Difference between revisions of "Localization/Slovak (Slovenský)"

From ArchWiki
Jump to navigation Jump to search
 
Line 10: Line 10:
 
{{i18n_entry|繁體中文|Arch 與国際化}}
 
{{i18n_entry|繁體中文|Arch 與国際化}}
 
{{i18n_links_end}}
 
{{i18n_links_end}}
 
{{stub}}
 
  
 
= O tomto dokumente =
 
= O tomto dokumente =
Line 21: Line 19:
 
= Bootovacia konzola =
 
= Bootovacia konzola =
 
V súbore /etc/rc.conf doplňte:
 
V súbore /etc/rc.conf doplňte:
 +
<pre>
 
LOCALE=sk_SK.utf8
 
LOCALE=sk_SK.utf8
 
TIMEZONE=Europe/Bratislava
 
TIMEZONE=Europe/Bratislava
 +
</pre>
  
 
Ak chcete mať slovenskú klávesnicu aj pod konzolou, doplňte aj:
 
Ak chcete mať slovenskú klávesnicu aj pod konzolou, doplňte aj:
 +
<pre>
 
KEYMAP="sk-qwerty.map.gz"
 
KEYMAP="sk-qwerty.map.gz"
 +
</pre>
  
 
= Nastavenie slovenského prostredia (Locale)=
 
= Nastavenie slovenského prostredia (Locale)=
 
(a) Pre všetkých použivateľov:
 
(a) Pre všetkých použivateľov:
 
V súbore /etc/profile prepíšte:
 
V súbore /etc/profile prepíšte:
 +
<pre>
 
export LANG="sk_SK.utf8"
 
export LANG="sk_SK.utf8"
 
export LC_ALL="sk_SK.utf8"
 
export LC_ALL="sk_SK.utf8"
 +
</pre>
  
 
(b) Len pre konkrétneho používateľa:
 
(b) Len pre konkrétneho používateľa:
 
Vytvorte v domovskom adresári ($HOME) súbor .profile s týmto obsahom:
 
Vytvorte v domovskom adresári ($HOME) súbor .profile s týmto obsahom:
 +
<pre>
 
export LANG="sk_SK.utf8"
 
export LANG="sk_SK.utf8"
 
export LC_ALL="sk_SK.utf8"
 
export LC_ALL="sk_SK.utf8"
 
+
</pre>
= Fonty =
 
Pre X postačia klasické fonty:
 
xorg-fonts-type1, xorg-fonts-100dpi (resp. 75dpi), xorg-fonts-misc, zíde sa i ttf-ms-fonts
 
  
 
= Klávesnica =
 
= Klávesnica =
 
Pre xorg7, v súbore /etc/X11/xorg.conf napíšte:
 
Pre xorg7, v súbore /etc/X11/xorg.conf napíšte:
 
(a) Ak chcete IBA slovenskú klávesnicu:
 
(a) Ak chcete IBA slovenskú klávesnicu:
 +
<pre>
 
Option "XkbLayout"  "sk"
 
Option "XkbLayout"  "sk"
 
Option "XkbVariant" "qwerty"
 
Option "XkbVariant" "qwerty"
 +
</pre>
  
 
(a) Ak chcete aj US aj SK klávesnicu:
 
(a) Ak chcete aj US aj SK klávesnicu:
 +
<pre>
 
Option "XkbLayout"  "us,sk"
 
Option "XkbLayout"  "us,sk"
 
Option "XkbVariant" ",qwerty"
 
Option "XkbVariant" ",qwerty"
 
Option "XkbOptions" "grp:alt_shift_toggle"
 
Option "XkbOptions" "grp:alt_shift_toggle"
 +
</pre>
  
 
Poznámka: Uvedený príklad umožní slovenskú klávesnicu typu QWERTY.
 
Poznámka: Uvedený príklad umožní slovenskú klávesnicu typu QWERTY.
Line 57: Line 63:
 
= Fonty =
 
= Fonty =
 
Pre X postačia klasické fonty:
 
Pre X postačia klasické fonty:
 +
<pre>
 
xorg-fonts-type1, xorg-fonts-100dpi (resp. 75dpi), xorg-fonts-misc, zíde sa i ttf-ms-fonts
 
xorg-fonts-type1, xorg-fonts-100dpi (resp. 75dpi), xorg-fonts-misc, zíde sa i ttf-ms-fonts
 +
</pre>
  
= External Resources =
+
= Externé zdroje =
 
* [http://www.openi18n.org/ Free Standards Group OpenI18N]
 
* [http://www.openi18n.org/ Free Standards Group OpenI18N]

Revision as of 16:27, 25 February 2006

Template:I18n links start Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n links end

O tomto dokumente

Tento dokument ponúka informácie o tom, ako nastaviť v Arch linuxe slovenské prostredie.

OpenI18N Diagram:
http://www.openi18n.org/images/openi18n_diagram.png

Bootovacia konzola

V súbore /etc/rc.conf doplňte:

LOCALE=sk_SK.utf8
TIMEZONE=Europe/Bratislava

Ak chcete mať slovenskú klávesnicu aj pod konzolou, doplňte aj:

KEYMAP="sk-qwerty.map.gz"

Nastavenie slovenského prostredia (Locale)

(a) Pre všetkých použivateľov: V súbore /etc/profile prepíšte:

export LANG="sk_SK.utf8"
export LC_ALL="sk_SK.utf8"

(b) Len pre konkrétneho používateľa: Vytvorte v domovskom adresári ($HOME) súbor .profile s týmto obsahom:

export LANG="sk_SK.utf8"
export LC_ALL="sk_SK.utf8"

Klávesnica

Pre xorg7, v súbore /etc/X11/xorg.conf napíšte: (a) Ak chcete IBA slovenskú klávesnicu:

Option "XkbLayout"  "sk"
Option "XkbVariant" "qwerty"

(a) Ak chcete aj US aj SK klávesnicu:

Option "XkbLayout"  "us,sk"
Option "XkbVariant" ",qwerty"
Option "XkbOptions" "grp:alt_shift_toggle"

Poznámka: Uvedený príklad umožní slovenskú klávesnicu typu QWERTY.

Fonty

Pre X postačia klasické fonty:

xorg-fonts-type1, xorg-fonts-100dpi (resp. 75dpi), xorg-fonts-misc, zíde sa i ttf-ms-fonts

Externé zdroje