openi18n.org/images/openi18n_diagram.png

Bootovacia konzola

V súbore /etc/rc.conf doplňte:

LOCALE="sk_SK.utf8"
TIMEZONE="Europe/Bratislava"

Ak chcete mať slovenskú klávesnicu aj pod konzolou, doplňte aj:

KEYMAP="sk-qwerty.map.gz"

Nastavenie slovenského prostredia (Locale)

(a) Pre všetkých použivateľov: V súbore /etc/profile prepíšte:

export LANG="sk_SK.utf8"
export LC_ALL="sk_SK.utf8"

(b) Len pre konkrétneho používateľa: Vytvorte v domovskom adresári ($HOME) súbor .profile s týmto obsahom:

export LANG="sk_SK.utf8"
export LC_ALL="sk_SK.utf8"

Klávesnica

Pre xorg7, v súbore /etc/X11/xorg.conf napíšte:

(a) Ak chcete iba slovenskú klávesnicu:

Option "XkbLayout"  "sk"
Option "XkbVariant" "qwerty"

(b) Ak chcete aj US aj SK klávesnicu:

Option "XkbLayout"  "us,sk"
Option "XkbVariant" ",qwerty"
Option "XkbOptions" "grp:alt_shift_toggle"

Poznámka: Uvedený príklad umožní slovenskú klávesnicu typu QWERTY.

Fonty

Pre X postačia klasické fonty:

xorg-fonts-type1, xorg-fonts-100dpi (resp. 75dpi), xorg-fonts-misc, zíde sa i ttf-ms-fonts

Externé zdroje