MP3 (Česky)

From ArchWiki
Revision as of 08:38, 2 June 2013 by Lahwaacz (talk | contribs) (recategorized)
Jump to: navigation, search


Tango-edit-cut.pngThis section is being considered for removal.Tango-edit-cut.png

Reason: Quite useless (Discuss in Talk:MP3 (Česky)#)

Přehrávání

Pro možnost přehrávání MP3 souborů nainstaluje gstreamer0.10-mad plugin:

# pacman -S gstreamer0.10-mad

Viz též