Localization/Slovak (Slovenský)

From ArchWiki
< Localization
Revision as of 16:23, 25 February 2006 by Firefox (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Template:I18n links start Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n links end


O tomto dokumente

Tento dokument ponúka informácie o tom, ako nastaviť v Arch linuxe slovenské prostredie.

OpenI18N Diagram:
http://www.openi18n.org/images/openi18n_diagram.png

Bootovacia konzola

V súbore /etc/rc.conf doplňte: LOCALE=sk_SK.utf8 TIMEZONE=Europe/Bratislava

Ak chcete mať slovenskú klávesnicu aj pod konzolou, doplňte aj: KEYMAP="sk-qwerty.map.gz"

Nastavenie slovenského prostredia (Locale)

(a) Pre všetkých použivateľov: V súbore /etc/profile prepíšte: export LANG="sk_SK.utf8" export LC_ALL="sk_SK.utf8"

(b) Len pre konkrétneho používateľa: Vytvorte v domovskom adresári ($HOME) súbor .profile s týmto obsahom: export LANG="sk_SK.utf8" export LC_ALL="sk_SK.utf8"

Fonty

Pre X postačia klasické fonty: xorg-fonts-type1, xorg-fonts-100dpi (resp. 75dpi), xorg-fonts-misc, zíde sa i ttf-ms-fonts

Klávesnica

Pre xorg7, v súbore /etc/X11/xorg.conf napíšte: (a) Ak chcete IBA slovenskú klávesnicu: Option "XkbLayout" "sk" Option "XkbVariant" "qwerty"

(a) Ak chcete aj US aj SK klávesnicu: Option "XkbLayout" "us,sk" Option "XkbVariant" ",qwerty" Option "XkbOptions" "grp:alt_shift_toggle"

Poznámka: Uvedený príklad umožní slovenskú klávesnicu typu QWERTY.

Fonty

Pre X postačia klasické fonty: xorg-fonts-type1, xorg-fonts-100dpi (resp. 75dpi), xorg-fonts-misc, zíde sa i ttf-ms-fonts

External Resources