MAC address spoofing (Česky)

From ArchWiki
Revision as of 07:54, 6 March 2013 by Fengchao (talk | contribs) (Use ip link commond.)
Jump to: navigation, search

zh-CN:MAC Address Spoofing Pokud chcete změnit Vaší MAC adresu síťové karty (a to už z různých důvodů) je zde návod. Dejme tomu, že Vaše síťová karta je ethX. Pro zjištění MAC adresy zadáme příkaz:

# ip link show eth0

Číslo, které hledáme je 6 bytové v hexadecimální formě. Je to něco podobného tomuto:

link/ether 00:1d:98:5a:d1:3a

Změna MAC adresy je velmi jednoduchá. Napřed vypneme síťové rozhraní u kterého chceme změnit MAC adresu. Potom zadáme příkaz pro změnu MAC adresy a znovu nastartujeme síťové rozhraní. Vše musíme dělat standardně pod superuživatelem root:

# ip link set dev eth0 down
# ip link set dev eth0 address XX:XX:XX:XX:XX:XX
# ip link set dev eth0 up

kde FF:FF:FF:FF:FF:FF je Vaše nová MAC adresa.